ETHEM CEBECİOĞLU- SALI DERSLERİNDEN İKTİBASLAR

 

Not: Video sohbetlerinden hazırlanmıştır.

İnsan namaza uyumlu yaratılmıştır, ergonomi

Hiçbir hayvan secde yapamaz, alnını koyan eşrefi mahlukat olur, o da insandır.

Şeytan insana secdede müdahale edemez. Çünkü secde edemez. Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellemin  secdeyi uzatın/fazlalaştırın, demesi ve iki olması bundandır.

Secde anında kan alına gittiğinden merhametini artırır.

Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır. [Ali İmran, 113]

**

Amsterdam Yahudi şehri, Rotterdam hiristiyan şehridir. Hitler II. Dünya savaşında Rotterdam’ı bombaladı. Hitler, nasıl Yahudi düşmanı oluyor.

**

Karl Marks:  Biz en ince düşünceye sahip olmalıyız ki, biz yoksa o düşünenlerin düşüncesinin çekim alanına gireriz.

**

Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem “Bizden olmayanların fikirlerini söylemeyin, onları yüceltmiş olursunuz buyurdu.

**

Kişiliği çarpıtılmış tipler vardır.

**

İmanın hakikati küfürde gizlidir.

**

 Ludwig Wittgenstein, bir şeye imam ediyorsanız, karşıtına şüphe halindesiniz. Veya tersi. 

**

Nefsimiz kafirdir, hepimiz habersiz yaşıyoruz.

**

Nefsimizin kafirliğinden haberimiz yoktur.

Laf laf konuşan adamsa adama cevap veririz.

**

İslam’da da var diye herşeyi kendimize yamamaya çalışırız. Adalet İslamda da vardır. Kadın hakları İslamda da vardır demek gibi. Buna ezilmişlik psikolojisi derler.

**

Düşündüğümüz şeylerinde reel olarak varlığı vardır.

Schrödinger’in Kedisi, Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger tarafından ortaya atılmış, kuantum fiziğiyle ilgili olan, hakkında çok tartışma yapılmış düşünce deneyi. Genellikle kuantum mekaniği ve Kopenhag Yorumu’yla ilgili bir paradoks olarak bilinir. düşünce varlık adıdır. Gaybete varmak bir varlık adıdır.

Düşündüğüm şey vardır. Öyle ise edebe riayet etmeliyim. Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellemi düşünüyorsam o karşımdadır, edeebime riayet etmeliyim.

**

Anhistein 1946 senesinde matematikle düşüncedeki varlıkları formülüze etmiştir.

**

Misal alemi bunu ifade ediyor.

**

Cenaze yıkanana kadar cünüp olabileceğinden Kurân-ı Kerim okunmaz.

**

Vucuhun yevmeizin nzıratun ilarabbiha nazirah,  olgunlaşmış yüz demektir

Daraldığınız zaman yüzü melih olan insanlara gidin yardım isteyin, sıkıntınızı giderirler.

**

Her erkeğin içinde nefis [kadın var] le tanışması lazımdır ki cemal yüzü ortaya çıkabilsin. Erkeğin içindeki kadına anime derler. Kadının içindeki erkeğe animus derler. Erkeğin kendi içindeki kadını diriltecek o annedir, kadında erkeği diriltirse o da babadır. İmam Rabbaninin Mektubatında  1. Mektupta bu konu işlenmiştir.

Erkeğin nefsi annesidir ama erkektir. Kadında aynı şekilde nefsi babadır, fakat kadındır.

Biz nefsimizi bulmak ile içimizdeki cemal ve celali dengelemeye çalışırız. O zaman erkek Havva’sını diriltirse yüzü kadına, kadında erkeğini diriltirse ademe benzer. Niyazî-i Mısri kuddise sırruhu’l-âlî,  ariflerin yüzü kadınları andırır,  teravetinde kadın nuru vardır, buyurmuştur.

Evlilik bu sırrın  mecazıdır. Erkek cemale, kadında celale ulaşmak için evlenmesi gerekir. Ancak sır kadın üzerine verilmiştir. Sırra kadın üzerinden ulaşılır.

İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O’nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, düşünen millet için dersler vardır.” Rum 21. Ayeti hakkında Mevlana hazretleri birlik ve varlığın en büyük delilidir buyurmuştur.

Erkekler cemal mertebesine evlilikle kavuştukları için olgunlaşırlar. Evlenmeyen çocuk gibi kalmaya devam eder.

Eğer Allah Teâlâ dostları evlenemezse o boşluğu kendisi doldurur.

**

Namazdan sonra yüzü parlak olan insanların yüzleri Allah Teâlâya baktıkları için pırıl pırıl olur. Zikirden sonrada aynıdır.

**

Kalpler yüzün aynasıdır.

**

Ehlullah orta boyludur.

**

Peygamberimiz 42 numaralı ayakkabı giyermiş.

**

Hayal aleminde de kevser suyundan içen susuzluk çekmez. Bunu düşünce ile olsa tesiri olur.

**

Fırat Dicle cennet nehirleridir. Bahreyn’e kadar akıtılacaktır.

**

Kevser bal süt ımaklarıdır, bal bedenimiz, süt imanımıza fayda sağlar.

**

Yoldan eziyet veren taşı kaldırılması demek, engel olan şeylerin kaldırılmasıdır.

**

Hz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

“Bütün yaratıklar Allah’ın aile fertleri mesabesindedir. Yaratıkların en sevimlisi de aile fertlerine en faydalı olanıdır.”

Allah Teâlâ bütün insanların rızkını yüklenmiştir. Halka hizmet Hakka hizmet demektir.

**

Siz Allah Teâlâ’ya tam teslim olursanız Allah Teâlâ da size tam teslim olur.

Rabb kul, kul Rabb’dirin açıklaması budur.

**

Hatırlarsan Allah Teâlâ da seni hatırlar, unutursan seni unutur, zikredersen seni zikreder.

**

Sıbgatullah Allah Teâlânın rengine boyanmak.

**

İnsan Rabb olmaz rabbani olur, Hakk olmaz hakki olur, ilah olmaz ilahi olur, rahman olmaz rahmani olur.

**

Allah Teâlâyı sevmede problem yok Allah Teâlânın sevdiği insan nerededir?

**

Elif Şafak Aşkın 40 kuralı isimli kitabında ilk kuralı muvafakat /uyum sevdiğininin sevdiğini sevmektir.

**

Saygısızlık sevgiyi tüketiyor.

**

Adler psikolojisi saygıya dayalı sevgi olmalı. Saygı merkezli sevgi.

**

Yâri güzel olanın gözüne uyku girmez. Pir sultan abdal

**

Sipehsalar 12 sene Mevlanın uyuduğunu görmedim demiştir.

**

Aşıklar uyumaz.

**

Seninde İç âlaemimde inşa etiğin Allah Teâlâ güzel olsaydı sende uyumazdın.

**

Kul rabbin rengini alınca Hakkta onun rengini alır.

**

Veli kimdir. Allah Teâlâyı hatırlatandır.

**

Davranışa bağlı ateizme göre hepimiz ateistiz. Günah işlediğin zaman Allah Teâlâ yanında olsaydı işleyemezdin.

**

Birşeyi çok tekrar olursa inanca dönüşür.

**

Allah Teâlânın rengi renksizliktir

**

Zikir dönüşümü sağlar. Neyi düşürseniz ona dönüşürsünüz.

**

Allah Teâlâ aşık olan burada, Allah Teâlânın aşık olduğu nerededir?

**

Dini Allah Teâlâ’ya halis kılarak demek başka Allahlardan uzaklaşmak, demektir.

**

Küfür imandan öncedir.

**

Yahudiler gibi, bozdur bozdur Allah Teâlâ’yı harca

**

gizli şirk, narsizm, ucup, kendini beğenme aynıdır.

İmam gazali buyurdu ki; gizli şirk cennete girmeye engel değil fakat makamı düşürür.

**

Firaset,ince anlayış, feraset: at bakımı manasına gelir.

**

Sevap elbise giymektir, çıplaklar cehenneme gidecektir. Sevap işlemeliyiz.

**

Bir su hayatınız olsun.

**

Şeceretül huld, hayatını devam ettirmek ve çoğalmaktır..

**

Hayvanlar ya ölüyor öldürülüyor.

**

Hayvani Ruh, nebati ruh, tabii ruh, ilahi ruh, bu kavramlarını İslam uleması Yunandan, Yunanlılar Mısırdan, Mısırlılarda Mitraizmden almışlar. Onlarda bu kavramları idris aleyhisselâmdan, o da Allah Teâlâdan almıştır.

**

Kurân-ı Kerim popülerdir, partikuler değildir. Topluma inmiştir.

**

Kurân-ı Kerim’de 536 -534 yap ve yapma emri gelmiştir.

**

Hızlandırılmış eğitim takva-toplam eğitimidir.

**

İdris aleyhisselâm insanın insanlığı 33 yaşına kadar büyür demiştir. Kadınlar 18 yaşına kadar büyür. Cennette durum böyle olacaktır.

Yahudilikteki mason tarikatinin 33.derecesi bu yaş ile alakalıdır.

**

İnsanlığı zikir diriltir. İnsanlık dirilince akil baliğ olunur, yetmiş yaşına gelip buluğa ermeyen çoktur.

**

Veledi kalp insanlığın dirilişidir.

Kadınlarda rahmet sırrı vardır.

**

Peygamberimiz buyurmuş ki,  en düşük cennete arkeologlar [mezar hırsızları] girecetir. En küçük cennet iki dünya büyüklüğündedir.

**

Ruhani alemde erkeklik dişilik yoktur.

**

Veledi kalpte de erkeklik dişilik yoktur. Ariflerde erkeklik dişilik yoktur.

**

Ruhlarda kardeşlik vardır, bedenler olarak değiliz. Ruhlar Allah Teâlâdan geldi.

**

Namazda haşiun demek , kendilerinden geçerek kılmak demektir.

**

Namazsızlığın sırrı namazı terkederek biliriz. Oda namaz kılarken yapabiliriz. Bunu da kadınlar biliyor. Aybaşı hali namaz kılamadıklarından ibadetin sırrı kadına verilmiştir. Erkeğin terki isyankarlık sırrıdır. Kadın ise namaz kılmayarak ibadet ediyor.

**

İçki içmiyorum diyene Allah Teâlâ kabul etsin denilir.

**

Din bana mı uyacak yoksa ben mi dine uyacağım.

**

Eve misafir götürmek sünnettir. 40 günü geçmeyecek. Yoksa parasını verip yedirmek değildir. Evde misafire yemek yedirmek Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellemin sünnetidir.

**

Elektronik cihazlarla ilgili görülen rüyalar şeytani ve cinnidir.

**

Ölen kişinin arkasından yemek verirsen kabri aydınlanır.

**

Ölü ve çocuk için yedileme kırklama aynı şeylerdir. Biri bu dünyada diğeri ahirette doğmuştur.

**

Hidayet kelimesi kavuşturmak manasına gelir, şerrede kavuşturur. Dalalet kaybolmak, dalle kayıp hayvan demektir.

**

Sadakallahulazim, Allah Teâlâ koyduğu hükümleri sağlam ortaya koyar, demektir..

**

Yalan söyleyen şizofrenidir. Yalan doğruyu bilendir. Şizozfren kendi benliğini ikiye bölüyorsa yalan söyleyen kişiliğini ikiye bölüyor. Yalancı şizofren hastası demektir.

Allah Teâlâ bir göğüste iki kalp yaratmadı.

**

İnsanlar ya akılcı yada kalpçi olur. Müslümanda her ikisi de olacaktır.

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

....

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.