İKBAL’İMİN DUASI

 

 İKBAL’İN  ÂLEMLERE RAHMET OLAN RASÛLÜLLAH SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEME HALİNİ ARZ ETMESİ

 • Ey zuhuru ile hayata gençlik getiren (Efendim), senin tecellin hayat rüyasının tabiridir.
 • Yeryüzü, senin bargâhına[1] saha olduğu için kıymet kazanmıştır. Asuman, senin barigâhının damını öpebildiği için ulvidir.
 • Altı cihet, senin didarının nuru ile aydınlanmıştır. Türk, Tacik, Arap senin kölendir.
 • Bu kâinatın mertebesi senin varlığınla yüksektir. Senin fakrın, bu kâinatın sermayesidir.
 • Cihanda hayat mumunu yaktın, köleleri efendilik mertebesine yükselttin.
 • Sensiz bu su ve çamur âleminin kalıpları hiç bir şeye malik olmadıklarından dolayı utanç içinde idiler.
 • Senin nefesin, çamurdan ateş vücuda getirince toprak yığınlarını Âdem halinde hayata kattı.
 • Zerre, ay ve güneşin yakasına yapıştı. Yani kendi kudretinin ne derecelerde olduğunu idrak etti.
 • Ben, seni gördüm. Babamdan ve anamdan daha çok sevdim.
 • Aşk, bende bir ateş alevlendirmiştir. Benim canımı yaktığı için Allah ona uzun ömür versin.
 • Ney gibi benim malım mülküm feryattır. O feryat benim viran evimin meş’alesidir.
 • Gizli derdi açıp söyleyememek çok güç. Şarabı şişede gizlemek müşkül.
 • Müslüman, Peygamber sırrından haberdar değil. Bu Kâbe, tekrar puthâne oldu.
 • Her müslümanın koltuğunun altında bir Menât, bir Lât, bir Uzzâ ve Hübel putu var.
 • Bizim şeyhimiz, Birehmenden daha kâfir.. Zira kafasında bir Sumenât [2] taşıyor.
 • Araptan pılısını pırtısını toplayıp göç etmiş, Acemin meyhanesinde sızmıştır.
 • Acemin uzuvları yeis ve nevmidîden [3]sakatlanmış. Şarabı gözyaşından daha soğuk.
 • Kâfir gibi ölümden korkuyor. Göğsünde diri bir kalbden eser yok.
 • Onun na’şım tabiplere gösterdim. Mustafa’nın huzuruna getirdim.
 • ölmüş idi. Ona Ab-ı Hayattan bahsettim. Kur’an sırlarından bir sır söyledim.
 • Ona Necit dostlarından bir masal söyledim. Necit bahçesinden bir koku getirdim.
 • Meclisi terennüm mumu ile aydınlattım. İslâm kavmine hayatın remzini öğrettim.
 • «Bizi frenk büyüsü bağlamış» dedi. Onun bu mücadelesi frenk kanunu yüzünden.
 • Ey Busayriye hırkasını, bana da Selman’ın kopuzunu veren Hazret-i Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem)
 • Bu yanlış düşünene, kendi elindeki malın kıymetini idrak edemeyene hakikat zevkini ihsan et.
 • Eğer benim gönlüm, cevhersiz bir ayna ise, sözlerimde Kur’an’ın ahkâmından başka bir şey gizlenmişse,
 • Ey nuru ile asırların, dünyaların sabahım aydınlatan, kalbde olan şeyleri sen elbette görürsün.
 • Düşüncemin şeref ve namus perdesini parça parça et, bu bahçeyi benim dikenimden kurtar.
 • Göğsümdeki hayat pılı pırtısını toplayıp denk yap, İslâm milletini benim şerrimden koru.
 • Benim değersiz ve semeresiz tarlamı yeşertme, bana nisan yağmurundan bir katre dahi verme.
 • Üzümümün içinde şarabı kurut, benim şarabıma zehir dök.
 • Beni mahşer gününde rezil-ü rüsva et, beni ayağını öpmekten mahrum et.

***

 • Eğer Kur’andaki sır incilerini delmişsem, müslümanlara hak söz söylemişsem;
 • İhsanı ile insan olmayanları insan eden, bu sözlerimin ecri olarak bana duan kâfidir.

***

 • Aziz ve Celil olan Allaha yalvar, benim aşkım bütün amellerimde tahakkuk etsin.
 •  Sen mahzun canlara devlet ihsan edicisin, din ilminden nasip vericisin.  
 •  Bana amel hususunda daha fazla sebat ihsan et; benim nisan damlamı inci haline getir.
 • Dünyaya geldiğim zamandan beri benim başka bir arzum vardı. Bu arzu, gönül gibi göğsümde yerleşmişti. Bu arzu, bana hayat sabahımdan daha mahremdi.
 • Babamdan senin ismini öğrendiğim anda gönlümde bu arzu ateşi alevlendi.
 • Felek beni ihtiyarlattıkça, hayat kumarında beni harcadıkça,
 • Bu arzu, daha gençleşiyor, bu eski şarab, daha ağırlaşıyordu.
 • Bu arzu, benim tıynetimin içinde bir incidir. Gecemde yalnız bu yıldız parıldar.
 • Bir zaman lâle yanaklılarla meşgul oldum: kıvırcık saçlıların sevdasına düştüm.
 • Ay yüzlülerle şarap içtim, huzur ve afiyet mumunu eteğimle söndürdüm.
 • Elde ettiğim mahsulün etrafında şimşekler raksetti. Gönlümün kervanını eşkıya talan etti.
 • ·     Lâkin bütün bunlara rağmen canımın şişesinden bu şarab dökülmedi. Bu halis altını elimden çıkarmadım.
 • Aklım put yapan bir Azer’e benziyordu. Beline zünnar bağladı. Canımın mülkünde onun yaptığı putlar hükümrandı.
 • Senelerce şüphe tuzağına düştüm. Kuru beynimden bu şüpheyi bir türlü koparıp atamıyordum.
 • Karanlığım Hak nuruna, gecem şafak nuruna yabancı idi.
 • İlm-i yakin’den bir harf okumamış, felsefenin şüphe diyarında kalmıştım.
 • Buna rağmen bu arzu gönlümde sadef içinde inci, gibi yerleşmiş duruyordu.
 • Nihayet bu arzu, gözümün kadehinden damladı. Gönlümde nağmeler yarattı.
 • Ey canımda kendisinden başka hiç bir şey mevcut olmayan, eğer emredersen bu emelimi açıklayayım:
 • Hayatımda dinî amellerin ecir ve sevabı olmadığı için bu emel bana yakışmıyor.
 • Onu açıklamaktan utanıyorum. Lâkin senin şefkatin bana cesaret veriyor.
 • Senin merhametin bütün dünyaya şamildir: istiyorum ki Hicazda öleyim.
 • Kalbinde Hakk’tan başka bir şey bulunmayan müslüman ne zamana kadar puthanede zünnar bağlayıp kalacak ?
 • Onun ömrü sona erdiği zaman, cesedini bir kilisenin kucağına defnederlerse yazık olur.
 • Eğer benim vücudumun zerreleri senin kapından dirilir ve mahşer hayatına katılırsa bu gün ne kadar bedbaht isem yarın o derece bahtiyar olurum.
 • Senin bulunduğun şehir ne mübarek bir şehirdir. Senin mübarek vücuduna istirahatgâh olan toprak ne bahtiyar topraktır.
 • «Orası benim yârimin meskeni, şahımın memleketidir. Âşık indinde vatan sevgisi budur.»
 • Bahtımın yıldızını aydınlat ta bana duvarının gölgesinde bir mezar ihsan et.
 • Ta ki orada gönlüm huzura kavuşsun. Bu perişan cıva zerrelerine benzeyen varlığım bir derlenip toplansın.
 • Feleğe diyeyim ki : «Bak benim huzur ve rahatıma; hayatımın başlangıcını gördün; sonuma bir bak.»[4]

 

DUA

 •  Ey âlemin vücudunda can gibi olan, sen bizim canımızsın; bizden kaçıyorsun.
 • Hayat udundaki nağme, senin feyzindendir. Senin yolundaki ölümü, hayat kıskanır.
 •  Gene bu nâşâd gönlü huzura eriştir; gene sinelere gir ve onları bir mamure haline getir.
 • Gene bizden ar ye namusu iste, al. Ham âşıkları daha olgun hale gelir.
 •  Biz kaderden şikâyet edip duruyoruz. Senin değerin çok yüksek; biz ise fakiriz.
 • Bu fakirlerden güzel yüzünü gizleme; Selman ve Bilâlin [[5]] aşkını ucuzca bize sat.
 • Bize uykusuz göz, bitkin bir gönül ver. Gene bize cıva yaradılışı ver.
 • Açık âyetlerinden gene bir âyet göster. Düşmanların boyunlar “huzu” ve “huşu” içinde bükülsün.
 • Bu saman çöpünü bir yanar dağ haline getir. Bizim ateşimizle Haktan gayrı olan şeyleri yak, mahvet.
 • Bu kavim, birlik ipini elden kaçıralıberi bin bir müşkile düştük.
 • Biz yıldızlar gibi perişan, dağınık bir haldeyiz. Aynı yolda arkadaş olduğumuz halde birbirimizin yabancısıyız.
 • Bu yaprakları tekrar bir şirazele;[6] tekrar muhabbet âyinini tazele. Bizi gene o hizmete memur et.
 • Kendi işini âşıklarına tevdi et. Yola düşenlere selâmet menzilini ihsan et, İbrahim’in imanının kuvvetini ihsan et. [7]

 

 


[1] Bargâh: İçine izinle girilen yer, otağ, yüksek divan.

[2] Sümanat:(C.: Sümâni-Sümâniyât) Bıldırcın kuşu. (Kuş Beyinli)

[3] Nevmidî: Ümidsizlik, cesaret kırıklığı.

[4] Kaynak: İkbal,Rumuz-u Bîhodî(Benlikten Geçmenin Remizleri), trc. A.Nihat Tarlan,1958, İstanbul, s.58-60

[5] Selman-ı Farsî ve Bilâl-i Habeşî radiyallâhü anhüm

[6] Şiraze: Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit.

[7] Kaynak: İkbal,Esrâr-ı Hodi( Benliğin Sırları), trc. A.Nihat Tarlan,1958, İstanbul, s.65

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

....

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.