SULÎLER  

 

ABBÂSİ EDEBİYATINDA SULÎLER

 

Târîhu’l-edebi’l-arabî’de Amr’ ın hikmetli sözlerinden şu örnekler verilir.

“Gerçek kulluk, köle olma kulluğu değil, ancak kardeşlik ve dostluk kulluğudur”

 

”Dostluk ve sevgi akrabalıktan daha güzeldir”

 

” Dostlarınıza sımsıkı sarılın, çünkü onlar refâh günlerinde birer neşe, zinet ve musibetler için de birer destektir.”

 

“İki kişinin dostluğu ancak her ikisinin ya da birinin faziletinden ötürü devam eder”.

 

”Samimi dostluk belirtisi, ilişkiyi kesmek istediğinde (sitem mektubunun) cevâbını geciktirmek ve (kendini, üzen sözler gibi üzücü sözler) yazmamasıdır”.

 

“Açık azarlama, gizli kinden daha hayırlıdır” . 

 

“Düşmana kendi devletinde karşı koyma, çünkü yok olursa onun yükü sana yeter”.

 

«Dostun öğüdü eğitici, düşmanınki ise inciticidir”.

 

“Meliklere uygun, lâyık düşen her şey köleye haramdır”.

 

“Az ve devamlı olan, çok ve kesik olandan daha iyidir”.

Sh:62-63

İbrâhim b. el- Abbâs es-Suli

“Şefaat için Leylâ’nın birini gönderdiği bana söylendi.

Niçin Leylâ’nın kendisi değil de şefaatçısı?

Orada benim Leylâ’dan daha çok saygı duyduğum biri mi var, yoksa ben Leylâ’ya boyun eğmeyen biri miyim?”

Sh:77

Abu Temmâm (Basit bahrinden)

“Eğer bir gün kasideler onların medhiyelerinden olursa yemin ederim ki sen o kasidelerin medhiyelerinden biri olursun”

el-Buhturı (Basit bahrinden) :

“Her kim şiirle Övülürse o kimse şiirin çeşitli yerlerinde anılır, halbuki şiirler seninle Övünür”

Abu Tammâm (Kâmil bahrinden)

“Allah kapalı kalan faziletini yaymak istediğinde O, fazileti hased edenin diliyle yayar ( o faziletin yayılmasına hased edenin dilini vesile kılar )”

el-Buhturı (Tevil bahrinden)

“Eğer sen nimetini hased edene göstermezsen Ömür boyunca (kıyamete kadar) bu nimetini ortaya koyamazsın (tanıtamazsın)”

Abu Temmam (Kamil bahrinden) :

“Cimrilik öyle bir şeydir ki sanki tevhidden bir parçaymış gibi acı ve tatlı halleriyle ona boyun eğersin”                            

el-Buhturî (Kamil bahrinden) :

“Cimrilikte öyle ileri gidildi ki hatta onu Allah’a borç olan ve ibadet edilen bir farz sandım”

Abu (Temmam (Kamil bahrinden) :

“Vuslatın suyu farklıdır, ancak bizim suyumuz aynı buluttan dökülen tatlı bir sudur.”

el-Buhturı (Kâmil bahrinden) :

“Aramızdaki ilişki, en azından, bütün kabilelerin aynı kabileden geldiğini kasdetmemizdir.”

Abu Temmâm (Vafir bahrinden) ;

“Yaz ve kış doğuda yerleşti» onların, yaz ve kış “batıda yerleşenlerin kalplerine korku salan hengamesi vardır”

 

“Yaz ve kış doğuda oturulan iki yer arasın da erken yola çıkardı, her çıktığında mağribin en ücra yerlerine ateş saçardı”

 

Kaynak: Doç. Dr. Ahmet Savran, Abbâsi Edebiyatında Sülîler Ve Abu Bekr Es-Suli, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını,1986, ERZURUM

http://uygarturk.blogspot.com.tr/2014_07_01_archive.html

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

....

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.