BİZ NEMRUD VE FİRAVUN DEĞİLİZ

 

 

BİZİ ÇİZEMEZLER

Meşhur Ressam Aynüddevle, Âşıklar Sultanı Mevlâna’nın resmini yapmakta âciz kalmış ve :

Ah çe bireng o bînişan ki menem
Ki bibîned merâ çünan ki menem


(Ah, ben, renksiz ve nişansızım, beni olduğum gibi kim görebilir…)

 

beyti ile başlayan gazeli söylemesine sebep olmuştur.

Sh:8

**

SEÇİLMİŞ OLMAK İÇİN

Âşıkların Mevlâna’sı büyük bir Hak âşığıdır; aşkta kemale ve ölümsüzlüğe ermiştir. Aşkın kıymetini bildirmek için buyurmuştur ki:

«Aşkı seç ki seçilmiş bir insan olasın»

Sh: 17

**

TEVHİD NEDİR?

Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Kuddise sırruhu’s-sâmî) tevhid makamında ikilikten eser kalmayışı  bildirirken , iki görmenin şaşılıktan ileri geldiğini, şirk (şirk-i hafi) sayılacağını ifade eder. Ve der ki:

Tevhid hulût nîst, nâbudeni tost

(Tevhid hulûl değildir, senin yok olmaklığındır.)

Sh: 23

DAİMİ NAMAZDADIR

Mevlâna buyurmaktadır ki:

 «Halka yol gösteren, âlimlerin namazı beş vakittir, fakat âşıklar devamlı namazdadır.»

Sh: 34

**

ASIL İÇENLER BİZİZ

Bir başka sefer der ki : 

«Allah’lık şarabından ‘Ene’l Hakk’ kadehiyle herkes bir kadehçik içti, sızdı. Bense o şarabı küpüyle içtim, gene sızmadım…»

Sh: 45

**

BİZ NEMRUD VE FİRAVUN DEĞİLİZ

Bir gün otururlarken sevgili hanımı Kerra Hatun Mevlâna’ya bakar:

— Ah efendim! der, ne olurdu, dörtyüz sene yaşasaydınız, cihan saçtığınız hakikat nûrları ile dolardı…

Hüdavendigâr tebessüm ederr:

— Biz, Nemrud mu, yoksa Firavun muyuz?

 Bu süfIi cihanda ne için o kadar kalalım?

Zindandan farkı olmayan dünyada hapis bulunmamız, birkaç mahkumu kurtarmak içindir, ümit ederim, yakında ebediyete intikal ederiz.

Sonra devamla:

— Eğer bu bîçarelerin irşat işleri olmasa bu cihanda bir dem bile karar etmezdik…

Mükâlemeden kısa bir zaman sonra Mevlâna rahatsızlanır…

Sh:46

**

BİZİ ANLAMAZLAR

Mesnevî-i Şerifin ilk onsekiz beytini şöyle tamamlar:

Der neyâbed hâl-i pohte hîç ham
Pes suhen kutah bâyed vesselâm

(Hamlar olgunların halinden anlamaz, o halde söz kısa gerek)…

Sh:50

**

BUGÜN ONLARIN YARIN BİZİMDİR

Hz. Mevlâna’nın semama ve semâ hakkındaki beyanlarına kalem dokundurmadan kaydetmeyi lüzumlu gördüğümüz bir menkıbeyi hatırlayalım. Hz. Peygamberin yakınlığı ile olgunluğa eren Ashab-ı Soffe’ye aittir bu menkıbe :

Resulullah’ın saadetli devrinde, bir gün, Kureyş’in ileri gelenleri Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellemi ziyaret etmek isterler. Fakat Peygamberin nurlu, feyizli, mübarek çevresinden ayrılmayan ve Ashabın yoksullarından olan Ashab-ı Soffe ile huzurda karşılaşmayı, beraber oturmayı kibirlerine yediremezler. Bu sebeple Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve selleme  «Ashab-ı Soffe ile bulunmazsa gelip görüşeceğiz» haberini gönderirler.

Âlemler Efendisi, Kureyş’in ileri gelenlerine görüşme gününü tesbit ettiği gün, Ashab-ı Soffe’ye :

—           Bugün onlarla, yarın sizinle birlikteyim, buyururlar.

Ashab-ı Soffe, Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellemin bu emirlerinden aldıkları müjdenin neşesiyle vecde gelirler. Hepsi birden ahenkle :

—      Elyevme lehüm gaden lena!…

           (Bugün onların, yarın bizimdir!)

diyerek ayakta saatlerce sağa, sola salınırlar…

sh:53

**

Şem’i ruhuna cismimi pervane düşürdüm

Evrak-ı dili âteş-ı sûzana düşürdüm

Bir katre iken kendimi ummana düşürdüm

Mevlâyı seversen beni söyletme gamım var

*

Dinle sözümü sana direm özge edadır

Derviş olana lâzım olan aşk-ı Hüdâdır

Âşıkta ne kim var ise mâşuka fedadır

Sema safa cana vefa ruha gıdadır

*

Işk ile gelin eyleyelim zevk u safayı

Göklere değin irgörelim hûy ile hâyı

Mestane olup depredelim çeng ile nâyı,

Semâ safa câna şifa ruha gıdadır

*

Ey sofi bizim sohbetimiz câna safadır

Bir cür’amızı nûş edegör derde devadır

Hakk il bizim ettiğimiz ahde vefadır

Semâ safa câna şifa rûha gıdadır

*

Işk ile gelin tâlib-i cûyende olalım

Şevk ile safalar sürelim zinde olalım

Hep Hazret-i Mollaya gelin benden olalım

Semâ safa câna şifa rûha gıdadır

Sh:63

**

Kaynak: Ayten LERMİOĞLU,  Hz. Mevlânâ ve Aşk, Sönmez Neş. a.ş. Yayınları 1974, İstanbul

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

....

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.