EHL-İ BEYTE ZULMEDENLER ASHAPTAN DEĞİLDİR

 

Aşağıdaki hadisler Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellemin ashab-ı kirâmının kimler olduğunu izah etmektedir. Ehl-i Beyte zulmedenlerin ashaptan olup olmadığına veya neresinde kaldığına siz karar verin.

İhramcızâde İsmail Hakkı

Kaynak: Esbâb-u Vurud-il Hadîs

246-. Sebep:

 Ebu Davud, Kitabu’s-Sünne, Sahabe’ye Sövmeden Nehyetme Babı,

Ahmed, 3/11,

Müslim, Kitab-u Fedaili’s-Sahabe, 5/400,

Buharî, Kitab-u Fedaili’s-Sahabe, 5/10.

Ahmed, 2/266,

Müslim, Fedail, 5/4(X) (aynı bab).

İbn Asakir’den nakledilen hadisleri, verilen yazmalar arasında bulamadım.

Ahmed ve Müslim, Ebu Said’den şunu rivayet ederler: “Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

“Ashabıma sövmeyin.

Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın sadaka verse onların verdiği bir ölçeğe veya onun yarısı kadar sadakaya denk olamaz.”               

Burkanı, “Sahih”inde bu rivayete şunu ekler: “Sizden biriniz hergün Uhud Dağı kadar sadaka infak etse..”

247-    Sebep:

Ahmed, Enes’ten şunu rivayet ediyor: Enes dedi ki: “Halid b. Velid ile Abdurrahman b. Avf arasında bir söz vardı. Halid, Abdurrahman b. Avf a, “bizden önce müslüman olup, bizim önümüze geçtiğiniz günler vasıtasıyla kendinizi yüceltiyorsunuz” dedi.

Bu sözün Rasulullah’a zikredildiği, bize kadar geldi. Bunun üzerine Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

“Ashabımı bana bırakınız.

Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki, sizden biriniz, Uhud Dağı kadar yahut onun gibi bir dağ altın infak etseniz, onların amellerine ulaşamazsınız.”

Buna benzer bir rivayeti de İbn Asakir, E.bu Said el-Hudrî*den rivayet ediyor. Ebu Said dedi ki: “Abdurrahman b. Avf ile Halid b. Velid arasında bir şey vardı. Halid, ona sövdü. Bunun üzerine Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

“Ashabımdan hiç birine sövmeyiniz.

Eğer sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın infak etse, onların bir ölçeğine veya yansına erişemez.

248-    (Sebep):

İbn Asakir, Ebu Hureyre’den rivayet ettiği bir hadiste o, şöyle demiştir:

“Abdurrahman b. Avf ile Halid arasında insanlar arasında, cereyan eden bir şey vuku buldu. Bunun üzerine Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

“Ashabımı bana bırakın.

Çünkü sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın infak etse, onların bir ölçeğine veya yansına erişemez.”

249-   

İbn Asakir, Halid b. Velid’in tercüme-i halini anlatırken Hasan’dan şu rivayeti tahric eder: “Zübeyr ile Halid b. Velid arasında bir şey vardı. Bunun üzerine Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

“Kendiniz ve ashabım hakkındaki durumunuz nedir?

Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki, sizden biriniz Uhud Dağı kadar altın infak etse, onların bir günlük yaptığı amellerine ulaşamaz.”

İbn Asakir, şunu da kaydederek diyor ki: “Akılda kalan şudur ki, husumet, Halid ile Abdurrahman İbn Avf ve Ammar arasındadır.

250-   

İbn Asakir, Abdurrahman b. Avfın tercüme-i halini zikrederken, Hasan’dan şu rivayette bulunur: “Abdurrahman b. Avf ile Halid b. Velid arasında bir söz (dil azarlığı) vardı. Halid dedi ki: “Ey İbn Avf, bana karşı fazla övünme. Sen beni ancak bir veya iki gün geçebildin.” (Benden önce müslüman oldun).

Bu söz, Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve selleme ulaşınca buyurdu ki: “”Ashabımı bana bırakınız. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki, sizden biriniz, Uhud Dağı kadar altın infak etse, onların yarı ölçeğine dahi ulaşamaz.” Ravi, rivayetine devamla diyor ki: “Bundan sonra Abdurrahman b. Avf ile Zübeyr arasında bir şey vuku buldu. Bunun üzerine Halid dedi ki:

“Ey Allah’ın Rasulü, Sen beni Abdurrahman’a sövmekten men ettin. Şimdi de ona Zübeyr sövüyor.

Bunun üzerine Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

“Onlar Bedir Ehli’ndendir. Her biri birbirinden daha üstündür.”

 

Kaynak: ESBÂB-U VURÛDİ’L-HADÎS HADÎSLER ve SEBEPLERİ, müellif: Celale’d-Din es-Suyuti, Tercüme: Y. Doç. Dr. Necati Tetik –A. Gör. Abdulmecid Okçu, Arapça Tahkik: Yahya İsmail Ahmed, İhtar Yayıncılık , 1996, Erzurum

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

....

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.