İNANÇ SORU(N)LARINA BASİT CEVAPLAR

 

Not: Sorular alıntı…Cevaplar bize aittir.

1-         ‘Neden  inanırız’

Aklı olan insan sabah kalkacağını nasıl düşünüyorsa, bunun benzeri kendine bir dünya oluşturduğunda ya tabi olmayı ya da hükmedici olmanın tarafını tercih eder. Bunda ise tercihi görünmeyen ve gücü yetmediği bir şeyi tercih etmesi kendisine daha huzur verir.  

2-         İnsan     niçin zor anlarında bir yaratıcıya ihtiyaç duyar?

İnsanın tabiatında gurur ve ego kuvvetlidir. Acizliğini aşkın varlığa vermesi ile çıkmazından kurtulur.

3-         Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyor neden bizi imtihan ediyor?

Fabrikalarda kalite kontrol sistemi vardır. Aynı tezgahtan çıkan bazı mamullerin bazıları defolu olabiliyorsa, bu hata gibi görünen işlemler sonucu oluşu kadar, sistemdeki uyanıklığın ve tedbirin elden bırakılmaması içindir. Bozuk olan kısım tekrar işleme tabi tutulabileceği gibi, iç piyasada satışa sunulur. Onunda sosyal hayatta bir denge unsuru oluşu hatıra gelmelidir.

4-         Her şeyin yaratıcısı Allah onun yaratıcısı kim?

Sonsuz bir sistemde bir sonraki varsa, o ise değil, o ise değil devam eder. Bu yaratıcı seçiminde her aklın durduğu bir yer vardır. Bu sorunun gerçek cevabı cevapsız bırakılmasıdır.

6-         Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz?

Ölüm mutluluk ve acının ince çizgisidir. Mutluda olsa üzüntülüde olsa ölümle karşılaşması ve ona göre sonuçları olacağını bildiği için çıkarsamalar kurtuluş vesilesidir. Ölüm dünya hayatında huzurun temel kaynağıdır. Bir sonuçtur. Olmadığını düşünen için yaşam motoru bozulur.

8-         Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı?

İradenin olduğu yerde bu soru yanlıştır. Cüzdanındaki parayı şekillendirirken azlık/çokluk veya düzeninde ayrımcı bir şekillenmede kendimizi dahi sorgulayamıyoruz. Bunu neden böyle istedim ki…

9-         Bazen    peygamber yaşadı mı gerçekten var mı? diye düşünüyorum.

Peygamberlik müessesi aşkın olan kişinin kendine inancı ile alakalıdır. Bugün bile peygamber olduğunu iddia eden birileri bulunuyor ve inançlıları varsa onun doğruluğu ve hatalı olması bizi ilgilendirmez. Bizim ona olan bağlılığımız önemlidir. Her inançlı inandığına karşı sorgulamayı bırakmış kişidir.

10-      Bizler    Müslüman ailede doğduğumuz için mi Allah’a inanıyoruz. İnanmayan aileden doğanların suçu ne? Allah akıl vermiş ama bizlere de vermiş ama biz de tam kullanamıyoruz.

Bu ayrıcalık Allah Teâlâ’nın özel bir yardımıdır. Diğerlerine neden nasip kılmadın denilmesi sorgulanmaz. Ancak bu arada unutulmaması gereken bir husus vardır. Müslüman bir toplumda gelen birisi ile, ilkel dinler arasında gelen kişinin aynı şartlarda olacağını düşünmek hatalıdır. Akıl inanç konusunda bir yere kadar yön verir. Sonuç imana ulaşır. Burada sorgulama biter.

 

11-      Allah’ın varlığını bir ateiste nasıl ispatlayabiliriz? Onlar bing bang deyip geçiyorlar?

Allah’ı inkar eden birisine, ispatlamaya gerek yoktur. İnançlı ve inançsız olması konusunda tartışmaya girmek hatalıdır. Sosyal hayatta ona sadece teklif edilecek kurulu düzene uyup can ve mal emniyeti konusunda bize vereceği taahhüde bakmalıdır. Bu düzeni bozmayacak şekilde hareket ederse beraber yaşama hakkına sahip olurken, onun kendi fikirlerini yaymanın önüne geçecek yaptırmlar devreye sokulmalı, uyum sağlamıyorsa ülke dışına çıkması teklif edilmelidir.

İslam toplumunda yeni kilise yapılmasına izin verilmediği gibi tamir edilmesinede izin verilmez. Fakat yaşamalarına izin verilir.  

12-      Şu an ölen insanlar kıyamete kadar uykuda mı?

Ölüm boyutuna geçen biri için zaman ve mekan kavramları bizim bildiğimiz manada değildir. Ölüm bir uyku süreci değildir.

13-      Allah     bizi seviyor da neden günah işlememize izin verip sonra bizi yakıyor?

Cehennem sürecindeki yakma olayının gerçek yönünü tam olarak bilmiyoruz. Ancak yanmak konusunda kulunu ikna edecektir. Ben bu cezaya razıyım diyecek kadar mahcup olmuş birine mükafat vermek yerine cezalanmasını uygulamaya koymak yokluk kavramına düşmekten daha iyi olacaktır. Cehennem değil de yok edeceğim demesi daha dehşetli cezadır. Varlık aleminden kaybolmak daha elim bir cezadır. Yanmak onun yanında cennet sayılır.

14-      Cennete nasıl ulaşabiliriz birinin doğru dediğine diğeri yanlış diyor?

Bakış ve kültür açısına göre verdiğimiz izfafi düşüncelerdir. Meşhur fil hikayesi bunu izah eder.

15-      Sonsuzluk kavramı akıl almaz bir şey Allah’ın sonsuz olmasını algılayamıyorum.

Sonsuzluk kavramı küre ve dairesel sistemde çözülmez. Kapsayıcı kuvvetin eşdeş değeri olmadığı müddetçe sonucu olmaz.

17-      İnançların farklı olmasının sebebi nedir?

Daha önce bahsedilen fil hikayesi gibi farkındalık gibi temelde bir tepe nokta her zaman bulunur

20-      Kur’an’da kadın ve erkek niçin eşit değil?

Eşitlik konusunda tarihsel eşitlik hangi sistemde vardı ki, Kur’ân-ı Kerim’de olsun. Bütün dinler ve görüşler incelensin en adaletli olan yine Kur’ân-ı Kerim’de vardır. Bünya düzeninde erkeğin kaba kuvveti kadına karşı hep bir güç olarak var olmuştur. Bu dualitenin gereğidir. Erkek gibi aynı şekilde bir konumda olsaydı dünya sistemine uymazdı.

21-      Ya bizim dinimiz hak din değilse?

Bize göre olmasa da, başka din sahiplerine göre değildir.  Bu bir Müslüman için sorgulanması gerekmez. Bizim dinimiz bize onlarınki onadır. Eğer iktidar eline geçersede kimseyi zorlayamazsın esasıda vardır.  

22-      Neden   Kuran’da belirsiz ayetler var (anlamı açık olmayan)?

İnsan bildiği şeylerden usanma özelliğine sahiptir. Bazı anlamadığı şeyler onun için merak uyandırır. Bu psikolojik meseledir.

23-      Madem Kur’an bize açıklayıcı olarak gönderildi o zaman kelimeler neden anlaşılır değil?

Arapça dili retoriğini belağatını anlayamak dini yaşamaya engel değildir. Zaman içinde yeni tevil ve tefsirleri gelebilir. Çünkü son dinin kitabı olma özelliği budur.

Yasaklar sayısı çok az miktardadır. İnsanların kendilerine göre düşünceleri dini hayatı zora sokmuşlardır.

24-      Allah     neden bir kuluna eziyet verirken diğerine rahatlık veriyor. Rabbimiz neden bu konuda eşit davranmıyor?

Allah kullarına eşit seviyede bir ortam verseydi herkes başı buyruk olurdu. Denge korunsun diye esaslar gönderdiği halde kulları uymuyorsa suç Allah’ın değil bizlerindir.

“Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah’ın nimetini inkâr etmiş olmuyorlar mı?” Nahl, 71

25-      Rabbimiz bildiği halde neden bize ‘Rabbin kim’ diye sordu?

Öğretmen öğrencisine öğrettiğini sorarken önceden bir şeyler sunduğunu biliyor ve ne cevap vereceğini de biliyordur. Yine de soruyordur. Bu soruş kendine değil öğrenciye farklılık kazandırır.

26-      Kaderde ne zaman öleceğimiz belli ise neden sadaka ömrü uzatıyor?

Kader de bazı özellik gösteren ameller olabilir. Sadaka sosyal hayat için geçerlidir. Eğer bir zengin etrafını fakir bırakırsa hayat garantisinde bir noksanlık düşünülemez mi. Açların içindeki tokun durumu ne olabilir?

27-      Kaderde cennete ve cehenneme gideceğimiz belliyse neden ibadet ediyoruz?

İnancın en yüksek mertebesi Allah için yapılandır. Bir emeklilik hesabı ne kadar garantili olabilir. Ama neticede menfaat bulabiliriz umuduyla sevap işleriz. Batacağını bilse bile bu tür fonlara insanlar para yatırmayı tercih ederler. Umudunu kaybetmez.

28-      Kur’an’a her şey yazıyor da neden kıyamet günü yazmıyor?

Bu türlü bilgi verilmesi yanlış olurdu. Kıyamet vakti bellidir. Fakat genişliği bizim amellerimizle alakalıdır. Uzay zamanının dünya zamanı ile farklılık göstermesi gibi kendi içinde oynamaktadır.

29-      ‘Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım’ cümlesini anlamıyorum.

İnsanın sevdiği bir husus için ayrıcalığını kabul ederken Allah’a bunu neden layık görmüyoruz.

30-      Mizanda iyilikler ağır basarsa direk cennete gidecek miyiz?

Evet.

Bizim yaptığımız amelin kendisi değil kabul edilip edilmeyeceği önemlidir. Ceza konusunda avukat iyi bir savunma yapıp katili mahkumiyetten kurtarabilir.

31-      Allah bizi neden yarattı? Neden ibadet etmemizi istiyor? Neden bizi imtihan ediyor? Diğer dünyada ibadet etseydik neden bu dünyaya gönderildik?

Bir yaratıcıya bu hakkı tanımak gerekir. Eğer yaratıcıyı kabul etmiyorsa ibadet etmesine gerek yok.

Bu soru doğrudan bizle alakalı değildir.

33-      Bir şeyin olması için Allah’ın ‘ol’ demesi yeterliyken neden çeşit çeşit melek yaratmış?

Melekler kuvvet kavramlarını içine alan geniş kavramdır. Ol kelimesi bizim anladığımız manada bir sözden çok iradenin kendi murat ettiği ortamdır. Bunu bilmeye imkan yoktur.

34-      Kul hakkı olmayan yok, bir yandan da şunu yaparsanız cennete gideceksiniz deniyor nasıl olacak?

Bunun en güzel cevabı devlet sisteminde mahkumlar için çıkan özel aflardır. Babanın katilini devlet ahngi hakla affediyorsa Allah ‘da o hakkı kullanabilir. Belki kulunu razı edecek mükafat verir.

35-      Bir iyi insan var namaz kılmıyor ama bir de namaz kılan kötü insan var  hangisinin yaptığı daha doğru?

Ferdi ve içtimai ameller birbirine karıştırılmamalıdır. İçtimai amel bizi ilgilendirir. Eğer bir düzen bozucu varsa bu kötüdür.

36-      Kur’an’ın değişmeden geldiğini nereden biliyoruz?

Tevatür vardır. Kur’ân-ı Kerim’e inanmayan için bunun bir önemi yoktur.

37-      Hadislere dokunulmadığını nerden biliyoruz?

Hadislerdeki bilgilerin doğruluğu ve yanlışlığını irdelemekten çok iyi insan olmaya bakmalı. Akıl ve adalet mülkün temelidir.

38-      Hz. İsa dönecek mi?

Hz. İsa döndüğünde kendini ispat etmesi hususunda biz sorumlu değiliz. Bir Müslüman için onun gelmesi çok bir değer taşımaz. Çünkü o da bizim dinimize uyacağı için inip inmemesi çok önemli değildir.

39-      Allah’ın ihtiyacı yokken bizi niçin test etmekte?

Allah insanı kendisine tanıtmaya çalışır. Bak sen busun demek için.

40-      Cennette birini istiyorum o da başka birinin  olacak?

Cennet dünya kavramları ile açıklanmayacağı için yanlış sorudur. Orada istekler olacak deniliyor. Ölen oğlunun fotoğrafını saklayan anneye sormalı, öldüğünü bildiğin bir şeyi neden taşıyorsun bunun gibi bir şey.

41-      Hz. Âdem cennetten kovulmasaydı ne olacaktı?

Bugünkü hayat belki olmayacaktı.

42-      18 bin âlem var mı? Başka âlemler var mı?

Tabiki var. Milyarca yıldan bahsedilen bir dünyada yaşıyorsak, çok sayıda alemin olduğu düşünülmelidir. Teknolojimiz veya bilgimiz yetersiz diye bir şeyi inkar edemeyiz.

43-      Allah kötülüklere neden engel olmaz?

Dualiteye aykırı. Dünya düzeni zıtlıklarla kuruludur.

44-      Tarikatlar gerekli midir, neden?

Bu kadar çok sayıda insan varsa anlayışlar da farklı olacaktır.

11.       SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORULARI

1-         İnanmak fıtri bir şeyse neden ateistler var?

Ateizimde bir dindir. Sadece ilahı yoktur.

2-         Allah ne yapacağımızı bildiği halde neden bizi sınıyor?

Sınanmak bizim için yapılan tercihtir. Bize kendimizi atnıtacaktır.

3-         Allah korkusu ile bir kötülüğü yapmayan insan iyi midir?

İyi insan kendi benliğinden çok bir manevi değere karşı tazim ediyorsa bu tercih daha üstündür.

4-         Dinde    zorlama yok ise neden hadislerde dinden dönen öldürülsün deniyor. Hadis ayetle çelişiyor. Peygamberimiz neden böyle söylemiş?

Peygamberimizin verdiği kararın şartları aynen oluşuyorsa uygulanabilir. Fakat aynı şartlar oluşmayacağına göre burada tercih Kur’ân-ı Kerim’e göre olmalıdır. Ancak sosyal düzenin koyduğu kurallar işletilmelidir.

5-         Biz putperestleri eleştiriyoruz ama biz de Kâbe’nin etrafında dönüyoruz.

Hac ibadeti en son farz olan ibadetlerdendir. Bunda olan ritüeller daha önceki toplumlarda da vardı. Yapılması istenen bu amellerde akıl ile ceavp verilemeyecek bir çok husus vardır. Bunu din emretti diye yapmak gerekir. Bu ayrımcılıktır. İzah edilmesine gerek yoktur.

6-         Ya Hıristiyan veya ateistler haklıysa?

Olup olmaları onları bağlar. Biz inanıyoruz deriz.

7-         Akıl yürütme ile inanç sağlanır mı?

Akıl inanç için gereklidir. Ancak hedef değilidir.

8-         Neden   ibadet ederiz?

Kendimize bir pay çıkarmak için..

9-         İnsan     öldükten sonra tekrar dirilip dünya hayatı yaşayacak mı?

Reenkarnasyon, tenasüh ve hulul dinimizde yoktur. Ancak bazı dönüşlerin olmayacağı hususunda kesin bilgi de yoktur.

10-      Allah,    Peygamber, Kur’an’ ın varlığına dair vesveseler yaşıyorum.

Normaldir. Vesvese olmazsa insan olduğumuz ortaya çıkmaz.

11-      Allah’ı   kafamızda canlandırmak günah mıdır?

Günah değildir. Ancak hükümlerimiz bizi ikna edemediği için sonunda çıkmaza gireriz. Bir yerde dur demek gerekir.

12-      Ölen insanlar cennet ve cehennemde mi yoksa kıyameti mi bekliyorlar?

Ölen insanları düşünmek ile kafa yormak günahkarların işidir. İyi insan olmak hedefimiz olmalı

13-      Ya           Hz. Muhammed hastaysa, Şizofren, otizm gb. Düşünsenize bütün bunlar uydurmaymış. Aslında okuma yazma biliyormuş. Hepsini Hira mağarasında düşünüp planlamış. Mucizeler de Tabiat Ana’nın ona sunduğu mucizeler ya da tesadüften ibaretmiş?

O zaman inanmayabilirsin. İnanç konusunda sana kimse zor kullanmıyor. Ancak dediklerin gibi değilse

14-      Allah bizim kaderimizi biliyorsa direkt bizi cennetine veya cehennemine atsın. Sonuçta biliyor hangimiz cennetlik hangimiz cehennemlik.

Bu kendini sorumluluktan çıkartmak isteyenlerin varsayımlarıdır.

15-      Allah neden kötüyü yarattı?

Düzen olsun diye…

16-      Allah     ile iletişimde neden Kur’an okumak, dua etmek değil de namaz ön plandadır?

Dışımıza vuran ameller bizim konumumuzu gösterir.

17-      Dualar ne kadar sürede kabul olur?

Hemen kabul olur. Fakat meydana çıkması farklıdır. Bazen bu dünyada bile sonucu oluşmaz.

18-      Allah var mı?

Allahın varlığından çok bizim Allah inancımız önemlidir.

19-      Yüzyıllar önce ölenle kıyamete yakın ölen haksızlığa uğramaz mı?

Zaman ve mekan kavramı öteki dünyada bu dünyadan farklı, kıyaslanamaz

20-      Adem’le Havva dünyaya nasıl geldiler? (Uzay gemisi ile olabilir mi?)

Çok önemli değil. Yaratılışın başlangıcı her insanda kendisiyle başlar. Sorumlulukta bu şekildedir.

21-      Biz doğmadan önce cennet cehennemlik olduğumuz belli ise neden amel işleyeyim?

İnsan kendini fark etmesi için gerekli bir husustur. Kendini tanıması için gereklidir.

22-      Bu          dünyaya gelmek benim tercihim değil. Allah bunun benim seçimim olduğunu ve hatırlamadığımı söylüyor.

Allah bunu bildiği için isyan edenlere de yaşama hakkı veriyor. Eğer böyle olmasaydı, hemen canlarını alırdı.

23-      Allah     hepimizin doğru yolda olmasını istiyorsa neden şeytanın bize vesvese vermesine izin veriyor?

Bizim psikolojimiz bozulmasın, hemen strese girmeyelim diye. Düşünün kötülüğün direkt sebebi kendimiz düşüncesine sahip olsak, hayat bize ne zor olurdu.

24-      Allah kalplerini mühürlediği insanları niçin cehennemle cezalandırıyor?

Bir yaratıcının ayrıcalığı sorgulanamaz

25-Âdem ve Havva’nın çocukları nasıl çoğaldı?

Ensest şekilde çoğaldı. Kardeşlerin evliğine izin verildi. Şimdi Allah yasakladı. O zaman verdi şimdi neden vermiyor denilmez.

26-      Yahudi ve Hıristiyanlara ya da ateistlere dinimizi nasıl savunacağımız hakkında bilgiler verilmiyor bize.

İnsanları zorla Müslüman edin diye bir kural yok. Örnek insan olun, onlar sizi beğenip sizin dininize gir var.

27-      Allah neden var?

Var olmasını biz istiyoruz.

Yok diyenler var, onlar az sayıda…İnsan yaratılışı Allah’a inanmayı arzuluyor.

28-      Kaderin               dışına çıkabilir miyiz? İrade nerede kader nerede?

Çıktığımız dediğimiz şeyde kaderdir. Kader Allahın bilgisidir. Onun için zaman ve mekan yoktur. Sevdiği kuluna dilerse yardım eder.

29-      Kelam dersinde mucize, olay görüyoruz ama hiçbirinin delili yok. Sadece anlatılıyor bana göre delil yok.

Mucize tarihseldir. Günümüz için var veya yok demenin bir manası yok ki.

30-      Tanrı var mıdır? Varlığının delili var mıdır? Bu konuda çok rahatsızım.

Tanrıya inanmak ve inanmakla, o var veya yok olmaz. İnsanın iç sorunudur.

31-      Hz. Âdem konuşamayan bir insan mıydı?

Bebek bile doğuştan konuşuyor. Ağlamak bozuk kelimeli konuşmadır. Bir bebek konuşuyorsa Ademinde konuşması gerekir. Bebeğe konuşmayı ne öğrettiyse Ademde o şekilde konuşmayı öğrendi.

32-      Allah     niçin önceki kitapların bozulmasına izin vermiştir?

İnsanlara acıdığı için. Tekamül sürecini işletmiştir.

33-      İnsan Allah’a neden inanır?

İnsan olduğu için.

34-      Allah nasıl tüm dünyaya hâkim olabiliyor, nasıl her şey böyle düzenli olabiliyor?

Yarattığı şeye sahip olmak öznelliktir. Bizde yaptığımız şeye sahip olmak siteriz.

36-      Bir kimse Allah’ın kendisini koyduğu yeri beğenmezse ne olur?

Bir şey olmaz. Sadece kendisi huzursuz olur.

37-      Allah     bizi Müslüman yarattı ya öyle olmasaydı?

Kafir olurdunuz. Ancak yaratılış madeni ne ise insan ona meyletmek zorundadır.

38-      Allah     cezalandırırken affediciliği ne oluyor?

Affetmek, kendimize gurur verirken Allah içinde düşünebiliriz. Seviniyor olabilir.

39-      Allah’ı,  peygamberi cinleri melekleri görebilecek miyiz ahirette?

Bu soru gereksiz bir sorudur. Şu anda dünyadayız.

40-      Allah     hepimizin cennete gitmesini istiyorsa neden günahlar var?.

Bizim hayatımızı durağanlıktan kurtarmak için.

41-      Rabbimiz bize şah damarı kadar yakınsa bunu biz neden hissedemiyoruz?

Bu yakınlığı tarif içindir. Hepimiz Tanrının içindeyiz. Ayrımız gayrımız yok.

42-      İçki öncekilere yavaş yavaş yasaklanırken bizlere neden direk haram kılındı?

Tövbe edenlerin günahlarıda bu şekilde affa mazhar oluyor. Ancak sonunda tövbe şansını bulamamakta var.

43-      Allah bizim günah işlememize neden engel olmuyor?

Ona bir zararımız yok ki Günah bize zarar veriyor.

44-      Allah nasıl her şeyi görebiliyor nasıl evreni yönetiyor?

Bunu öğrenmek için evrenin sınırlarını tespit etmek gerekir. Bu da olmayacağına göre sormanın bir manası yok…

45-      Ahirette hesap verirken insanların yetiştirildiği çevre göz önünde bulundurulacak mı?

Herşey hesaba katılacak inceden ipliğe..

46-      Takva niye sadece Allah’tan korkmakla olur, sevgi ile takvalı olunamaz mı?

Dereceler konusunda herkes aynı konumda değildir. İzafi bir soru.

47-      Kalplerin mühürlenmesi iradeyi yok etmez mi?

Allah ben yardım etmediğim zaman demiş. Bu ayrımcılığıda biz sorgulayamayız.

48-      Sonsuz  yaşam diye bir şeyi anlamıyorum.

Sonsuz denilecek bir yaşamve sonsuzluk Allah’a mahsustur.

49-      Allah’ın hep ‘ben yaptım, ben yarattım demesi’ tuhafıma gidiyor.

Yaratıcıya yakışan söz bu şekilde olmalıdır.

50-      Allah     bizi yaratmasaydı ne ile uğraşırdı?

Kendisiyle yalnız olurdu.

51-      Allah     nasıl birisi?

Allah Alllah’tır. Bize kendini ispat etmesi dileği kadar olur.

52-      Öldükten sonraki hayatla ilgili şüphelerim var.

İnanmadın diye öteki hayat yok olmayacak.. Ya varsa…

53-      Allah’ın peygamberle iletişimi nasıldır?

Dilediği şekilde idi..

55-      Melekler, Şeytan Ve Peygamberimiz Allah’ı nasıl gördü-eğer bir şekli yoksa-? Nasıl iletişim kurdular?

Kendi kalbimizin düşünceleri ile nasıl iletişim kuruyorsak. Birisini seviyoruz. Bu sevgi işaretini, içimizden nasıl oluyorsak onun gibi olabilir.

56-      Biz Allah’ın iradesi ile mi cennet ya da cehenneme gidiyoruz?

Allah bizi bizden önce bilir, fakat bize haklılığını göstermek için dünya hayatını yarattı.

57-      Dünyanın her yerinde ezan farklı saatlerde okunuyorsa kıyamet nasıl kopacak?

Kıyamet konusunda anlatılanlar hayale vuran görüntülerdir. Güneşin dürülmesi vardır. Yuvarlak bir şey dürülmez. O zaman bunun manası başka demektir. Kıyamet kopması bizim anladığımız manada uzayın da yok olması olarak düşünülmemeli. Başka bir şekilde olabilir.

58-      Kişinin hesap zamanı şartları dikkate alınır mı, bazıları dindar çevrede doğuyor bazıları değil.

Bu şanstır.

60-      Öldükten sonraki hayatla ilgili sorunlarım var?

Dünya hayatında iyi olan biri için sorun yok. Kötüler düşünmeli bu konuyu.

61-      Ölüm anı nasıldır?

Herkes için farklıdır.

63-      Allah, Ademi nasıl yarattı annesiz babasız nasıl yarattı?

Yaratmanın bilgisini anlatıldığı gibi kabul etmeli. İllaki bir silsile bulmak için maymun olmak gerekli değildir.

64-      Allah biz olmasaydık ne yapardı?

Kendisi ile meşgul olurdu.

65-      0ruçluyken adam öldürürsek orucumuz bozulur mu?

Bozulmaz. Farklı günahlar, şartlar farklı.

66-      Kurban bayramında neden İnek koyundan başka hayvan kesilmez?

Allah’ın emrettiği kesilir.

67-      Neden   gaybı hiç kimse bilemez?

Gayb bilgisi bizim yetersizliğimiz ile alakalı. Şimdi hava durumu ile bir hafta sonra yağmur yağacağı biliniyor. Bilgi gaybın anahtarıdır. Cüzi bilgi ile bunu çözemiyoruz. Hızır çocuğun yıllar sonra kafir olacağını biliyordu.

68-      Allah nasıl, aklım almıyor?

Bu gerçek iman sahibinin durumudur.

69-      İçki öncekilere yavaş yavaş yasaklanırken bize niçin birden yasaklanıyor?

Ömrümüz garantisi olsaydı bu deneme yanılma bizim için geçerli olabilirdi. Denenmişi denemekte aptallıktır.

70-      Şu anda camdan atlasam ecelimi ben mi belirlemiş olurum?

Belirlemiş ve günahkar da olursun. Haddini aştığın için.

71-      Bana      göre delil yok sadece anlatılıyor?

İnanma o zaman. İnanç seni bağlar. Bir de sosyal düzeni. Hayatta bir şeyler bizi farklı kılabilir fakat huzur topluma uymak ile olur. Uymayanlar sorunlarla karşılaşır.

72-      İnsan     nasıl oluştu?

Allah tarafından bir yaratma çizgisi var. Gizemini tam çözmüş değiliz. Ancak bu bilginin bize vereceği fazla bir katkısı yok. Önemli olan şimdi ki hal, ne yapıyoruz.

Soruların Alındığı Kaynak: DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR-DEİZM, Editörler: Vecihi SÖNMEZ Burhaneddin KIYICI Metin YILDIZ, Ensar Neşriyat, 2017, Van

BAŞA DÖN

 

Reklamlar

....

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.