HZ. ALİ KERREMALLÂHÜ VECHENİN SIRLARINDAN

و كم لله من لطف خفىّ

يدق خفاه عن فهم الذكىّ

Abde Hak’dan var nice lutf-i hafi

Edemez idrâk anı fehm-i zeki

“Allah’ın kullar üzerinde nice gizli nimet ve lutufları vardır ki zeki olan kimseler dahi bunu idrâk edemezler.”

و كم يسراتى من بعد عسر

وفرج كربة القلب الشجىّ

Nice usri yüsr eder ta’kîb kim

Sâf olub bulur ferec-i kalb-i şeciyy

“Nice güçlüklerden sonra kolaylıklar meydana geldi. Gamlı ve kederli kim­selerin kalbi ferahlık buldu.”

وكم امر تساء به صباحا

و تأتيك المسرة في العشىّ

Nice emr olur seher kıci bedid

Der-pey olur hem farh vakt-i aşiyy

“Nice işler vardır ki sabahleyin (başlangıçta) kötülüğe giderken, akşamleyin (sonuçta) neşe ve sevince dönüşür.”

اذا ضاقت بك الاحوال يوما

فسق بالرزاق الفرد العلىّ

Ger seni tazyik ede gerdûn-i dûn

Mutemed kâfi sana Ferd-i Aliyy

“Bir gün devrân seni darlığa düşürürse Rezzak, yüce ve tek olan Cenâb-ı Hakk, sana kâfidir.”

Bu beytin sonunda yer alan “Aliyy” kelimesi iki anlamda kullanılmıştır. Edebiyatta Fevriye (yakın anlamı altında uzak manasını kasdetmek) denilen sanat çeşidine girmektedir.

“Aliyy” âyete’l-kürside ve Kur’ân-ı Kerîm’in birçok yerinde Allah Teâlâ’nın güzel isimlerinden biri olarak kullanılmıştır. Bu beyitte hem bu anlamda ve hem de Hazret-i Ali kerremallâhü vechenin ismi olarak kullanıl­mıştır.

Kişi; bir darlıkla karşı karşıya geldiğinde galeyana kapılma­dan sabır göstermelidir.

“Her şey Allah Teâlâ’dan gelir” diyerek razı ve teslim olmalıdır. Her şeyi değiştirmeğe güç yetiren Cenâb-ı Hakk o sıkıntıyı muhakkak giderecektir deyip ona tevekkül ve itimat etmeli­dir. Kişi,

“Ben işimi, Allah’a ısmarlıyorum. Çünkü Allah, kullarını çok iyi görendir” [1], diyerek ve bu âyet-i kerîmeyi okuyarak dua seccadesi üzerinde rica ve temennide bulunmalıdır. Yine kişi,

“Kim Allah’a güvenip dayanırsa O, kendisine yetişir” [2] dediğinde sıkın­tının yakında yok olacağını düşünür.

“Yüksek nimetlerde açık şükür ve gizli lutuflarda gizli zikir” kuralıyla yola çıkan mümin, çok iyi bilir ki hadiste şöyle buyrulmuştur:

“Zikrin en hayırlısı gizli olanıdır. Rızkın en hayırlısı da insana yetenidir.”

İmâm Yafi’i “Ravzu’r-Riyahin” isimli eserinde Hazret-i Ali kerremallâhü vecheye ait yukarıdaki dört beytin özelliklerine değinirken şöyle bir olay anlatır:

Bir padişah kendi hizmetçilerinden birine son derece kıy­metli bir elmas (taş) teslim etmişti. Hizmetçi, şâirin deyişiyle,

“Düştü nigin elinden elmas pârelendi.”

mısraında dile getirildiği gibi elması elinden düştü, kırılmasını önleyemedi. Şiddetli bir sıkıntıya düşüp belki de başının kesilece­ği korkusunu duyarak kendisine muhabbet ve sevgi bağladığı bir mürşidin tekkesinin yolunu tuttu.

Şeyhin eteğinden yapışıp ağlamaya başladı. Şeyh onun üzün­tülü durumuna vâkıf olunca hizmetçiye Hazret-i Ali’nin Divanı’nın sonunda yer alan bu dört beyiti öğretti. Bir kâğıt parçası­na yazarak ona teslim etti. Birkaç ay geçince padişahın vücudunda bir hastalık belirdi. İhtisası olan doktorlar toplanıp Padişaha, hizmetçisine teslim et­tiği elmaslardan bir parçasının öğütülerek içirilmesiyle sıhhati­ne kavuşacağını söylediler.

Hizmetçi ise bu dört beyti gece gündüz okumakta ve onlarla içten gelen duygularla meşgul olmaktaydı. Doktorların tavsiyesi­ni ona ulaştırmağa gelen elçiler, bu cevheri havanda dövmesini, ateşte yaktıktan sonra el değirmeni ile öğütmesini ve daha son­ra ipekten geçirerek yarım fincan su ile padişaha sunmasını teb­liğ ettiler. Bu şekilde ilâç hazırlandıktan ve padişaha içirildikten sonra, Padişah birden iyileşiverdi. Böylece hem padişah ve hem de hizmetçi sıkıntıdan kurtulmuş oldu.][3]

[1] Mümin, 44

[2] Talâk, 3

[3]trc: Müstakimzade Süleyman Sadettin hzl: Şakir DİCLEHAN Hz. Ali Divanı [Kitap]. – İstanbul : ANA, 1981.,s. 682-684

Reklamlar

....

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.