ÇOCUK FİTNEDİR ,

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Çocukların fitne olmasına gelirsek, çocuk babanın sırrı, ciğerparesi, kendine en bağlı ve yapışık olan varlıktır. Çocuğu sevmek, bir şeyin kendi kendisini sevmesi demektir. İnsana kendinden daha sevimli bir şey yoktur. Bu nedenle Allah Teâlâ insanı onun dışında ‘çocuk’ diye isimlendirdiği bir surette bizzat kendisiyle […]

‘KALBİNİ BENİM EVİM YAPIP ONU BAŞKALARINDAN BOŞALTANA NE VERECEĞİMİ KİMSE BİLEMEZ; KALBİ BEYT-İ MAMUR’A BENZETMESİNLER, ÇÜNKÜ ORASI -BENİM DEĞİL MELEKLERİMİN EVİDİR VE BU NEDENLE DOSTUM ORADA KALMADI’ MÜNAZELESİNİN BİLİNMESİ

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurduğu hikmetlerden DÖRT YÜZ BEŞİNCİ BÖLÜM Kalp senin evin benim değil! Mamur kıl onu Senin zikrettiğin bir şeyi zikretmiyorum ben                            . Kendimi zikretmem bir perde iken Senin beni zikretmen başka! Senin beni zikretmen en büyük mutluluk Ben Seni zikredersem, zikir Senden bize ait Sen bizim zikrettiğimiz […]

KÂBEDEKİ GENÇ ÂŞIK

  Allah dostlarından birisi, Ka’be-i Muazzama’da yüzü sararmış bir gencin ağlayıp inlediğini gördü. Yanına sokularak hâlini sordu. Genç : – “Âşıkım” dedi. Hak dostu, gencin hâline merhamet etti : – “Haber ver, her kim ise sana ma’şûkan olan kızı alıverelim” teklifinde bulununca, genç gözyaşları arasında inleyerek şu beyti okudu : Alâkâ eylemek zât-ı Hudâ’dan gayra […]

BÜTÜN DİNLERİ ASLI

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Hz. Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellemin şeriatı, önceki bütün şeriatları içermiş, önceki şeriatların sadece Muhammedî şeriatın onayladığı hükümleri bu dünyada sabit kalmıştır. Biz de onları getiren peygamber kendi vaktinde o hükümleri ortaya koyduğu için değil, Hz. Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellemin onları onaylaması yönünden […]

EBÛ KEBŞE’NİN OĞLUNUN [sallallâhü aleyhi ve sellem] YOLUNDA OLMAK

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Hz. Peygamber sallallâhü aleyhi ve sellem, efendisinin dövdüğü bir cariyeye şöyle demiş: ‘Allah Teâlâ nerededir?’ Kadın göğü işaret etmiş. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallâhü aleyhi ve sellem, kadının işaretini kabul edip sahibine şöyle demiştir: ‘Onu azad et, çünkü mümindir.’ Neredeliği soran kişi, Allah Teâlâ’yı […]

MELÂMİLER NEDEN BİLİNMEZ

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Melâmîler diye isimlendirilen Allah Teâlâ’nın kulları, veliliğin en ileri derecelerine yerleşmiş kimselerdir. Artık bulundukları derecenin üzerinde sadece peygamberlik derecesi kalmıştır. Bu mertebe, velilikte yakınlık makamı diye isimlendirilir. Onlara işaret eden ayet, ‘çadırlarda saf ve çekingen, yumuşak huylu eşleri’  ayetidir. Allah Teâlâ, cennet kadınları ve […]

HOMOSEKSÜELLİĞİN [Eşcinselliğin] CİNLERLE BAĞLANTISI VARMI?

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Melekler nurlara, cinler rüzgârlara, insanlar ise bedenlere üflenmiş ruhlardır. Şöyle denilmiştir: Havva’nın Âdem’den ayrışması gibi (kaburga kemiğinden var olması) ilk var olan cinden bir dişi ayrışmış (meydana gelmiş) değildir. Bazı kimseler şöyle iddia etmiştir: Allah Teâlâ cinlerden ilk yaratığı kimsede bir ferc yaratmış, onun […]

ÂDEM VE HAVVA’NIN BEDENLERİNİN YARATILIŞ SIRLARI

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki:  Adem’in bedeni ortaya çıktığında, kendisinde cinsel arzusu yoktu. Hâlbuki Allah Teâlâ’nın ilminde, bu dünya hayatında üreme, çoğalma ve cinsel ilişkinin olacağı takdir edilmişti. Bu dünyada cinsel ilişki, türün varlığını sürdürmesi içindir. Bu nedenle Allah Teâlâ, Âdem’in sol kaburgasından Havva’yı çıkartmıştır. Allah Teâlâ’nın ‘Erkeklerin kadınlar […]

SAHABE VE BİZ

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki:   “Sahabe bizden daha üstündür.” Çünkü onlar, zatı, biz ise ismi elde etmişiz, (öğrenmişiz). Biz de onların zata riayet ettiği gibi isme riayet edersek ecrimiz artar. Ayrıca onlarda bulunmayan uzaklık sıkıntısı nedeniyle ecrimiz kat be kat artar. Dolayısıyla biz, (peygamberin) kardeşleri, onlar ise arkadaşlarıdır. […]

SUKUTUMUZDAN ANLAMAYAN KELÂMIMIZDAN NE ANLAR Kİ

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: İnsan kendisi hakkında Rabbine insaf gösterdiğinde ya da kendine kendisi nedeniyle insaf gösterdiğinde, halini bilir. Hatta halini başkalarından çok daha iyi bilir. Bunun tek istisnası Allah Teâlâ’yı bilenlerdir. Onlar, onu kendinden daha iyi tanırlar. Çünkü ariflerin kalplerinde bir takım gözleri vardır ki mârifet onlar […]

‘İBADETTE AYRICALIK ÖLÜM MÜ GETİRDİ?’

Hacdaki faciaya Suudi Prens mi neden oldu? Eylül 26, 2015 | 753 kişinin öldüğü izdihamla ilgili şok iddia: Suudi Arabistan’da tahtın iki numaralı veliahtı Savunma Bakanı Prens Muhammed bin Salman faciaya neden oldu Savunma Bakanı da olan Prens Muhammed bin Salman (30) tahtın iki numaralı veliahtı. Prens Muhammed’in koruma ordusuyla şeytan taşlanan alana girdiği, bu sırada […]

Osmanlı’nın Mavi Berelileri YEMEN İLLERİNDE MAPAVRİ TABURU

Muhammet Safi Osmanlı Arşivi Uzmanı Hani Türkülerimize de konu olmuştur ya, Bura Yemendir Yolu çemendir Giden gelmiyor Acep nedendirdiye. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğunun gözbebeği olan Yemen’de dillere destan savaşlar olmuştur. Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından toplanan askerler, buralarda yıllar süren savaşlarda şehit düşmüşlerdir. Çayeli’nden de asker gider Yemen’e: Mapavri Taburu. Bu taburun, 1900’lu yılların başlarında […]

KAZIM KARABEKİR PAŞA’NIN ASKERİLERİ AĞLATAN BAYRAM TEBRİĞİ !!

“Yarın Kurban Bayramıdır.  Yüzbinlerce muvahhidinin Kâbe-i Muazzama’da dergâh-ı ulûhiyete yöneldiği, rahmet-i ilâhiye kapılarının âlem-i İslâm’a açıldığı gündür.  İngiliz vahşeti, Fransız denaeti, Rus zulüm ve esareti milyonlarca İslâm kardeşimize bu sene Kâbe-i Muazzama’nın yollarını kapadı. Bu melanet elbette gayretullaha dokunacaktır. Orduyı İslâm pek yakında mansur ve muzaffer olacaktır. Gelecek yılın bu günleri, dörtyüzmilyon ehl-i İslâm hür, […]

BİR DESTAN KAHRAMANI MİHRALİ BEY ( 1844-1906 )

Birkaç Söz Mihrali Bey’in köyünden (Acıyurt-Sıvas) olmam dolayısıyla çocukluğum, hep bu yüce kişinin kahramanlıklarını dinlemekle geçti. Halkımızın, “İkinci Köroğlu”, “İkinci Battal Gazi” olarak vasıflandırdığı Mihrali Bey’i inceleyip yazmak fikri de bundan kaynaklanmıştır. 1971 yılından itibaren bu konuda bilgiler toplamaya başladım. Malzemeleri toplarken gördüm ki; Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın Hatırat ve Mehmet Arif Bey’in Başımıza Gelenler’i haricindeki […]

HAMİDİYE ALAYLARI HAKKINDA LİTERATÜR

Hamidiye Alayları ya da Hamidiye Hafif Süvari Alayları, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit‘in Doğu Anadolu‘da oluşturduğu çalışmalarına 1890 yılında başlanılmış, 1891 yılında fiilen kurulmuş Kürtlerden, Doğu Anadolu’da yaşayan Türk halklarından,[1][2] Türkmenlerden[3] ve Yörüklerden[4] oluşan Osmanlı birlikleridir. Ermenilerin 13 Haziran 1878’de Berlin Konferansı‘na “Ermenistan’a ilişkin Proje” sunması ve bu projenin olumlu karşılanmasından sonra Osmanlı Devleti sınırları içindeki […]

ŞEHVETİN VE SEVMENİN SIRLARI

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurduğu hikmetlerden YÜZ SEKİZİNCİ BÖLÜM Fitnenin, Şehvetin Bilinmesi, Gençlerle ve Kadınlarla Arkadaşlık Etmek, Onlardan Hizmetçi Edinmek ve Müridin Ne Zaman Kadınlardan Hizmetçi Alabileceğinin Bilinmesi Genç bile olsan gençle arkadaşlık etme. Veya kadınla; sadece Allah Teâlâ ile ilgilen Körleştirici fitneden sakın Onun gafil kalp üzerinde bir hükmü […]

BODRUM’un ŞİKÂYETİ VE MİNA’nın KURBANI

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurduğu hikmetlerden ŞİKÂYET EDİLMEDEN Herhangi bir yerde Allah Teâlâ’ya karşı bir günah işlediğinde o yeri terk etmezden önce bir ibadet yapman gerekir! Böyle yapınca o mekân aleyhine şahitlik edeceği kadar lehinde de şahitlik eder. İbadeti yaptıktan sonra oradan ayrılabilirsin. Aynı şey giydiğin elbise için geçerlidir. Allah […]

KURBAN BAYRAMI-2015

YA RABBÎ ANNELER EVLATLARINI, GELİNLERİMİZ KOCALARINI, MÜLTECİLER YURTLARINI, HACILAR CANLARINI KURBAN EYLEDİ SABIR ARKADAŞIMIZ OLSUN YA RABBÎ MUHAMMED SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEMİN ÜMMETİNİN KURBANLARINI KABUL EYLE KÂFİRLERE KARŞI YARDIMINI NİYAZ EDERİZ.