HRİSTİYANLIKTA DEVRİM

Papa: Cinsellik Tanrı’nın muhteşem bir armağanıdır BBC Övgü Pınar/Roma 9 Nisan 2016 Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ailevi konularda bir tavsiye belgesi yayımlayarak boşanıp yeniden evlenmiş çiftlerin kiliseden dışlanmaması, eşcinsellere saygı gösterilmesi ve kadın haklarının tanınması mesajlarını verdi. Papa, cinselliğin yalnızca ailenin devamı için bir görev gibi görülmemesi gerektiğini de belirterek “Cinsellik Tanrı’nın muhteşem bir […]

BİR GETİREN OLUR MU?

  Yaşlandık bak.  Gözlerin eskisi kadar ışıldamıyor.  Yaşın geçmiş,  yaklaşıyorsun ölüme.  Ne yaptın? sahi bugün kendin için ya da Allah rızası? Susma kalma.             neden bu susuşlar zaman ölüm çığlığı gibi içimi acıtıyor.             Bilmiyorum ki.  Henüz gençliğimin baharındayım sanıyordum. Öyle mi? Sende bu söylediklerime inanmıyorsun değil mi?.  Baksana gözlerime  azizim.  Söyle ne kadar kaldı […]

YALANLARIM SİZİ CENNETE BİZİ CEHENNEME GÖTÜRSEDE

  İsa (aleyhisselâm) havariyyuna demiş: Sizin bir kardeşiniz uyumuş olsa ve yel onun eteğini açsa, keşf-i avret vaki olsa neylerdiniz? Onlar demişler ki örterdik ve uyandırırdık. İsa (aleyhisselâm) demiş: Yok belki keşf-i avret ederdiniz. Dediler: Subhanallah bu nice olur? Dedi: Sizden biriniz bir kardeşinin ayıbını görse aşikâr ediyor. Bu ondan daha çirkindir.   Yıllar geçti […]

CİNLER İNSANLARI KISKANIRLAR MI?

    Evet… Göz ikidir: İnsan gözü, cin gözü. Ummü Seleme (radıya’llâhu anha)’dan: “Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem, evinde bir cariye gördü. Cariyenin yüzünde cinin göz değdirmesi vardı, şöyle buyurdu: “Bunu okutun, çünkü bunda cinin göz değdirmesi vardır.” (Buhârî) Not: Bu konuyu bilen çok azdır. Ebu Hureyre (radıya’llâhu anh.)dan: “Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve […]

İNSAN BİR ŞEHİR GİBİDİR

  Aşık Paşa, Garibnâme kitabının dördüncü babın altıncı destanında diyor ki: yer ve gök büyük bir memleket gibidir. Bunun orta yerinde insan bir yola benzer. Bu yol üzerinde büyük bir şehir vardır. Uslu, deli herkes o şehirden geçer. Bu şehirde bir taht kurulmuştur. Bunun üzerinde oturan hâkim Allah’ın hükmüdür. Bu hâkimin mülkü can, hazine odası […]

CEMİL MERİÇ ve FİKİRLERİNDEN SEÇMELER

KİTAP VE DÜŞÜNCE “Düşman bir çevrede ister istemez kitaplara kaçıyorum. Yani düşünceye ve edebiyata hür bir tercih sonunda yönelmiyorum. Yaşamak için kendime bir dünya inşa etmek zorundayım…” Meriç, Bu Ülke, s.21. “Bir düşünceyi ifade edecek çeşitli kelimeler arasında yalnız bir tanesi doğru, bir tanesi güzel, yalnız bir tanesi yerindedir. Üslup demek, bu tek kelimeyi keşfetmek […]

YIL 1943 GENÇ MUSTAFA……(Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz)

Yıl 1943. Genç Mustafa’nın tayini kütüphaneci olarak Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesi’ne çıkar. Devlet memurluğu o dönemde süper bir şey, çünkü özel sektör falan yok. Bizimki kütüphanede heyecanla okurları bekler; bir gün olur, beş gün olur, gelen giden yok. Etraftakilerle konuşur, herkese anlatır: “Bakın kütüphane bomboş duruyor, gelin kitap okuyun.” Gelen giden olmaz. Amirlerine durumu bildirir. […]