BEYİN-ZİHİN KİTAPLARI

Kitaplık  Benim kitaplıktan bölümler  İnternet üzerinde kitap tavsiyesi isteyen arkadaşlar için hazırlamayı düşündüğüm sayfa vakit darlığı yüzünden gecikiyordu. Ben de en sonunda böyle bir pratik çözüm düşündüm. (şu anda vakit kısıtlılığı nedeniyle sadece fotoğrafları koyabiliyorum; yakında kitaplarla ilgili bilgileri de burada paylaşmaya çalışacağım. Resimlerin büyük halleri için üzerlerine tıklayabilirsiniz…) Daha önceki kitaplık sayfam halen şurada mevcut. Kitap […]

ONLAR ASLINI UNUTMAZ

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ÜÇ YÜZ OTUZ ALTINCI BÖLÜM Bitkilerin Bütün Zamanlarda Vaktin Sahibi Olan Kutub’a Biat Etmelerinin Muhammedi Mertebeden Bilinmesi Yemin ettim Allah Teâlâ’ya ki O da yemin etmiş kendine. Rabbe yemin olsun, Vallahi ve billahi diye O, birleyen olmadan Bir Yeryüzünde ve her neredeyse yaratıklarıyla O […]

GÖZDEN KAÇIRDIĞIMIZ HUSUSLAR

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Tavsiye Yapabildiğin ölçüde öfkeni tutmaya çalış; öfke şeytandandır. Öfkeliysen sesini yükseltme, o da şeytandandır. Namazda hapşırmak şeytandan iken namazın dışında şeytandan değildir. Falcılıktan uzak dur, kastedilen taşlarla oynamaktır. Şâir şöyle der: Yemin olsun ki taşlarla oynayanlar bilmiyor Uğursuzluk sayanlar da bilmiyor; Allah Teâlâ ne […]

CEHENNEMDE EBEDİ Mİ YANACAĞIZ?

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: İLAHİ BİLGİNİN ASLI Bilmelisin ki, yaratılmışlar ya bedbaht veya mutludur. Kesif-latif ve karanlık olan ve olmayan kısımlarıyla nurun varlıklara yayılmasıyla bütün varlıklar, kendilerini var eden yaratıcının varlığını hiçbir kuşku ve tereddüt olmaksızın kabul ederler. Yaratanın, mutlak gayb sahibi olması bakımından, sübut yoluyla zatı bilinemez. […]

ALLAH TEÂLÂ, GİZLİ DEĞİL Kİ

İnsanlar, ne’yi ve neden arıyorlar? Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ALTINCI VASIL Cömertlik Hâzinelerinden: Allah Teâlâ’ya Gayb Halinde İbadet Şehadet Üzere İbadet Etmektir Cömertlik hâzinelerinden biri altıncı menzille ilgili bu hazinedir. Hakkı gizleyip de ifşa etmeyen Kâfirdir o şahıs Kimseye gizli değildir O Akla veya baş güzüne aşikâr Ezeli […]

SURETLERİN GERÇEK YÜZÜ

  Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Donukların (Cansızların), Bitkilerin ve Hayvanların Konuşması Donukların, bitkilerin ve hayvanların konuşması bu konudan öğrenilir. Onlar suretlerinde iken konuşur ve -tıpkı insanın konuşmasını duyman gibi-onları duyarsın. Nitekim ruh da beşer suretinde bedenlendiğinde, suretin onun üzerinde hüküm sahibi olması nedeniyle insanlar gibi konuşur. Ruhani, insandan […]

ECEL BİTİMİNDEKİ SIRLI HALLER

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: YÜZ YETMİŞ ALTINCI BÖLÜM Sûfilerin Ölüm Esnasındaki Hallerini Öğrenmek Sûfilerin ölüm gelirken halleri var Türlü türlü, birbirine benzer haller Bir kısmı isimlerin onu talebini görür Bir kısmı melekleri görür Halleri ise vecdde farklı farklıdır O hakikatleri verir, tafsil ise icmaldir (özet) Bir kısmı elçinin […]

İMKÂN VE KUDRETİ VARKEN HACCA GİTMEYEN KİMSE, YAHUDİ VEYA HRİSTİYAN OLARAK MI ÖLÜR?

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Altıncı Hadis: Kâbe’ye Hacca Gitmek Kur’an Ehli Olan Bu Ümmetin Özelliklerindendir Tirmizî, Ali b. Ebu Talib kerrema’llâhu vechehû ve radıya’llâhu anhin şöyle dediğini aktarır. Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ‘Kendisini, Allah Teâlâ’nın evine ulaştıracak bir binek ve yiyeceğe sahip iken hacca gitmeyen […]

YAHUDİ VE HRİSTİYAN KELİMELERİ

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Yahudi ve Hristiyan kelimelerinin türetildiği ‘hidayet (Yahudi)’ ve ‘yardım (nasranî, hristiyan)’ kelimelerinin lafzını dikkate almak gerekir. Ellibirinci Kısım, c.IV, sh. 374 Kaynaklar: Muhyiddin İbn  Arabî, Futûhât-ı Mekkiyye Futûhât-ı Mekkiyye Tercümesi, hzl: Ekrem Demirli, 2011,İstanbul

ŞEYHLERE HÜRMET MAKAMI

 Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: YÜZ SEKSEN BİRİNCİ BÖLÜM Şeyhlere Hürmet Makamı Şeyhe hürmet Allah Teâlâ’ya hürmettir Onu Allah Teâlâ karşısında Allah Teâlâ için ve O’nunla yerine getir Onlar nazlılardır, yakınlık kendilerini destekler Allah Teâlâ’ya delil olmada güçlü bir şekilde Bütün peygamberlerin varisidir onlar Sözleri sadece Allah Teâlâ’dandır Nebiler […]

GURBET (Kalbini Arayanlar)

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: İKİ YÜZ OTUZUNCU BÖLÜM Gurbet Vatandan, halden ve Haktan garip kalırsın Umulur ki doğruluk oturağına yerleşirsin İstediğin her şeye hükmün işler artık Sana Hakk, Hakk ile gelirse, korkma Yeryüzünde ve gökte parçalanma olmasaydı Parçalanmanın şiddetinden felekler dönmezdi Akılların gökleri ve yeri de öyledir Yaratılışta […]

İSRAİL, PETROL , KUZEY IRAK ve KÜRTLER

BBC İngiliz Financial Times gazetesi (24.08) , İsrail’in son aylarda petrolünün yaklaşık yüzde 77 sini Irak Kültlerinden aldığını yazdı Gazetenin internet sitesindeki haberde, İsrail’in yaptığı ödemenin Irak Şam İslam Devletiyle (IŞİD) savaşan Kürdistan Bölgesel Yönetimi için önemli bir gelir kaynağı olduğu belirtildi. Financial Times’ın aktardığı verilere göre, İsrail rafinerileri ve petrol şirketleri Mayıs ayı başından […]

ERKEKLER İNSANLIKTAN ÇIKINCA, KADINLAR DA HIZLA KADINLIKTAN ÇIKTI

Turquie Diplomatique- Eylül-2015 İSRAEL SHAMIR   Göç sahipleri arasında ortak bir anlayış hakimdir: Kadınsılaşan erkeklerin kontrol edil­mesi daha kolaydır. İşte bu yüzden de homoseksüelliği teşvik ederler. Erkeklerin er­keklikten çıkarılması, insanoğlunun itaatkar bir hale getirilmek üzere yeniden prog­ramlanmasında bir nirengi noktasıdır; çünkü güçlü erkekler öngörülemez olurlar. Yunanistan’dan İsveç’e dek Avrupa’da yaz mevsimi hakim. Tatile çıkanlardan dolayı […]

KADIN MESELELERİ -4- [Kim Kadınları Peygamberin Onları Sevdiği Gibi Severse, Hiç Kuşkusuz, İnfiali (Edilgenliği) Kendinde Toplayan Allah Teâlâ’yı Sevmiş Demektir.]

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: HZ. İLYAS’IN KADEMİNDEKİ SEKİZİNCİ KUTUP Onun suresi, Al-i İmran’dır. Bu sure de beyazdır. Onun menzilleri, ayetlerinin sayısıncadır. Birinci ve ikinci kutup derken, bir zaman sıralamasını kastetmiyorum, on iki kutup tamamlanıncaya kadar bir sayı dizilişinden söz ediyorum. Bazen on İkincisi veya bir başkası zaman itibarıyla […]

KADIN MESELELERİ-3- [Kadının Şerefli Hikmeti]

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Bir Şeyin Zati Niteliğinin Ondan Ayrılması Mümkün Değildir. Nitelik Kalkarsa, Mevsuf da Kalkar! Bir şeyin zati niteliği ondan ayrılmaz; ayrılırsa kendisi de, yani mevsuf da ortadan kalkar._ Böyle bir nitelik nitelenenin kendisidir, başkası değildir. Daha önce mümkünler için yokluğun zati bir nitelik olduğu söylenmişti, […]

KADIN MESELELERİ -2-‘Kadınlar erkeklerin ikizidir’

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ÜÇ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bazı İlahi Mertebelerde Kadınların Adamlarla Bir Araya Gelmesinin Asımiyye Mertebesinden Bilinmesi Nisa (kadınlar) erkeklerin yarısı Ruhlar ve bedenler âleminde İkisi hakkındaki hüküm bir İnsan diye ifade edilendir o Kadın geçici olarak ayrılmış erkekten Bu geçicilikle kadın ayrıldı erkekten  Birleşme […]

KADIN MESELELERİ –I- [Kıskançlık-Örtünme Hakkında İncelikler]

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ‘On Altıncı Hadis: Kadının Yüzüne İhram Giymesi Darekutnî, İbn Ömer’den şöyle aktarır: ‘Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle bu-yurmuştur: ‘Kadının yüzünde yasak ihram vardır.’ Burada, örtünme ve perdelenmenin olmayışı demek olan asla dönüş söz konusudur. Asıl, bir şeyin varlığı değil, hakikatinin sabit olmasıdır. Söz […]

(HZ. MUSA ALEYHİSSELÂMIN ASASI VE SİHİRBAZLARIN İPLERİ)

Bu yazıyı aklı bırakıp sihrin hırsına kapılıp hayyallere düşenler okuyabilselerdi…. Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Hz. Musa aleyhisselâm asasını atıp ‘koşan bir yılan’ olduğunda, önce içinden doğal akışa göre (insan yılandan korkar) korkmuştu. Hâlbuki asanın koşan bir yılan haline gelmesinin Allah Teâlâ katından bir mucize olduğuna tam olarak inanması […]

EVLİYANIN DAHİ MEKRİ VARDIR, ALDANMAYINIZ

  Anlamayan herzevekiller için misaldir, ancak hep aldanırlar Sefîne-i Evliyâ’da Osmânzâde Hüseyin VASSÂF (Kaddesa’llâhu sırrahû)  Efendimiz buyurdular ki   Hâce-i irfânım Mesnevî-hân Muhammed Es’ad el-Mevlevî, bir gün derste zevk-ı inzivâdan bahsettiği sırada Şeyh Gâlib’den bir misâl getirdiler: Hz. Şeyh’in şöhreti fevka’l-âde şâyi’ olunca, “Hazret! Mevlevîhâne’ye şitâbân olanların adedi çoğaldı, dergâhdaki dedelerin hizmetten şikâyetleri çoğaldı. Biz […]

PEYGAMBERİMİZİN İSMİNİ TELAFFUZ EDERKEN DAHİ EDEPLİ OLMAK FARZDIR

Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve selemin ism-i mübarekelerine hürmet etmeyen herkes için: Sefîne-i Evliyâ’da Osmânzâde Hüseyin VASSÂF (Kaddesa’llâhu sırrahû)  Efendimiz buyurdular ki   Karasarıklı  İbrâhîm kaddesa’llâhu sırrahû Efendi Kuşadalı hazretlerine yetişmiş bir şeyh-i âlî-kadrdir. İzzet Efendi merhûmla da hem-bezm olarak bi’l-âhare Eyüp’te Bahariye civârında Taşlıburun Dergâhı şeyhi Süleymân Efendi’den Tarîk-ı Sa’diyye’den müstahlef olmuştur. Müddet-i medîde […]