AYNI ŞEYİ SÖYLÜYORLAR

  Buda dedi ki: “İncittiler beni, kırdılar beni, yendiler beni, aldattılar beni” diyerek sızlanıp durma; içini olumsuzluklarla doldurursan sevgisizlik sona ermez. “İncittiler beni, kırdılar beni, yendiler beni, aldattılar beni” diye söylenerek ağlayıp durma; bu kötü yargıları içinden atarsan, seni yakan sevgisizlik de öyle uçar gider… Bil ki, nefreti nefretle yenemezsin; nefreti aşkla yenebilirsin; bu, başlangıcı […]

KÖTÜLERLE BERABERKEN İYİ OLMAK

  “İnsanlar, aynen altın ve gümüş madenlerine benzerler. Cahiliye devrinde hayırlılarınız İslam devrinde de hayırlılarınızdır.”.” [Buhârî, Menakıb, 1; Müslim, Birr, 160; Müsned, 2/539] …anlayışlı ve bilgiye doymayan bir öğrencidir. Özelliklerinden biride günlük haberleri takip edişiydi. Sevindiği haberler her geçen gün azalmıştı. Küçük çocukların vahşice öldürülüşü, tecavüzlerin ardı ardına yapılışı…vb..  haberler, günün zehir olsun der gibi […]

YUM- ORTA YOLUNU BULMAK

   “Bir hata varsa kimin olmalı” Demirci dükkânında çalışan bir çırak vardı. İşe girdi gireli ustasını dinlemez, bir an önce kalfa olmak  ve daha sonra usta olup kendi dükkanını açmakta niyetindeydi. Yılların yorgun ustası çırağını üzmez, sabırla çırağın aceleci haline sabreder, sukut ederdi. Bir gün çırak yine; “yetmez mi usta… beni kalfa yap, ayak işlerinden […]

KÖTÜLÜK PROBLEMİ: GAZALİ-SWINBURNE MUKAYESESİ

  Yaşar TÜRKBEN . Yrd. Doç. Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi, yasarturkben@hotmail.com Özet Kötülük problemi teist sistemler için en önemli problemlerden biridir. Bu makalede Gazali ve Richard Swinburne’ün doğal ve ahlaki kötülüklere dair değerlendirmelerini ele almaya çalışacağız. Gazali’ye göre, Tanrı’nın insanlar için uygun gördüğü her şey iyidir, onda bir yanlışlık yoktur. Meydana gelen olaylar […]

DOĞUŞ DURUMUNDAKİ ÂŞK

  Ne demektir âşık olmak? Âşık olmak, ikili bir kolektif hareketin doğuş durumudur. Bu tanım, olgular ve yorumlarla dolu uzun bir tahlilin yolunu açar. Hepimizin tanıdığı bir alandaki bu kısa yolculukta bize yol göstermesi için bu tanımı giriş bölümüne koymayı tercih ettim; zira gizemini ve anlaşılmazlığını korusa da, hepimiz dolaysız olarak âşk deneyimini yaşamışızdır. Yukarıdaki […]

KENDİNİ TATMİN ETME YOLUNDA

MEDYUM TEBLİĞLERİ [1917] Şu an hırçın mizaçlısın. Kesinlikle. Şu an için erdemlisin. Bir ay sonra ya da bir ay üç gün sonra böyle olmayacaksın. Cinselli­ği sana öğretecek kadın henüz tanımadığın bir genç kız. Her şeyi göze alan amatör bir şair. Ben görüş dağıtan bir astrolog değilim. Beni asla sınama, asla. O, arkadaşlarıyla birlikte, senin Orpheu’da […]

RUHLAR ALEMİ

“Neden?  seviyorum’a cevap niteliğinde”   “Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.” İsrâ, 85 Ruh ve biz. Herşey ruhun toprağa karıştırılmasıyla başladı. İrade ve emir birleşince ruh kendini bu dünyada buldu. Bu gelmenin nedeni iradenin takdiriyle  oldu. Olması gereken senaryolar zuhur ettikten sonra ruh yolculuğuna başladı. […]