ÖFKEYLE DANS

  “Her zaman kaybeden olmayabilirsiniz.” Öfke de tıpkı üzüntü ve mutluluk gibi bir duygu. Bu yüzden inkâr edilmeyi ya da kabul edilmemeyi hak ermiyor. Olumlu ya da olumsuz her duygu gibi öfkenin de bir ömrü var; bu ömür tamamlandığında kayboluyor. Ancak öfkenin, bu tatsız süreyi kısaltmak ve onu daha iyi anlamak açısından “tüketilmesi” gerekiyor.   […]

ÖRTÜNMEK, SOYUNMAK, GİYİNMEK

                                                              Doç. Dr. Selma Köksal Çekiç (Okan Üniversitesi, Sinema TV)                                                        Özlem Denli (Sosyolog,  Siyaset Bilimci) Kadın olarak doğmak, erkeklerin mülkiyetinde olan, özel, çevrelenmiş bir yerde doğmak demektir.                              John  Berger, Görme Biçimleri   Kutsal bakire ve fahişe, lekeli ve beyaz, azize ve şeytan… Doğa olarak sunulan kültürün düzeninde, dürtüsel ve çocuksu olarak dışlanan, […]

ÖLÜM ÜZERİNE -Hermann Hesse

Ölüme çağrı aynı zamanda sevgiye çağrıdır. Ölümü kabullenip de yaşamın ve değişimin büyük ve ezeli biçimlerinden biri olarak benimsedik mi ölüm tatlılaşır. Ölmek kolektif bilinçaltının kapısından içeri girmek, kendini burada kaybedip bir biçim, saf bir biçim kazanmaktır. * * * Ölümle aramdaki ilişki eskiden nasılsa yine öyledir. Ölümden nefret etmiyor, korkmuyorum. Eşimden ve oğullarımdan başka […]

AYNI ŞEYİ SÖYLÜYORLAR

  Buda dedi ki: “İncittiler beni, kırdılar beni, yendiler beni, aldattılar beni” diyerek sızlanıp durma; içini olumsuzluklarla doldurursan sevgisizlik sona ermez. “İncittiler beni, kırdılar beni, yendiler beni, aldattılar beni” diye söylenerek ağlayıp durma; bu kötü yargıları içinden atarsan, seni yakan sevgisizlik de öyle uçar gider… Bil ki, nefreti nefretle yenemezsin; nefreti aşkla yenebilirsin; bu, başlangıcı […]

KÖTÜLERLE BERABERKEN İYİ OLMAK

  “İnsanlar, aynen altın ve gümüş madenlerine benzerler. Cahiliye devrinde hayırlılarınız İslam devrinde de hayırlılarınızdır.”.” [Buhârî, Menakıb, 1; Müslim, Birr, 160; Müsned, 2/539] …anlayışlı ve bilgiye doymayan bir öğrencidir. Özelliklerinden biride günlük haberleri takip edişiydi. Sevindiği haberler her geçen gün azalmıştı. Küçük çocukların vahşice öldürülüşü, tecavüzlerin ardı ardına yapılışı…vb..  haberler, günün zehir olsun der gibi […]

YUM- ORTA YOLUNU BULMAK

   “Bir hata varsa kimin olmalı” Demirci dükkânında çalışan bir çırak vardı. İşe girdi gireli ustasını dinlemez, bir an önce kalfa olmak  ve daha sonra usta olup kendi dükkanını açmakta niyetindeydi. Yılların yorgun ustası çırağını üzmez, sabırla çırağın aceleci haline sabreder, sukut ederdi. Bir gün çırak yine; “yetmez mi usta… beni kalfa yap, ayak işlerinden […]

KÖTÜLÜK PROBLEMİ: GAZALİ-SWINBURNE MUKAYESESİ

  Yaşar TÜRKBEN . Yrd. Doç. Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi, yasarturkben@hotmail.com Özet Kötülük problemi teist sistemler için en önemli problemlerden biridir. Bu makalede Gazali ve Richard Swinburne’ün doğal ve ahlaki kötülüklere dair değerlendirmelerini ele almaya çalışacağız. Gazali’ye göre, Tanrı’nın insanlar için uygun gördüğü her şey iyidir, onda bir yanlışlık yoktur. Meydana gelen olaylar […]