GÖKTE YILDIZ OLABİLİRİZ FAKAT AHLAK BAŞKA

  AHLÂK; İnsanlığın Alâmet-i Fârikası Cavit SUNAR İbn Miskeveyh özellikle, İbn Sînâ’nın ilim ve Felsefe alanındaki şöhretinden ötürü de, onunla aralan daima açık kalmıştır. Nitekim bu yolda şöyle bir fıkra anlatılmaktadır: İbn Miskeveyh, bir gün, sarayda pek seçkin bir öğrencisine ders verirken içeriye İbn Sînâ girmiş ve İbn Miskeveyh’in Matematikteki bilgisizliğine işaret kasdı ile önüne […]

YENİ YOLUNDA YALNIZ KALANLAR

  I am Michael filmi, çoğu kimsenin seyredemeyeceği türden. Ancak görülen o ki, ister batıl veya hak yolun yolcusu, yeni bir fikir ve hayat dönüşümüne girince, karşılaşacağı tek şey ötekilenmek/itelenmekten/yalnızlaştırılmaktan kurtulamayacağıdır. İnsanlar kendinden olmayanı “Boyalı Kuş” hikâyesindeki gibi toplumun dışına itiyor. Bu nedenle güçlü karakterler bu mücadelede başarılı oluyorlar. Fikrimce bu tür devrimci kişilerin çok […]

KİLİT ADAMLAR VE ANAHTARLARI

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Enstitüsü Seminerlerini Takip Edenlere Filozoflardan Öğütler Yazanlar: Cemil Sena———————        Süheyl Ünver Ampere gibi, fakirliği bilgi aşkıyla mağlub et!  Aristippus gibi, haz ahlâkının asil kurucusu ol!  Bentham gibi, (En alçak adam, kanunları kendi menfaatine alet edendir.) de.  Bergson gibi, (Hakikat geçmişte değil, gelecektedir.) diye söyle.  Berkeley gibi, […]

İYİ OLMAYA MECBURUZ

      Allah Teâlâ her an tecelli eder. Ancak tecellilerini de aynı şekilde ve bir daha tekrar etmez. Fakat bazı tecelliyatı kader planı üzere takdir ettiği için ayniyet gösterir gibi olsa da yine bizim farkına varamadığımız tekrarı olmayan şekildedir. Tecelliyat, zât, sıfat ve ef’alin perdeleri arasından süzülür. Bunları zahir ve batın olarak görmek arzu […]