SİMONE DE BEAUVOIR

  AŞK MEKTUPLARI/ SİMONE DE BEAUVOIR Hakkında Simone de Beauvoir’ın Nelson Algren’e İngilizce yazdığı mektuplar, Ohio’daki Columbus Üniversitesi tarafından bir açık arttırma satın alınmıştır; Algren’in yazmış olduğu mektuplar ise Simone de Beauvoir tarafından saklanmıştır. Ben mektupların karşılıklı olduğu bir yayın hazırlamıştım, açıklayacağım nedenlerden dolayı bundan vazgeçmek zorunda kaldık, okuyucular burada sadece Simone de Beauvoir’ın Algren’e […]

FUZÛLÎ, RİND İLE ZÂHİD

  Onaltıncı yüzyıl Türk-İslâm dünyasının en seçkin şâir, bilgin ve mutasavvıf düşünürü Fuzûlî’nin Rind ile Zâhid’i, bugüne kadar Türkçeye çevrilmemiştir . Atatürk Üniversitesi’ndeki öğrenciliğim esnasında, rahmetli Kemâl Edîb KÜRKÇÜOĞLU‘nun, karşılaştırmalı olarak hazırlayıp bastırdığı metni görmüş, sonra da Sâlim Efendi’nin Muhavere-i Rind ü Zâhidi’ne rastlamıştım. Her ikisini de okumuş ve Farsça metni daha kolay anlaşılır bulmuştum. […]

“BUKAĞI” Niyâzi-i Mısrî kaddesellâhü sırrahu’l âlî

  Yazan: Emine Işınsu  BAŞLARKEN… Göğün, asık suratlı ve buz grisi, derinden derine gelen o müthiş öfkesi, havada artarak denize aksediyor; denizde buz grisi sular köpürüp, şahlanarak gemiyi dövüyor. Küpeşteye tutunmaya çalışarak, haykıra haykıra gelip gemiyi vuran dalgaları seyreden iki adamdan yaşlısı, başını göğe kaldırıp yağmur arandı. —            Yağmur yağarsa fırtına dinebilir, dedi. Genci […]

Bugünün Diliyle HAYYAM

  Hzl: A. KADİR   ŞARAP ve AŞK HER ŞEYDEN UZAK Şu yıkık bucakta oturmuşuz şarabımız, aşkımızla başbaşa, komuşuz nemiz var nemiz yok, komuşuz şarabın yerine, üstümüzü başımızı, yüreğimizi, canımızı. Boş vermişiz acıların korkusuna, yarının  umuduna. Topraktan, yelden çok uzağız, ateşten, sudan çok uzak. DÜNYA BİR YANA SEN BİR YANA Yeryüzü padişahların, kralların olsun. Cehennem […]

Sevgi Dânesi-Tohumu

  AZÎZ MAHMUD HÜDÂYÎ’NİN HABBETÜ’L-MAHABBE (Sevgi Dânesi-Tohumu) ADLI RİSALESİ Sadeleştiren: Prof. Dr. Emrullah İŞLER Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Habbetü’l-Mahabbe, Azîz Mahmud Hüdâyî Kaddesellâhü sırrahu’l azîzin yazdığı Arapça risalelerden biridir.     Sevgi (Dânesi-Tohumu) Bismillahirrahmanirrahim “Filizini yaran, onu güçlendiren, kalınlaştıran ve dimdik ayakta duran” ekin misali sevdiği ve seçkin kıldığı kimselerin kalbinde sevgi tohumunu yeşerten […]

DİVANLAR ARASINDA TASAVVUF

  Hzl: Mehmed Çavuşoğlu Eski Türk edebiyatının muhteva ve estetiğine tutkun olup da elli yaşın üstünde bulunan her İstanbullu, hele bu muhteva ve estetiği şimdi birçok sevimli ve değerli taraflarımız gibi bir mâzi olmuş bulunan Küllük’te sohbetlerde aramışsa Muhyiddin Râif Bey’i mutlaka tanımıştır. Kimdir Muhyiddin Râif Bey? Yenişehirli Avnî Bey dîvân edebiyatı adını verdiğimiz klâsik […]