BİZİMSİN, AYRILIK YAZILMAYACAK KADAR

  Sevgili dedi ki: Hâfız, bize sen gönül verdin.. hulâsa biz kimseyi zorla kendimize âşık etmedik ki.   Biz, seni çok sevdik. Sen çok değerlisin. -Bende seviyorum? – Sevdiğim dediğin sen ve biz neyin peşindeyiz. Sevdiğini bulmadım diye yanıp duruyorsun. Kendinden haberin var mı?. Hangi dünyanın sahibisin?  Bura yok, orası yok. -Bedenler vardır, eşleriyle bulunur. […]

Reklamlar

MOLLA CÂMÎ, BAHARİSTAN

  AŞK’A AŞIKIM   Bir derviş bir cefakârın aşkına yakalanmıştı onun geçeceği yerlerde yel gibi yeler, yollarını göz yaşları ile sulardı o mürüvvetsiz ise ona bir kerre acımaz, gözünün ucu ile de bakmazdı. Dostları dervişe öğüt verdiler şöyle dediler: Seninki gece gündüz sarhoşlarla düşüp kalkıyor onlar ile birlikte yatıyor o dervişleri seviyor onların aleyhinde bulunuyor […]

Reklamlar

HZ. MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ (Kuddise sırruhu’s-sâmî) VE ÂŞK’IN İŞARETLERİ

    BİZİ ÇİZEMEZLER Meşhur Ressam Aynüddevle, Âşıklar Sultanı Mevlâna’nın resmini yapmakta âciz kalmış ve : Ah çe bireng o bînişan ki menem Ki bibîned merâ çünan ki menem (Ah, ben, renksiz ve nişansızım, beni olduğum gibi kim görebilir…)   beyti ile başlayan gazeli söylemesine sebep olmuştur. Sh:8 ** SEÇİLMİŞ OLMAK İÇİN Âşıkların Mevlâna’sı büyük […]

Reklamlar

MEKTÛB-U HÂKİ

  Gavs’ül âzam İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak kuddise sırruhu’l-âlî Efendi Hazretlerinin, Şeyh-i Hacı Mustafa Hâki kuddise sırruhu’l-azîz Efendimizin mahdumu Bahâeddîn Efendi’ye yazdığı mektubdur.. به Seni sevmek benim dinîm imânım İlâhî din- ü imandan ayırma İşte öteden beri derd-i muhabbetinizle nâlân olan kalbîm, nâle-i efgânını baştan aşırmakla giryân u sûzan olarak kâlemi elime aldım.  Sultanım, ne […]

Reklamlar

HERKES KENDİNE, BAZILARI TANRININ YALNIZLIĞINA AĞLAR

  “Bu bir farktır” (…, bu içteki ötelenemez bir duyum) “Tanrı’nın yalnızlığını düşününce ağlıyorum. Ben, taş olmak istiyorum.” “Tanımak bahtiyarlığına kavuştuğum bir Allah dostu”   Allah Teâlâ’nın velileri vardır. Bir kısmı insanlar tarafından bilinir. Bazılarını ise zâtından başkası bilmez. Onlar görünürler, fakat velayetleri kendilerinden dahi saklı tutulmuştur. Onlar ile âlem düzen bulur. Gönüller şâd olur. […]

Reklamlar

DİLE GELEN TAŞ’tan – Sâmiha AYVERDİ Hanımefendi

  MEYHÂNECİ Ne zamandan beri buradayım? Ne zamandan beri boşalan kadehlerimi dolduruyorsun, ey meyhaneci? Gel, karşıma otur… bana, senin bilip de benim bilmediklerimden bahset. Bana, geçmiş çağlara basa basa bugünü bulmuş, bugünü de yarın için basamak yapmış âgâhlıklardan bahset! Bana, sergüzeştlerini kendi kanlarıyla yazan aşk kahramanlarından bahset! Bana, kahramanlıkların en şereflisi olan Hak kahramanlarından söz […]

Reklamlar

ANNABEL LEE [Edgar Allan Poe]

   çeviri: M. Cevdet Anday   Senelerce, senelerce evveldi; Bir deniz ülkesinde Yaşayan bir kız vardı, bileceksiniz , İsmi Annabel Lee; Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten Sevmekten başka beni… * O çocuk, ben çocuk; memleketimiz O deniz ülkesiydi, Sevdalı değil, karasevdalıydık Ben ve Annabel Lee; Göklerde uçan melekler bile Kıskanırlardı bizi… * Bir gün, işte bu […]

Reklamlar