SCHOPENHAUER’IN AHLAK FELSEFESİ

[Schopenhauer, düşünce ve edebiyat dünyasında, en fazla ahlak öğretisiyle etkili olmuş ve ün kazanmıştır. Bu öğretinin dayandığı temel düşünceleri şöyle özetleyebiliriz: İrade, genel olarak bir yaşama iradesi, var olma iradesidir (isteğidir); sürekli olarak «yaşamaya yönelir ve akar». Çünkü yaşama isteği ve iradesi, özü gereği, kendini nesneleştirmeye yönelir. Gölge, insanın bedenini nasıl izliyorsa, fenomenler dünyası da […]

RÜYA KÖRLEŞMESİ

  Kızılderililer yeni doğan bebeğin beşiğinin üzerine üç kartal tüyünden yapılmış bir “Rüya Koruyucusu” asarlar. Bununla bebeğin güzel rüyalarla uyumasını sağladıklarına, bebeği kabuslardan koruduklarına inanırlar. “Medya Ninnileri”nin devamı niteliğindeki bu çalışmada yer alan makalelerde, rüyasız uykularımızın toplumsal ve bireysel sonuçları irdeleniyor. Freud’dan bu yana düşler bir temsil aracı olarak dünyamızı zenginleştirir, hakkımızda ipuçları verir. Bilinçaltı […]

ÇATIŞAN KÜLTÜRLER

  -Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler 1492’nin çeşitli yıldönümleri ve 1492’nin farklı yerlerde, farklı insan gruplarınca algılanmasında ve anılmasında görülen keskin karşıtlıklardı. Amacım başta İber Yarımadasındaki Müslüman iktidarının son ileri karakolu Gırnata’nın (Graneda) Hıristiyanlarca fethedilmesi ve birkaç ay sonra İspanya’nın her yanındaki Yahudilerin ülke dışına sürülmesi olmak üzere aynı yıl içinde meydana gelen başka bazı […]

“ALİ BABA’NIN ÇİFTLİĞİNDE

  Ulusal Hayvanımız: At Atı Hititler evcilleştirmişlerdi. Kentaur’lar (atadam), Helenlerin gördüğü ilk Hitit atlılarıydı. Romalı Aelianus (-175-235), De natura animalium (Canlıların Doğası Üzerine) adlı eserinde, atlan ürkmemeye alıştırmak için, Perslerin içi saman dolu kuklalar kullandıklarından söz eder. François Rabelais’nin (1494-1553) Cargantua adlı eserinde bu konu ile ilgili olarak şu ilginç öykü yer alır: “Makedonya Kralı […]

Halil CİBRAN’IN ESERLERİNDEN SEÇMELER

  (KUM VE KÖPÜK-Aforizmalar)-Halil CİBRAN Deli de senin benim gibi bir bestekâr. Ancak çaldığı saz doğru nağmeler çıkarmıyor. • Anne kalbinin suskunluğunda saklı olan şarkı çocuğunun dudaklarından dökülür. • Kâinatta gerçekleşmeyecek arzu yoktur. • Hiç bir zaman ikinci yarımla bütünüyle uyumlu olmadım. Bana öyle geliyor ki bu meselenin sırrı onunla benim aramda. • İkinci kişiliğin […]

ÇÜNKÜ ZORDUR SEVGİ-ÖZDEYİŞLER, DÜŞÜNCELER, GÖZLEMLER- Rainer Maria RILKE

  Hzl: Kâmuran Şipal KRONOLOJİ 1838-Rilke’nin babası Josef Rilke, Schwabitz’de (Bohemya) doğdu. 1851-Rilke’nin annesi Sophie Entz, Prag’da doğdu. 1873-Rilke’nin anne ve babası evlendi. 1875-4 Aralık: Rene Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke, Prag’da dünyaya geldi. 1878-21 Kasım: Clara Westhoff, Bremen’de hayata gözlerini açtı. 1882-1886-Rilke, Prag’da piaristlerin yönettiği ilkokula başladı. Anne ve babasının 1884’de boşanmalarından sonra, […]

YAHUDİLER İLİMDE NEDEN İLERİ GİTTİLER?

  1930 senesinde Einstein’in bir Amerika mecmuasında bu hususa temas eden bazı sözleri vardır. Einstein’e Forum mecmuasının muharriri şu sözleri söylüyor: «Katolik kilisesi ve bilhassa İngilizce konuşan milletlere ait protestan kilisesi ilme karşı az çok acı bir muhalefet yapmaktan geri durmadıkları halde yüksek bir derecede organize Yahudi dininde İlmî tetkikler ile din arasında bir zıtlaşma […]