AŞK  PEYGAMBERİ

  SEMİHA CEMAL (Milli Roman) Kitabhane-i Sudî [İkdam Matbaası], 1927 İstanbul 07.01.2015 Osmanlıcadan Latinize eden: İhramcızâde İsmail Hakkı SEMİHA CEMAL Kardeşim Semiha Cemal’i tanıyanların hemen hepsi benden tercüme-i hâlini (biyografi) istiyorlar. Onun beşeriyetin verâsında geçen temiz ve şerefli hayatının tarihçesi, harflerin ve kelimelerin zarfına sığmaz ki… o kadar ulvî, o kadar büyüktür. Nasılsa tecessüd etmiş […]

HİTABET

  DÜNYAYI SARSAN KONUŞMALAR-NEJAT MUALLİMOGLU Bana Arşimet’in manivelasından bahsetme. O, riyazi bir tahayyül gücüne sahip unutkan bir adamdı. Matematiğe hürmet ederim, ama benim makinelerle hiçbir ilgim yok. Sen bana, yerinde ve doğru bir kelimeyi ve hatâsız vurguyu ver; ben, dünyayı yerinden oynatayım. Joseph Conrad Dünyada alelâdeliğin tahammül edilemeyeceği yerler; şiir, musiki, resim ve hitabettir… La […]

KÖTÜLER BENİM İÇİN İYİLER SİZİN OLSUN

  ”YİTİK OĞUL KISSASI“ “‘Bir adamın iki oğlu vardı, küçük oğlun isteği üzerine babaları, onlara mallarını bölüştürdü. Çok geçmeden küçüğü kendi payını alıp uzak bir yere gitti, orada bir sefahat hayatı sürerek servetini yiyip bitirdi. Elinde avcunda bir şey kalmayınca, üstelik bulunduğu yerde kıtlık da baş gösterdiği için, yoksulluk çekmeye, sonunda birinin yanına kapılanıp domuz […]

RAINER MARIA RILKE’ NİN “MALTE LAURIDS BRIGGE’NİN NOTLARI“ ADLI ESERİNDE RUHBİYOGRAFİSİ

  Hzl: Cumali YEŞİL Kısaltılmış Alıntı ÖNSÖZ Çalışmamızda Rainer Maria Rilke’nin “Malte Laurids Brigge’nin Notları” adlı eserinin ruhbiyografisi incelenmiştir. 20. yüzyılın en önemli yapıtlarından biri olan “Malte Laurids Brigge’nin Notları” adlı eserin Freudiyen bakış açısıyla arkaik kazılar yaparak bilinçaltına inmeye çalıştık. Eseri yazar Rainer Maria Rilke ve Malte adlı kahramanının yaşadıkları dönemi, aile yapılarını, ekonomik […]

HÂFIZ DİVÂNI -HÂFIZ-I ŞİRÂZÎ- ABDÜLBÂKIY GÖLPINARLI

  Düzenleme: İhramcizade İsmail Hakkı   AŞK, ÖNCE KOLAY GÖRÜNDÜ AMA 1 Sâki, döndür kadehi, herkese sun, bana da ver. Çünkü aşk, önce kolay göründü ama sonradan çok müşküller meydana geldi. Sabah yeli, misk kokusu almak ümidiyle sevgilinin alnına dökülen saçları açınca o güzel kokulu saçların kıvrımlarından yürekler ne kanlara boyandı! Pîr-i Mugân, sana “Seccadeyi […]

FUZÛLÎ, RİND İLE ZÂHİD

  Onaltıncı yüzyıl Türk-İslâm dünyasının en seçkin şâir, bilgin ve mutasavvıf düşünürü Fuzûlî’nin Rind ile Zâhid’i, bugüne kadar Türkçeye çevrilmemiştir . Atatürk Üniversitesi’ndeki öğrenciliğim esnasında, rahmetli Kemâl Edîb KÜRKÇÜOĞLU‘nun, karşılaştırmalı olarak hazırlayıp bastırdığı metni görmüş, sonra da Sâlim Efendi’nin Muhavere-i Rind ü Zâhidi’ne rastlamıştım. Her ikisini de okumuş ve Farsça metni daha kolay anlaşılır bulmuştum. […]

TÜRK KALESİ YIKILIRKEN

  17 Nisan 2001 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde özgen Acar yazıyor: “Suudi Arabistan, Mekke’de Ciyad (Ecyad) adlı bir Osmanlı Kalesi’ni yıkıp yerine apartmanlarla birlikte beş yıldızlı bir otel yapmaya hazırlanıyor. Suudi Evkaf Bakanı Dr. Abdul Rahman Al-Matrudi, yaklaşık yarım milyar dolara mal olacak projeyi Kral Fahd’ın onayladığını açıkladı. 1781 yılında yapılan, ancak Osmanlılarca 1884’de tümden yenilenen […]