YOLUMUZ

  “Bizi ta’nedenler için” ŞİİR SEVGİMİZ Kıta —           Şiirin değerini gör ki, Kafirler onunla Peygamber’in peygamberlik şerefini inkâar etmek istediler. —           Kur’an’ın ona indirilmediğini gerçeklemek için, Peygambere şairlik suçu kondurdular.» Sh: 131 ** İÇTİĞİMİZ – Mademki şarap ile kadehi birbirine kavuşturuyorsun, iyi bil ki cömert ruhlu bir Rind’ sin. Kadehten maksat Şeriat, Şaraptan murat Hakikattir. […]

DARKAPIYI GEÇERKEN AŞK MI, ERMİŞLİK Mİ?

  Önemli Not: Andre Gide’nin Darkapı”sından düzenlenerek hazırlanmıştır. Hayatın biricik anlamı olacak kadar derin bir aşkın trajediye dönüştüğü Dar Kapı’da sorgulanan, erdeme giden yolun zorluğudur. Bazı insanlar bütün erdemlerini aşkıyla ayakta tutarken, bazıları ise gerçek erdemin her şeyden arınmış olması gerektiğine inanır. Fedakârlık nedir, insan aşk için nelerden vazgeçer? Peki ya ilahi aşk?.. İnsan, Tanrı’ya […]

ÇERKEZ’İN KAHVE

  İşin adabını bilmeden kahveye girip, “Bir orta kahve rica edebilir miyim” siparişinde bulunan erkân bilmez müşterilere bütün kahve sakinlerinin hışımlı ters nazarlarla bakıp da pala bıyıklar burduğu ve “Töğbe estağfurullah, ahir zamana kaldık” diye kahırlandığı zamanlarda Sivas kahveleri; duvarlarında Mareşal Fevzi Çakmak’tan Kâzım Karabekir’e, iftihar-ı millîmiz Yavuz zırhlısından yılanlar padişahı Şahmaran’a, namlı pehlivanlarımız Yaşar […]

SULÎLER  

  ABBÂSİ EDEBİYATINDA SULÎLER   Târîhu’l-edebi’l-arabî’de Amr’ ın hikmetli sözlerinden şu örnekler verilir. “Gerçek kulluk, köle olma kulluğu değil, ancak kardeşlik ve dostluk kulluğudur”   ”Dostluk ve sevgi akrabalıktan daha güzeldir”   ” Dostlarınıza sımsıkı sarılın, çünkü onlar refâh günlerinde birer neşe, zinet ve musibetler için de birer destektir.”   “İki kişinin dostluğu ancak her […]

GEVHERİ

  Hzl: Nurettin ALBAYRAK Türk âşık edebiyatının en büyük isimlerinden biri olan Gevherî’nin doğum yeri ve tarihi belli  değildir. Gerek doğum yeri gerekse doğum tarihi hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. M. Fuad Köprülü, Kırım Hanı Selim Giray’a yazdığı bir medhiyeden dolayı şairin Kırımlı (Türk Saz şairleri, s. 191); Şükrü Elçin (Gevheri Divanı, s. 12) ve […]

LEYLA İLE MECNUN- FUZULÎ

  NEDEN — Ey göz nuru, gönül neş’esi! Sensiz gözümün ışığı yok oldu. Önceden o aşinalığın neydi, sonra niçin ayrıldın? Evvelâ neden sevgi göstererek beni bağladın ve sarhoş ettin de şimdi başağrısı içinde bıraktın, mihnet ve intizara saldın? İnleyen gönlüme ayrılık ateşi koydun, gözümü hasret yaşile doldurdun. İçimin ateşi yana yana şafak ahengi gibi göklere […]

FÂTIMA’M

  KADINLARIN ULUSU HAZRET-İ FÂTIMATÜZZEHRA İSLÂM KADINLARINA MÜKEMMEL BİR ÖRNEKTİR. •             Meryem, yalnız İsa’nın anası olduğu için azizdir. Hazret-i Fâtıma ise üç cihetten azizdir. •             Âlemlere rahmet olan ve evvel ve ahir âleme gelen bütün insanların kendisine tâbi oldukları Hazret-i Muhammed’in gözünün nurudur. •             O Hazret-i Muhammed salla’llâhu aleyhi ve sellem ki dünyanın bedenine yeni […]