“AYDINLARIN İHANETİ”

    Prof. Dr. Şahin UÇAR Akira Kurosowa’nın Raşomon filmini gördünüz mü? Bir adam ve karısı Japonya’da bir ormandan geçerken haydudun biri bunlara saldırıp, adamı öldürüyor ve kadına tecavüz ediyor. Bir köylü de bunları görüyor ve iş olup bittikten sonra, ölen adamın yanına gidip üzerindeki değerli hançeri aşırıyor. Haydut yakalanıp mahkemede yaptıklarını itiraf ediyor. Ancak […]

SCHOPENHAUER’IN AHLAK FELSEFESİ

[Schopenhauer, düşünce ve edebiyat dünyasında, en fazla ahlak öğretisiyle etkili olmuş ve ün kazanmıştır. Bu öğretinin dayandığı temel düşünceleri şöyle özetleyebiliriz: İrade, genel olarak bir yaşama iradesi, var olma iradesidir (isteğidir); sürekli olarak «yaşamaya yönelir ve akar». Çünkü yaşama isteği ve iradesi, özü gereği, kendini nesneleştirmeye yönelir. Gölge, insanın bedenini nasıl izliyorsa, fenomenler dünyası da […]

ÇATIŞAN KÜLTÜRLER

  -Keşifler Çağında Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler 1492’nin çeşitli yıldönümleri ve 1492’nin farklı yerlerde, farklı insan gruplarınca algılanmasında ve anılmasında görülen keskin karşıtlıklardı. Amacım başta İber Yarımadasındaki Müslüman iktidarının son ileri karakolu Gırnata’nın (Graneda) Hıristiyanlarca fethedilmesi ve birkaç ay sonra İspanya’nın her yanındaki Yahudilerin ülke dışına sürülmesi olmak üzere aynı yıl içinde meydana gelen başka bazı […]

YAHUDİLER İLİMDE NEDEN İLERİ GİTTİLER?

  1930 senesinde Einstein’in bir Amerika mecmuasında bu hususa temas eden bazı sözleri vardır. Einstein’e Forum mecmuasının muharriri şu sözleri söylüyor: «Katolik kilisesi ve bilhassa İngilizce konuşan milletlere ait protestan kilisesi ilme karşı az çok acı bir muhalefet yapmaktan geri durmadıkları halde yüksek bir derecede organize Yahudi dininde İlmî tetkikler ile din arasında bir zıtlaşma […]

BİR FELAKET TELLALI –Albert Caraco İncelemesi

  Hzl: Okan Çil Öfkeli bir erkekten bahsedeceğim size. Hemen her cümlesinde bunu hissedebileceğiniz, ölüme övgüler düzen ve öfkeyi ve merhametsizliği kurtarıcı bir dürtü olarak karşımıza koyan bir düşünürden, Albert Caraco’dan. Kendine ahir zaman peygamberi diyen bu asık suratlı ihtiyarın kaosa dair düşünüp yazdıklarının hayatındaki yansımasını tahmin etmek zor olmasa gerek: İntihar! Topluma, aileye dair […]

HER GÜN ÖLENLER

  BİR ÖMÜR SÜRER ÖLÜM Hzl:Irmak Alçar “Heideger çizgisiyle” Ölüm; herkesin öyle ya da böyle hakkında konuşabildiği ama özünde kimsenin hiç birşey bilmediği “şey” iken, tam da deneyimlenemeyen olarak kendisi hakkında akıl yürütmeleri de imkansız kılmaz mı? Ölüm kendini göstermeyendir, görüngü-olmayandır, en nihayetinde var-olmayandır. Bu durumda susmak yapılacak en iyi şey değil midir? Heideger’e göre […]

İSLÂMİYETLE SOSYALİZM BAĞDAŞABİLİR Mİ?

  İSLÂMİYET VE OSMANLI SOSYALİSTLERİ Hzl: Kerim Sadi, A. CERRAHOĞLU, [Nevzat Cerrahlar ] — OSMANLI SOSYALİSTLERİ İSLÂMİYET’ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLARDI? İkinci Meşrutiyet’ten sonra haftalık bir organla fikirlerini yaymağa başlayan Osmanlı sosyalistleri, İslamiyet’i kendilerine en büyük yardımcı sayıyorlar ve Kur’an’daki âyetlerle İslâm Peygamberinin hadîslerinde sosyalizm prensipleri için sağlam bir dayanak buluyorlardı. İslâm dini, bilindiği gibi, RİBAYI […]