LEONARDO DA VİNCİ KEHANETLERİNDEN

  LEONARDO DA VİNCİ’NİN YAZILARINDAN Hzl: Augusto Marinoni, Çeviren: Kemal Atakay Önemli Not: Okunması gereken kitaplardan olduğunu düşünüyoruz. Kitabın kısmî içeriğine kolayca ulaşıp bilgi sahibi olmak isteyenlere yardımcı olmak ve düşünce bütünlüğüne yardımcı olsun diye konular [Olabildiği kadar] birer başlık altında toparlanmaya çalışılmıştır. Bu şekilde Leonardo Da Vinci’nin fikir hayatına daha iyi bakma imkânı ve […]

İLÂHÎ NİZAM VE KÂİNAT-Bedri Ruhselman

  Hakkında 1959 yılında “Önder” adını verdiğimiz Büyük Vazife Plânı’ndan gelen bu bilgiler, Bedri Ruhselman tarafından düzenlenmiş, o tarihten beri noter, banka kasalarında muhafaza edilmiş zamanı geldiği için 54yıl sonra orijinaline sadık kalınarak yayınlanmıştır. Bu kitap etrafımızda gördüğümüz, hissettiğimiz, yarım olarak tabiat diye adlandırdığımız ahengin bir parçasıdır. Kâinatımızda, tekâmül diye adlandırabildiğimiz o nurlu yolun, insanların […]

GELECEĞE AİT KİTLE RÜYALARI- MASS DREAMS OF THE FUTURE

      Dr. Chet B. Snow & Dr. Helen Wambach Çeviren: Semra TUNA Zaman içinde yolculuk mümkün müdür? Bu soruya fizik anlamda kesin olarak “evet” diyememekle birlikte şuursal anlamda kesin olarak “evet” diyebiliriz. Çünkü insan şuuru uygun şartlar altında “geçmiş” ve “gelecek” kavramlarının hiçbir şey ifade etmediği hiperfizik boyutlarda dolaşabilmekte ve oradan almış olduğu […]

SONSUZLUĞUN TARİHİ / Jorge Luis BORGES

  CEHENNEMİN SÜREKLİLİĞİ Cehennem üzerine yapılan spekülasyonlar yıllar geçtikçe etkisini yitirdi. Hatta din adamları bile onu önemsememeye başladılar. Belki de dumura uğramış ama yararlı bir kinayenin yokluğunu duyumsadıklarından onu Santo Oficio’nun (cadıları, kitapları, afaroz edilenleri yakmaya yarayan Ç.N.) odun yığınına benzettiler. Gerçi bu benzetme dünyevî bir acı çekme biçimindeydi ama dünyevî olanın sınırlanmasında, hiçbir şeyi […]

ÖNGÖRÜ SAHİBİ OLMANIN ANAHTARLARINDAN

  BEYNİN GİZLİ HAYATI (INCOGNITO) İSİMLİ ESERDEN “Geleceğimizin Öngörüsüne Sahip Olmak İsteyenlerin Kitabı” İki türlü insan vardır. Beynini geliştirenler ve koruyanlar; Vücudunu geliştirenler ve koruyanlar. Ne yazık ki ölümsüzlük ve tanrısal dürtüleri dizginleyemeyen insanoğlu her kapıdan kendine yol bulmaya çalışmaktadır. Ancak beynin gizemi çözülene kadar çok şeylerin farkına varılamayacağı kesin gibi görünüyor. “Can”, “ruh”, “nefis” […]

DECCAL  Hakkında “BİR ÖNSEZİ”

  “Eski bir istihraç” Amerika Suud’a da girecek, Medine’nin yakınına inecek Üç füzeyle şehri boşalt diyecek.. Bunu da gözleyin aziz kardeşim..   Medine’den kalkıp Şam’ı vuracak.. Peşinden Mısır’ı pat avlayacak.. İran’la bir daha kapışamayacak. Bunu da akılda tutun kardeşim..   Suriye’ye girip fesat salacak.. Hatay Arabındır deyip çatacak.. Türk kürt oyunuyla çok oynayacak.. Lut kapısı […]

BARIŞ VE EMPERYALİZM

  BARIŞ VE EMPERYALİZM konusu 10 Ağustos 1967 günü Evrensel Barış Şenliği 1967 konferansı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi konferans salonunda kısaca anlatılmış ve daha sonra lüzumlu katkılar yapılarak kitap haline getirilmiştir.   SÖMÜRÜNÜN KORKUTUCU CEPHESİ Yüzyıllar boyu cennet vaadi ile uyutulmuş olan insanlar, bugün barış özlemine düşmüş, çatışmalar önlenip ilişkiler düzenlenecek olursa hayal ettiği cenneti […]