SİZİ SİZDEN OKURLAR

Aşağıda alıntıladığımız haber veri toplamanın illegal olmadığını belirtmek içindir. Eğer internete giriyorsanız verileriniz her şekilde toplanacaktır. Yazsanız da yazmasanız da. Birkaç bilgi aktarayım. Bizim site yelpazesi çok geniş olduğundan farklı farklı konulara giriş imkânı sunmaktadır. Birkaç yıldır site [dini içerik yoğun olmasına rağmen] istatistiklerine düşen aramalarda başı çeken cinsellik, dua ve insanları etkileme konularıdır. Kadınların […]

RÜYA GÖRMEKTEN KORKANLAR İÇİN

“RÜYANIN ÖTE YAKASI” Kitabından Seçilenler “Her şey rüya görür. Şeklin, varlığın oyunları, maddenin rüya görmesidir.  Kayalar kendi rüyalarını görür ve yeryüzü değişir…  Ama  zihin bilinçli hale geldiğinde, evrim ivme kazandığında, işte o zaman dikkatli olmanız gerekir. Dünyaya karşı özenli olmanız gerekir. Yolu yordamı öğrenmelisiniz, işin püf noktalarını, sanatını, sınırlarını öğrenmelisiniz.  Bilinçli bir zihin,  bilerek ve […]

“ACELE KIYAMET”İN HABERCİSİ OLMAYA ÇALIŞAN RUSYA

  Konu hakkında büyüklerimizden duyduğumuz işaretleri aşağıda beyan edeceğiz. Ancak unutulmamalıdır ki, 3. Dünya Savaşı bilinen savaşlardan farklı olarak ekonomik ve sanal olarak tecelli edecektir. Bu nedenle Sanal ve medyatik kimlikli olan bu savaşta teknolojik imkânlar ortaya dökülecektir. Çünkü insan ve silah bağlamındaki kara harplerininden olumlu sonuçlar almak mümkün görünmüyor. Bu nedenle 3. Dünya savaşını […]

BÜTÜN SORUNLARIN SEBEBİ ……?

Dünya karıştı mı, bulanmış sular gibi akar durur. Bunun yanında, kokuşmuş dünya nehrinin bir mecra bulamaması da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkar. Yatağını bulmayan su ne yapar? Etrafını yıkar. Dönüşü olmayan yıkım. Bu geçici dünyada insanın önemli konumu uyum sağlayıp sağlayamamasıdır. İnsanın ulaştığı en yüksek başarısının son noktası başarısızlık/kabiliyetsizlik/yeteneksizlik yerindeki bitişin zafiyet sendromuyla, yükseklikten […]

ADALET

Hzl: Av. Hayati İnanç Adalete dair bazı örnekler: Klasik kültürümüz içinde öyle çok ve vurucu örnek bulmak mümkün ki seçim yapmak bile hayli zordur doğrusu… Ziya Paşa der ki mesela: Zâlim yine bir zulme giriftâr olur âhir Elbet olur ev yıkanın hânesi vîrân “Başkalarına zulmedenler sonunda kendileri de zulme uğrarlar; ev yıkanın evini yıkarlar sonunda” […]

CEHENNEMÎ HAYATIN ZAMANI VE ŞİFRESİ

Bir hasta ziyareti nedeniyle bu bilgi paylaşıldı. Aşağıdaki menkâbenin işareti ile sıkıntılı hayat yaşayanların/yaşayacak olan bizlerin veya ötekiler hakkında zuhur edecek belâ/imtihan zamanını tayin edebilirsiniz. Bu bir ledünnî hakikattir. Bahusus çevremizdeki olayları daha iyi yorumlayabiliriz. Bu minvalde 0,65-6,5-65-650-6500-65 000rakamlarının gün ve ay ilişkileri ile kaderi çerçevede zaman işaretlerine vakıf oluruz. Bu tür bilgiler sabır kuvvetinizin […]

KADINLARIN FELSEFESİ 2

  Nilüfer Kuyaş   Defter in bir önceki, 35. sayısında (Kış 1999) Tahsin Yücel’in “Özgür Kadınlar” başlıklı yazısıyla “parlak” kadın dergilerini eleştirel çözümleme girişimini ciddiye alıp almamakta önce tereddüt ettim. On sekiz sayfalık uzunca incelemenin büyük bölümü bu dergilerin içeriğinden örnekleri tekrarlıyordu. Çoğu da bildiğimiz basmakalıp popüler psikoloji öğütleri ve gülünç “el kitabı” dersleriydi, birini […]