HADİSLER HAKKINDA KİTAPLAR

HADİSLERİN TEDVİNİ HADİSLERİN TÜRK ATASÖZLERİNE TESİRİ HADİS PSİKOLOJİSİ KÛTU’L – KULÛB’DAKİ TASAVVUFÎ HADÎSLERİN HADÎS METODOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERİ HZ. ALİ KERREMA’LLÂHU VECHEHÛ VE RADIYA’LLÂHU ANH HAKKINDAKİ HADİSLER

KÖR OLACAĞINA “KİRKOR” OL NEDİR?

  Kutbu’l-Ârifîn, Gavsu’l-Vâsilîn Mürşid-i Kâmil El-Hâc Ahmed Amîş Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendim buyurdular ki;   Kir kiri yıkar, kör körü yeder. Kirkor’a deme, Kirkor deme, Kirkor, yol doğru gider.[1] Allah Teâlâ, Kurân-ı Kerim’de buyurdu ki; (وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى) “Şu dünyada kör olan kimse âhirette de kördür.” [17. İsrâ sûresi, […]

KABBALLAH “ YAHUDİ GİZEMİ”

KABBALLAH’A GİRİŞ Kabballah sözcüğü literatür içerisinde karşınıza Kabbala, Cabala, Qaballah, Kabalalı gibi değişik biçimlerde çıkabilir. Ünsüz harflerle yazılan ve okunurken ünlendirilen bir dil olan İbranice’de “KBLH” harfleriyle yazılır. İbrani alfabesindeki sesler Latin harflerine çevrilirken, bir harfin bazen birden fazla harfe, yani sese denk düştüğü olur. Bundan dolayı kblh sözcüğünün de Latin harfleriyle yazıldığında birden çok […]

AKŞEMSEDDİN kaddese’llâhü sırrahu’l azîz (1390-1458)

AKŞEMSEDDİN KADDESELLÂHÜ SIRRAHU’L AZÎZDEN HİKMETLİ SÖZLER 1 – Ey asker… Biliniz ki, bu fetih, Cenâb-ı Hakk katında size ve Sultan II. Mehmet  Han’a  takdir kılınmıştır. Kim ki bundan şüphe eder, imandan sapmış (İnancını yitirmiş) olur.            2 – Bazı insanlar vardır ki selâm verirler ve selâmlarından is kokusu gelir. Bazıları da vardır selâm verirler ve onların […]

DUÂ-İ VATÂN, VESÎLE-İ EMN Ü EMÂN

Allahümme sallâtı’l kâfirîne alel kâfirîn, vahfeznâ vahfez minhüm cemîa Ümmet-i Muhammedîn ve fî Diyâr-ı Rûm Ve Ehl-el Etrâki minel eşkıyâ-i ve şürûrihim yâ Erhamerrâhimîn. االهم صلط الكافرين على الكافرين و احفظنا واحفظ منهم جميع امة محمد و في ديار روم و اهلَ الاتراك من الشقياء و شرورهم يا ارحم الراحمين Allah Teâlâ’m kâfirleri kafirlere musallat […]