KABBALLAH “ YAHUDİ GİZEMİ”

KABBALLAH’A GİRİŞ Kabballah sözcüğü literatür içerisinde karşınıza Kabbala, Cabala, Qaballah, Kabalalı gibi değişik biçimlerde çıkabilir. Ünsüz harflerle yazılan ve okunurken ünlendirilen bir dil olan İbranice’de “KBLH” harfleriyle yazılır. İbrani alfabesindeki sesler Latin harflerine çevrilirken, bir harfin bazen birden fazla harfe, yani sese denk düştüğü olur. Bundan dolayı kblh sözcüğünün de Latin harfleriyle yazıldığında birden çok […]

AKŞEMSEDDİN kaddese’llâhü sırrahu’l azîz (1390-1458)

AKŞEMSEDDİN KADDESELLÂHÜ SIRRAHU’L AZÎZDEN HİKMETLİ SÖZLER 1 – Ey asker… Biliniz ki, bu fetih, Cenâb-ı Hakk katında size ve Sultan II. Mehmet  Han’a  takdir kılınmıştır. Kim ki bundan şüphe eder, imandan sapmış (İnancını yitirmiş) olur.            2 – Bazı insanlar vardır ki selâm verirler ve selâmlarından is kokusu gelir. Bazıları da vardır selâm verirler ve onların […]

DUÂ-İ VATÂN, VESÎLE-İ EMN Ü EMÂN

Allahümme sallâtı’l kâfirîne alel kâfirîn, vahfeznâ vahfez minhüm cemîa Ümmet-i Muhammedîn ve fî Diyâr-ı Rûm Ve Ehl-el Etrâki minel eşkıyâ-i ve şürûrihim yâ Erhamerrâhimîn. االهم صلط الكافرين على الكافرين و احفظنا واحفظ منهم جميع امة محمد و في ديار روم و اهلَ الاتراك من الشقياء و شرورهم يا ارحم الراحمين Allah Teâlâ’m kâfirleri kafirlere musallat […]

YAHUDİLERİN BAŞINA BİR GELECEK Mİ VAR?

Biz, Kitap’ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik. İsra Suresi, 4 Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine Mescid’e (Süleyman Mâbedi’ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip […]

İSRAİL ASKERLERİNDEN FİLİSTİNLİ KADINLARA DAYAK

Kudüs’te İsrail işgali altında tutulan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Pazartesi gününden bu yana İsrail askerlerinin saldırılarına hedef oluyor. İsrail Mescid-i Aksa’ya çıkan bir çok kapıda güvenlik önlemlerini arttırdı. Kapılardan özellikle Filistinli kadınların geçişine izin verilmiyor. Murabıt olarak bilinen Filistinli kadınlar gruplar halinde Mescid-i Aksa’da nöbet tutup, Müslümanların ilk kıblesine giren Yahudi gruplara karşı direniyordu. […]

FETHİ GEMUHLUOĞLU’NUN 22 KASIM 1975 TARİHİNDE ‘DOSTLUK’ ÜZERİNE İRTİCÂLEN YAPTIĞI HARİKULADE KONUŞMA

[ “Evveli, âhiri, zâhiri, bâtını selamlarım. El- Evelü Allah, el-Ahirü Allah, ez-Zahirü Allah, el-Batınü Allah. Sahib’i selamlarım. Sahib-i Hakiki’yi selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı selamlarım. ‘Levlâke Sırrının Mazharı’nı selamlarım. Validesini, Hatice Validemi, Fatıma Validemi selamlarım. Cihar-ı Yâr-ı Güzin-i selamlarım. Erkân-ı Erbaa’yı: Salman’ı, Mikdat’ı, Ammar’ı, Ebû Zer’i selamlarım. İmameyn-i Muhteremeyn’i selamlarım. Taife-i Ecinne’yi selamlarım, müminlerini ve […]

“ŞABAN” İSMİNİN GİZLEDİĞİ SIR

 Evlat Sahibi Olmak İsteyenler Muhakkak Okusun Genel bir malumat yazıldıktan sonra Şaban isminin sırrını aşağıda açıklanmıştır. ŞABAN: Arabî aylarından sekizinci ayın adıdır. Arabî ayları aya göre hesaplanıp adlandırıldıktan için «Kamerî» de denilen Arabî ayların ilki Muharrem, sonuncusu da Zilhiccedir. Araplar arasında eski adı «Azil» di. [Azil: Islah edilmesi mümkün olmayan. Muannid, inatçı.] [Rasûlullâh sallallâhü aleyhi […]