KÛTU’L KULÛB’DAKİ -SABIR HADÎSLERİ

38.     “Hoşlanmadığın şeylere sabretmende şüphesiz çok hayır vardır. “ 39.     “Size verilenin en azı yakın ve sabır azimetidir. Bunlardan nasibini alan kimse, artık (nafile olarak) gece ibadetinden ve gündüz orucundan kaybettim, bunları yapamadım diye üzülmesin. Bulunduğunuz duruma sabretmeniz, benim için hepinizin ameli kadar amel ile bana gelmenizden daha sevimlidir. Fakat, ben şundan korkuyorum […]

KÛTU’L KULÛB’DAKİ -TEVBE HADÎSLERİ

Hzl: Bilâl SAKLAN   1.       “Tevbe eden, Allah’ın sevgilisidir. Günahlardan tevbe eden, hiç günah işlememiş gibidir. “ 2.      “Kötülük işlediğinde hemen ardından onu kapatacak bir iyilik yap. Gizliye gizli, aşikâra aşikâr, “ 3.       “Kötülüğün ardından, onu mahvedecek bir iyilik yap. ” 4.       “Tevbekârlarla oturup sohbet ediniz. Çünkü onların kalpleri daha yumuşaktır. […]

KÖR OLACAĞINA “KİRKOR” OL NEDİR?

  Kutbu’l-Ârifîn, Gavsu’l-Vâsilîn Mürşid-i Kâmil El-Hâc Ahmed Amîş Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendim buyurdular ki;   Kir kiri yıkar, kör körü yeder. Kirkor’a deme, Kirkor deme, Kirkor, yol doğru gider.[1] Allah Teâlâ, Kurân-ı Kerim’de buyurdu ki; (وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى) “Şu dünyada kör olan kimse âhirette de kördür.” [17. İsrâ sûresi, […]

KABBALLAH “ YAHUDİ GİZEMİ”

KABBALLAH’A GİRİŞ Kabballah sözcüğü literatür içerisinde karşınıza Kabbala, Cabala, Qaballah, Kabalalı gibi değişik biçimlerde çıkabilir. Ünsüz harflerle yazılan ve okunurken ünlendirilen bir dil olan İbranice’de “KBLH” harfleriyle yazılır. İbrani alfabesindeki sesler Latin harflerine çevrilirken, bir harfin bazen birden fazla harfe, yani sese denk düştüğü olur. Bundan dolayı kblh sözcüğünün de Latin harfleriyle yazıldığında birden çok […]

AKŞEMSEDDİN kaddese’llâhü sırrahu’l azîz (1390-1458)

AKŞEMSEDDİN KADDESELLÂHÜ SIRRAHU’L AZÎZDEN HİKMETLİ SÖZLER 1 – Ey asker… Biliniz ki, bu fetih, Cenâb-ı Hakk katında size ve Sultan II. Mehmet  Han’a  takdir kılınmıştır. Kim ki bundan şüphe eder, imandan sapmış (İnancını yitirmiş) olur.            2 – Bazı insanlar vardır ki selâm verirler ve selâmlarından is kokusu gelir. Bazıları da vardır selâm verirler ve onların […]

DUÂ-İ VATÂN, VESÎLE-İ EMN Ü EMÂN

Allahümme sallâtı’l kâfirîne alel kâfirîn, vahfeznâ vahfez minhüm cemîa Ümmet-i Muhammedîn ve fî Diyâr-ı Rûm Ve Ehl-el Etrâki minel eşkıyâ-i ve şürûrihim yâ Erhamerrâhimîn. االهم صلط الكافرين على الكافرين و احفظنا واحفظ منهم جميع امة محمد و في ديار روم و اهلَ الاتراك من الشقياء و شرورهم يا ارحم الراحمين Allah Teâlâ’m kâfirleri kafirlere musallat […]

YAHUDİLERİN BAŞINA BİR GELECEK Mİ VAR?

Biz, Kitap’ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik. İsra Suresi, 4 Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine Mescid’e (Süleyman Mâbedi’ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip […]