PEYGAMBERİMİZİN İSMİNİ TELAFFUZ EDERKEN DAHİ EDEPLİ OLMAK FARZDIR

Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve selemin ism-i mübarekelerine hürmet etmeyen herkes için: Sefîne-i Evliyâ’da Osmânzâde Hüseyin VASSÂF (Kaddesa’llâhu sırrahû)  Efendimiz buyurdular ki   Karasarıklı  İbrâhîm kaddesa’llâhu sırrahû Efendi Kuşadalı hazretlerine yetişmiş bir şeyh-i âlî-kadrdir. İzzet Efendi merhûmla da hem-bezm olarak bi’l-âhare Eyüp’te Bahariye civârında Taşlıburun Dergâhı şeyhi Süleymân Efendi’den Tarîk-ı Sa’diyye’den müstahlef olmuştur. Müddet-i medîde […]

RAHMET VE ZAHMET FARKINDAKİ İNCELİK

“Rahmet (رحمت ) ile zahmet (زحمت ) arasında bir nokta farkı vardır; Allah dilerse zahmetteki noktayı kaldırıverir..”‎ İnternet üzerinde dolaşımda olan bu nükte/hikmet (!)sehven bir tevile maruz kalıyor, diye düşünüyoruz. Allah Teâlâ katında her şey hakkında sadece iyilik vardır. Zahmet ve rahmet ikilem/dilemma  ancak insanı ilgilendirir. مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن […]

Bazı insanların kalbine ağır gelen siyahlık ve taşlaşma sebep olan “HACER-İ ESVED”

İnanç ve iman bahsinde bazen aklın açıklayamadığı konular bulunur. Bunlar aslında imanı düzeydeki manevî halin tartılmasında imtihan olarak vazedilmiş hususlardır. Bu nedenle Kâbe’yi dönmek, Hacer-i esved-i öpmek, şeytanı taşlamak gibi hükümleri bulunan Hacc ibadeti diğer ibadetlere kıyasla aklın daraldığı ve bunaldığı ibadetlerdendir. İnsanın ömründe bir kere yapması farz olan bu ibadetin bir dönüm noktası olmasına […]

AŞK U MUHABBET EZELİ- Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi

Aşk u muhabbet ezeli sıdkı bütünlerde bütün Sırr-ı ruh-ı lemyezeli sıdkı bütünlerde bütün   İlm ile irfan arasan gevher-i pür-kân arasan Derdliye derman arasan sıdkı bütünlerde bütün   Yârı gören dîde-i aşk varı veren sine-i aşk Gevher-i sencide-i aşk sıdkı bütünlerde bütün   Kenz-i Huda’nın güheri mâye-i zâtın eseri “Men aref “in hoş haberi sıdkı […]

KALP SECDE ETTİ Mİ, EBEDİYYEN KALKMAZ

Muhyiddin İbn Arabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz, Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Secde etmek, kalbe vaciptir. Kalp secde ettiğinde ise, yüz secdesinin aksine, secdeden asla kalkmaz. Sehl b. Abdullah et-Tüsterî, tasavvuf yoluna girdiği ilk dönemde kalbinin secde etmiş olduğunu görmüş. Secdeden kalkmasını beklemiş fakat kalkmamış. Bunun üzerine hayrette kalmış. Yaşadığı hadiseyi bu yolun pirlerine sormaya başlamış, […]

KABBALLAH “ YAHUDİ GİZEMİ”

KABBALLAH’A GİRİŞ Kabballah sözcüğü literatür içerisinde karşınıza Kabbala, Cabala, Qaballah, Kabalalı gibi değişik biçimlerde çıkabilir. Ünsüz harflerle yazılan ve okunurken ünlendirilen bir dil olan İbranice’de “KBLH” harfleriyle yazılır. İbrani alfabesindeki sesler Latin harflerine çevrilirken, bir harfin bazen birden fazla harfe, yani sese denk düştüğü olur. Bundan dolayı kblh sözcüğünün de Latin harfleriyle yazıldığında birden çok […]

GÖRÜNEN GÖRÜLMEYENLER

“HABERLERDEN” HABERİNİZ OLSUN BALIKÇI ADASI OLMA YOLUNA ÇIKAN İNGİLTERE Ahmed Amîş kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendim  buyurdular ki; Paris şehri semavî bir hâdise ile mahvolacak. Üçüncü Dünya Harbi çıkacak, Efendim hazretleri buyurdu ki; “Rusya mahvolacak, küçük bir devlet haline gelecek.” Anadolu ahalisine dua ettim, bu badirede onlara ziyan gelmeyecek. Bu esnada avucunu sıkar gibi yaparak “Rusyayı […]

İSMET ÖZEL NE DİYOR? “Müslüman’a Türk denir diyor.”

Yazı Yorum Şükrü KAHRAMAN sukrukahraman4545@gmail.com  “Kâfirle çatışmayı göze alan Müslüman’a Türk denir. Müslüman olmayan Türk olmaz” diyor İsmet Özel. Sizce de öyle mi? Bana sorarsanız doğruluk payı oldukça yüksek bu sözün. Konuya biraz açıklık getirmek gerekirse, öncelikle Özel’in bu sözüne, tarihin bilimsel verileri ve de toplumların biyolojik gerçeklikleri üzerinden yaklaştığınızda, işin içinden çıkamıyorsunuz bir kere. […]

AKŞEMSEDDİN kaddese’llâhü sırrahu’l azîz (1390-1458)

AKŞEMSEDDİN KADDESELLÂHÜ SIRRAHU’L AZÎZDEN HİKMETLİ SÖZLER 1 – Ey asker… Biliniz ki, bu fetih, Cenâb-ı Hakk katında size ve Sultan II. Mehmet  Han’a  takdir kılınmıştır. Kim ki bundan şüphe eder, imandan sapmış (İnancını yitirmiş) olur.            2 – Bazı insanlar vardır ki selâm verirler ve selâmlarından is kokusu gelir. Bazıları da vardır selâm verirler ve onların […]

TÜRK KÜLTÜRÜNDE RENKLER

 Mustafa KAFALI * Binlerce yıllık Türk tarihi boyunca Türk kültür yapısında renkler, belirli manalar kazanmışlardır. Hattâ renklerin milletimizin hayatında büyük bir zenginlik içinde olduğunu söyleyebiliriz. Renklerin yalnız bir manası olmayıp, bazen ifade yerlerine göre birçok farklı anlamlar içerisinde olduğu da bilinir. Her milletin içtimaî yapısında renklerin bir değeri vardır. Fakat bizim burada yapacağımız değerlendirmeler, yalnızca […]

İMAN ve AHLÂK BUHRANI

Ebu’l Hasen Ali Hasenî En-Nedvi’nin  Bağdat’taki «Filistin’i Kurtarma» cemiyetinin merkezinde 1956 Nisan ayında verdiği konferanstır. Dertler ve neşter vurulması gereken konular pek çok, hangisinden bahsedeyim? Konular ve ma’nâlar çok oldu mu insan şaşırıyor. Fakat size inandığım bir şeyden bahsedeceğim, kat’iyyen sizi memnun etme veya kulaklarınızı hoş tutma cihetine yeltenmeyeceğim. Kendimi, vicdanımı imanımı memnun ettim mi […]

TÜRK KELİMESİNDEN NİYE RAHATSIZ OLUYORLAR?

Günümüzde “Türk” mefhumu karşısında bazı insanların antipati duyuyor olmasının arkaplanı nedir? Diye bir soru ile karşılaşırız. Cevabı Avrupa(lı) dır. Gençliğini görür mü bilemeyiz, yeni teşekkül ettirilen Avrupa Birliği denilen büyük organizasyona Türkiye’ninde girmek için verilen sözleri taahhütleri vardı. Bazılarını umum olarak duyduk.  bazılarının ise sır şeklinde muhafaza ediliyor zannediyoruz. Bu sırlardan biri de olsa olsa […]

Türk Milletinin Muhafızlarından HZ. MEVLÂNA CELÂLEDDİN RUMÎ Kaddesellâhü sırrahu’l azizin RUBÂİLERİ

Ey Türk Milleti! Seni koruyan azîzlerin var İncitenlerin, korksunlar… 1 Yabancı bellemeyin, ben de bu eldenim. Sizin Diyarınızda kendi ocağımı aramaktayım. Düşman gibi görünüyorsam da düşman değilim. Hintçe söylüyorum amma aslım Türk’tür. 2 Bizim kafilemiz aşk ile âdem diyarından yola çıktı. Gecemiz bitmeyen visalin şarabından içip aydınlandı. O şarap bizim mezhebimizce haram değildir. Ondan tatmış […]

KADERÎ ve TARİHÎ VAROLUŞUN TEMELLERİ

Hz. Sultan Veled kaddesellâhü sırrahu’l âlî, Rebabnâme   Kul, kaderin sırrına vakıf olursa, kendine isabet eden her şeyi Allah’tan bilir. Fakat bu kanaatin açıklamasını edebe aykırı görür de fenalığı kendi nefsine, iyilikleri Hakk’a nispet eder. Nitekim Cenâb-ı Hakk kitab-ı hâkiminde buyurur: “Mâ esâbeke min hasenetin fe minallâh (minallâhi), ve mâ esâbeke min seyyietin fe min […]

SÜRYANİ MOR EFREM HAZRETLERİ (İ.S. 285- Haziran 373)-MARDİN

Kilise Ataları Tarafından “Kutsal Ruh’ un Kavalı” Olarak Adlandırılan Süryani Mor Efrem’in Şiirleri Bin yılların şahitliğini yapan maddi kültür katmanlarının yanı sıra, sayısız denetilecek birçok inanç sistemini bağrında taşımış, insanlık medeniyetinin ana merkezi olan Mezopotamya, günümüzde de birçok inanç, gelenek ve kültürün harmanlanıp birlikte yan yana durabilme yeteneği ile ortak kültürel değerler meydana getirmiştir. Süreç […]

HÜSRANA UĞRAYACAKLAR!..

M.Necati Özfatura necati.ozfatura@tg.com.tr Rusya, Çin ve Brezilya’dan kaçan yabancı sermaye Hindistan ve Türkiye’ye gelmektedir. Ülkemize 13 ayda 34 milyar dolar girmiştir. PYD ekonomik kriz çekmektedir. PKK terörüne en büyük destek HDP belediyelerinden gelmektedir. Demokratik Bölgeler Partisine göre: HDP’li belediyeler PKK’nın karargâhı gibidir… Kürt olmayan PKK, Doğu ve Güneydoğu’da 2 bin elektrik direğini yıkmıştır. Elektrik, su […]