KEMÂLÎ EFENDİ Kuddise sırruhu’l-âlî (1862-1954)

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Güllüköy’de dünyaya geldi. Asıl adı Osman’dır. Doğum tarihi nüfus tezkeresinde 1881 olarak kaydedilmekteyse de bizzat kendisinin kaleme aldığı hal tercümesinden bu tarihin 1862 olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bir buçuk yaşında iken geçirdiği çiçek hastalığı sonucunda gözlerini kaybeden Kemâlî Efendi, altı yaşına geldiğinde bir süre köyün hocasından hâfızlık dersi aldıysa da bir ilerleme […]

HAKİKÂTTEN DAMLALAR

  Cüz – Kül ve Hazret-i İnsan-ı Kâmil OSMAN KEMAL OKTAY 1978-İstanbul   İÇİNDEKİLER MUKADDİME  . 5 CÜZ  . 7 ZAMAN — MEKAN  .. 7 CÂN- CÂNÂN  .. 9 R U H  .. 11 NEFS  . 13 V Ü C U D  .. 15 KÜL  . 19 HAZRET-İ  İNSÂN-I KÂMİL  . 19 NİYAZ  . 27     Derseler allâme-yi dehr, eyleme da’vâ-yi ilm En nihayet […]

KURANDA Hz. LUT ve KAVMİ

hzl: Ömer MÜFTÜOĞLU * Nasıl yaşadılar ? * Lut Kavmi AlDS’li miydi ? * Nasıl Helak Oldular? İnsanlar akıllı oldukları için kendilerine seçme şansı verilmiştir ve aklı olan insan, sonuçlarına katlanmak şartıyla canının istediği her şeyi yapabilir. Bunun içine yanlışlar da dahildir. Kur’an’da. ne yapılınca sonucunun ne olacağı açıkça belirtilmiş ve insanlar uyarılmıştır. Buna rağmen […]

“MECMUA-İ UREF” HAZRET-İ İMAM ALİ ALEYHİSSELÂM VE DÜŞMANLARI

YAZAN : Erzurumlu Yeşilzade MUHAMMED SALİH NÂŞİRİ : Kimyacı: F. S. İSTANBUL Burhaneddin Erenler Matbaası 19 4 7 ÖNEMLİ NOT: Ayet ve hadise müstenit ve yirmi üç Ashab-ı kiram: tabiîn: müfessirîn: muhaddisîn: müverrihinin nakil ve tetkiklerini hâvi olan bu eseri tamamen okumadan itiraza kalkışmak edebe, hakikate menafidir. Kendi seviyyemde bulunanlar için yazdığım bazı eser ve […]

İMÂNIN BOYUTLARI : AHİ EVREN (Şeyh Nasırü’d-Din Mahmud el-Hoyî)

  Hzl:Prof.Dr. Mikâil BAYRAM Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlar ve ondan yardım dilerim. Sonsuz hamd, hicabları kaldıran, yolları aydınlatan o çok merhametli padişaha ki riyazet ve takvayı karanlık duyguları kaldırmaya vasıta ve yol gösterici bir kandil, gaybe iman etmeyi kutsal hâzineleri açmaya anahtar kıldı. Ayrıca iman ve takva vasıtasıyla yüce birliğini anlayanları (arifleri) […]

UNUTULAN HAKİKAT- KÖTÜLÜK OLGUSU

Çeviri: Latif BOYACI Materyal Bağdaşıksızlık: Kötülük Olgusu Grilfin’e göre ezelî hikmet sadece biçimsel, mantıksal bagdaşıksızlıkları değil aynı zamanda gerçeklere uymaması dolayısıyla materyal olarak da tutarsızlıktan sorumludur. “Gerçekliğe kesinlikle uygun değildir.” (19.3).’Griffin bir başka yerde üzerinde durmadığı diğer gerçeklikler olarak zaman ve bağımsızlığa işaret eder, fakat bu noktada kötülük üzerinde yoğunlaşır. Eşyanın nihaî veya mutlak mahiyetlerinde […]

UNUTULAN HAKİKAT-ARA DÜZLEM -ARAF

Çeviri: Latif BOYACI   ARA DÜZLEM Biz onu, çoğu zaman hiçbir mantıklı karşılığı bulunmadığı kuruntularda karşılaşıldığı kadarıyla ince, sezilmesi güç ruhi (animic) düzlem olarak da adlandıracağız. Kuruntular canlı veya cansız olabilir: düzlem her ikisini de barındırır. Canlı olanlar çeşitli cismani olmayan türleridir: hayaletler, geçici olarak arafta bulunan veya Tibetlilerin söylediği gibi ara bardoları (düzlemleri) gezen […]