KABBALLAH “ YAHUDİ GİZEMİ”

KABBALLAH’A GİRİŞ Kabballah sözcüğü literatür içerisinde karşınıza Kabbala, Cabala, Qaballah, Kabalalı gibi değişik biçimlerde çıkabilir. Ünsüz harflerle yazılan ve okunurken ünlendirilen bir dil olan İbranice’de “KBLH” harfleriyle yazılır. İbrani alfabesindeki sesler Latin harflerine çevrilirken, bir harfin bazen birden fazla harfe, yani sese denk düştüğü olur. Bundan dolayı kblh sözcüğünün de Latin harfleriyle yazıldığında birden çok […]

GÖRÜNEN GÖRÜLMEYENLER

“HABERLERDEN” HABERİNİZ OLSUN BALIKÇI ADASI OLMA YOLUNA ÇIKAN İNGİLTERE Ahmed Amîş kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendim  buyurdular ki; Paris şehri semavî bir hâdise ile mahvolacak. Üçüncü Dünya Harbi çıkacak, Efendim hazretleri buyurdu ki; “Rusya mahvolacak, küçük bir devlet haline gelecek.” Anadolu ahalisine dua ettim, bu badirede onlara ziyan gelmeyecek. Bu esnada avucunu sıkar gibi yaparak “Rusyayı […]

İSMET ÖZEL NE DİYOR? “Müslüman’a Türk denir diyor.”

Yazı Yorum Şükrü KAHRAMAN sukrukahraman4545@gmail.com  “Kâfirle çatışmayı göze alan Müslüman’a Türk denir. Müslüman olmayan Türk olmaz” diyor İsmet Özel. Sizce de öyle mi? Bana sorarsanız doğruluk payı oldukça yüksek bu sözün. Konuya biraz açıklık getirmek gerekirse, öncelikle Özel’in bu sözüne, tarihin bilimsel verileri ve de toplumların biyolojik gerçeklikleri üzerinden yaklaştığınızda, işin içinden çıkamıyorsunuz bir kere. […]

AKŞEMSEDDİN kaddese’llâhü sırrahu’l azîz (1390-1458)

AKŞEMSEDDİN KADDESELLÂHÜ SIRRAHU’L AZÎZDEN HİKMETLİ SÖZLER 1 – Ey asker… Biliniz ki, bu fetih, Cenâb-ı Hakk katında size ve Sultan II. Mehmet  Han’a  takdir kılınmıştır. Kim ki bundan şüphe eder, imandan sapmış (İnancını yitirmiş) olur.            2 – Bazı insanlar vardır ki selâm verirler ve selâmlarından is kokusu gelir. Bazıları da vardır selâm verirler ve onların […]

TÜRK KÜLTÜRÜNDE RENKLER

 Mustafa KAFALI * Binlerce yıllık Türk tarihi boyunca Türk kültür yapısında renkler, belirli manalar kazanmışlardır. Hattâ renklerin milletimizin hayatında büyük bir zenginlik içinde olduğunu söyleyebiliriz. Renklerin yalnız bir manası olmayıp, bazen ifade yerlerine göre birçok farklı anlamlar içerisinde olduğu da bilinir. Her milletin içtimaî yapısında renklerin bir değeri vardır. Fakat bizim burada yapacağımız değerlendirmeler, yalnızca […]

İMAN ve AHLÂK BUHRANI

Ebu’l Hasen Ali Hasenî En-Nedvi’nin  Bağdat’taki «Filistin’i Kurtarma» cemiyetinin merkezinde 1956 Nisan ayında verdiği konferanstır. Dertler ve neşter vurulması gereken konular pek çok, hangisinden bahsedeyim? Konular ve ma’nâlar çok oldu mu insan şaşırıyor. Fakat size inandığım bir şeyden bahsedeceğim, kat’iyyen sizi memnun etme veya kulaklarınızı hoş tutma cihetine yeltenmeyeceğim. Kendimi, vicdanımı imanımı memnun ettim mi […]

TÜRK KELİMESİNDEN NİYE RAHATSIZ OLUYORLAR?

Günümüzde “Türk” mefhumu karşısında bazı insanların antipati duyuyor olmasının arkaplanı nedir? Diye bir soru ile karşılaşırız. Cevabı Avrupa(lı) dır. Gençliğini görür mü bilemeyiz, yeni teşekkül ettirilen Avrupa Birliği denilen büyük organizasyona Türkiye’ninde girmek için verilen sözleri taahhütleri vardı. Bazılarını umum olarak duyduk.  bazılarının ise sır şeklinde muhafaza ediliyor zannediyoruz. Bu sırlardan biri de olsa olsa […]

Türk Milletinin Muhafızlarından HZ. MEVLÂNA CELÂLEDDİN RUMÎ Kaddesellâhü sırrahu’l azizin RUBÂİLERİ

Ey Türk Milleti! Seni koruyan azîzlerin var İncitenlerin, korksunlar… 1 Yabancı bellemeyin, ben de bu eldenim. Sizin Diyarınızda kendi ocağımı aramaktayım. Düşman gibi görünüyorsam da düşman değilim. Hintçe söylüyorum amma aslım Türk’tür. 2 Bizim kafilemiz aşk ile âdem diyarından yola çıktı. Gecemiz bitmeyen visalin şarabından içip aydınlandı. O şarap bizim mezhebimizce haram değildir. Ondan tatmış […]

KADERÎ ve TARİHÎ VAROLUŞUN TEMELLERİ

Hz. Sultan Veled kaddesellâhü sırrahu’l âlî, Rebabnâme   Kul, kaderin sırrına vakıf olursa, kendine isabet eden her şeyi Allah’tan bilir. Fakat bu kanaatin açıklamasını edebe aykırı görür de fenalığı kendi nefsine, iyilikleri Hakk’a nispet eder. Nitekim Cenâb-ı Hakk kitab-ı hâkiminde buyurur: “Mâ esâbeke min hasenetin fe minallâh (minallâhi), ve mâ esâbeke min seyyietin fe min […]

SÜRYANİ MOR EFREM HAZRETLERİ (İ.S. 285- Haziran 373)-MARDİN

Kilise Ataları Tarafından “Kutsal Ruh’ un Kavalı” Olarak Adlandırılan Süryani Mor Efrem’in Şiirleri Bin yılların şahitliğini yapan maddi kültür katmanlarının yanı sıra, sayısız denetilecek birçok inanç sistemini bağrında taşımış, insanlık medeniyetinin ana merkezi olan Mezopotamya, günümüzde de birçok inanç, gelenek ve kültürün harmanlanıp birlikte yan yana durabilme yeteneği ile ortak kültürel değerler meydana getirmiştir. Süreç […]

HÜSRANA UĞRAYACAKLAR!..

M.Necati Özfatura necati.ozfatura@tg.com.tr Rusya, Çin ve Brezilya’dan kaçan yabancı sermaye Hindistan ve Türkiye’ye gelmektedir. Ülkemize 13 ayda 34 milyar dolar girmiştir. PYD ekonomik kriz çekmektedir. PKK terörüne en büyük destek HDP belediyelerinden gelmektedir. Demokratik Bölgeler Partisine göre: HDP’li belediyeler PKK’nın karargâhı gibidir… Kürt olmayan PKK, Doğu ve Güneydoğu’da 2 bin elektrik direğini yıkmıştır. Elektrik, su […]

KUR’ÂN-I KERİM DE VATAN, DEVLET, ÜLKE, MİLLET, HAİN KAVRAMLARI

ANKEBUT SURESİ :  36 Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Şöyle dedi: “Ey toplumum, Allah’a ibadet edin. Âhiret gününe umut bağlayın. Bozgunculuk yaparak ülkenin huzurunu kaçırmayın.”   A’RAF SURESI:  94 Biz bir ülkeye bir peygamber gönderdiğimizde, onun halkını zorluk ve darlıkla mutlaka sıktık ki, sığınıp yakarsınlar.   YÛSUF SURESI:  55 Yûsuf dedi ki: “Beni ülke hazinelerine […]

YAHUDİLERİN BAŞINA BİR GELECEK Mİ VAR?

Biz, Kitap’ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik. İsra Suresi, 4 Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine Mescid’e (Süleyman Mâbedi’ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip […]

TAKDİR-İ HÜDÂ SEBTETTİ CEZA

 HASAN FEHMİ TEZDOĞAN HAZRETLERİ Takdir-i Hüda sebtetti ceza Olunur kaza hükm-i ezeli   Takdir-i Hüda, ilahi kader demektir. Kader; Allah’ın kudretiyle zahir olup açığa çıkan her şeydir. Her fiilin oluşumu için mutlaka Allah’ın kudretine / kuvvetine ihtiyaç vardır. Kur’an’ın “…bütün kuvvetin Allah’ın elinde olduğunu, Allah’ın şiddetli azabı bulunduğunu anlayacaklarını (şimdiden) idrak edebilselerdi / anlayabilselerdi.” (Bakara, […]

İSRAİL ASKERLERİNDEN FİLİSTİNLİ KADINLARA DAYAK

Kudüs’te İsrail işgali altında tutulan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Pazartesi gününden bu yana İsrail askerlerinin saldırılarına hedef oluyor. İsrail Mescid-i Aksa’ya çıkan bir çok kapıda güvenlik önlemlerini arttırdı. Kapılardan özellikle Filistinli kadınların geçişine izin verilmiyor. Murabıt olarak bilinen Filistinli kadınlar gruplar halinde Mescid-i Aksa’da nöbet tutup, Müslümanların ilk kıblesine giren Yahudi gruplara karşı direniyordu. […]

GÖZÜMÜZE IŞIK VERİR MİSİN ALLAH’IM

Hazreti Ali Kerremallâhü Veche Efendimiz zamanında Basra valiliği de yapan Ebû Amr Osmân ibn-i Huneyf (v. 661), Ensâr’dan sabırlı, cesur, âdil; bir mübarek sahâbî. Resul-i ekrem sallallâhü aleyhi ve sellem hazretlerinden sadece bir hadis-i şerif nakletmiş, işte o kutlu sözler:  İki gözü görmeyen a’ma bir zat,  huzur-u saadete gelerek Peygamber Efendimiz’den (aleyhi ekmelittehaya sallallahu aleyhi ve sellem […]

İDEALİST BİR MÜCADELE ADAMI: TEŞKİLAT-I MAHSUSA BAŞKANI TUNUSLU ALİ BAŞHAMBA

SEZAİ BALCI – MUSTAFA BALCIOGLU