CAM KIRMA

  Dervişin evinde bir kadeh vardı, üçlü takımda. En küçük olanı biraz kaba yapılmış, diğerlerine göre ayarsızdı. Dervişin ikide bir gözüne takılır, “onlardan seni ayıracağım” derdi. Bir gün  onu zücaciyeye götürüp değiştirmek istedi. Ancak kadeh yolda kırıldı. Derviş, çok üzüldü. “Neden kırıldın” dedi. Kadeh ona hal diliyle dedi ki, “Bunca zamandır senin evinde misafir idim. […]

RUMUZLU HİKAYELER

  MAHMUD-U ŞEBÜSTERÎ ‘nin SAADETNÂME’sindeki HİKÂYELER 1- Cüneyd’e eblehin biri, “Hakk’ın varlığına delilin nedir?” diye itiraz etti. Pîr, âlem-i ervahtan bahsetti, ve “Sabahın lambaya ihtiyacı yok” dedi. Sabahın lambaya ihtiyacı yoktur, (o) yanan lambada hakir bir nur vardır   Bütün alem, güneş nurunun aydınlığıdır, (o halde) bu küçük lambanın ne mecali var? Güneş, kapıdan ve duvardan […]

ŞELVELEM – ŞELVELEM

  Bir eve bir hırsız girmiş, bir bucağa saklanmış, evdekilerin uyumasını beklermiş. Hırsızın girdiğini sezen ev sâhibi, karısına, hanım demiş; ben bir zamanlar hırsızlık ederdim; eve girer, eşyayı denk yapar, pencerenden aşâğı atardım. Sonra kendim de Şelvelem-Şelvelem derdim; kendimi pencerenden aşağıya koyverirdim. Bu duanın hürmetine hiçbir yerime birşey olmazdı; kuş gibi yere konuverirdim. Bunu duyan […]

CÂMÎ ÜL CAM

  AŞK’A AŞIKIM   Bir derviş bir cefakârın aşkına yakalanmıştı onun geçeceği yerlerde yel gibi yeler, yollarını göz yaşları ile sulardı o mürüvvetsiz ise ona bir kerre acımaz, gözünün ucu ile de bakmazdı. Dostları dervişe öğüt verdiler şöyle dediler: Seninki gece gündüz sarhoşlarla düşüp kalkıyor onlar ile birlikte yatıyor o dervişleri seviyor onların aleyhinde bulunuyor […]

DUYULASI

      ZEKÂT VERİLMEYİNCE Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz; -“Yer yüzünde helak olan yahut deryalara gark olan emvalin (malların) telef olması zekât verilmediğindendir” buyurmuşlardır. Mâni-i zekat olan kimseye Cenab-ı Hakk envâ-ı zulme duçar ve günâ gün belâya giriftar eder de, malını sarf etmeye mecbur eyler. (Kaynak: Hasan BURKAY, Menâkıb-ı Şerefiyye [Kitap]. – Ankara […]

BEĞENMEDİN BIRAK BİZİ

  BİZ BELLİYİZ YA SİZDEKİLER Aramızda akıllı geçinen delilerden biri, Bakırköyü’ndeki tımarhaneyi görmek istemiş. Çeşitli delilerin bulunduğu bahçeye yaklaşmış. Delileri kızdırmak için karşıdan ağzını açmış, dilini çıkarmış, elleriyle acayip işaretler yapmış. Delilerin çoğu aynı hareketlerle karşılıkta bulunmuşlar. Yalnız, içlerinden biri köşeye oturmuş, düşünüyormuş. Bu deliye: -Deli, ne düşünüyorsun, düşüneceğine, bana içerde kaç kişisiniz, şunun hesabını […]

MÜNKİRLERE GÜVENİRİM

  İKİYÜZLÜ ZAHİD HİKÂYESİ İşittim ki; ikiyüzlü zahidin biri, merdivenden düşmüş ve hemen oracıkta can vermiş. Oğlu birkaç gün ağlayıp sızlandıktan sonra gene eşiyle dostuyla düşüp kalkmaya başlamış. Bir gece rüyasında babasını görmüş, ona halini sormuş; “Babacığım; haşır-neşirden, sorgu-sualden nasıl kurtuldun?” Adam, hışımla cevap vermiş; “Oğlum, ne saçmalıyorsun sen. Ben merdivenden düşüp dosdoğru cehenneme yuvarlandım.” […]