Halil CİBRAN’IN ESERLERİNDEN SEÇMELER

  (KUM VE KÖPÜK-Aforizmalar)-Halil CİBRAN Deli de senin benim gibi bir bestekâr. Ancak çaldığı saz doğru nağmeler çıkarmıyor. • Anne kalbinin suskunluğunda saklı olan şarkı çocuğunun dudaklarından dökülür. • Kâinatta gerçekleşmeyecek arzu yoktur. • Hiç bir zaman ikinci yarımla bütünüyle uyumlu olmadım. Bana öyle geliyor ki bu meselenin sırrı onunla benim aramda. • İkinci kişiliğin […]

TASAVVUF VE HAYAT

  RIZÂSIZ VUSLAT IÇİN GARİB BİR MİSÂL Bilindiği gibi asıl gâye Rızâyı İlâhîdir. Yoksa, Allah’ın rızâsı olmadan hâsıl olan vuslat ve kurbiyyet mânâsına vusul değildir. Çünkü rızâsız vuslat ve kurbiyyet gâye ve matlûb değildir. Allah Teâlâ’nın rızâsı olmadan erilen vuslat, Delhi’de Meliki görmekle ilgili bir hâdisede cereyan eden bir vak’aya benzer. Şöyle ki: Bir köylü […]

CAM KIRMA

  Dervişin evinde bir kadeh vardı, üçlü takımda. En küçük olanı biraz kaba yapılmış, diğerlerine göre ayarsızdı. Dervişin ikide bir gözüne takılır, “onlardan seni ayıracağım” derdi. Bir gün  onu zücaciyeye götürüp değiştirmek istedi. Ancak kadeh yolda kırıldı. Derviş, çok üzüldü. “Neden kırıldın” dedi. Kadeh ona hal diliyle dedi ki, “Bunca zamandır senin evinde misafir idim. […]

KİTABU’L NAKŞİ’L FUSÛS- FUSÛS NAKŞI KİTABI

Şeyhu’l Ekber MUHYİDDÎN İBNÜ’L ARABÎ kaddese’llâhü sırrahu’l azîz (Fususu’l Hikemin Özü olan risaledir.) Bismillahirrahmanirrahim Allahumme barik aleyye ve temmimhu Allah’ım! Üzerime bereketini indir ve tamamla.   Hakikat: 1 – Ademî Mesajdaki İlâhî Hikmet – Bil ki; Allah’ın güzel isimleri (Esmau’l- Hüsna) zatları itibariyle âlemin varlığını gerektirirler. Bundan dolayı yüce Allah âlemi normal, düzgün bir beden […]

RUMUZLU HİKAYELER

  MAHMUD-U ŞEBÜSTERÎ ‘nin SAADETNÂME’sindeki HİKÂYELER 1- Cüneyd’e eblehin biri, “Hakk’ın varlığına delilin nedir?” diye itiraz etti. Pîr, âlem-i ervahtan bahsetti, ve “Sabahın lambaya ihtiyacı yok” dedi. Sabahın lambaya ihtiyacı yoktur, (o) yanan lambada hakir bir nur vardır   Bütün alem, güneş nurunun aydınlığıdır, (o halde) bu küçük lambanın ne mecali var? Güneş, kapıdan ve duvardan […]

ÂLEMİ İNSANIMA BAKAN GÖZLERİM AĞLAMA

  İnsan utanır âlem-i insana bakınca İnsan diyemez kendine insana bakınca   Sen her ne kadar hak yüzünü setre çalışsan Hakk zahir olur arife her yana bakınca   Baştan başa teşhir ediversen de cihanı Ellere kalır Mülk-i Süleyman’a bakınca   Öz kardeşi olsa erbâb-ı garaz eylemez insaf İnsan ise hayret de kalır Yusuf-ı Kenan’a bakınca […]

GÜN SÖZLERİ

    Hz. Ömer radiyallâhü anh bir keresinde hutbe okurken  “Allah kime hidayet verirse artık onu saptıracak kimse yoktur; kimi de saptırırsa, artık ona hidayet verecek kimse yoktur” demişti. Cemaatten bir genç, Farsça bir şey söyledi. Tercümanını çağırarak gencin ne dediğini sordu. O da “Allah Teâlâ kimseyi saptırmaz” dediğini söyledi. Bunun üzerine Hz. Ömer radiyallâhü […]