KUR’ANDAN SEÇİLMİŞ ÂYETLER   

  MESAJLARIN  ANAHATLARI !   01-‘“ALLAH’ın misli yoktur”’ tercümesi yanlıştır ! Doğrusu şudur :      ‘“ALLAH’ın misli gibisi (ke mislehu) yoktur”’ ALLAH’ın misli RAB’dır !     02-ALLAH kendini RAB olarak bilir !   03-ALLAH Zât ! RAB sıfattır ! Zât sıfattan ayrılmaz !   04-ALLAH vücûd verendir. RAB vücûd verilen yâni mevcûddur.   05-ALLAH ve kul […]

DOLANDIĞIMIZ DÜĞÜMÜ AÇSAN VEYA BİRAZ GEVŞETSEN OLMAZ MI?

O, sabah kalktığında, yine aynı şeyler ile kendini bulmuştu. Sevgilisini rüyasında görmüştü. Gözünden iki damla yaş, akmak için hareket etse de, onları havanın soğuk rüzgârı dondurdu. İki damlacık ok gibi battı. Gece boyu uyumasına rağmen, kanlı gözleri dinlenmemiş, sınır nöbetçisi gibi sabahı beklemişti. Vücut dayanamaz uyur. Ancak onun gönlü uyumayı unutmuş, hayalinde aranan, körler misali, […]

MEDED YA KEBİKEÇ!

    Şimdilerde olur da elinize bir el yazma eser geçerse, ve bu eserin kapağında ya da ilk sayfasında Kebikeç ismine rastlarsanız hiç şaşırmayın. O eserin elinize kadar ulaşması için muhâfızlık yapması niyetiyle kondurulmuş bir kitap muskasıdır o.      Eskiden, doğum yapacak kadınların sağ koluna, doğumun kolay olması için; yolculuğa çıkanın bineğine, sağ sâlim […]

PERVANE VE GÜVERCİN

  İkbal, Peyam-ı Meşrık’de S. 59-60. şöyle der: Bir gece kütüphanemde bir güvenin pervaneye şöyle dediğini duy­dum: “İbn Sinâ’nın kitaplarının içine yerleştim.  Fârâbî’nin birçok eser­lerini gördüm. ‘ Bu hayatın felsefesini bir türlü anlayamadım. Bir güneşim yok ki, günlerimi aydınlatsın. Çok bedbahtım.”   Yarı yanmış pervanenin şu güzel ve ince cevabını hiçbir kitapta bulamazsın:   Dedi […]

GÜL ve BÜLBÜL

  “Kırmızı gül, Allah’ın görkeminin tezahürüdür.” Hristiyanlığın ilk çağlarında gül Hz. İsa’nın sembolüdür. Hz. Meryem’e de dikensiz gül denmiştir…” İslam kültüründe gül, Hz. Muhammed salla’llâhu aleyhi ve sellemin Miraç gecesi Tanrı’nın huzurunda Cebrail ve Burak’la terler döktüğü, Burak’ın terinden sarı gül, Cebrail’in terinden beyaz gül ve Hz. Muhammed salla’llâhu aleyhi ve sellemin terinden de kırmızı […]