THOMAS’IN İNCİLİ İsa’nın Gerçek Sözleri

GİRİŞ Thomas İncili 1945’de Yukarı Mısır’da, Nag Hammadi bölgesinde bulundu. Köylüler, mezarlık olarak kullanılan kaya oyuğunda, tesadüfen, içinde bakır levhaya sarılı 12 el yazması bulunan bir toprak testi buldular. Papirüs üzerine Kopt lisanında yazılmıştı ve tarihi üç ya da dördüncü yüzyıla kadar uzanıyordu. Gnostik bir cemaatin kitaplığını oluşturan eşsiz değerdeki bu kitaplar arasında Thomas’ın İncili […]

HAY HAY MI, VAY VAY MI?

Hazreti Mevlâna Celâleddin Rûmî kaddesellâhü sırrahu’l âlî buyurdu: Sünnet yoldur, topluluk da yoldaşa benzer. Yolsuz yoldaşsız oldun mu bu daracık yerde helâk oldun gitti.    Akla düşman olan yoldaş, yoldaş değildir. O, bir fırsat arar ki elbiseni alıp götürsün.    Seninle beraber gider, gider ama bir aşılmaz bele, boğaza gelsin de varını yoğunu yağma etsin […]

AKLI BAŞA ALMA ZAMANI GEÇMEDEN

  Arifim, âlimim diyen tekinsiz biri, yaşarım diye orta yerlerde halka akıl verici [!] kurtarıcı diye dursun dediler.  Şakşakçılar, Din bu mu, değil mi, derken  aşure günü şerbeti, şeker yerine tuzla kaynattılar. Şaşırtan Allah değil ya. Şaşkınların aklı karıştıranların sonunda şeytanları da terk etmişti. ** Burada söze Mevlana’mız katıldı dedi ki, *“Kendini keskin kılıç üstüne […]

SÜLEYMAN MÜHRÜ

Hazreti Mevlâna Celâleddin Rûmî kaddesellâhü sırrahu’l âlî buyuruyor ki: Gönül, acaba Süleyman Mührünü mü  ele geçirdi ki bu beş duygunun yollarını istediği gibi işaret etmekte!    Beş zâhirî duygu dışarıda kolayca onun mahkûmu olmuş,  beş bâtınî duyguda içeride onun memuru…    On duygu bunlardan başka yedi endam… Daha da dille Söylenmeyecek  kadar çok kuvvetler… Gayri […]

KAVGACI KUŞLAR VE SOPA

Ben demiyorum, Hazreti Mevlâna Celâleddin Rûmî kaddesellâhü sırrahu’l âlî buyuruyor…   Kuran’da onların hallerini oku haris adam: “Bütün şehirlerde gezip dolaştılar, her tarafı elde ettiler.” Bak hele “ Bir kurtuluş var mı?”    Türk, Rum ve Arabın kavgasından Üzüm, engûr ve inep (hangisini diyelim) şüphelerine düşmekten başka bir şey çıkmaz.    Mânevi dilleri bilen Süleyman […]

DİKENDEN GÜLE DOĞRU

 Mevlâna Celâleddin Rûmî kaddesellâhü sırrahu’l âlî buyurdu ki:   Şehirde basiret sahibi, gönül gözü açık kim var diye dolaşıp araştırıyordu. Tanrı, “ Sefer esnasında nereye varırsan önce bir er araman gerek” dedi. Hazine elde etmeye çalış, çünkü kâr, zarar, işin ardından gelir, sen bunları fer’i (uzantısı) bil. Biri buğday elde etmek için ekin ekerse sonunda […]

DOKUZ YÜZ KAT

Mevlana Celaleddin Rumi kaddesellâhü sırrahu’l azîz buyurdu ki: “Söylenecek bir şey daha kaldı ama ben söylemeyeceğim,  sana onu Ruhulkudüs bensiz söylesin. Hayır hayır… Ruhulkudüs değil,  sen kendin, kendi kulağına söylersin… orada hakikatte ne ben varım, ne benden başkası, sen de bensin zaten canım efendim! ** Bu rüyaya benzer. Uykuya daldın mı kendinden geçer, fakat yine […]