PRİZRENLI ABDURRAHİM FEDÂÎ kaddesellâhü sırrahu’l âlî

Hzl: DOÇ. DR. İsmail GÜLEÇ  Sadık Vicdanî Tomar-ı Turuk-I Aliye’sinde (1995: 1984) ve Abdülbaki Gölpınarlı, Melâmilik ve Melâmiler (1982) isimli eserinde Melâmileri üç devirde inceler. Bunlar, ilk dönem Melâmileri olarak da adlandırılan hicretin üçüncü asrında Nişaburda ortaya çıkan Hamdun Kassâr’la başlayan Melâmiyye-i Kassârî’ye, orta devre Melâmileri olarak da anılan Hacı Bayram Veli’nin halifesi Ömer-i Sikkini’ni […]

HAFIZ KÂNİ KARACA Rahmetullahi Aleyh

Âvâzeyi bu âleme dâvûd gibi sal Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş Kâni Karaca (d. 1930, Adana – ö. 30 Mayıs 2004, İstanbul), Türk hâfız ve mevlithan. İstanbul tilavet geleneğinin(Üsküdar Ağzı) son temsilcisi idi. Kani Karaca 1930’da Adana’da doğdu, iki aylıkken bir kaza sonucu gözlerini kaybetti. İlkokulda okurken, aynı zamanda köyün imamı olan […]

SEBİLCİ HÜSEYİN EFENDİ kaddesellâhü sırrahu’l âli

SEBİLCİ HÜSEYİN EFENDİ (1894-1975) 1894 yılında, İstanbul’da dünyaya gelen Sebilci Hüseyin Efendi, sâdâtdandır. Dedesi tarîk-i uşşâkiyye meşâyinden Sadeddin Efendi amcası Hüsâmeddin Uşşâkî Âsitânesinin son postnişîni Mustafa Hilmî Sâfî Efendi‘dir… Kardeşi Mazhar Efendi ile birlikte daha 8-10 yaşlarında iken, Muharrem aylarında, arkalarında siyah meşinden elbise, omuzlarında kırba, ellerinde içinde âyetler yazılı taslarla , sokak sokak dolaşıp […]

SAHİBKIRAN EMÎR TİMUR MUHAMMED TARAĞAY BAHADIROĞLU ve EHL-İ BEYT SEVGİSİ

”Ey Timur! Allah Teâlâ bu yüzyılın başında seni dini düzeltmeye görevli seçti. Allah bu tevfiki sana bağışladı” Ebu Bekir Taybâdi kaddesellâhü sırrahu’l azîz  [EMİR TİMUR’A AD VERİLMESİ Emir Timur (1320/30 – 18 Şubat 1405 –Otrar-), Özbekistan’ın güneyindeki Keş adlı küçük kasabada (veya buraya yakın bir yerde), 9 Nisan 1336’da Barlas boyuna mensup Turagay adlı bir […]

DERYADAN DAMLALAR – Ahmed Aydın BOLAK Efendi

El Fakir pür Taksir Bendey-i Âli Âbâ Kul Mustafa ÖNSÖZ BismillahirRahmanirRahim Bu risaleyi kaleme almak için, sevenlerimin ısrarı üzerine günlerce düşündükten sonra, bendeki emanetleri Evliyaullahın kelamı kibarlarını, affı şahanelerine sığınarak; bizi sevenlere teberrüken acizane elimden geldiği kadar zikretmek suretiyle aktarmak istedim. Bu zor ve hayırlı işi başarıyla neticelendirdiğim için, Allah’a sonsuz hamd ve senalar ederim. […]

ŞİZOFRENGİ

İNSAN VARLIĞI, DELİLİĞE GÖNDERİMDE BULUNMAKSIZIN ANLAŞILAMAZ. İNSAN, DELİLİĞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI OLARAK İÇİNDE TAŞIMAKSIZIN İNSAN OLAMAZ JACQUES LACAN “Herşey bir yana, kendi kendine intihar edilmez”

ÖNCEDEN NEYDİKİ, ŞİMDİ NE OLSUN

Hazreti Mevlâna Celâleddin Rûmî kaddesellâhü sırrahu’l âlî buyurdu: Eski zamanlarda gelip geçmiş nice ümmetleri taştan suret yaktı yandırdı.     Dinlerine de ateş saldı. Gönüllerine de.     Artık bu suret canlı olursa nasıl olur neler yapmaz o? Fitnesi her an bir başka çeşittir onun.     Suret aşkı Gençlerin gönlüne mızrak gibi battı. Her biri bulut gibi […]