İMÂNIN BOYUTLARI : AHİ EVREN (Şeyh Nasırü’d-Din Mahmud el-Hoyî)

  Hzl:Prof.Dr. Mikâil BAYRAM Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlar ve ondan yardım dilerim. Sonsuz hamd, hicabları kaldıran, yolları aydınlatan o çok merhametli padişaha ki riyazet ve takvayı karanlık duyguları kaldırmaya vasıta ve yol gösterici bir kandil, gaybe iman etmeyi kutsal hâzineleri açmaya anahtar kıldı. Ayrıca iman ve takva vasıtasıyla yüce birliğini anlayanları (arifleri) […]

ABDAL MUSA SULTAN VE VELÂYETNÂMESİ

Kim ne ( bilür ) bizi nice soydanız Ne bir zerre oddan na hod sudanız * Bizim hususumuz, ma’rifet söyler Biz Horasan mülkündeki boydanuz * Yedi deniz bizim keşkülümüzde Hacım umman oldu biz o göldenüz * Hızır. İlyas bizim yoldaşımızdur Ne zerrece günden ne hod aydanuz * Yedi tamu bize nevbahar oldu Sekiz uçmak içindeki […]

BENİM BİLMEM SENİN BİLMEN DEĞİL Mİ?

  Hz. Pir Mevlâna Celâleddin Rumî kuddise sırruhu’l-athar Efendim buyurdular ki: Rubâi Gönüle dedim ki: A gönül, bilgisizlikten Nasıl bir kişinin tapısından yoksunsun,bilir misin? Gönül bana, a arayan dedi, yanlış söylüyorsun; Ben tapıdayım da sensin başı dönen   Nerde olursan ol, ne halde bulunursan bulun; sevmiye, âşık olmaya çalış. Sevgi mülkün, ülken oldu mu,   boyuna  […]

“GÜNEŞ YAPRAK” TAN

Hzl: Ali Nihad TARLAN GÜNEŞ YAPRAK Kışın-tam ortasında bir bahar günü idi… Güneş! ışıl ışıldı… Hafif rüzgâr altında çırpınan sarı, yeşil yapraklar pırıl pırıl… Altı» renginde iri bir yaprak gözlerimi öyle kamaştırdı ki, Kocaman bir çınarın bu tek yaprağı… Bir mevsimlik hayatın son yadigârıydı bu… Güneşin içmiş içmiş altın ışıklarını; benliğini kaybetmiş, şeffaf bir hale […]

UNUTULAN HAKİKAT- KÖTÜLÜK OLGUSU

Çeviri: Latif BOYACI Materyal Bağdaşıksızlık: Kötülük Olgusu Grilfin’e göre ezelî hikmet sadece biçimsel, mantıksal bagdaşıksızlıkları değil aynı zamanda gerçeklere uymaması dolayısıyla materyal olarak da tutarsızlıktan sorumludur. “Gerçekliğe kesinlikle uygun değildir.” (19.3).’Griffin bir başka yerde üzerinde durmadığı diğer gerçeklikler olarak zaman ve bağımsızlığa işaret eder, fakat bu noktada kötülük üzerinde yoğunlaşır. Eşyanın nihaî veya mutlak mahiyetlerinde […]

UNUTULAN HAKİKAT-ARA DÜZLEM -ARAF

Çeviri: Latif BOYACI   ARA DÜZLEM Biz onu, çoğu zaman hiçbir mantıklı karşılığı bulunmadığı kuruntularda karşılaşıldığı kadarıyla ince, sezilmesi güç ruhi (animic) düzlem olarak da adlandıracağız. Kuruntular canlı veya cansız olabilir: düzlem her ikisini de barındırır. Canlı olanlar çeşitli cismani olmayan türleridir: hayaletler, geçici olarak arafta bulunan veya Tibetlilerin söylediği gibi ara bardoları (düzlemleri) gezen […]

UNUTULAN HAKİKAT-RUH VE “KUMLARIN HİKAYESİ”

Çeviri: Latif BOYACI Ruh Eğer nefis insanda Tanrıyla ilişki kuran unsursa, Ruh da Onunla özdeş olan unsurdur -Tabii ki kişilik sahibi haliyle değil, zira göksel düzlemde Tanrı ve nefis ayrı kalırlar, fakat Tanrı’nın sonsuz olan haliyle. Ruh Brahman olan Atman, insanın Buda tabiatı olan yönü, nefsin donanımım aşarak nefisteki yaratılmamış ve yaratılmaz birşey olan insani […]