ÂŞIK RUHSATÎ BABA

İrfan Ünal Türküler, halk türküleri, yüzyıllar boyu Anadolu’da ve dünyanın birçok coğrafyasında haklılığın; zulme karşı direnişin, başkaldırının; ezilmişliğin, ezene karşı ezilenin feryadının, sevdanın ve kolektif yaşamın adsız kahramanları olmuştur. Ozanının dilinden, sazının yüreğinden, bir ananın yürek sızısı gibi pak, bir çocuğun parlayan gözleri gibi cıvıl cıvıl dökülen ırmaklardır türküler. Gün gelir yoldaş olurlar bize, gün […]

HAKİKÂTTEN SIZAN SIRLAR

  hzl: Zeynep SABUNCU HALK DAMGASIZ ALTINI TANIMAZ “Bir gün Hz. Mevlâna’nın (bir müridi) pazarın ortasında birdenbire Şems ile karşılaştı. Tam bir kalp doğruluğu ile baş koyup: “Tanrı’dan başka Tanrı yoktur ve Şemseddin Tanrı’nın elçisidir” diyerek dili ile şehadet getirdi. Bunu işiten halk ayaklandı… Şems, Kutbeddin’in elini tuttu, … ve ona ” Benim adım Muhammed’dir, […]

ZİHNİ BABA kuddise sırruhu’l-âlî 1834-1891

  Şem-i aşk-ı Hasaneynem âleviyim âlevi Ruh-u adayı yakar ateş-i ahım âlevi  Zihni Baba, 1834’te Kilis’te doğdu. Babası Çermik Müftüsü Abdullah  Efendi’dir. Adı Mehmet Nadrat’dır. İlköğrenimini bitirdikten sonra Bekir Vahid  Efendi’nin ve Hattat Hoca’nın derslerine devam etti. İçki düşkünlüğü yüzünden  okuyamadı. Zihni mahlasını kullanmağa başladı. Daha sonra halk arasında Zihni Baba  diye anıldı. İçkiye düşkünlüğü […]

BULUNMAYANI İSTİYORUM

Dün şeyh, şehrin çevresinde, elinde bir mum, dönüp duruyor, şeytandan, devden usandım, insan istiyorum, insan diyordu. Biz de çok aradık dediler, bulunmuyor. Dedi ki: O bulunmuyor dediğiniz yok mu, işte onu istiyorum ben. Mevlâna-Divân-ı Kebir c.2, sh: 301 17 Yüzünü göster ki bağ-bahçe görmek, gül bahçesi seyretmek istiyorum… Dudaklarım aç ki bol-bol şekerler istiyorum. A […]

BÜTÜN MESELE KARPUZCUYU BULMAKTA

Bir mürid mürşidine “zamanın sahibi kimdir” diye sormuş. Mürşidi, “şu üç kişiden biridir, git bak hangisidir, sen bul” demiş. Üç kişi testici, camcı ve karpuzcu imiş. Testiciye gelmiş bir şeyleri alıyım derken bilerek kırmış, testici “Olur efendim, insanlık hali”  deyip olgunlukla karşılamış. Sonra camcıya gitmiş, orada da kaza süsü vererek dükkanın raflarını aşağılara indirmiş, kırmış. […]

“TEVHİDİ, İBLİS’TEN ÖĞRENMEYEN, KÂFİRDİR.”

Sevânih’i şerh eden İranlı yazar Haşmetullah Riyâzî,  İblis konusundaki fikirlerinin Gazâlî’nin başına dert açtığını söylemekte ve konuyu detaylı bir biçimde ele almaktadır. [Riyâzî; Şerh-i Sevânihul-Uşşâk, 1/183-195.] Riyazî’nin eserinin, “Ahmed Gazâliye Yöneltilen İtirazlar” başlığını taşıyan 4. faslından bir kaç satır verelim: “Ahmed Gazâlî demiştir ki: ‘Tevhidi, İblis’ten öğrenmeyen, kâfirdir.” İbn Ebil Hadîd de eseri Aynu’l-Hayât’ta Ahmed’in […]

AYNA MI, CAM MI?

Hayatımızın bütün evrelerinde ahlak adamları, düşünürler…sürekli kalp temizliğinden ve aynası temiz olanlardan bahsederler. Gerçekten çok güzel bir düşünce değil mi, pırıl pırıl bir kalp sahibi olmak. Ancak “Aynalı Baba”yla görüştüğümde dedi ki, “Kalp aynası iki yüzlüdür. Birini parlattığın zaman arka yüzünü de parlatman gerekiyor. Yoksa bir yüzün parlaklığı seni mahveder” dedi. … Düşündüm. Parlatmak. İki […]