ZİHNİ BABA kuddise sırruhu’l-âlî 1834-1891

  Şem-i aşk-ı Hasaneynem âleviyim âlevi Ruh-u adayı yakar ateş-i ahım âlevi  Zihni Baba, 1834’te Kilis’te doğdu. Babası Çermik Müftüsü Abdullah  Efendi’dir. Adı Mehmet Nadrat’dır. İlköğrenimini bitirdikten sonra Bekir Vahid  Efendi’nin ve Hattat Hoca’nın derslerine devam etti. İçki düşkünlüğü yüzünden  okuyamadı. Zihni mahlasını kullanmağa başladı. Daha sonra halk arasında Zihni Baba  diye anıldı. İçkiye düşkünlüğü […]

BULUNMAYANI İSTİYORUM

Dün şeyh, şehrin çevresinde, elinde bir mum, dönüp duruyor, şeytandan, devden usandım, insan istiyorum, insan diyordu. Biz de çok aradık dediler, bulunmuyor. Dedi ki: O bulunmuyor dediğiniz yok mu, işte onu istiyorum ben. Mevlâna-Divân-ı Kebir c.2, sh: 301 17 Yüzünü göster ki bağ-bahçe görmek, gül bahçesi seyretmek istiyorum… Dudaklarım aç ki bol-bol şekerler istiyorum. A […]

BÜTÜN MESELE KARPUZCUYU BULMAKTA

Bir mürid mürşidine “zamanın sahibi kimdir” diye sormuş. Mürşidi, “şu üç kişiden biridir, git bak hangisidir, sen bul” demiş. Üç kişi testici, camcı ve karpuzcu imiş. Testiciye gelmiş bir şeyleri alıyım derken bilerek kırmış, testici “Olur efendim, insanlık hali”  deyip olgunlukla karşılamış. Sonra camcıya gitmiş, orada da kaza süsü vererek dükkanın raflarını aşağılara indirmiş, kırmış. […]

“TEVHİDİ, İBLİS’TEN ÖĞRENMEYEN, KÂFİRDİR.”

Sevânih’i şerh eden İranlı yazar Haşmetullah Riyâzî,  İblis konusundaki fikirlerinin Gazâlî’nin başına dert açtığını söylemekte ve konuyu detaylı bir biçimde ele almaktadır. [Riyâzî; Şerh-i Sevânihul-Uşşâk, 1/183-195.] Riyazî’nin eserinin, “Ahmed Gazâliye Yöneltilen İtirazlar” başlığını taşıyan 4. faslından bir kaç satır verelim: “Ahmed Gazâlî demiştir ki: ‘Tevhidi, İblis’ten öğrenmeyen, kâfirdir.” İbn Ebil Hadîd de eseri Aynu’l-Hayât’ta Ahmed’in […]

AYNA MI, CAM MI?

Hayatımızın bütün evrelerinde ahlak adamları, düşünürler…sürekli kalp temizliğinden ve aynası temiz olanlardan bahsederler. Gerçekten çok güzel bir düşünce değil mi, pırıl pırıl bir kalp sahibi olmak. Ancak “Aynalı Baba”yla görüştüğümde dedi ki, “Kalp aynası iki yüzlüdür. Birini parlattığın zaman arka yüzünü de parlatman gerekiyor. Yoksa bir yüzün parlaklığı seni mahveder” dedi. … Düşündüm. Parlatmak. İki […]

RUHANİ ÂLEMLE MEŞGUL OLANLAR İÇİN BİLGİLER

    Konu hakkında kısa bir açıklamadan sonra ek okumalarla yazı desteklenmiştir.   Günümüz insanın çıkmazlara çözüm olarak kurtarıcılar, ruhaniler araması olağan bir durumlardan sayılmaktadır. Sanal âlemde alt yapısıyla destek verince ortalık toz duman.  Osmanlı döneminde kontrolden çıkan ruhani terbiye okulları olan tekkeler meşihat kurumu kontrolüne alınmaya mecbur kalınmıştır. İstismarı kolay olan bu yol birçok […]

CİNLER İNSANLARI KISKANIRLAR MI?

    Evet… Göz ikidir: İnsan gözü, cin gözü. Ummü Seleme (radıya’llâhu anha)’dan: “Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem, evinde bir cariye gördü. Cariyenin yüzünde cinin göz değdirmesi vardı, şöyle buyurdu: “Bunu okutun, çünkü bunda cinin göz değdirmesi vardır.” (Buhârî) Not: Bu konuyu bilen çok azdır. Ebu Hureyre (radıya’llâhu anh.)dan: “Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve […]