HZ. PÎR MUHAMMED BAHÂEDDÎN ŞÂH-I NAKŞIBEND (kaddesa’llâhu sırrahû)

Hz. Mevlânâ Mesnevî-i şerîfte kerâmeten buyurur : تو نقش نقشبندانرا چه دانی تو شکل پيکر جانرا جه دانی   نقشبندانند در جو فلك کارسازانند بهر لی و لك[1] Müstakîm-zâde Mecelletü’n-Nisâb‘da buyurur : إن الشيخ بهاء الدين توجه إلى الحج مع خليفته الثانى خواجه محمد پارسا وأرسل من نصف الطريق مريديه المرافقين مع پارسا وتنجى عنهم […]

KADININA ZULMEDEN MİLLETİN KADERİ YOKTUR

Mazlum beddua eder, tecellisi geç zuhur etsede, Allah Teâlâ kabul eder/etmiştir. Kadına zulmedip, onların bedduâsını alan bir millet; ise zelil olmaya mahkûm olduğu kadar; Kaderî hüküm olarak o millete iktidar/devlet imkânı verilmemiştir. Bedduâsı baki olan yerlerde yeşil otlar; Zulüm ekilen geçmişin geleceğinde de kudret biter mi? Kırk kapıdan himmet dilenseler de Murat verilmez/verilmeyecektir. Merhametsizlik sinesine […]

NİSBETİN ANA’YA OLMASI DAHA DOĞRUDUR

  Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-athar), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ELLİ İKİNCİ BÖLÜM Keşif Sahibinin Ulvî Âlemden Şehadet Âlemine Kaçmasının Nedenini Bilinmesi. Bedeni hakkın da korkan herkes Hakkı açık ve alenî görememiştir Onu gördüğünde kendisini görürsün: Bedenleri arzulayarak oluşa dönerken. Cesuru ise, gelmiş ve öne çıkmış görürsün Korkakların kendisinden kaçtıkları şeye atılırken. Allah […]

NAMAZ YÜRÜMEKTİR

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-athar), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: YİRMİ YEDİNCİ BÖLÜM ‘Ulaş, Ben de Sana Kavuşmaya Niyetlendim’ İfadesinin Muhatapları Olan Kutupların Bilinmesi. Bu, Nurânî Alemden Bir Menzildir. Işık olmasaydı, gözler ulaşamazdı Görülen şeylerin varlığına, ve onları göremezdi Hakk olmasaydı, akıllar ulaşamazdı İşlerin hakikatlerine, ve onları anlamazdı Akıllara kendilerine yabancı ve zıt zatlar […]

DUA’NIN EMİRLE İLGİLİ İLİŞKİSİ

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (Kuddise sırruhu’l-athar), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bize mülk olarak dönen bir mülke şaşırdım Öyle bir hükümdardan ki, sahip olduğu şeyin mülkü olmuştur Bu, mülkün mülküdür, şayet şiir söyleyeceksen Bizim saçılmış inci gibi olan ilmimizden. Hakkın varlığından mukaddes bir ilim al Dileyen senden o bilgiyi alsın diye İlimlerde […]

TEHECCÜD KILMIŞ OLMAK İÇİN

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ON SEKİZİNCİ BÖLÜM Teheccüd Kılanların İlminin Bilinmesi ve Onunla İlgili Meseleler. Bu ilmin İlimler Mertebesindeki Değeri Teheccüd (gece namazı) ilmi gayb ilmidir; Gözün menzilinde ne hissedilir ne görülür. Tenezzül onu verir ve onun       Kendiliğinde mertebeleri vardır ki, onunla suretleri aşar. Yaratanı onu miraca davet […]

KULUN GERÇEĞİNDEKİ BİLGİLER

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: SEKİZİNCİ VASIL Cömertlik Hâzinelerinden: Kul Gerçekte de Yaratanın Mertebesinden Sonra Gelir Cömertlik hâzinelerinden birisi de bitirdiğimiz vasılla ilgilidir. Bu konu kulun gerçekte de Yaratanın mertebesinden sonra gelmesidir. Kulun bu gerçeği görmesinin önüne Allah Teâlâ’nın onda yarattığı gaflet, unutma ve yanılma perde olur ve efendilikte […]

ARİFLERİN BİLDİĞİ SIRLARDAN: ŞEYTANIN ELÇİLİĞİ

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (Kuddise sırruhu’l-athar), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki:   BEŞYÜZ ONDOKUZUNCU BÖLÜM Menzili ‘Allah Teâlâ’ya ve peygamberine size hayat verecek bir işe çağırdıklarında icabet ediniz’ Ayeti Olan Kutub’un Halinin Bilinmesi Çağrıldığında icabet et, çünkü seni çağıran Allah Teâlâ Allah Teâlâ seni sana vermek için çağırmakta Sen zenginsin, verilenden ihsan et! Hakka muvafık […]

MELEKLER İLE CİNLERİN GİZLİLİKTEKİ ORTAK ÖZELLİKLERİ

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: İki Yüz Yetmişinci Bölümün ilavesi: Allah Teâlâ melekler ile cinleri gizlilik özelliğinde ortak yapmıştır Allah Teâlâ nur ve ateş kaynaklı ruhları yaratınca -ki melekleri ve cinleri kastediyorum-onları bir noktada ortak yapmıştır. Bu ortak özellik, insanlara görünmemektir. Bununla birlikte onlar bulundukları her yerde ve meclislerinde […]

İBLİS BİR KERESİNDE DOĞRU SÖYLEDİ

  Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Yalancı İblis bir keresinde doğru söylemiş! İblis, peygamberimizle karşılaşmış, Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem de ona şöyle sormuş: ‘Ne haber?’ İblis cevap vermiş: ‘Ey Allah Teâlâ’nın Rasûlü! Bilmen gerekir ki Allah Teâlâ seni hidayet için yarattı. Buna rağmen hidayette bir katkın yoktur. Allah […]

BİLGİSİZLİK

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Ruhlara olan en büyük azap, bilgisizliktir. Çünkü bilgisizlik, tam bir aldanıştır. Bu nedenle nefislerin azap günü, aldanış günü diye isimlendirildi. Nefs o gün şöyle der: ‘Yaptığımız taşkınlık nedeniyle vah bize!”  O gün, pişmanlık (hasret) günüdür. (Pişmanlık diye karşıladığımız) Hasret, keşif ve açma günüdür. Bir […]

MEKKE URENE VADİSİ-EBREHE ORDUSUNUN EBABİL KUŞLARI TARAFINDAN HELAK EDİLDİĞİ YER

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: FASIL İÇİNDE VASIL Arafat’ın Urene Bölgesinde Duranın Durumu Bilginler, Arafat’ta Urene bölgesinde vakfe yapanın durumu hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazıları, haccının tam olduğu, fakat kan borcu [ceza kurbanı kesmek] olduğunu söylemiştir. Bir kısmı ise, haccının tamamlanmadığını söylemiştir. Urene, İblis’in Arafat’taki durma yeridir. İblis, her […]

ONLAR ASLINI UNUTMAZ

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ÜÇ YÜZ OTUZ ALTINCI BÖLÜM Bitkilerin Bütün Zamanlarda Vaktin Sahibi Olan Kutub’a Biat Etmelerinin Muhammedi Mertebeden Bilinmesi Yemin ettim Allah Teâlâ’ya ki O da yemin etmiş kendine. Rabbe yemin olsun, Vallahi ve billahi diye O, birleyen olmadan Bir Yeryüzünde ve her neredeyse yaratıklarıyla O […]

GÖZDEN KAÇIRDIĞIMIZ HUSUSLAR

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Tavsiye Yapabildiğin ölçüde öfkeni tutmaya çalış; öfke şeytandandır. Öfkeliysen sesini yükseltme, o da şeytandandır. Namazda hapşırmak şeytandan iken namazın dışında şeytandan değildir. Falcılıktan uzak dur, kastedilen taşlarla oynamaktır. Şâir şöyle der: Yemin olsun ki taşlarla oynayanlar bilmiyor Uğursuzluk sayanlar da bilmiyor; Allah Teâlâ ne […]

CEHENNEMDE EBEDİ Mİ YANACAĞIZ?

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: İLAHİ BİLGİNİN ASLI Bilmelisin ki, yaratılmışlar ya bedbaht veya mutludur. Kesif-latif ve karanlık olan ve olmayan kısımlarıyla nurun varlıklara yayılmasıyla bütün varlıklar, kendilerini var eden yaratıcının varlığını hiçbir kuşku ve tereddüt olmaksızın kabul ederler. Yaratanın, mutlak gayb sahibi olması bakımından, sübut yoluyla zatı bilinemez. […]

ALLAH TEÂLÂ, GİZLİ DEĞİL Kİ

İnsanlar, ne’yi ve neden arıyorlar? Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ALTINCI VASIL Cömertlik Hâzinelerinden: Allah Teâlâ’ya Gayb Halinde İbadet Şehadet Üzere İbadet Etmektir Cömertlik hâzinelerinden biri altıncı menzille ilgili bu hazinedir. Hakkı gizleyip de ifşa etmeyen Kâfirdir o şahıs Kimseye gizli değildir O Akla veya baş güzüne aşikâr Ezeli […]

SURETLERİN GERÇEK YÜZÜ

  Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Donukların (Cansızların), Bitkilerin ve Hayvanların Konuşması Donukların, bitkilerin ve hayvanların konuşması bu konudan öğrenilir. Onlar suretlerinde iken konuşur ve -tıpkı insanın konuşmasını duyman gibi-onları duyarsın. Nitekim ruh da beşer suretinde bedenlendiğinde, suretin onun üzerinde hüküm sahibi olması nedeniyle insanlar gibi konuşur. Ruhani, insandan […]

ECEL BİTİMİNDEKİ SIRLI HALLER

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: YÜZ YETMİŞ ALTINCI BÖLÜM Sûfilerin Ölüm Esnasındaki Hallerini Öğrenmek Sûfilerin ölüm gelirken halleri var Türlü türlü, birbirine benzer haller Bir kısmı isimlerin onu talebini görür Bir kısmı melekleri görür Halleri ise vecdde farklı farklıdır O hakikatleri verir, tafsil ise icmaldir (özet) Bir kısmı elçinin […]

İMKÂN VE KUDRETİ VARKEN HACCA GİTMEYEN KİMSE, YAHUDİ VEYA HRİSTİYAN OLARAK MI ÖLÜR?

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Altıncı Hadis: Kâbe’ye Hacca Gitmek Kur’an Ehli Olan Bu Ümmetin Özelliklerindendir Tirmizî, Ali b. Ebu Talib kerrema’llâhu vechehû ve radıya’llâhu anhin şöyle dediğini aktarır. Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ‘Kendisini, Allah Teâlâ’nın evine ulaştıracak bir binek ve yiyeceğe sahip iken hacca gitmeyen […]

YAHUDİ VE HRİSTİYAN KELİMELERİ

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Yahudi ve Hristiyan kelimelerinin türetildiği ‘hidayet (Yahudi)’ ve ‘yardım (nasranî, hristiyan)’ kelimelerinin lafzını dikkate almak gerekir. Ellibirinci Kısım, c.IV, sh. 374 Kaynaklar: Muhyiddin İbn  Arabî, Futûhât-ı Mekkiyye Futûhât-ı Mekkiyye Tercümesi, hzl: Ekrem Demirli, 2011,İstanbul