RÂÛF TECELLİSİ

Hz. Muhammed sallallâhü aleyhi ve sellem’in yüce makamı   “O Allah ki, sizi her türlü karanlıklardan nûra çıkarmak için kuluna apaçık belgeler halinde âyetler indirmektedir. Şüphesiz ki Allah, size karşı Raûf (şefkat dolu)dur, Rahîm (hususi rahmeti pek bol)dur.” Hadîd, 9 Şanım hakkı için size bir Resul geldi ki: kendinizden, gayet izzetli, zorlanmanız ona ağır geliyor, […]

ASHABIN KİMLER OLDUĞUNU BİLMEK

Aşağıdaki hadisler Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellemin ashab-ı kirâmının kimler olduğunu izah etmektedir. Ehl-i Beyte zulmedenlerin ashaptan olup olmadığına veya neresinde kaldığına siz karar verin. İhramcızâde İsmail Hakkı Kaynak: Esbâb-u Vurûd-il Hadîs 246-. Sebep:  Ebu Davud, Kitabu’s-Sünne, Sahabe’ye Sövmeden Nehyetme Babı, Ahmed, 3/11, Müslim, Kitab-u Fedaili’s-Sahabe, 5/400, Buharî, Kitab-u Fedaili’s-Sahabe, 5/10. Ahmed, 2/266, Müslim, […]

ŞEYH SÂFÎ KİTAPLARI

   ”  Birbirinize Hazret-i Muhammed salla’llâhu aleyhi ve sellem ve Hatice radıya’llâhu anh gibi gönül bağı ile bağlı olun.” ” (6a Şeyh Sâfî Vasiyetnâmesi) ŞEYH SAFİYÜDDİN İSHAK Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili (d. 1252 – ö. 1334 Erdebil), Safevi Hanedanına ismini veren kişidir. Kendisi Kuzey İran’da bulunan Gilan vilayetinde ikamet eden, 13. yüzyılın büyük bir sufisi […]

ÂŞIK RUHSATÎ BABA

İrfan Ünal Türküler, halk türküleri, yüzyıllar boyu Anadolu’da ve dünyanın birçok coğrafyasında haklılığın; zulme karşı direnişin, başkaldırının; ezilmişliğin, ezene karşı ezilenin feryadının, sevdanın ve kolektif yaşamın adsız kahramanları olmuştur. Ozanının dilinden, sazının yüreğinden, bir ananın yürek sızısı gibi pak, bir çocuğun parlayan gözleri gibi cıvıl cıvıl dökülen ırmaklardır türküler. Gün gelir yoldaş olurlar bize, gün […]

HAKİKÂTTEN SIZAN SIRLAR

  hzl: Zeynep SABUNCU HALK DAMGASIZ ALTINI TANIMAZ “Bir gün Hz. Mevlâna’nın (bir müridi) pazarın ortasında birdenbire Şems ile karşılaştı. Tam bir kalp doğruluğu ile baş koyup: “Tanrı’dan başka Tanrı yoktur ve Şemseddin Tanrı’nın elçisidir” diyerek dili ile şehadet getirdi. Bunu işiten halk ayaklandı… Şems, Kutbeddin’in elini tuttu, … ve ona ” Benim adım Muhammed’dir, […]

ZİHNİ BABA kuddise sırruhu’l-âlî 1834-1891

  Şem-i aşk-ı Hasaneynem âleviyim âlevi Ruh-u adayı yakar ateş-i ahım âlevi  Zihni Baba, 1834’te Kilis’te doğdu. Babası Çermik Müftüsü Abdullah  Efendi’dir. Adı Mehmet Nadrat’dır. İlköğrenimini bitirdikten sonra Bekir Vahid  Efendi’nin ve Hattat Hoca’nın derslerine devam etti. İçki düşkünlüğü yüzünden  okuyamadı. Zihni mahlasını kullanmağa başladı. Daha sonra halk arasında Zihni Baba  diye anıldı. İçkiye düşkünlüğü […]

BULUNMAYANI İSTİYORUM

Dün şeyh, şehrin çevresinde, elinde bir mum, dönüp duruyor, şeytandan, devden usandım, insan istiyorum, insan diyordu. Biz de çok aradık dediler, bulunmuyor. Dedi ki: O bulunmuyor dediğiniz yok mu, işte onu istiyorum ben. Mevlâna-Divân-ı Kebir c.2, sh: 301 17 Yüzünü göster ki bağ-bahçe görmek, gül bahçesi seyretmek istiyorum… Dudaklarım aç ki bol-bol şekerler istiyorum. A […]