TÜRK KÜLTÜRÜNDE LOKMAN HEKİM

Hzl: Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT LOKMAN HEKIM’E ATFEDİLEN FIKRALAR 1.         Lokmân’a, “Âlim kimdir?” demişler: “Zamanın muhalefetinden gönlü daralmayandır” demiş. [239.263,267] 2.         Lokmân’a, “Hikmet sahibi kimdir?”, demişler, “âhiret nimetini, dünyaya tercih edendir” demiş. [239]. 3.         Lokmân’a, “Zengin kimdir?” demişler. “Aklı başında olan” demiş. [239] 4.         Lokmân’a, “Tadına bakanı en çok cezbeden şerbet hangisidir?” demişler: “Şehvet” […]

“ÜST TASARIMCILAR”

28 Kasım 2012 · ihramcizade Aytunç ALTINDAL Beyefendinin videolarındaki bilgilerden derlenmiştir. DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR? İnsan dünyayı yönetendir. Hayvanın yöneticilik vasfı yoktur. Peki, yönetmek ve yönetilmekteki kıstas nedir? Bunda esas olan bilenler, bilmeyenleri yönetmekle hükümlü kılınmış olasıdır. Ancak “Bilen Yöneticiler” çıkar çizgisinde olunca sorunlar çıkmaktadır. Tarihin geçmişinden gelen yönetenlerden en güçlü olanlar okült örgütlerdir.  Bunların yönetimdeki etkinlikleri ve […]

ÖLÜMÜ GÖRSELLEŞTİRMEK

Hzl: Neşe Dijlay AKBAŞ   Giriş Görüntülerden oluşan bir alanda yaşamaktayız ve kimi zaman birbiriyle çelişen bu görüntüler, ortak kavramsal alanlar içerisinde belirmektedir. Birbiriyle çelişen görüntüleri barındıran kavramsal alanlardan bir tanesi de ölümdür. Bir fenomen olması ile ilgili olarak ‘ölüm’, ‘ben’ olmayandır, ötekidir; ‘ölüm’, bir yer olarak olmayan bir yerdir. Ancak insan aklının varoluşsal yetersizliği […]

ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK MASALI-Sybil

  Psikoloji literatüründe ”Çok yönlü kişilik sorunu” (MPS) olarak yerleşen hastalık, doksanlı yılların başlarında, milyonlarca insanda ”en gözde” psikolojik rahatsızlık olarak ortaya çıkmıştı. İçinde 16 farklı kişiliği barındıran ”Sybil”, aslında bir terapistin ve gazetecinin ortak çabaları sonunda, yarattıkları bir senaryo muydu?             Sanatçı ve entelektüel yanı ağır basan, Wisconsin’li genç kız Sybil son derece yetenekliydi. […]

KARİKATÜR ÜSTADLARIMIZ, CEM VE RAMİZ

Hzl: Hilmi YÜCEBAŞ Karikatür; Türkiye’de tanzimattan sonra Karagöz, Hayal, Çıngıraklı Tatar, Çaylak, Diyojen vesair mizahi Gazete ve mecmualarla başlamış ise de o zamanlar gerek ressamlık, ve fotoğrafçılık, gerek çinkoğrafçılık sanatları bugünkü terakkisine ulaşmamış bulunduğundan mâna, bakımından bazıları değerli sayılsalar bile çizilişte matlup incelik noktasından çok iptidaî kalmışlardır. Avrupa gazetelerinde de Türkiye ve Türklere müteallik karikatürler […]

RESSAM ÂKİL MUHTAR ÖZDEN 1877-1949

Takdim eden:  Dr. A. Süheyl Ünver   Dr. Âkil Muhtar mektebi Tıbbiye başkâtibi Mehmed Muhtar efendinin oğludur. 1-X-1877 de Üsküdarda doğmuştur. Orada Fıstıklı ilkokulunda ve Paşakapısı rüştiyesinde okuduktan sonra diğer kardeşleri Kemal ve Celâl Muhtar gibi o da Tıbbiyeye girmiş, lâkin Abdülhamid devrinin istibdadına dayanamayarak 1896 da İsviçre’ye kaçmış ve tıb tahsilini orada ikmâl etmiştir. […]

KAYIP ÜLKE HAKASYA

KHAKASSIA: THE LOST LAND By Beyaz Arif Akbaş – EDİRNE 2007 Savaşçı bir kadın ruha ithafen yazılmış kırk dokuz şiir… (ön kapak resmi:İpar Hanım, 1779- Çin istilası. Arka kapak ve şiirlerdeki resimler:Tuva’lı şaman Yeliz Arov’un yapmış olduğu ayinsel grafik çalışmalarından alınmıştır.Baş taraftaki “Flüt çalan kız”,1991- ise Karlova Svetlana Borisovna’ya aittir.) Benim düşlerimdeki savaş çoktan bitmiştir.Artık […]