TEHECCÜD KILMIŞ OLMAK İÇİN

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ON SEKİZİNCİ BÖLÜM Teheccüd Kılanların İlminin Bilinmesi ve Onunla İlgili Meseleler. Bu ilmin İlimler Mertebesindeki Değeri Teheccüd (gece namazı) ilmi gayb ilmidir; Gözün menzilinde ne hissedilir ne görülür. Tenezzül onu verir ve onun       Kendiliğinde mertebeleri vardır ki, onunla suretleri aşar. Yaratanı onu miraca davet […]

KULUN GERÇEĞİNDEKİ BİLGİLER

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: SEKİZİNCİ VASIL Cömertlik Hâzinelerinden: Kul Gerçekte de Yaratanın Mertebesinden Sonra Gelir Cömertlik hâzinelerinden birisi de bitirdiğimiz vasılla ilgilidir. Bu konu kulun gerçekte de Yaratanın mertebesinden sonra gelmesidir. Kulun bu gerçeği görmesinin önüne Allah Teâlâ’nın onda yarattığı gaflet, unutma ve yanılma perde olur ve efendilikte […]

ARİFLERİN BİLDİĞİ SIRLARDAN: ŞEYTANIN ELÇİLİĞİ

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (Kuddise sırruhu’l-athar), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki:   BEŞYÜZ ONDOKUZUNCU BÖLÜM Menzili ‘Allah Teâlâ’ya ve peygamberine size hayat verecek bir işe çağırdıklarında icabet ediniz’ Ayeti Olan Kutub’un Halinin Bilinmesi Çağrıldığında icabet et, çünkü seni çağıran Allah Teâlâ Allah Teâlâ seni sana vermek için çağırmakta Sen zenginsin, verilenden ihsan et! Hakka muvafık […]

MELEKLER İLE CİNLERİN GİZLİLİKTEKİ ORTAK ÖZELLİKLERİ

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: İki Yüz Yetmişinci Bölümün ilavesi: Allah Teâlâ melekler ile cinleri gizlilik özelliğinde ortak yapmıştır Allah Teâlâ nur ve ateş kaynaklı ruhları yaratınca -ki melekleri ve cinleri kastediyorum-onları bir noktada ortak yapmıştır. Bu ortak özellik, insanlara görünmemektir. Bununla birlikte onlar bulundukları her yerde ve meclislerinde […]

İBLİS BİR KERESİNDE DOĞRU SÖYLEDİ

  Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Yalancı İblis bir keresinde doğru söylemiş! İblis, peygamberimizle karşılaşmış, Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem de ona şöyle sormuş: ‘Ne haber?’ İblis cevap vermiş: ‘Ey Allah Teâlâ’nın Rasûlü! Bilmen gerekir ki Allah Teâlâ seni hidayet için yarattı. Buna rağmen hidayette bir katkın yoktur. Allah […]

BİLGİSİZLİK

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: Ruhlara olan en büyük azap, bilgisizliktir. Çünkü bilgisizlik, tam bir aldanıştır. Bu nedenle nefislerin azap günü, aldanış günü diye isimlendirildi. Nefs o gün şöyle der: ‘Yaptığımız taşkınlık nedeniyle vah bize!”  O gün, pişmanlık (hasret) günüdür. (Pişmanlık diye karşıladığımız) Hasret, keşif ve açma günüdür. Bir […]

MEKKE URENE VADİSİ-EBREHE ORDUSUNUN EBABİL KUŞLARI TARAFINDAN HELAK EDİLDİĞİ YER

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: FASIL İÇİNDE VASIL Arafat’ın Urene Bölgesinde Duranın Durumu Bilginler, Arafat’ta Urene bölgesinde vakfe yapanın durumu hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazıları, haccının tam olduğu, fakat kan borcu [ceza kurbanı kesmek] olduğunu söylemiştir. Bir kısmı ise, haccının tamamlanmadığını söylemiştir. Urene, İblis’in Arafat’taki durma yeridir. İblis, her […]