MARİE HEURTİN (2014)

Yönetmen: Jean-Pierre Améris         Senaryo: Jean-Pierre Améris, Philippe Blasband     Tür: Biyografi Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2014 Süre: 95 dakika Dil: Fransızca Müzik: Sonia Wieder-Atherton         Oyuncular: Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon, Noémie Churlet, Gilles Treton Özet Film 19. yüzyılın sonlarına doğru Fransa’da yaşanmış gerçek bir hikayeyi anlatıyor… Doğuştan görme ve duyma özürlü 15 yaşındaki kızını eğitilmesi […]

KADININA ZULMEDEN MİLLETİN KADERİ YOKTUR

Mazlum beddua eder, tecellisi geç zuhur etsede, Allah Teâlâ kabul eder/etmiştir. Kadına zulmedip, onların bedduâsını alan bir millet; ise zelil olmaya mahkûm olduğu kadar; Kaderî hüküm olarak o millete iktidar/devlet imkânı verilmemiştir. Bedduâsı baki olan yerlerde yeşil otlar; Zulüm ekilen geçmişin geleceğinde de kudret biter mi? Kırk kapıdan himmet dilenseler de Murat verilmez/verilmeyecektir. Merhametsizlik sinesine […]

NİSBETİN ANA’YA OLMASI DAHA DOĞRUDUR

  Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-athar), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ELLİ İKİNCİ BÖLÜM Keşif Sahibinin Ulvî Âlemden Şehadet Âlemine Kaçmasının Nedenini Bilinmesi. Bedeni hakkın da korkan herkes Hakkı açık ve alenî görememiştir Onu gördüğünde kendisini görürsün: Bedenleri arzulayarak oluşa dönerken. Cesuru ise, gelmiş ve öne çıkmış görürsün Korkakların kendisinden kaçtıkları şeye atılırken. Allah […]

NAMAZ YÜRÜMEKTİR

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-athar), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: YİRMİ YEDİNCİ BÖLÜM ‘Ulaş, Ben de Sana Kavuşmaya Niyetlendim’ İfadesinin Muhatapları Olan Kutupların Bilinmesi. Bu, Nurânî Alemden Bir Menzildir. Işık olmasaydı, gözler ulaşamazdı Görülen şeylerin varlığına, ve onları göremezdi Hakk olmasaydı, akıllar ulaşamazdı İşlerin hakikatlerine, ve onları anlamazdı Akıllara kendilerine yabancı ve zıt zatlar […]

DUA’NIN EMİRLE İLGİLİ İLİŞKİSİ

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (Kuddise sırruhu’l-athar), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bize mülk olarak dönen bir mülke şaşırdım Öyle bir hükümdardan ki, sahip olduğu şeyin mülkü olmuştur Bu, mülkün mülküdür, şayet şiir söyleyeceksen Bizim saçılmış inci gibi olan ilmimizden. Hakkın varlığından mukaddes bir ilim al Dileyen senden o bilgiyi alsın diye İlimlerde […]

TEHECCÜD KILMIŞ OLMAK İÇİN

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: ON SEKİZİNCİ BÖLÜM Teheccüd Kılanların İlminin Bilinmesi ve Onunla İlgili Meseleler. Bu ilmin İlimler Mertebesindeki Değeri Teheccüd (gece namazı) ilmi gayb ilmidir; Gözün menzilinde ne hissedilir ne görülür. Tenezzül onu verir ve onun       Kendiliğinde mertebeleri vardır ki, onunla suretleri aşar. Yaratanı onu miraca davet […]

KULUN GERÇEĞİNDEKİ BİLGİLER

Hz. Şeyhu’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî (kuddise sırruhu’l-celî), Futuhât-ı Mekkiyye’sinde beyan buyurdu ki: SEKİZİNCİ VASIL Cömertlik Hâzinelerinden: Kul Gerçekte de Yaratanın Mertebesinden Sonra Gelir Cömertlik hâzinelerinden birisi de bitirdiğimiz vasılla ilgilidir. Bu konu kulun gerçekte de Yaratanın mertebesinden sonra gelmesidir. Kulun bu gerçeği görmesinin önüne Allah Teâlâ’nın onda yarattığı gaflet, unutma ve yanılma perde olur ve efendilikte […]