GAVSÜ’L ÂZAM ŞEYH İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK EFENDİ Kaddesellâhü Sırrahu’l Azîz FOTOĞRAF ALBÜMÜ

                                                                                                              […]

SENTETİK İLAÇLARIN GİZLİ DÜNYASI

Alıntı  •          Sentetik ilaçların tamamı sonuçta kimyasal maddedir. Bu nedenle hepsinin yan etkisi vardır. En büyük yan etki, böbrek ve karaciğerde görülür. •          Yüksek dozda alınan kuvvetli antibiyotik boğazda mantar yapar. Kortizon böbrek ve kanı bozar. Kemoterapi ilaçları bağırsakları iflas ettirir ve kanı bitirir. Aşırı antibiyotik alanların karaciğeri bir süre sonra iflas eder. BAZI İLAÇLAR […]

RENÉ GUÉNON- ABDÜLVAHİD YAHYA K. (1886 -1951)

Hzl: Armağan GÜRSEL

GİZLİ DİL ve DÜNYASI

Dil, bir toplumun temel taşıdır. İnsanların varlığını sürdürmesi dil ile olur, uygarlıkların kurulması dil vasıtasıyla olur. İnsanın hayat mücadelesini kazanması yine dil ile kurulur. Dil, bireyin kendini ifade etmesidir. Dil, insanın meramını, isteğini, sevincini, üzüntüsünü, aşkını, ayrılığını, ölümünü dile getirmesidir. Bir milletin var olabilmesi ancak dil sayesinde olur. Dil olmazsa toplum olmaz, toplum olmazsa dil […]

“ŞABAN” İSMİNİN GİZLEDİĞİ SIR

 Evlat Sahibi Olmak İsteyenler Muhakkak Okusun Genel bir malumat yazıldıktan sonra Şaban isminin sırrını aşağıda açıklanmıştır. ŞABAN: Arabî aylarından sekizinci ayın adıdır. Arabî ayları aya göre hesaplanıp adlandırıldıktan için «Kamerî» de denilen Arabî ayların ilki Muharrem, sonuncusu da Zilhiccedir. Araplar arasında eski adı «Azil» di. [Azil: Islah edilmesi mümkün olmayan. Muannid, inatçı.] [Rasûlullâh sallallâhü aleyhi […]

ALBERT SCHWEİTZER-Yaşama Saygı Felsefesi

Terörle/şiddetle/kanla bir şeye ulaşacağını sananlara örnek olsun. Doğum 14 Ocak 1875 Kayserberg, Alman İmparatorluğu Ölüm 4 Eylül 1965 Lambaréné, Gabon Meslek Tıp Doktoru Ödülleri 1952 Nobel Barış Ödülü 1959 Sonning Ödülü Albert Schweitzer (d. 14 Ocak 1875, Kayserberg, Alman İmparatorluğu – ö. 4 Eylül 1965, Lambaréné, Gabon), 1952 Nobel Barış Ödülü sahibi Alman humaniter doktor, […]

NÜVİT OSMAY- D.K.D. [DÜŞÜN, KONUŞ, DİNLE] KURUCUSU

HAKKINDA 1910 yılında İstanbul’da doğdu. Almanya’da makine mühendisliği öğrenimi gördü. Kaynak mühendisliği üzerine ihtisas yaptı. Bu ihtisasın sonunda Nüvit Osmay’m çizdiği projeye göre, “Türkiye’nin biricik kaynakçı yetiştirme merkezi”  Eskişehir Cer Atölyesinde kuruldu. Buradan yüzlerce kaynakçı yetişti. Kendisinin en çok iftihar ettiği çalışma budur. Otuzyedi yıl Devlet Demiryollarında Makine Mühendisi olarak görev yapan Osmay, Personel Dairesi […]

TOPLUMUN İNTİHAR ETTİRDİĞİ VAN GOGH- LE SUICIDE DE LA SOCIETE

Hzl: Antonın Artaud-van Gogh GİRİŞ Van Gogh ‘un akıl sağlığından sözedilebilir, o ki, hayatı boyunca sadece bir elini pişirmiş ve bundan başka da bir kez sol kulağını kesmekten öteye gitmemiştir, her gün, yeşil salçada pişirilmiş vajina ya da ana rahminden çıktığında toplanmış kırbaçlanıp azdırılan yeni doğmuş bebek organı yenilen bir dünyada. Ve bu bir imge […]

SANATI SANATÇILARDAN KURTARIN!

[hzl: Arthur Rimbaud’un anısına] (Radikal Teori Karşısında Sanatçılar) 1 Çirkin bir dünyada yaşıyoruz. Bu çirkinliğin sorumlusu kim? Çirkin ne? Eğer bir güzellik satıcısı tarafından soruluyorsa, asıl çirkin olan bu sorudur.  En çirkin manzara da sanatçıların kendilerini satmasıdır. Bir meta olarak sanat çirkin bir fikirdir; bir eğlence olarak sanat çirkin bir eylemdir. Bir memnun etme ve […]

UZUN ÖMÜRLÜ OLMANIN FAYDALARI

Bir gün Hz. Ali kerremallâhü veche çok yaşlanmış, bir köşeye düşmüş, gözleri görmez bir ihtiyara rastladı, İhtiyar biteviye yüce Mevlâ’ya şöyle yalvarıyordu: “Ya Rabbi, bana yaşadığım kadar ömür ver” Hz. Ali kerremallâhü veche elden ayaktan düşüp göz nurlarını kaybeden, yaşamak kendisi için çekilmez bir yük teşkil etmesi gereken bu pirin haline şaşarak: «— Ey ihtiyar! […]

DÖRT HALİFE RADİYALLÂHÜ ANHÜM EFENDİLERİMİZDEN YARDIM İSTEMEK

 Herhangi bir mü’min kardeşimiz Hz. Ebubekir radiyallâhü anh veya Hz. Osman’ı ve evveliyyetle Hz. Ömer’i radiyallâhü anhüma ve Hz. Ali kerremallâhü vecheyi rü’yasmda görmüş olsa elbetteki bu yüce halifelerin feyz ü berekâtı ile her işi âsân olur. Hulefâ i Râşidin radiyallâhü anhümden herhangi birini rü’yasında görmek isteyen kimse, görmek istediği azizin ism-i şerifi sayısınca namazlarına […]

EHL-İ BEYTİ SEVMENİN BEDELİ

Geçmiş zamanda Bağdat şehrinde çok zengin ve zengin olduğu nisbette de hayırsever muhterem bir zât varmış. Rivâyet edildiğine göre bu zât Kâbe’yi ziyaret için gelen kimselerin faydalanması için dörtbir taraf yollara haymeler [Çadırlar]  kurdurmuş. Her isteyen insanlar bu­ralardan ihtiyaçlarını temin etsinler diye. Bu haymelerin adedi üç yüz altmışa yakınmış. Buralara yiyecek ye içecek taşınması için […]

EŞİYLE ARASI BOZULAN KİŞİYE MANEVΠYARDIM

Eğer iki kişi arasında veya karı koca arasında düşmanlık veya bir soğukluk hâsıl olup araları açılmışsa, bir parça ekmek üzerine yedi defa Yâsin-i şerifi okuyup üflemek lâzımdır. İhtilâf hangi ta­raftan geldi ise o ekmeği eğer kadın tarafından geldi ise bir dişi köpeğe veya erkek tarafından geldi ise bir erkek köpeğe yedirilir. Okunacak Yasin suresi yedi […]

CİNSEL TACİZDE BULUNAN /ZÂNÎ EŞTEN KORUNMAK İÇİN MANEVİ YARDIM

  أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ   Elem a’had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budûş şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubinun). Yâ-Sîn, 60) «Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır» demedim mi? Yâ-Sin sûrenin okuyucusuna, taşıyıcısına ve devamlı yüzünü çevir­meden nazar […]

İŞ ARAYANLAR ve BOZULANLAR İÇİN MANEVİ YARDIM

Bir gün iki kişi Şeyh Ebü’l-Vefâ Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Hazretlerine gelmişler. İkisi de bir iş bulmak; devlet kapısından bir memurluk istemek maksadıyla Şeyh Efendiden himmet taleb etmişler. Gelenlerden birisi ehl-i vird Yani, zikrin usûl ve şartlarına vâkıf sâlih bir zât imiş. Diğeri pek fazla ilmi olmayan sade bir vatandaş imiş. Şeyh Hazretleri vird ehli olana […]

ŞEYTANIN EN BÜYÜK HİLESİ

Bursalı Emir Sultan kaddesellâhü sırrahu’l azîzin halifesi Şeyh Hasan’dan rivayet ederler ki:  Sultan Hazretlerinin dervişlerinden – ki dostlukları tâ Buhârâ’dan başlamıştı – ve şeyh Hüseyin Ahlâti Hazretleri ile daima hembezm [Beraber olan, birlikte oturan] olurmuş. Hazrete hayli yakınlığı olan, gündüzleri oruçlu, gecele­ri uyumayan bu azizin ismine Baba Kâşifi derlerdi. Bir gün ecel erişip vefat etti. […]

BİR VAKİT NAMAZ ve AHMED SULTAN Kaddesellâhü sırrahu’l azîz

Şeyh Muhyiddin A’rabî kaddesellâhü sırrahu’l azîz bir gün Konya seyrangâhında gezintiye çıkmıştı. Bir kısım erkek çocukların oynamakta olduğunu, yalnız bunlardan bir tanesinin onlara katılmayarak bir yere çekilip ağlamakta olduğunu görür ki, hâlini gören herkesin yüreği parça parça olacak bir manzara arzediyordu. Bundan çok müteessir olan Hz. Şeyh çocuğa yaklaşacak     Yavrum, neden sen bu çocuklarla […]

“HAYVAN BAĞIMLILIĞI SENDROMU”NDA TERCİH KEDİ OLMALIDIR. NEDEN?

Aşağıdaki yazı hayatını kısıtlayanlara yazılmıştır. Kapitalizmin reklam ettiği “hayvan sevgisi” altında yatan gerçekler, aslında köleleşmenin ön adımlarıdır. [Rant mevzusuna girmiyoruz.] Hayvanlarla doğayı paylaşabiliriz/paylaşıyoruz. Soruyoruz ki; Özgürlüğünüzü neden hayvanlarla paylaşıyorsunuz?. Özgürlük doğuştan beraberimizde getirdiğimiz en büyük özelliğimizdir. Kendi cinsimiz ile mecburî ilişkilerimiz yüzünden sorumluluklar almak için ahlakî ve etik bir gerekçemiz vardır. Ancak bir hayvan ile […]

ARAPÇADAN TÜRKÇEYE TERCÜME HATALARI

Not: Okunması gereken bir makale İlyas KARSLI*   Özet: Tercüme, bir metni bir dilden başka bir dile aktarma işlemidir. Bu aktarım bir takım kurallar ve diller arasındaki benzerlikler ve zıtlıklar üzerine bina edilir. Tercüme faaliyetlerinin ne zaman ve kim tarafından başlatıldığı bilinmemektedir. Çevirmen, çevirdiği metindeki bütün kelimeleri bilmek zorundadır. Fakat bu da çeviri için yeterli […]