BİLİYOR MUYUM?

“Allah’ı Dikilitaş’ta tanımıştım.” Adını bilmeden Yurdunu tanımadan Yüzünü göremeden Biliyor muyum? Her şey sen …gibi Canım, sinem Ayrı kalamadığımı Biliyor muyum? Harfdir dersin Elife Boynu bükük haliyle Önüne durdursan inkar Arkana atsan iman için geleceğini Biliyor muyum? yok gibi  vardın Seni beni biz niyetine aldın ah…. kimin? dikilen taş üstüne yazacaklarını Biliyor muyum? İhramcızâde İsmail […]

ÖLÜMLÜ İNSANLAR İÇİN

 Hepiniz öleceksiniz! Tanrı katına çıkacaksınız utanmadan! Ruhlarınız koyup kaçacak sizi, Topraklara gömüleceksiniz!   Kurtlar, böcekler, solucanlar Sevinçle saldıracak üstünüze, Elleriniz bomboş kalacak, Kimse bakmayacak resminize.   Sevilmiş kadınların hayali. Dumanlar gibi dağılacak; Faydalı, şöhretli, merhametli Semtinize uğramayacak.   Gözleriniz yok artık! Dünyayı görmeyeceksiniz! Okşamak, gülmek, konuşmak Yok olmuş bir selde yüzeceksiniz.   Yavaş yavaş çürüyeceksiniz. […]

MEVLÂNA “kuddise sırruhu’l-athâr” ıma ŞİİRLER

  Bir kerrecik olsun gelerek hâbıma sen de Göster bana dîdârını gel ey ulu sultan Mevlâna’nın Hakk’a yürümesinden  sonra ilk şiiri, müridlerinden Şair Bedreddin Yahya yazmış, duyduğu acıyı şu rubai ile terennüm etmiştir: Kâ dîde ki der gam-ı tu nemnâk neşod Ya ceyh ki der matem-i tu çak neşod Sovkend be ruy-ı tu ki ez […]

KEMÂLÎ EFENDİ Kuddise sırruhu’l-âlî (1862-1954)

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Güllüköy’de dünyaya geldi. Asıl adı Osman’dır. Doğum tarihi nüfus tezkeresinde 1881 olarak kaydedilmekteyse de bizzat kendisinin kaleme aldığı hal tercümesinden bu tarihin 1862 olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bir buçuk yaşında iken geçirdiği çiçek hastalığı sonucunda gözlerini kaybeden Kemâlî Efendi, altı yaşına geldiğinde bir süre köyün hocasından hâfızlık dersi aldıysa da bir ilerleme […]

HAKİKÂTTEN DAMLALAR

  Cüz – Kül ve Hazret-i İnsan-ı Kâmil OSMAN KEMAL OKTAY 1978-İstanbul   İÇİNDEKİLER MUKADDİME  . 5 CÜZ  . 7 ZAMAN — MEKAN  .. 7 CÂN- CÂNÂN  .. 9 R U H  .. 11 NEFS  . 13 V Ü C U D  .. 15 KÜL  . 19 HAZRET-İ  İNSÂN-I KÂMİL  . 19 NİYAZ  . 27     Derseler allâme-yi dehr, eyleme da’vâ-yi ilm En nihayet […]

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN MAKBER’İ [FATIMA HANIM]

“Âlem-i edebiyyatta bir âhiret lâzımdır. Makber o âhiretten nişandır.”             Hzl: Adem ÇALIŞKAN Tanzimat devri şairlerinden Abdülhak Hâmid Tarhan’ın edebiyat tarihinde hem sanat anlayışı hem de yazdığı çeşitli eserleriyle ayrı bir yeri vardır. Eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı meşhur Makber adlı eseri bunu kanıtlar.  Makber’de  şairin eşinin ölümünden dolayı çektiği ıstırabı ve ölüm konusundaki […]

ABDÜLHAK HÂMİD’İN ROMANTİZMİ

Vahdet-i Vücud Bir âlem-i nur içindeyim ben Allah bedîd her cihetten (Bunlar odur, s. 46) Bedid: (far.) er. – meşhur, görünür, açık meydanda. (hüveyda). ** Senden acep ayrılır mı benlik Tevhîd değil mi nâle-zenlik (Bunlar odur,1 .s. 46) ** Ya İlâhi, gökte sensin; yerde sen; Zât da sensin heman diğer de sen; ‘Kâinatın’ hepsi mahza […]