ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN MAKBER’İ [FATIMA HANIM]

“Âlem-i edebiyyatta bir âhiret lâzımdır. Makber o âhiretten nişandır.”             Hzl: Adem ÇALIŞKAN Tanzimat devri şairlerinden Abdülhak Hâmid Tarhan’ın edebiyat tarihinde hem sanat anlayışı hem de yazdığı çeşitli eserleriyle ayrı bir yeri vardır. Eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı meşhur Makber adlı eseri bunu kanıtlar.  Makber’de  şairin eşinin ölümünden dolayı çektiği ıstırabı ve ölüm konusundaki […]

ABDÜLHAK HÂMİD’İN ROMANTİZMİ

Vahdet-i Vücud Bir âlem-i nur içindeyim ben Allah bedîd her cihetten (Bunlar odur, s. 46) Bedid: (far.) er. – meşhur, görünür, açık meydanda. (hüveyda). ** Senden acep ayrılır mı benlik Tevhîd değil mi nâle-zenlik (Bunlar odur,1 .s. 46) ** Ya İlâhi, gökte sensin; yerde sen; Zât da sensin heman diğer de sen; ‘Kâinatın’ hepsi mahza […]

VAHHÂBİLERE İKİ HEDİYE

  Feyzi büyük olan bir hoca arkadaşımızın bizlere Cuma hediyesi olarak gönderdiği  maili sizinle paylaşmak istedim. Birinci Hediye: Bir zat vefat etse, vefat sırasında başındaki takkeye 500 dirhem verilse, bit (kımıl) sebebiyle boynundaki bulunan iğnedeki ipe 150 dirhem verilse, gasil suyunu insanlar içseler, gasilden arta kalan sidiri bölüşseler, bu harekete günümüz vahhabileri ne der? Acaba. […]

UNUTULAN HAKİKAT- KÖTÜLÜK OLGUSU

Çeviri: Latif BOYACI Materyal Bağdaşıksızlık: Kötülük Olgusu Grilfin’e göre ezelî hikmet sadece biçimsel, mantıksal bagdaşıksızlıkları değil aynı zamanda gerçeklere uymaması dolayısıyla materyal olarak da tutarsızlıktan sorumludur. “Gerçekliğe kesinlikle uygun değildir.” (19.3).’Griffin bir başka yerde üzerinde durmadığı diğer gerçeklikler olarak zaman ve bağımsızlığa işaret eder, fakat bu noktada kötülük üzerinde yoğunlaşır. Eşyanın nihaî veya mutlak mahiyetlerinde […]

UNUTULAN HAKİKAT-ARA DÜZLEM -ARAF

Çeviri: Latif BOYACI   ARA DÜZLEM Biz onu, çoğu zaman hiçbir mantıklı karşılığı bulunmadığı kuruntularda karşılaşıldığı kadarıyla ince, sezilmesi güç ruhi (animic) düzlem olarak da adlandıracağız. Kuruntular canlı veya cansız olabilir: düzlem her ikisini de barındırır. Canlı olanlar çeşitli cismani olmayan türleridir: hayaletler, geçici olarak arafta bulunan veya Tibetlilerin söylediği gibi ara bardoları (düzlemleri) gezen […]

UNUTULAN HAKİKAT-RUH VE “KUMLARIN HİKAYESİ”

Çeviri: Latif BOYACI Ruh Eğer nefis insanda Tanrıyla ilişki kuran unsursa, Ruh da Onunla özdeş olan unsurdur -Tabii ki kişilik sahibi haliyle değil, zira göksel düzlemde Tanrı ve nefis ayrı kalırlar, fakat Tanrı’nın sonsuz olan haliyle. Ruh Brahman olan Atman, insanın Buda tabiatı olan yönü, nefsin donanımım aşarak nefisteki yaratılmamış ve yaratılmaz birşey olan insani […]

UNUTULAN HAKİKAT-NEFİS

Çeviri: Latif BOYACI Onu perdesiz göreceğim ve başımı ayaklarına koyacağım zaman ne vakit gelecek? O muazzam Efendiyi görmekten gözyaşlarımın sel gibi akacağı zaman ne vakit gelecek? Ne vakit gelecek ay yüzüne bakan zihnimin ona karışacağı vakit? Nefis Kendimize mekan edindiğimiz bu dünyevi kabini yöneten şartlar yerel ve nispidir. Hayal kurmak onun pencerelerinden bulut krallıklarına veya […]