İSRAİL ASKERLERİNDEN FİLİSTİNLİ KADINLARA DAYAK

Kudüs’te İsrail işgali altında tutulan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Pazartesi gününden bu yana İsrail askerlerinin saldırılarına hedef oluyor. İsrail Mescid-i Aksa’ya çıkan bir çok kapıda güvenlik önlemlerini arttırdı. Kapılardan özellikle Filistinli kadınların geçişine izin verilmiyor. Murabıt olarak bilinen Filistinli kadınlar gruplar halinde Mescid-i Aksa’da nöbet tutup, Müslümanların ilk kıblesine giren Yahudi gruplara karşı direniyordu. […]

GÖZÜMÜZE IŞIK VERİR MİSİN ALLAH’IM

Hazreti Ali Kerremallâhü Veche Efendimiz zamanında Basra valiliği de yapan Ebû Amr Osmân ibn-i Huneyf (v. 661), Ensâr’dan sabırlı, cesur, âdil; bir mübarek sahâbî. Resul-i ekrem sallallâhü aleyhi ve sellem hazretlerinden sadece bir hadis-i şerif nakletmiş, işte o kutlu sözler:  İki gözü görmeyen a’ma bir zat,  huzur-u saadete gelerek Peygamber Efendimiz’den (aleyhi ekmelittehaya sallallahu aleyhi ve sellem […]

FETHİ GEMUHLUOĞLU’NUN 22 KASIM 1975 TARİHİNDE ‘DOSTLUK’ ÜZERİNE İRTİCÂLEN YAPTIĞI HARİKULADE KONUŞMA

[ “Evveli, âhiri, zâhiri, bâtını selamlarım. El- Evelü Allah, el-Ahirü Allah, ez-Zahirü Allah, el-Batınü Allah. Sahib’i selamlarım. Sahib-i Hakiki’yi selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı selamlarım. ‘Levlâke Sırrının Mazharı’nı selamlarım. Validesini, Hatice Validemi, Fatıma Validemi selamlarım. Cihar-ı Yâr-ı Güzin-i selamlarım. Erkân-ı Erbaa’yı: Salman’ı, Mikdat’ı, Ammar’ı, Ebû Zer’i selamlarım. İmameyn-i Muhteremeyn’i selamlarım. Taife-i Ecinne’yi selamlarım, müminlerini ve […]

SİVAS ŞEHRİ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

TERÖRE/ŞİDDETE KARŞI MANEVİ MUHAFAZA

Askere giden evlatlarımız için tarif edilmiş önceden bir yazımız vardır. Kim ki terörle mücadele için görevini ifâ ederken, kazadan ve tehlikeden emin emin olmak ve kalbini kuvvetli hissetmek istiyorsa Gavsü’l âzam İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendinin manevi himmetinden istifade edebilir. İşaret verilmiştir. Eğer bir kişi hazretin manevî zırhına sığınıp devletin muhafazası  için göreve çıkarsa  üzerinde […]

TÜRK-İSLÂM EDEBİYATI’NDA DUÂNÂMELER VE MEHMED FEVZİ EFENDİ’NİN MEVHİBETÜ’L-VEHHÂB İSİMLİ DU RİSÂLESİ

                                                                                                     HZL:    Y. SEVİM YÜKSEL Zebûn u âcizim rahmet et İlâhî Medet ey Padişahlar Padişahı Ziya Paşa Duâ; insanoğlu yaratıldığından beri, insanla birlikte vâr olan, insanın kendisini vâr edene doğru bir yönelişidir. Bu sebeble insan hayatı duâ üzerine kurulmuş, duâ ile kuşanmıştır. İlmin, irfanın, sosyal bilimlerin, edebiyatın, kültürün konusu olmuştur. Duâ ya da en […]

DR. MÜNİR DERMAN’IN HAYÂTI, ESERLERİ VE TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ

Hzl: Elvan SESLİ Hayâtı 1.1.1.     Doğumu ve Ailesi “Hüseyin Münir Derman, 1910 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Babası Ahmet Rasim Efendi, annesi Şehvar Hatun’dur. Annesi Gümüşhane’de, babası Vakfıkebir’de doğmuştur. Şehvar Hatun’un annesi Pembe Hatun, babası Uzun Mehmet Efendi’dir. Ahmet Rasim Efendi’nin annesi Kafkasya’dan Cevahir, babası Buhara’dan Hacı Ali Efendi’dir. Münir Derman’ın anne tarafından büyük annesi Gül […]

GAVSÜ’L ÂZAM ŞEYH İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK EFENDİ Kaddesellâhü Sırrahu’l Azîz FOTOĞRAF ALBÜMÜ

                                                                                                              […]

SENTETİK İLAÇLARIN GİZLİ DÜNYASI

Alıntı  •          Sentetik ilaçların tamamı sonuçta kimyasal maddedir. Bu nedenle hepsinin yan etkisi vardır. En büyük yan etki, böbrek ve karaciğerde görülür. •          Yüksek dozda alınan kuvvetli antibiyotik boğazda mantar yapar. Kortizon böbrek ve kanı bozar. Kemoterapi ilaçları bağırsakları iflas ettirir ve kanı bitirir. Aşırı antibiyotik alanların karaciğeri bir süre sonra iflas eder. BAZI İLAÇLAR […]

RENÉ GUÉNON- ABDÜLVAHİD YAHYA K. (1886 -1951)

Hzl: Armağan GÜRSEL

GİZLİ DİL ve DÜNYASI

Dil, bir toplumun temel taşıdır. İnsanların varlığını sürdürmesi dil ile olur, uygarlıkların kurulması dil vasıtasıyla olur. İnsanın hayat mücadelesini kazanması yine dil ile kurulur. Dil, bireyin kendini ifade etmesidir. Dil, insanın meramını, isteğini, sevincini, üzüntüsünü, aşkını, ayrılığını, ölümünü dile getirmesidir. Bir milletin var olabilmesi ancak dil sayesinde olur. Dil olmazsa toplum olmaz, toplum olmazsa dil […]

“ŞABAN” İSMİNİN GİZLEDİĞİ SIR

 Evlat Sahibi Olmak İsteyenler Muhakkak Okusun Genel bir malumat yazıldıktan sonra Şaban isminin sırrını aşağıda açıklanmıştır. ŞABAN: Arabî aylarından sekizinci ayın adıdır. Arabî ayları aya göre hesaplanıp adlandırıldıktan için «Kamerî» de denilen Arabî ayların ilki Muharrem, sonuncusu da Zilhiccedir. Araplar arasında eski adı «Azil» di. [Azil: Islah edilmesi mümkün olmayan. Muannid, inatçı.] [Rasûlullâh sallallâhü aleyhi […]

ALBERT SCHWEİTZER-Yaşama Saygı Felsefesi

Terörle/şiddetle/kanla bir şeye ulaşacağını sananlara örnek olsun. Doğum 14 Ocak 1875 Kayserberg, Alman İmparatorluğu Ölüm 4 Eylül 1965 Lambaréné, Gabon Meslek Tıp Doktoru Ödülleri 1952 Nobel Barış Ödülü 1959 Sonning Ödülü Albert Schweitzer (d. 14 Ocak 1875, Kayserberg, Alman İmparatorluğu – ö. 4 Eylül 1965, Lambaréné, Gabon), 1952 Nobel Barış Ödülü sahibi Alman humaniter doktor, […]

NÜVİT OSMAY- D.K.D. [DÜŞÜN, KONUŞ, DİNLE] KURUCUSU

HAKKINDA 1910 yılında İstanbul’da doğdu. Almanya’da makine mühendisliği öğrenimi gördü. Kaynak mühendisliği üzerine ihtisas yaptı. Bu ihtisasın sonunda Nüvit Osmay’m çizdiği projeye göre, “Türkiye’nin biricik kaynakçı yetiştirme merkezi”  Eskişehir Cer Atölyesinde kuruldu. Buradan yüzlerce kaynakçı yetişti. Kendisinin en çok iftihar ettiği çalışma budur. Otuzyedi yıl Devlet Demiryollarında Makine Mühendisi olarak görev yapan Osmay, Personel Dairesi […]

TOPLUMUN İNTİHAR ETTİRDİĞİ VAN GOGH- LE SUICIDE DE LA SOCIETE

Hzl: Antonın Artaud-van Gogh GİRİŞ Van Gogh ‘un akıl sağlığından sözedilebilir, o ki, hayatı boyunca sadece bir elini pişirmiş ve bundan başka da bir kez sol kulağını kesmekten öteye gitmemiştir, her gün, yeşil salçada pişirilmiş vajina ya da ana rahminden çıktığında toplanmış kırbaçlanıp azdırılan yeni doğmuş bebek organı yenilen bir dünyada. Ve bu bir imge […]

SANATI SANATÇILARDAN KURTARIN!

[hzl: Arthur Rimbaud’un anısına] (Radikal Teori Karşısında Sanatçılar) 1 Çirkin bir dünyada yaşıyoruz. Bu çirkinliğin sorumlusu kim? Çirkin ne? Eğer bir güzellik satıcısı tarafından soruluyorsa, asıl çirkin olan bu sorudur.  En çirkin manzara da sanatçıların kendilerini satmasıdır. Bir meta olarak sanat çirkin bir fikirdir; bir eğlence olarak sanat çirkin bir eylemdir. Bir memnun etme ve […]

UZUN ÖMÜRLÜ OLMANIN FAYDALARI

Bir gün Hz. Ali kerremallâhü veche çok yaşlanmış, bir köşeye düşmüş, gözleri görmez bir ihtiyara rastladı, İhtiyar biteviye yüce Mevlâ’ya şöyle yalvarıyordu: “Ya Rabbi, bana yaşadığım kadar ömür ver” Hz. Ali kerremallâhü veche elden ayaktan düşüp göz nurlarını kaybeden, yaşamak kendisi için çekilmez bir yük teşkil etmesi gereken bu pirin haline şaşarak: «— Ey ihtiyar! […]

DÖRT HALİFE RADİYALLÂHÜ ANHÜM EFENDİLERİMİZDEN YARDIM İSTEMEK

 Herhangi bir mü’min kardeşimiz Hz. Ebubekir radiyallâhü anh veya Hz. Osman’ı ve evveliyyetle Hz. Ömer’i radiyallâhü anhüma ve Hz. Ali kerremallâhü vecheyi rü’yasmda görmüş olsa elbetteki bu yüce halifelerin feyz ü berekâtı ile her işi âsân olur. Hulefâ i Râşidin radiyallâhü anhümden herhangi birini rü’yasında görmek isteyen kimse, görmek istediği azizin ism-i şerifi sayısınca namazlarına […]