GÜLSÜN ERBİL’İN SANATI: ‘MİSTİK DÖNGÜ’

  1996-71 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Yüksek Resim Bölümü’nü tamamlayan Gülsün Erbil, 1983-84 yılları arasında Londra Üniversitesi Goldsmith’s College’ de seramik yüksek lisansı yaptı. 1993-94 yıllarında aynı üniversitede tekstil yüksek lisansını yapan sanatçı, 26 kişisel sergi açtı, 18 karma sergiye katıldı. https://www.facebook.com/gulsun.erbil İkinci Dünya savaşını izleyen yıllarda Batıda soyut sanatın, özellikle soyut dışavurumculuğun gelişim […]

ROMA İMPARATORLUĞUNUN HABİS RUHU HRİSTİYANLIK VE ORİJİNAL DİN [HANİF DİN]

  Tanrılara kurban adama’nın tüm halkların tapınımlarından biri olduğunu, bunun Arap mitlerine geçerek baştan beri ele aldığımız “kurban efsanesini-mitini” yarattığını belirttim. Burada akla son olarak şu soru gelebilir; Tevrat’ı İbrahim geleneği yarattığı, kurbanı sürekli olarak o salık verdiği halde neden sadece İslamiyet inançlarında devam etmektedir? Bunu Tanrı sözlerinden çıkarmaya çalışalım: “Yahudi veya Hristiyan olun ki […]

YAHUDİLİK VE BİZDEKİ TASAVVUF

  Hzl: Paul B. FENTON trc.: Salih ÇİFT İslam tasavvufu ile Yahudi mistisizmi arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Tarihsel olarak bakıldığında oluşum döneminde Bağdat’ta Yahudilik tasavvufu etkilemiştir. Bununla birlikte ilerleyen zaman içinde tasavvufun Yahudi mistik düşüncesi üzerinde daimî bir tesirinin varlığına şahit olunmaktadır. Dinler tarihi için büyük önem taşıyan bu durum şüphesiz henüz ortaya […]

CAMİ-İ MÜRŞID-İ KÂMİL =(GUIDE SPIRITUEL)

“Dün gece sanki güneş geri döndü de yerin mahrutî gölgesi başını alıp gitti.” Sultan Ebu Sait Gürgan    Ey Şeyh duy ki, bu Abdulhalık  Gocdevani hazretlerinin meşhur sözüdür: “Şeyhlik kapısını kapa, dostluk kapısını aç;   halvet kapısını kapa, sohbet kapısını aç!” Sır bu sözün içindedir… Hz. Cami der ki: “Biz bu (hep) denizinin kenarında oturmuş […]

KÖTÜ GÖZ –NAZAR

  (İslâm Medeniyetinde Putperestlik Devrinden Kalan Yaşayagelen İtikatlar Göze Gelmek, Nazar Değmesi, Kem Nazar, Meş’um Göz, İsabeti Ayn) Londra Üniversitesi sosyoloji Profösörü, Westermarck tercüme: ŞAHAP NAZMİ COŞKUNLAR Cinden başka «Nazar değmesi» de bütün müslüman memleketlerinde başa gelebilecek fenalığın, felâketin en açık sebeplerinden olarak görülür. Bunun hakkındaki izahatımı Fasta kendi yaptığım incelemeler üzerine kuracağım. Fakat başka […]

CİNLERE TAPMANIN YENİ ŞEKLİ: UZAYLILAR

  İnsanoğlunun en kuvvetli bir özelliği gizeme ve kuvvete dayanmak/tapmaktır. Bunu doğru/eğri bir şekilde bulabilir. Bulmazsa kendi dünyasında muhakkak oluşturacaktır. Allah Teâlâ, bu nedenle fıtratının gereği dayanma/tapma ihtiyacı olan insanoğluna peygamberler göndermiştir. Ancak bazı insanlar bu verilen doğru bilgiler yerine kendi havsalalarından oluşturdukları gizeme tapmayı, dolayısıyla kendi tanrısını ve inancını yaratmak istemiştir. Gereklilik olan bu […]

KURBAN

    Hzl: Özer ÇETİN İnsanoğlu, tarihte bereketli ürün elde etmek, elde ettiklerine karşılık minnettarlığını ifade etmek, düşmana galip gelmek, arzulanan bir şeyi gerçekleştirmek, korkulan tabiatüstü varlıklardan korunmak, zor durumlarla baş etmek, yaratırken tükendiğini düşündükleri tanrıların enerjisini artırmak ve kozmolojik devamlılığı sağlamak gibi nedenlerle beklentileri, korkuları, sevinçleri yüksek olduğunda sergileyebileceği en son davranışlardan biri olarak […]