KİLİSLİ ABDULLAH SERMEST (HÂLİS) kuddise sırruhu’l-âlî DİVANINDAN

  GAZEL 1 Be hey zâlim tamân ol Ehl-i Beyt-i Mustafâ’nındır Bu  dürr [ü] güher-i ‘ayn-ı ‘Aliyyü’l-Murtazâ’nındır 2 Didi ol cedd-i a’lâsı emânet Ehl-i Beyt’im hâ Hıyânet yeri Şeytân’ın muhalled nâr mekânındır 3 Nasıl kıydın nübüvvetde yanan şem’i söyündürdün Cihânı yıkdı zulmün lâ’netu’l-lâh kâr-ı şânındır 4 O dem devrân-ı bed-bahtm murâdını edâ itdin Yere batsaydı […]

EŞİNİZLE 10 DAKİKA EL ELE TUTUŞUN, ÖMRÜNÜZ UZASIN

 SÜSOY Yener SÜSOY 26 Ekim 2003   Dünyaca ünlü Biyolog Doç. Dr. Nezih Hekim, 3 kuşaktır tıp bilimiyle halvet olan Gaziantepli bir aileden. Dedelerinden biri de Kilis Şeyhi Abdullah Sermest Vakıf Tazebay’dır. Bebekliğinden beri kafasını hücrelere, parmağının niye uzamadığına takmıştır. 1969’da Diyarbakır Tıp’a girer ama, bu soruların gerçek cevabını bulmak için analitik bir eğitim almaya karar verir, İstanbul‘a […]

ABDULLAH SERMEST TAZEBAY kuddise sırruhu’l-âlî (1819 – 1882)

[1] Hazırlayan: Abdullah ŞAHİN Yayımlayan: Dr. Uygur TAZEBAY Ankara  -1999 Tasavvuf, Türk topraklarına, İslâmiyet girdikten ve Irak’ta bu akım güçlenip diğer bölgeleri de etkilemeye başladıktan sonra yayılmıştır. Bu ince görüş ve düşünüş sistemini Türk halkı yadırgamamış, eski geleneklerinden bazılarına yakın yönleri bulunan İslâm dinini seve seve benimsemişler ve yüksek ahlâk kurallarına da uygun düştüğü için […]

İBN HAZM ve el-MUHALLÂ’SI

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇOLAK* İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Zâhiriyye mezhebinin meşhur fakihlerinden olan İbn Hazm ve başat eseri konumunda olan el-Muhallâ’yı tanıtırken birinci kısımda İbn Hazm’ın hayatını, ilmi tahsilini, fıkhî ve itikadî görüşlerini ve eserlerini, ikinci kısımda ise Mukâyeseli İslâm Hukukunun temel kaynaklarından biri olarak kabul edilen el-Muhallâ adlı eserini tanıtmaya çalışacağız. I.  […]

İLÂHÎ TAKDİR-KADER (Geleceği Görme, İleriyi Görme)

İLÂHÎ TAKDİRİN VARLIĞINA KARŞIN NEDEN İYİ KİMSELERİN BAŞINA KÖTÜLÜKLER GELİYOR? (İlâhî Takdir Üzerine) 1 Bana soruyorsun Lucilius; madem dünyaya hâkim olan güç İlâhî Takdir’dir, iyi insanlar buna karşın nasıl olur da birtakım kötülüklerle karşılaşırlar, diye. Bu sorunu bana yazımın daha ileriki kısımlarında İlâhî Takdir’in hükmü­nü ve Allah Teâlâ’nın her yerdeki varlığını gösterdikten sonra soracak olmanı […]

HAK VE BATIL- BİR MÜSLÜMANLA BİR HIRİSTİYANIN MEKTUPLAŞMALARI

YAZAN: İzzeddin Efendi ÇEVİREN: Asmai Yusuf Ziya Efendi Sadeleştiren: OSMAN CİLÂCI Konya Yük. İslâm Enstitüsü Öğretim Üyesi  DENİZKUŞLARI MATBAASI 1975, KONYA ÖNSÖZ «EI Fâsıl Beyne’l Hakkı ve’l Bâtıl» adındaki bu kitabı, Mısırlı İzzeddin Efendi yazmış, Âdanalı Asmaî Yusuf Ziya Efendi H. 1316/M. 1898 yılında Türkçeye tercüme etmiştir “Adana’lı Asmaî Efendi’nin esas adı Yusuf Ziya’dır. Asmaî […]

CİNLER İNSANLARI KISKANIRLAR MI?

    Evet… Göz ikidir: İnsan gözü, cin gözü. Ummü Seleme (radıya’llâhu anha)’dan: “Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem, evinde bir cariye gördü. Cariyenin yüzünde cinin göz değdirmesi vardı, şöyle buyurdu: “Bunu okutun, çünkü bunda cinin göz değdirmesi vardır.” (Buhârî) Not: Bu konuyu bilen çok azdır. Ebu Hureyre (radıya’llâhu anh.)dan: “Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve […]

CEMİL MERİÇ ve FİKİRLERİNDEN SEÇMELER

KİTAP VE DÜŞÜNCE “Düşman bir çevrede ister istemez kitaplara kaçıyorum. Yani düşünceye ve edebiyata hür bir tercih sonunda yönelmiyorum. Yaşamak için kendime bir dünya inşa etmek zorundayım…” Meriç, Bu Ülke, s.21. “Bir düşünceyi ifade edecek çeşitli kelimeler arasında yalnız bir tanesi doğru, bir tanesi güzel, yalnız bir tanesi yerindedir. Üslup demek, bu tek kelimeyi keşfetmek […]

ATEİZMİN ÇIKMAZI

Etienne GİLSON trc: Dr. Veysel UYSAL Sık sık Tanrının varlığına dair deliller getirmem istendi benden. Bazen bu iş için zorlandım ve hatta zaman zaman buna tahrik edildim. Bu konuya karşı asla büyük bir ilgi duyamadım. Bizzat bendeki ve dünyadaki aşkınlaştırıcı bir gerçekliğin Tanrı kelimesine karşılık olduğuna o kadar eminim ki, böylesine emin olduğum bir konuyla […]

ABDULLAH-I TERCÜMAN (ANSELMA TURMEDA)

  ANSELMO TURMEDA’NIN MÜSLÜMAN OLUŞU Abdullah et-Tercüman (Anselmo Turmeda), aslen İspanyanın Mallorca adasına mensup bir katolik-fransisken papazı iken, Müslümanlığı kabul etmiş (1420) ve gerçeğe hizmet için “Tuhfetü’l-Erib (Lebîb) fi’r-Reddi ‘ala Ehli’s-Salib” adlı bu eseri yazarak eski dindaşlarını Hak Din İslamiyet’e çağırmıştır. Hz. Muhammed (salla’llâhu aleyhi ve sellem)’in hak son peygamber olduğunu Tevrat ve İncil’e dayanarak defalarca ispatlayan, […]

GÜNAH İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VE AFFI MESELESİ

  Neyzen Tevfik kaddese’llâhü sırrahu Efendim buyurdular ki;   Yazılmış alnına fa´ilin her ne ise reddi nâ-kabul Hüner bu defteri almalı, hoşça dürmektir Musaddaktır bu dava ta ezelden mühr-i hikmette Cihana gelmekten maksat bu tatbikatı görmektir.   Allah Teâlâ’nın muradı bizden önce geliyor ve hata işlememiz ile bizi affederek seviniyorsa, günah benim olsun, demek güzel […]

THE PROPHET- HAKK ERENLER (NEBİ) (ERMİŞ)- Halil Cibran

Not: 1946 yılında Ömer Rıza Doğrul Beyefendi tarafından “The Prophet”in ilk olarak Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Devamında kitabın tercümeleri yapılsada anlayış/okuyuş cephesinden bir letafeti fazla yok gibidir. Ömer Rıza Doğrul’un tercümesi mefhumî (mana yönü dikkate alınarak) yapılmış olması ile bir sadelik taşımaktadır. Bu nedenle rahat okuyabileceğinizi düşünüyoruz. Unutmadan resimlerin dışına takılıp kalmayın. İhramcızâde    « Hâkk […]

“DİKKAT EDİNİZ! ALLAH’IN LANETİ ZALİMLER ÜZERİNEDİR”

  “Hud Suresi. 18.ayet” Bu ayet Hud Suresinin 18. ayetinin sonudur. Yüce Allah meleklerin veya peygamberlerinin dilinden hikaye ederek, o kimselere kıyamet günü şöyle denileceğini haber vermektedir: “Allah’a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Onlar Rabb’lerine sunulacaklar, şahidler de, “işte Rabb’lerine karşı yalan söyleyecekler bunlardır” diyecekler. “İyi bilin ki, Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir.” Hadis: “Safvan […]

MEA MAXİMA CULPA: SİLENCE İN THE HOUSE OF GOD (2012) Madonna Ağlıyor

  Yönetmen: Alex Gibney Oyuncular: Ethan Hawke, Larry Hunt , Matthew Ryan Hughes Tür: Belgesel Yapım Yılı: 2012 (106 dk) Senaryo: Alex Gibney Yapımcı Firma: Jigsaw Productions Yapım Ülkesi: ABD Dil: İngilizce Orijinal Adı: Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God Özet Oscarlı yönetmen Alex Gibney’den, kilise çatısı altında yaşanan sarsıcı bir trajediyi […]

ZİKİR YAPANLAR İÇİN

Felaha Anahtar – İmam Âtaullah Îskenderî Şunu hiç unutmamalı: Bu yolda Yüce Allah’ı anmak bir güvendir; hem de herkes için.. Gerçek ehli zatlar için ise zikir, bu dar kalıp zindanından çıkış yoludur. TACEDDİN İmam Ataullah İskenderî   Zikir kalbe yerleştikten sonra ondan bir nur meydana gelir. Kalbin bu nuru, yersiz arzuları, şeytanî duyguları yakar, yok […]

MEKKE VE MEKKE’DE YAŞAMANIN FAZİLETİ -HASAN BASRİ’NİN MEKTUBU

Çeviri: Abdullah Feyzi Kocaer Mekke’de yaşayan, dünyada Allah’a ibadetten başka bir işi olmayan, Abdurrahim b. Enes er-Rimadi isimli abid bir zat Mekke’den ayrılıp Yemene göçmek istedi. Bu durum, kendisiyle Allah için kardeşlik kuran Hasan Basri’ye ulaştığında Mekke’de kalması için ona bir mektup yazdı. Mektup şöyle başlıyordu. ALTERNATİF İNDİRME

HASEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ TIRPANLANIYOR!

HER GÜN CANIMIZIN BİR DAMLASI ŞEHİD DÜŞERKEN BAŞKA İŞİMİZ KALMADI ! HABER BAŞBAKANIN MAKALESİ SÜRGÜN SEBEBİ OLDU Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde görev yapan iki isim öğrencilerine Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun makalelerini okumalarını tavsiye ettiği için Sinop ve Adana’ya cezaevi vaizi olarak sürgün edildi 10 Şubat 2016 Çarşamba 17:27 Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak üst düzeyde […]

DİNÎ KAYNÂKLÂRA GÖRE HZ. İBRAHİM aleyhisselâm

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Şaban KUZGUN ÖNSÖZ XIX ve XX. yüzyıllarda, İslâmiyet ile ilgili çalışmalarını yoğunlaştıran Yahudi ve Hristiyan araştırmacıların, en çok ilgilendikleri konulardan biri de, Hz. İbrâhim ve Haniflik mevzudur. Bu araştırmacılar, İbrâhim, İsmâil ve Hanif kelimelerinin geçtiği Kur’an ayetlerinin, Mekke veya Medine döneminde nazil oluşuna bakarak, kendilerine göre bir takım sonuçlara ulaşmaya çalışmaktadırlar. […]

KİM KURBAN EDİLDİ? İSHÂK MI İSMÂİL Mİ?

  Kur’an-ı Kerim İbrâhim aleyhisselâmın kurban etmek istediği oğlunun ismini açıkça zikretmez. Bu sebeple İslam âlmleri arasında çok derin tartışmalar çıkmış, Hz. İshâk’ın kurban edildiğini iddia edenler olduğu gibi, Hz. İsmâil’in kurban edildiğini savunanlar da olmuş, hatta bir üçüncü gurup da meselenin kapalı olduğunu, kimin kurban edildiğini Allah’dan başka kimsenin bilemiyeceğini söylemiştir. Pek tabiidir ki […]

JEANNE D’ARC’IN TUTKUSU (FİLM, 1928)

Azize Jeanne D’arc’ın haksız yere dökülmüş kanının bedeli ve gölgesi, İngilizler ve siyasetinin üzerinden hiçbir zaman kalkmayacaktır. Yönetmen Carl Theodor Dreyer Senarist Joseph Delteil Carl Theodor Dreyer Oyuncular Maria Falconetti Antonin Artaud Müzik Ole Schmidt (1982) Richard Einhorn(1994) Jesper Kyd (2007) Görüntü yönetmeni Rudolph Maté Kurgu Marguerite Beaugé Carl Theodor Dreyer Stüdyo Société générale des […]