KÖPEK SEVGİSİNDE ORTA YOLU BULMAK

  Bir mail-bir cevap İnsanın her sorduğu konuda öncelikle kabul ettiği fıtratına uygun bir cevabı bulunur. Ancak bir konu hakkında birçok malumatı bir araya getirmeye çalışmak ile sonuca varmak, insanda zannı galibî ile bir yönelime neden olabilir. Ancak bu da ulaşılan bilginin seviyesi ve kemali ile alakalıdır. Bir Meselelerde orta yolu bulmak kolayda değildir.  Cevabın […]

İNCE BİRLİK

  Allah Teâlâ için kullanılan tevhid ifadelerindeki ince detaylar. Allah Teâlâ’nın,  zatında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde dengi, benzeri yoktur, olamaz. Buna göre: EHAD: Arapça, Bir’i ifade eder. Sıfat ve isimlerin çok olmasına karşılık, Allah’ın zâtındaki birliği, bu kelime ile ifade edilir. EHADİYYET: Arapça, birlik demektir. Bir şeye nisbeti olmayan, bir şeyin de kendisine nisbeti bulunmadığı […]

ANİMA: ERKEKTEKİ KADIN

  Böyle zor zihin soruları yalnızca gölgenin görünmesiyle oluşmaz. Çoğu zaman bir başka “içsel figür” de ortaya çıkar. Düşü gören eğer erkekse bilinçdışının dişil bir kişiliğini de keşfedecektir; bir kadın içinse bu bir eril figür olur. Çoğunlukla bu figürler gölgenin ardında durup yeni, farklı sorunlar çıkarırlar. Jung, bunların eril ve dişil biçimlerine “animus” ve “anima” […]

VAAZ U NASİHAT

  EN İYİ DOKTOR AZRÂİL ALEYHİSSELÂMDIR Abdullah ibni mübarek rahmetu’llâhi aleyhin talebesi hikâye ediyor: —           Hocam vefat ettikten sonra kendini rüyada gördüm, dedim : —           Ya üstad, o âlem nasıl? iyi birşey mi? cevap verdi: —           Sen bilmez miydin? ben çok hasta idim. Yatakdan kalkamıyordum, kötürümdüm. Birçok doktorlar geldi, derdime bir çare bulamadılar. Çoluğum çocuğum […]

SÜNNETİN İHYASI

  CUMA GÜNÜ İÇİN BOY ABDESTİ ALMAK   Cuma günü için yıkanmanın bâtınî yorumu, haftanın günleri olan yedi gün karşılığında günlük zaman için ezelle temizlenmektir. Allah Teâlâ kula her hafta yıkanmayı zorunlu bir ödev olarak emretti. Öyleyse Cu­ma günü yıkanmak namaz için değil, gün içindir. Böylece Cuma nama­zı için yıkanmak hal temizliği, bu temizlik ise, […]

BİR SAVAŞ DİNİ OLARAK İSLAM

  [Müsteşrik görüşüyle yazılmış bir metin.  olsa da  okumanız gerekiyor ] İnanmış Muhammediler dört farklı biçimde toplanır. 1) Yükseklerden gelen bir sesin çağasıyla, gün içinde birkaç kez namaz kılmak için toplanırlar. Burada ibadet sürüleri denebilecek küçük ritmik gruplar oluşur. Her bir hareket önceden belirlenmiş ve bir tek yöne yöneltilmiştir: Mekke’ye. Haftada bir, Cuma namazlarında, bu […]

MÜSLÜMAN MÜNAFIKLAR

  “Senden önce biri daha güzel ifade etmişse onu al” prensibinden birçok yazıyı sizlerle paylaşırken meramımı anlatmak için ön kısım kabul edersek, büyükler buyurdular ki “yolun sonu başına derç edilmiştir”. Yani, başlangıç ne ise, son oraya doğru yönelir, demektir. Kur’ân-ı Kerim’de mülkün ve sosyal hayatın nizamını felsefe yapmadan Allah Teâlâ “bahçe sahipleri kıssası… yani yoksula […]