GÜNÜMÜZDE HZ. HÜSEYİN aleyhisselam EVLATLARINA SUYU VERMEYENLER HALA VAR

    Kerbelâ’ya, Hicretin altmışbirinci yılı Muharrem ayının başında, Çarşamba günü gelinip konulmuştu. Muharrem ayının dokuzuncu Perşembe günü, Cuma gecesi, çarpışmak için hazırlandılar. Ömer b. Sa’d; 10 Muharrem Cuma günü sabah namazını kıldıktan sonra askerini harekete geçirdi. Hz. Hüseyin de, ashabıyla birlikte sabah namazını kıldıktan sonra, ashabını savaş nizamına koydu. Yanında otuziki atlı, kırk piyade […]

KALBİMİZ ÖLMEZ KANAR DURUR

  Kerbelâ… ‘Hüseyin’ ismini duyup da ürpermeyen… Kanamayan bir kalp  var mıdır?   Ben’liğin çirkin yüzü… İktidar ve liderlik hastalığı Kendilerinden başka imam ve önder kabul etmeyen zaman ‘ben’cilleri Katiller… sözde iman sahibi kişiler… Bıraktıkları bu eserle nasıl övünebilirler…   Asırlardır dinmeyen sızı… Cenâb-ı Ali’ye, Muaviye nasıl kıydı… Oğlu Yezid ondan –bin beter- Timurlengi çok […]

KADIN VE DIŞARISI

  Batı toplumu, Yahudi-Hristiyan geleneğinin ürünüdür. Eskiçağdan beri, kadının ait olduğu yer konusunda verilen mesaj açıktır: “Erkek, karısının pazar yerine gitmesini engelleyerek ona sahip çıkmalıdır, çünkü pazar yerine çıkan her kadının başına eninde sonunda felaket gelir.” Mısırlı Philo (İÖ 20 İS 70), Yahudi kadınlara ortalıkta görünmemeleri için getirelen kısıtlamaları şöyle anlatır: “Kadınlar eve kapatılmışlardır, dış […]

MÜSLÜMANLARIN RAMAZAN GAVURLUĞU

Her sene ramazan ayı gelir, müslümanlar  dine daha  fazla bağlanacakları yere resmen gavur gibi düşman oluyorlar. Birde okumuşlar tayfası zıvanadan çıkıyor. Dinin safiyetine bir nevi  dinamit atıyorlar. Din onların sayesinde pir u pak olacakmış gibi. Sonuçta başımıza bir bela geleceği aşikâr. Hepimize bulaşacak bu felaketten Allah’a sığınırız. ÖRNEK OLAY: Tarih tekerrürden ibarettir. TİMUR SİVAS’I NEDEN […]

PEYGAMBERİMİZİ GEREKSİZ GÖREN GÖRÜŞ SAHİPLERİNİN GARİP İŞLERİ

 VAHHÂBİLERE-SELEFİCİLERE İKİ HEDİYE Birinci Hediye: Bir zat vefat etse, vefat sırasında başındaki takkeye 500 dirhem verilse, bit (kımıl) sebebiyle boynundaki bulunan iğnedeki ipe 150 dirhem verilse, gasil suyunu insanlar içseler, gasilden arta kalan sidiri bölüşseler, bu harekete günümüz vahhabileri ne der? Acaba. İşte tüm bunlar İbn-i Teymiyye merhumun cenazesinde yapılmıştır. Uydurma falan değil, öğrencisi İbni […]

HİKMETLERDEN

  Canip Efendi rahmetullahi aleyh:  Hadisi Şerif te Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem “insan taşa hüsnü zanla baksa feyziyab olur” buyurmuştur. Nitekim Kâbe taş amma Hacılar hüsnü zanla baktığı için aynı Mürşidin nazarıyla terbiye etmesi gibi hacı terbiye oluyor, derdi                        **  Kadir gecesi için Dr. Emin Acar Efendi son 15-17 günden itibaren aramalı, her […]

İNSANLAR, KADİR GECESİNİ ARIYORLAR

    İnsanlar kadir gecesini arıyorlar… Dündü mü!!!… bugün mü!!!…. diyorlar! Kulların ibadetleri cennete götürecek olsaydı başta Azâzil cennete giderdi. Bizleri, sevgimiz, aşkımız  ve Yüce Dostumuzun rahmeti yanına alacaktır. Allah’ım bizi sevsin. O sevmedikten sonra ne yaparsak yapalım…değişen ne olacak ki? Şeytan, bugüne kadar bütün kadir gecelerini meleklerin hallerine bakarak biliyor/bildi… değişen neyi oldu? Bir gönüle girmedikten […]