KURBAN

    Hzl: Özer ÇETİN İnsanoğlu, tarihte bereketli ürün elde etmek, elde ettiklerine karşılık minnettarlığını ifade etmek, düşmana galip gelmek, arzulanan bir şeyi gerçekleştirmek, korkulan tabiatüstü varlıklardan korunmak, zor durumlarla baş etmek, yaratırken tükendiğini düşündükleri tanrıların enerjisini artırmak ve kozmolojik devamlılığı sağlamak gibi nedenlerle beklentileri, korkuları, sevinçleri yüksek olduğunda sergileyebileceği en son davranışlardan biri olarak […]

ZİLHİCCE AY’ININ İLK ON GÜNÜ

  Hzl: ZEYNEP ŞAHİN Zilhicce ay’ının ilk on günü, hem Kur’ân-ı Kerîm’de hem de hadislerde yer almaktadır. Hz. Peygamber, Kur’ân’da üzerine yemin edilen “on gece”nin[1] Zilhicce’nin ilk on günü olduğunu söylemiştir.[2] Bu durum, bu günlerin Allah katındaki değerini göstermektedir. 1.Zilhicce Ay’ının İlk On Gününün Fazileti Zilhicce’nin faziletiyle alakalı hadisler, daha ziyade bu ayın ilk on […]

KAMİL İNSAN OLMADA İLK VAZİFE İNCİNMEMEKTİR

    ‘’Yolunda öldü ‘’ derler başka ne günahımız vardır Seyyid Osman Hulusi İnsanın kemâlat yolunda geçirdiği evrelerin, evvelinde ve sonunda incitmek/incinmek mevzuu bulunur. Kulluk, sadece namaz kılmak, oruç tutmak, sabahlara kadar ibadet etmek, hayratta bulunmak demek değildir. Çünkü bunlar bendelik icaplarıdır. Asıl insanlık, incitmemek/incinmemektir. İşte bu mertebeye vasıl olan kimse insân-ı kâmildir. İnsanı kemal […]

GÖKTE YILDIZ OLABİLİRİZ, FAKAT AHLAK BAŞKA

AHLÂK; İnsanlığın Alâmet-i Fârikası Cavit SUNAR İbn Miskeveyh özellikle, İbn Sînâ’nın ilim ve Felsefe alanındaki şöhretinden ötürü de, onunla aralan daima açık kalmıştır. Nitekim bu yolda şöyle bir fıkra anlatılmaktadır: İbn Miskeveyh, bir gün, sarayda pek seçkin bir öğrencisine ders verirken içeriye İbn Sînâ girmiş ve İbn Miskeveyh’in Matematikteki bilgisizliğine işaret kasdı ile önüne bir […]

PİSAGOR, SOKRAT VE EFLÂTUNA GÖRE MUTLULUK

  Arito’dan önce gelen Pisagor, Sokrat, Eflâtun ve bunlar gibi bazı filozoflara göre de faziletler ve (Mutluluk) ruhtadır. Bunlar, bunun için mutluluğu, yalnız, Hikmet, İffet, Şecaat ve Adalet gibi ahlâkî faziletlerden ibaret saymışlardır. Bunlarca, ruhta ahlâkî faziletler bulundukça o ruh mutludur ve başka bir şeye muhtaç olmaz. Zira, ruh, bu faziletlere mâlik olunca, meselâ, bedence, […]

ALLAH TEÂLÂ’YA KULLUK

Filozoflarca insanın Allah Teâlâ’ya kulluğu üç türlüdür : 1-        Beden ile yapılan ibâdetler ki bunlar da (namaz, oruç, kutsal yerleri ziyaret ve dua) gibi şeylerdir. 2-        Ruha ait olan ibâdetler ki bunlar da (Allah’ı bilmek, Allah’ı birlemek, Allah hakkında doğru inançta bulunmak ve O’na şükretmek, ve O’nu medh ve senâ etmek ve bütün Kâinatta O’nun […]

HİÇ OLMAZSA EVDE VE GECELERİ YATARKEN KADINLAR SAÇLARINI ÖRTMELİ

İslâm’ın kadınlar için koyduğu emirlerden biride örtünmedir. Ancak Günümüz kadınında örtünme bir sorun haline gelmiştir. Ümmi boyutta [herşeyin sâfi olduğu ilim] bazı şeyler mecburiyet hasıl ettiğinden örtünmeyi gerektiren bir durumu sizlere açalım. Bir kardeşim vardı. Çok evvel vakit bana rüyasını tabir ettirmek istemişti. Bizde “bildiğimizin ârifi olarak oluruz” dedik. Rüya başlangıcında birde beni görmüş, “hemen […]