EPİKTETOS- DÜŞÜNCELER ve SOHBETLER (Konu Başlıklı Düzenleme)

 Hayatı: Milattan sonra 55 yılında Phrygia (Frigya)’da Hierapolis’te (Şimdiki Pamukkale yakınları) doğduğu rivayet edilen bir Yunan filozofudur. Çocukken Roma’da İmparator Neron’un azatlısı Epaphroditos’a satılmış bir köle idi. Asıl adı bilinmediği için Yunanca “satın alınmış adam-köle uşak” anlamına gelen “Epiktetos” olarak adlandırılmıştır. Epiktetos, Roma’da felsefe okuma imkânını bulmuş, kölelikten kurtulunca felsefe öğretmenliği yapmış, 90–94 yıllarında Roma […]

YAHUDİLERDE MÜSLÜMAN OLACAKTIR

Biliyoruz ki gaybı Allah Teâlâ ve bildirdikleri dışında kimseler bilmez. Gaybın sınırlayıcılığı ile Allah Teâlâ kendi özgürlüğünü de sınırlamaktan münezzehtir. Onun kendine yeten hali ile aldığı kararda mahlukatın “daha önce bu şekilde olmasını takdir ettin, şimdi neden değiştiriyorsun” demesi muhaldir. Velevki söyleyenler arasında nebiler ve rasüllerde olabilir. Zamanımız ve daha önceki bin yıl içerisinde geçmişin […]

RUSYA HAKKINDA

İsmail Emre kuddise sırruhu’l-âlî Efendim hazretleri  1951 yılında buyurdular ki: Çok yaklaştı; (Avrupa’yı işaret ederek) bu taraf hep Müslüman olacak. (Rusya’yı işaret ederek) yalnız şu taraf olmaz. Onlar dünyanın deccalı. Onların içinde de dindarlar var. Onlar ortadan çekilirlerse, Ruslar mahvolacak. Dinsiz milletler yaşayamazlar. (Muhterem okuyucularımıza bu münasebetle 24.17.1951 de doğmuş bir (Doğuş)un birkaç dörtlüğünü veriyoruz): […]

İSMAİL EMRE (Kaddesa’llâhu sırrahû) 2

  Sevgili Hâfız Develi… Zâhiren öldü öleli, Bâtınan bana geldi geleli, Kalmadı gönlümün aslâ emeli. Hiç cihana gelmedi böyle (veli)… İki cihan zâhir oldu ben (Halil)i seveli.  24 Haziran 2009 Çarşamba Taşı aldı Dünya’dan. Ben geldim, Gönül yaptım,Kapısı Bütün İnsan. İSMAİL EMRE’NİN HAYATI İsmail Emre, nüfus kağıdına göre (1315-1899)’da, fakat gerçekte (1316-1900)’da Adana’da doğmuştur. Kendisinden […]

İSMAİL EMRE (Kaddesa’llâhu sırrahû)

        DOĞUŞLAR 1   DOĞUŞLAR 2   SOHBETLER   SOHBETLER’DEN SEÇKİLER   İÇ KAYNAK DERGİSİ   EMRE’DEN GÜZEL SÖZLER   NASRETTİN HOCA FIKRALARININ TASAVVUF’I İZAHI   İSMAİL EMRE’NİN HAYATI İsmail Emre, nüfus kağıdına göre (1315-1899)‘da, fakat gerçekte (1316-1900)‘da Adana’da doğmuştur. Kendisinden alınan bilgiye göre babası Koca Hoca Hakkı Efendi, ulemadan bir kişidir. Dedesinin adı Ahmet […]

KALEMİN AŞKI

Gülzârı Savabın Birinci Kısmının Hülâsasından Bütün insanların bitmez tükenmez hamdı, şükrü kaleme, yazıya şeref ihsan buyuran yüce Tanrıya mahsustur. Tanrı kalemi tuba dalı ve selvi gibi yaratmış ise de başka ağaçların hilâfına, onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah yemişini yüksek sözler olarak halkeylemiştir.   Kalem Tanrıya âşıktır, fakat aşkını hakkiyle yazamadığından şaşırıp kalmış; ağlamayı âdet edinmiştir; […]

GÜLZÂRI SAVAB -NEFES ZADE İBRAHİM

GÜLZÂRI SAVABIN BİRİNCİ KISMININ HÜLÂSASI     Bütün insanların bitmez tükenmez hamdı, şükrü kaleme, yazıya şeref ihsan buyuran yüce Tanrıya mahsustur. Tanrı kalemi tuba dalı ve selvi gibi yaratmış ise de başka ağaçların hilâfına, onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah yemişini yüksek sözler olarak halkeylemiştir. Kalem Tanrıya âşıktır, fakat aşkını hakkiyle yazamadığından şaşırıp kalmış; ağlamayı âdet edinmiştir; […]