HİMMETİN BİLİNMEYEN SIRRI (Korku)

Küçükken ıssız bir evdeki bir kısım eşyayı beklemek için orda tek başıma gecelemiştim. Eve hırsız girecek, diye durmadan şeytan vesvese, nefsim ise vehim veriyordu. Hâlbuki kapılar da kapalı idi. Ben de gaybî duyguların ortaya çıkışı, hislerin yanılması ve korkunun şiddetinden olacak ki hırsızın var olduğunu zannettim. Sanki adamın tıkırtısını duyuyordum. Kapının yanına geldi, kapıyı çaldı, […]

GAYBÎ BİLGİLERİ OKUMAK

Gaybet hâlinde iken âlimlerinden birini gördüm. Gökyüzü berrak ve yıldızlarla dolu idi. Âlim, “Bu güneş ve yıldızların manasını anlıyor musun?” dedi. “Buyurun söyleyin dedim”. Şunu dedi: “Allah gece ve gündüz kullarına bakar, O’nun gece bakışı yıldızlar, gündüz nazar etmesi ise güneştir”.   Yine gaybet hâlinde iken, yıldızlı bir gökyüzü gördüm. O semâdaki yıldızlardan, Kur’ân-ı Kerim’i […]

ÂŞK’IN BİLİNMEYENLERİ

Muhabbetten Aşka Cüneyd Bağdadî kaddese’llâhü ruhâhû ye (hyt. 297/909) “Aşk nedir”, diye sorulduğunda şöyle dedi: “Aşkın ne olduğunu bilmiyorum. Fakat bir çocuğa âşık olan kör bir adam görmüştüm. Kendisine bağlanmayan çocuğa şöyle seslenmişti: “Sevgilim benden ne istiyorsun?” Çocuk, “ruhunu”, diye karşılık verince, derhal ruhdan ayrıldı, canını fedâ etti” [1]   Aşk İnsanın içini ve ciğerini […]

MELEKLERDE KORKAR

  Bir gün bir melek beni yükseltmişti. Arkamdan gelip beni tutmuş ve sırtına almıştı. Sonra önüme geçti beni öptü. Nuru basiretime saçıldı. Bundan sonra بســـــم  الله  الذى  لا  اله  الا  هو  الرحمن  الرحيم “Bismillahillezî la ilâhe illâhû ve’r-Rahmanu’r-Rahîm” “Kendinden başka ilah olmayan Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle” dedi. Biraz yükseltti sonra beni bıraktı.   […]

ŞEYTANIN İSMİ

Yine bir gün gaybet hâlinde iken şeytanı gördüm ve tanıdım. Fakat doğru söyleyip söylemediğini denemek için tanımamazlıktan geldim ve ona sordum: “Kimsin ve adın nedir?”. “Garip bir adamım, ismim de  يوناق “Yunak” “Hayır sen Azâzîlsin” dediğim zaman derhal üzerime atıldı ve: “Evet ben Azâzîlim, ne yapacaksın?” Aramızda maceralar geçti, bunlardan biri şudur: Bedenim bedenine ve […]

“ALLAH” DERKEN, SEHVEN “ŞEYTAN”I ZİKRETMEK

الله  ALLAH İSMİ HAKKINDA İsteyerek de istemeyerek de canlıların nefislerindeki zikir, alıp verdikleri nefeslerdir. Çıkan ve giren her solukta Allah Teâlâ’nın ismi vardır. Bu da “he” sesidir. Çıkan “he” nin kaynağı kalptir, inen “he” nin kaynağı ise Arştır. “Hû” kelimesindeki “vav” ise ruhun ismidir. Çünkü Hazret-i rubûbiyetin hizmetçilerindendir. Onun için de bu vuslatı kazandırmıştır. Şeyhlerden […]

BEDENİ SOĞUK İNSANLARIN ARKA PLANI

Cumûd Nefs ateşi, şeytanlık ateşi, açlık ve susuzluk köpeği ateşi, şehvet ateşi ve bütün bunların kapsamına giren çirkin huylar türünden olan kötü ateşleri söndürdükten sonra meydana gelir. Durum böyle olunca, biri semâya çıkan, diğeri oradan inen iki soğukla, dâhil ve bâtın serinler, harareti gider. O zaman Seyyâr, soğukta donuk bir hale gelir. Bu af soğukluğu […]