İSLÂMİYETLE SOSYALİZM BAĞDAŞABİLİR Mİ?

  İSLÂMİYET VE OSMANLI SOSYALİSTLERİ Hzl: Kerim Sadi, A. CERRAHOĞLU, [Nevzat Cerrahlar ] — OSMANLI SOSYALİSTLERİ İSLÂMİYET’ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLARDI? İkinci Meşrutiyet’ten sonra haftalık bir organla fikirlerini yaymağa başlayan Osmanlı sosyalistleri, İslamiyet’i kendilerine en büyük yardımcı sayıyorlar ve Kur’an’daki âyetlerle İslâm Peygamberinin hadîslerinde sosyalizm prensipleri için sağlam bir dayanak buluyorlardı. İslâm dini, bilindiği gibi, RİBAYI […]

ANNA AHMATOVA

  Anna Ahmatova (23 Haziran 1889 ‘ 5 Mart 1966) Gerçek ismi Anna Andreevna Gorenko olan yarım yüzyıl boyunca romantik ve duygusal St. Petersburg geleneğinin en önemli temsilcisi Rus şair. Ahmatova’nın çalışma alanı, kısa lirik şiirleri evrenselleştirmekti. 1935-1940 arasında Stalinist terör olarak bilinen dönemde Requem adlı trajik şaheseriyle öne çıktı. Eserlerinde Stalinizm gölgesinde yaşayan yaratıcı […]

YAŞAR NEZİHE BÜKÜLMEZ ‘İN HAYATI (1882-1971)

  Hazırlayan: İLKNUR TATAR İlk yıllar Yaşar Nezihe Bükülmez, 29 Ocak 1882 (17 Kanûn-i sânî (Ocak) 1297) tarihinde İstanbul’da Şehremini semti Baruthâne Yokuşu’ndaki harap bir evde dünyaya geldi.  Doğum tarihini kendisinden bahseden kaynaklar farklı göstermektedir.  Bu farklılıkları Rumî yılın Miladî yıla çevrilmesinde ortaya çıkan farklılıklar olarak değerlendirebiliriz. Gerek Yaşar Nezihe’nin Taha Toros’a teslim ettiği tercüme-i […]

MODERN DÜNYANIN DÂHİLERİ

  Tarihçi Bettany Hughes; Karl Marx, Friedrich Nietzsche ve Sigmund Freud’un eserlerinin biçimlenmesine yardımcı olan entelektüel ortamları keşfediyor. 1.Bölüm: MARKS 19’uncu yüzyıla dönelim.  Endüstride, teknolojide ve siyasette birçok değişimin yaşandığı, çok önemli ve çalkantılı bir yüzyıla.  Ama fikirlerde de çok önemli bir değişim oldu.  Bildiğimiz dünyayı, büyük sancılarla var edecek büyük, cesur ve tehlikeli fikirler. […]

MİLADA HORAKOVA

    Horakova, Almanya’nın 1939’da Çekoslovakya’yı işgali üzerine direnişçilere katıldı, tutuklandı, idama mahkûm edildi, cezası hayat boyu hapse çevrilince savaş yıllarını toplama kampında geçirdi. Savaştan sonra serbest kaldı, Prag’a dönüp 1945’te seçimlere katıldı ve milletvekili oldu. 1948’de meydana gelen komünist darbeden sonra istifa etmek zorunda kaldı ama dostlarının memleketten ayrılması için yaptıkları tavsiyeleri reddederek Prag’da […]

HİRİSTİYAN KOMÜNİSTİK DOKTRİNİN İBRANΠKÖKENLERİ

  Tanrı’nın “sevgili yaratığı” Yahudi kavmi tarihe barbar ve acımasız bir barbar fatih olarak giriyor. Gezginci kalabalıklar, faal ve çalışkan bir halkın çabası sayesinde verimli ve müreffeh kılınmış bir ülkeyi baştanbaşa dolaşıyorlar ve yerli halkı, sonunda tamamen imha ediyorlar. Her şey Yahudi kavminin eline geçiyor. Fethedilmiş Filistin toprağın taksimine geçiliyor. O zamanlar İsrail’de ne asalet, […]