HAVÂSSU’L-KUR’ÂN-HAVÂSSU’L-QORAN

  Hikmet KOÇYİĞİT Journal of Islamic Research 2012;23(2):55-72   ÖZET Havâs ilmi elit bir disiplindir ve tarihsel süreçte önemli değişimler geçirmiştir. Kur’ân ilimlerinden birisi olan Havâssu’l-Kur’ân da Havâs ilminin bir şubesi sayılır. Kur’ân’ın, kendisini bir bereket ve şifa kaynağı olarak takdim etmesi, bu minvalde Hz. Peygamber’den nakledilen hadisler ve birçok seçkin insanın, Kur’ân’ın manevî tesirine […]

TÜRK MİLLETİNE ZARAR VERMEK İSLÂM DİNİNE  ZARAR VERMEK GİBİDİR

  Her halde şu muhakkaktır ki, Sünnî-İslâmiyyet bugünkü varlığını ne derece Türk’e medyunsa, Türk ırkı da millî mevcûdiyyetinin bekasını ayni derecede İslâmiyet’e medyundur. TÜRK IRKI LEHİNDEKİ HADİSLER (Vânî Efendi) Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellemin Arapları Türkler aleyhine hareket etmekten men’eden: — Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyiniz! hadîsini de bu ictihâdına delil olarak zikretmektedir. […]

ŞAHMERAN HİKÂYESİ YA DA BİR ÖLÜMSÜZ DAHA

  Bundan çok asırlar önce yani Sultan Süleyman peygamberin zamanından sonra Cenabı Hakk, Adana şehrinde Resulü olarak Daniyal Hazretleri’ni göndermişti. Halkın bir çoğu bunun peygamberliğine inanmış ve bir çoğu da inanmayarak kafir olmuşlardır. (…) Daniyel bir gün ilmi hikmetle (Tanrısal bilgiyle) insan oğlunun kıyamete kadar sağ kalabileceğinin ilacını araştırmağa başladı. Kendisinin bu hikmete ait bir […]

SAÇLAR, NEDEN UZUN OLMALI ?

   Vril rahibeleri… Saçları uzundu. O saçlar anten işlevi görüyor, yıldızlarla telepatik iletişime geçiyorlardı.  ALINTI   Yerli Kültüründe, erkek ve kadın, saçlarının uzunluğu ve görkemliliği ile tanımlanırlar. Zalimler tarafından saçlarının kesilmesi, aşağılanma yoluyla boyun eğme yani  o topluluğunun yenilgisini temsil eder. Bu grubun saçlarını taraması; düşünce uyumu, örgü; düşünce BİRliğini, bağ; düşünceyi sağlama alma ve […]

HOW GREEN WAS MY VALLEY -VADİM O KADAR YEŞİLDİ Kİ (1941)

  «Vadim o kadar yeşildi ki» isimli İngiliz romanını okuyorum. İngilizlerin zihniyetini göstermek bakımından çok mühim bir kitap. Orada, İngiliz milletinin nasıl düşündüğünü, neler hissettiğini görüyoruz. Onun için, İngiltere’nin Bolşevikleşmesi tehlikesini ben şahsen uzak görüyorum. İngiliz zihniyeti, milli an’anelere çok bağlı bulunuyor. GOEBBELS’İN HATIRALARI -Goebbels Diaries 1942-1943   http://tr.wikipedia.org/wiki/Vadim_O_Kadar_Ye%C5%9Fildi_Ki_(roman) http://tr.wikipedia.org/wiki/Vadim_O_Kadar_Ye%C5%9Fildi_ki_(film)     Yönetmen: John Ford     […]

ALEVİLER, NEDEN TAVŞANI SEVMEZLER

  “BARIŞIN SİMGESİ”: GÜVERCİN Tufan sırasında suların çekilip çekilmediğini anlamak için Nuh’un gemisinden salınıp, ağzında zeytin dalıyla dönen güvercin, barışın simgesi sayılmıştır. Araplar, kentlerarası haberleşme için, yüzyıllardan beri posta güvercini kullanıyorlardı. Sefere çıkan her ordu, birçok Müslüman kentine ve kalesine ait güvercinleri beraberinde getirmekteydi. Bu güvercinler, mutlaka yuvalarına geri dönecek şekilde eğitilmişlerdi ve devletin, bu […]

KUTSAL BÖCEK: BOKBÖCEĞİ

  “Scarabeiade” ailesinden “Scarabeus sacefler yani bokböcekleri, Eski Mısır’da ölümsüzlüğün ve varoluşun simgesi olarak kutsal nitelik taşıyordu. Bokböceği etobur hayvanların dışkı toplarını toprak altına taşıyıp içine yumurtlayarak soyunu sürdürür. Dışkı topunun içinde yumurta halinden ergin hale geçen bokböceği “Scarab”, güneşin her gün yeniden doğuşuna benzetilerek Eski Mısır’da her sabah güneşi doğuran ve gün boyu ilerleten […]