UNUTULANLAR DIŞINDA YENİ BİR ŞEY YOK / OSMAN PAMUKOĞLU PAŞA

“VATAN SAĞOLSUN” diyenlere ithaf edilmiştir وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ Ve immâ tehâfenne min kavmin hiyâneten fenbiz ileyhim alâ sevâin, innallâhe lâ yuhıbbul hâinîn(hâinîne). “Eğer bir kavmin hiyanetinden endişe edersen, hemen doğrudan doğruya antlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir; çünkü Allah hainleri sevmez.” [Enfal, 58] إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ […]

“EĞER DOSTLARDAN BİRİ İLERİDE İNAT EDER VE KENDİ DİLEDİĞİNİ YAPARSA BU YÜZÜĞÜN TILSIMI BOZULACAKTIR!”

BİR KEŞMİR MASALI: YÜZÜĞÜN SIRRI Türkçesi: Prof. Dr. Halil Toker “Hindistan’ın tacı”, “Güney Asya’nın İsviçresi”, “dünya üzerindeki cennet misali ülke” Keşmir. Tarih boyunca seyyahların güzelliğine hayran kaldıkları, şairlerin şiirlerine konu olmuş destansı bir ülke Keşmir. Ancak bu ülkeye bahşedilen olağan üstü güzellikler, ülke halkının hayatının da aynı derecede güzel ve huzurlu olmasını sağlayamamıştır. Ne yazık […]

ARAPÇADAN TÜRKÇEYE TERCÜME HATALARI

Not: Okunması gereken bir makale İlyas KARSLI*   Özet: Tercüme, bir metni bir dilden başka bir dile aktarma işlemidir. Bu aktarım bir takım kurallar ve diller arasındaki benzerlikler ve zıtlıklar üzerine bina edilir. Tercüme faaliyetlerinin ne zaman ve kim tarafından başlatıldığı bilinmemektedir. Çevirmen, çevirdiği metindeki bütün kelimeleri bilmek zorundadır. Fakat bu da çeviri için yeterli […]

CUBRÂN HALÎL CUBRÂN [CİBRAN] ’IN “SURÂHU’L-KUBÛR” ADLI HİKÂYESİ

         Sevim Özdemir*   Özet: Cubrân Halîl Cubrân (1301-1349/1883-1931), Mehcer (Göçmen) Edebiyatının ve Romantizm akımının önde gelen yazarlarından biridir. Arapça ve İngilizce olmak üzere pek çok eseri vardır. Eserlerinden bazıları da Türkçeye çevrilmiştir. Yazılarında gelenek-göreneklere ve feodalite rejimine daima karşı çıkmıştır. Yazarlığının yanı sıra aynı zamanda bir ressamdır ve bu özelliği yazılarında yaptığı tasvirlerle […]

SA’Dİ-Yİ ŞİRÂZİ (1213?-1292)

 Hzl: Prof. Dr. Mehmet Kanar İranlı büyük şair ve edip. Tam adı Ebû Abdullah Muşerrifuddin b. Muslih eş-Şîrâzî. Hayatı hakkındaki bilgiler daha çok biyografi tarzındaki eserlerle, kendi kaleme aldığı kitaplardan çıkan bilgi kırıntılarına dayanır. Sa’dî mahlasını Salgurlu Türk Atabeklerinden Ebûbekr b. Sa’d b. Zengî (1203-123l)’den aldı. İlköğrenimini Şiraz’da tamamladıktan sonra Isfahan üzerinden Bağdat’a gitti ve […]

[HÂFIZ’IN BİR BEYTİNİN ŞERHİ]- Şerh-i Yek Beyt-i Hâfız

Hzl: Kadir TURGUT “Çirkinlik Yoktur, Herşey Gizlenemez Mükemmelliktedir” Kemalpaşazâde Şemseddin Ahmed’in, Fars edebiyatının ünlü şairlerinden Hâfiz-ı Şîrâzî’nin “Şeyhimiz, ‘yaratılışta hata yoktur’ dedi; bravo hata örten bakışına” anlamındaki beytini kelam ve felsefe açısından şerh ettiği “Şerh-i Yek Beyt-i Hâfız” adlı Farsça risalesinde, yaratılışta hata varmış gibi görülmesinin nedenini ve aslında bu durumun tam bir adalet ve […]

HÂFIZ-I ŞİRÂZÎ’DEN GAZELLER

Hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet KANAR GAZEL 1 Farsça metin Vezin: Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Elâ yâ eyyuhessâkî! Edir ke’sen ve nâvilhâ Ki aşk âsân numûd evvel, velî uftâd muşkilhâ Bebûy-i nâfeî kâhir sabâ zan turre bugşâyed Zi tâb-i ca’d-i muşkîneş çi hûn uftâd der dilhâ Merâ der menzil-i cânân çi emn-i eyş çun her dem […]

COĞRAFYA SAVAŞMAK İÇİNDİR / Yves Lacoste

Çeviren: Ayşm Arayıcı “Dünyada coğrafya bilgisine sahip olan tek millet İngilizlerdir. Amerikalılar, İngilizlerin öğrettiği kadar bilirler. Bizim Türkler ise en cahili olanlar arasındadır. Türk siyaset adamları ise coğrafyayı hiç bilmezler”. İlber ORTAYLI (TV Sohbetinden) Dikkat: Coğrafya! Coğrafyanın resimleri ve sözcükleri hızla çoğalmaktadır. Dili bozulmaktadır: Ülke, bölge, doğal  çevre, “Kuzey-Güney”, hatta takımadalar bile. Haritalar ve manzaralar […]

FİLİSTİNLİ ARAPLAR TOPRAKLARINI YAHUDİLERE Mİ SATTI???

21 Kasım 1900’de yayınlanan Duhul Şartları Nizamnamesi ile Siyonistlerin Filistin’e yerleşmesini önlemek için ”Kırmızı Pasaport” uygulaması başlatılmıştı. Bu arada Osmanlı ülkesinde yaşadığı halde ABD ve İngiliz vatandaşı olup bazı haklar kazanmak isteyen Museviler de, tabiiyetine girdikleri ülkelerde yaşamak zorunda bırakılmışlardı.  1867 tarihli Osmanlı Arazi Kanunnamesi Musevilerin Kutsal Topraklarda arazi almalarını engellemiyordu. 5 Mart 1883’de çıkarılan […]

KİTLE KÜLTÜRÜNE ALAYCI BİR YAKLAŞIM: BEİNG THERE, Merhaba Dünya (film)

BEİNG THERE, Merhaba Dünya (film) Yönetmen: Hal Ashby Yapımcı :Andrew Braunsberg Senarist  : Jerzy Kosinski (kendi romanından) Oyuncular : Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn Douglas, Müzik: Johnny Mandel Görüntü yönetmeni:  Caleb Deschanel Yapım yılı :1979 Çıkış tarih(ler)i 19 Aralık 1979 ABD Ocak 1984 Türkiye Süre: 130 dakika Ülke:ABD Dil : İngilizce, İtalyanca, Rusça   Hakkında: […]

ANTİCHRİST (DECCAL)

DÜCANE CÜNDİOĞLU — “Doğa Şeytan’ın mâbedidir!” (Nature is Satan’s church!) Zihnim bu aforizmanın çağrışımlarıyla meşgul. Hem de fenâ bir hâlde. Çünkü son iki gecedir ‘Antichrist’i seyrediyorum. Deccal’i… Sinema tarihinin —saygıyla selâmladığım— en büyük meczublarından Lars von Trier’in son filmini… Kim ne derse desin, Antichrist, daha şimdiden bir başyapıt! Diliyle… tekniğiyle… ve konusuyla… Dönüp dönüp bir […]

KARİKATÜRİZE OLMADAN KURTULMAK

Merak etme Yorgo, ben senin arkandayım. (Çizen: Mehmed Sa’di) Âyine, N: 7, 29 Eylül 1337 / 1921, s. 1 Atasözlerimizden: Her çıkışın bir inişi vardır. Çorbacının düştüğünün resmidir. (Çizen: Haydar Şevket) Âyine, N: 59, 4 Teşrin-i Evvel 1338 / 4 Ekim 1922, s. 1 Her sabah bir şeytanet Şeytan: Ha gayret ha gayret, seni dünya […]

AHDE VEFÂ- Muzaffer OZAK Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendi -İRŞAD

  وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfû bil ahdi, innel ahde kâne mes’ûlâ(mes’ûlen).  Kendisi reşid oluncaya-onsekiz yaşını dolduruncaya kadar, iyi niyetle değerlendirmelerin dışında yetimin malına yaklaşmayın. Sözlerinizi taahhütlerinizi eksiksiz-kusursuz yerine […]

Ord. Prof. Dr. AHMET SÜHEYL ÜNVER (1898-1986)

Ahmet Süheyl Ünver 17 Şubat 1898 tarihinde İstanbul Haseki’de annesinin babası Hattat Mehmet Şevki Efendi’nin Bostan Hamamı sokağındaki 32 no’lu konağında, ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir (Çoker: 1983: 554) Babası, Posta Telgraf Nezâreti İstanbul Muhaberat-ı Umumiye Müdürü Tırnovalı Mustafa Enver Bey, büyük babası Tırnova Eşrafından ticaretle meşgul ve arada resimde yapan Daizade Hacı Mehmet […]

İSLÂMİYET VE OSMANLI SOSYALİSTLERİ

KERİM SADİ, [Nevzat Cerrahlar ] A. CERRAHOĞLU Değeri bilinmemiş ama Türk solunun ağır toplarındandır. Asıl adı Nevzat Cerrahlar olup A. Cerrahoğlu takma adı ile yazmıştır. A. Cerrahoğlu adı ile “Türkiye’de Sosyalizm Tarihine Katkı” isimli eseri 1975 yılında yayınlanmıştır. ikinci cildini tamamlamaya ömrü yetmemiştir. Bir de “tarih anlayışı olmayan tarihçi :Fuat Köprülü” isimli 1964 basımı 43 […]

ŞEYHÜLİSLÂM MUSTAFA SABRİ EFENDİ rahmetullahi aleyh

Bediüzzaman Said Nursî‘nin Tarihçe-i Hayat‘ı için kaleme aldığı Mukaddime’de Ali  Ulvi  Kurucu  şöyle  diyor: “Allâme  Şeyhülislâm  Mustafa  Sabri  Efendi merhumdan, feragate ait şöyle bir söz işitmiştim: İslâm bugün öyle mücâhitler ister ki, dünyasını değil, âhiretini dahi feda etmeye hazır olacak…” Kaynak: Nisan – Mayıs – Haziran – 2009- Gurbetteki Şeyhülislâm: Mustafa Sabri Efendi (1869–1954) http://www.yagmurdergisi.com.tr

FARK VE CEM’

Hzl: Nurgül KARAYAZI Ayırmak, dağıtmak, seçilmek, ayırt etme, başkalık alâmeti gibi mânâları olan fark, tasavvufî bir terim olarak, çoklukta birliği, birlikte çokluğu herhangi bir engelleme olmadan görmek demektir. Yine bir târife göre, beşerî hâllere yaklaşma ve kulluğu yerine getirme açısından kulun kesbine, fark (tefrika) denir.[1] Mutasavvıflar fark ile cem’i birlikte kullanmışlardır. Cem’ toplamak, dikkat ve […]

BÜYÜK TÜRK BİLGİNİ AHMED SÜREYYA EMİN BEY

Ahmed Süreyya Emin Bey, 1848 yılında İstanbul’da doğmuş 1923 senesi Nisan ayında yine İstanbul’da intikalleri vaki olmuştur. Makamı Ortaköy’deki Yahya Efendi Camii’nin bulunduğu mezarlıkta aile kabristanındadır. İbtidai ve rüştiye tahsillerini İstanbul’da tamamlamıştır. Babası, Enderunu Hümâyun’da yetişmiş olan Mabeyn-i Hümâyun baş kâtibi merhum Emin Bey’dir. Büyük babası Mihrişah Valide Sultan’ın yağlıkçıbaşısı El Hac İbrahim Ağa’dır. Ahmed […]