COĞRAFYA SAVAŞMAK İÇİNDİR / Yves Lacoste

Çeviren: Ayşm Arayıcı “Dünyada coğrafya bilgisine sahip olan tek millet İngilizlerdir. Amerikalılar, İngilizlerin öğrettiği kadar bilirler. Bizim Türkler ise en cahili olanlar arasındadır. Türk siyaset adamları ise coğrafyayı hiç bilmezler”. İlber ORTAYLI (TV Sohbetinden) Dikkat: Coğrafya! Coğrafyanın resimleri ve sözcükleri hızla çoğalmaktadır. Dili bozulmaktadır: Ülke, bölge, doğal  çevre, “Kuzey-Güney”, hatta takımadalar bile. Haritalar ve manzaralar […]

FİLİSTİNLİ ARAPLAR TOPRAKLARINI YAHUDİLERE Mİ SATTI???

21 Kasım 1900’de yayınlanan Duhul Şartları Nizamnamesi ile Siyonistlerin Filistin’e yerleşmesini önlemek için ”Kırmızı Pasaport” uygulaması başlatılmıştı. Bu arada Osmanlı ülkesinde yaşadığı halde ABD ve İngiliz vatandaşı olup bazı haklar kazanmak isteyen Museviler de, tabiiyetine girdikleri ülkelerde yaşamak zorunda bırakılmışlardı.  1867 tarihli Osmanlı Arazi Kanunnamesi Musevilerin Kutsal Topraklarda arazi almalarını engellemiyordu. 5 Mart 1883’de çıkarılan […]

KİTLE KÜLTÜRÜNE ALAYCI BİR YAKLAŞIM: BEİNG THERE, Merhaba Dünya (film)

BEİNG THERE, Merhaba Dünya (film) Yönetmen: Hal Ashby Yapımcı :Andrew Braunsberg Senarist  : Jerzy Kosinski (kendi romanından) Oyuncular : Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn Douglas, Müzik: Johnny Mandel Görüntü yönetmeni:  Caleb Deschanel Yapım yılı :1979 Çıkış tarih(ler)i 19 Aralık 1979 ABD Ocak 1984 Türkiye Süre: 130 dakika Ülke:ABD Dil : İngilizce, İtalyanca, Rusça   Hakkında: […]

ANTİCHRİST (DECCAL)

DÜCANE CÜNDİOĞLU — “Doğa Şeytan’ın mâbedidir!” (Nature is Satan’s church!) Zihnim bu aforizmanın çağrışımlarıyla meşgul. Hem de fenâ bir hâlde. Çünkü son iki gecedir ‘Antichrist’i seyrediyorum. Deccal’i… Sinema tarihinin —saygıyla selâmladığım— en büyük meczublarından Lars von Trier’in son filmini… Kim ne derse desin, Antichrist, daha şimdiden bir başyapıt! Diliyle… tekniğiyle… ve konusuyla… Dönüp dönüp bir […]

KARİKATÜRİZE OLMADAN KURTULMAK

Merak etme Yorgo, ben senin arkandayım. (Çizen: Mehmed Sa’di) Âyine, N: 7, 29 Eylül 1337 / 1921, s. 1 Atasözlerimizden: Her çıkışın bir inişi vardır. Çorbacının düştüğünün resmidir. (Çizen: Haydar Şevket) Âyine, N: 59, 4 Teşrin-i Evvel 1338 / 4 Ekim 1922, s. 1 Her sabah bir şeytanet Şeytan: Ha gayret ha gayret, seni dünya […]

AHDE VEFÂ- Muzaffer OZAK Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Efendi -İRŞAD

  وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً Ve lâ takrabû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddehu, ve evfû bil ahdi, innel ahde kâne mes’ûlâ(mes’ûlen).  Kendisi reşid oluncaya-onsekiz yaşını dolduruncaya kadar, iyi niyetle değerlendirmelerin dışında yetimin malına yaklaşmayın. Sözlerinizi taahhütlerinizi eksiksiz-kusursuz yerine […]

Ord. Prof. Dr. AHMET SÜHEYL ÜNVER (1898-1986)

Ahmet Süheyl Ünver 17 Şubat 1898 tarihinde İstanbul Haseki’de annesinin babası Hattat Mehmet Şevki Efendi’nin Bostan Hamamı sokağındaki 32 no’lu konağında, ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir (Çoker: 1983: 554) Babası, Posta Telgraf Nezâreti İstanbul Muhaberat-ı Umumiye Müdürü Tırnovalı Mustafa Enver Bey, büyük babası Tırnova Eşrafından ticaretle meşgul ve arada resimde yapan Daizade Hacı Mehmet […]

İSLÂMİYET VE OSMANLI SOSYALİSTLERİ

KERİM SADİ, [Nevzat Cerrahlar ] A. CERRAHOĞLU Değeri bilinmemiş ama Türk solunun ağır toplarındandır. Asıl adı Nevzat Cerrahlar olup A. Cerrahoğlu takma adı ile yazmıştır. A. Cerrahoğlu adı ile “Türkiye’de Sosyalizm Tarihine Katkı” isimli eseri 1975 yılında yayınlanmıştır. ikinci cildini tamamlamaya ömrü yetmemiştir. Bir de “tarih anlayışı olmayan tarihçi :Fuat Köprülü” isimli 1964 basımı 43 […]

ŞEYHÜLİSLÂM MUSTAFA SABRİ EFENDİ rahmetullahi aleyh

Bediüzzaman Said Nursî‘nin Tarihçe-i Hayat‘ı için kaleme aldığı Mukaddime’de Ali  Ulvi  Kurucu  şöyle  diyor: “Allâme  Şeyhülislâm  Mustafa  Sabri  Efendi merhumdan, feragate ait şöyle bir söz işitmiştim: İslâm bugün öyle mücâhitler ister ki, dünyasını değil, âhiretini dahi feda etmeye hazır olacak…” Kaynak: Nisan – Mayıs – Haziran – 2009- Gurbetteki Şeyhülislâm: Mustafa Sabri Efendi (1869–1954) http://www.yagmurdergisi.com.tr

FARK VE CEM’

Hzl: Nurgül KARAYAZI Ayırmak, dağıtmak, seçilmek, ayırt etme, başkalık alâmeti gibi mânâları olan fark, tasavvufî bir terim olarak, çoklukta birliği, birlikte çokluğu herhangi bir engelleme olmadan görmek demektir. Yine bir târife göre, beşerî hâllere yaklaşma ve kulluğu yerine getirme açısından kulun kesbine, fark (tefrika) denir.[1] Mutasavvıflar fark ile cem’i birlikte kullanmışlardır. Cem’ toplamak, dikkat ve […]

BÜYÜK TÜRK BİLGİNİ AHMED SÜREYYA EMİN BEY

Ahmed Süreyya Emin Bey, 1848 yılında İstanbul’da doğmuş 1923 senesi Nisan ayında yine İstanbul’da intikalleri vaki olmuştur. Makamı Ortaköy’deki Yahya Efendi Camii’nin bulunduğu mezarlıkta aile kabristanındadır. İbtidai ve rüştiye tahsillerini İstanbul’da tamamlamıştır. Babası, Enderunu Hümâyun’da yetişmiş olan Mabeyn-i Hümâyun baş kâtibi merhum Emin Bey’dir. Büyük babası Mihrişah Valide Sultan’ın yağlıkçıbaşısı El Hac İbrahim Ağa’dır. Ahmed […]

BALKANLARIN MÜSLÜMAN OLUŞUNDA SARI SALTUK DEDE Kaddesellâhü sırrahu’l aziz

İslâmlığın Güney Doğu Avrupa’da zuhuru— Osmanlı Devletinin kuruluşundan çok daha evvel, Güney Doğu Avrupa’da Türklerin mevcudiyeti tarihî bir vakıa olduğu gibi, yine İslâmlığın Osmanlılar’dan önce bu bölgelere yayılmış olduğu keyfiyeti de inkâr olunamaz bir hakikattir. Avrupaya vaki olan Hun akınlarından sonra, Avarlar da harekete geçmiş ve bu mühim Türk unsuru beraberlerinde Slavları Balkanlara getirmiştir. Slavları […]

PSİKİYATRİDE KULLANILAN MİTOLOJİK KAVRAMLAR

PSYKHIATRIA ve MYTHOS Hzl: Doç. Dr. Kriton Dinçmen Büyük hümanist Azra Erhat’ın –Hocam Prof. Dr. Necmettin Polvan’ın anılarına.. 1948 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Nöroloji Klinikleri’nde ihtisasını tamamlayan Psikiyatri Doçenti Dr. Kriton Dinçmen, aynı Fakülte’nin Psikiyatri Kliniği Başasistanlığına tayin olmuş ve başasistanlığı sırasında elde ettiği bir fellowship ile […]

RASÛLÜLLÂH SALLALLÂHÜ ALEYHİ VE SELLEMİN KABRİ ÜZERİNDEN HAZIRLANAN KOMPLOLAR

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ “Ey şanlı Peygamber, sana Rabbinden her indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Emin ol, Allah, kafirleri muratlarına erdirmeyecektir. Kur’ân-ı Kerim 5/MÂİDE-67 […]

GÖLGE OYUNUNDA TEVHİD DERSLERİ

Kukla ve  gölge  oyununa  İslâm’da  özellikle  tasavvuf açısından yaklaşımlar da pek çoktur. Aslında  bunların çoğu kukla için olmasına karşın incelemeciler bunu daha çok gölge oyunu sanmışlardır. İslâm’a ayrılan alt bölümde bu konuya yeniden döneceğiz, burada bir iki örnek vermekle yetinelim. İlk Menzel’in gösterdiği gibi, İran şairi Asadî’nin oğlu Asadî 1066’da tamamladığı Gerşasbname adlı destanda Eflâtun […]

Necip Fazıl KISAKÜREK’İN YOLUNU DÜZELTEN KİŞİ: İbrahim Aşkî (TANIK)

Yakub aleyhisselâm Yusuf’u için çok ağladı. Gözlerine kara sular indi. Yusuf aleyhisselâm  Mısıra kral oldu. Daha sonra babasıyla Mısır’da karşılaştıklarında -Baba Benim Mısar’a sultan olacağımı biliyordun, niçin bu kadar ağladın? dediğinde, Yakub  aleyhisselâm: -Yusuf’um, yolun bir yolsuza uğrar da çile çekersin ve nebiler defterinden silinirsin diye çok korktum. NECİP FAZIL’IN TASAVVUFA YÖNELİŞİ Necip Fazıl’ın hayat […]

DUA – KADERİN DEĞİŞİMİ

Hzl: Fatma BAYRAKTAR  “Dua, bir çeşit zihni ve uzvi değişiklikten ibarettir.” [1] Zira duada, var olan beğenilmemekte, onun yerine farklı bir durum istenilmektedir. Böylelikle dua, öncelikle bir değişim çağrısı olmaktadır. Özellikle istek dualarında Tanrı’nın bu dünyadaki bir durumu değiştirmesi talebi vardır. Duanın kabulü ile beklenilen, var olanın değişmesidir. Ancak bu değişme, Allah’ın iradesinde mi, yoksa […]

DUA ve İNSAN

Hzl: Fatma BAYRAKTAR Allah Teâlâ’nın insanı yaratması, yaratıcının yarattığı ile ilişki içerisine girmesi, onu yönlendirmesi, ona hitap edip onu değerli kılması, dinin varlığını anlamlı kılmaktadır. Kuran-ı Kerim’de insanın yaratılışına farklı bir yer verilmiştir. İnsandan beklentiler ve insana yüklenen sorumluluk da farklıdır. Yüce Allah insanı yarattıktan sonra özgür ve irade sahibi bir varlık olan insanla diyaloğa […]

DUA – KADER BAĞLAMINDA İNSAN

Hzl: Fatma BAYRAKTAR Yaratılmış olan evrende belli kurallar vardır. Bu kurallar, evrenin yaratıcısı tarafından belirlenmiş ve devam ettirilmektedir. [1] Evrende, yaratılmış olan ve varlıkların uyduğu genel kurallara uyan farklı bir varlık vardır. Bu varlık, yaratılmış olanlar içerisinde ayrıcalıklı yeri olan insandır. [2] Duada insanın kilit bir rolü vardır. İnsanın bu rolü onun yaratan ile ilişkisini […]