CANAVAR VE KAHRAMAN

Peyami Safa İsterik [histerik] Yahudi karısı, bugünkü cihan harbi önünde, uzun tırnaklarile saçlarını yolarak haykırır: — Medeniyet yıkılıyor, insanlık mahvoluyor, bu ne barbarlık, bu ne canavarlık! İsterik olmasa bile, kadın olmasa bile, onun böyle düşünmekte ve böyle cıyaklamakta neden mazur olduğunu biliriz; fakat harpten evvel Fransada, Ingilterede, Amerikada yığın yığın sulh esrarkeşleri yetiştiren ve nihayet […]

İŞ ADAMI VE KAHRAMAN

  Peyami Safa Buhar makinesi doğduğu tarihtenken bütün Anglo Sakson dünyasında ideal insan tipini business man (iş adamı) temsil etmeğe başladı. Sanayi kapitalizmi inkişaf ettikçe antikitenin kahramanları ve Ortaçağın “aziz” leri yerine petrol kıralları, kömür kıralları, otomobil kıralları geçiyordu. Ütihtarizm (faydacılık) felsefesinin buharın keşfinden pek az sonra Bentham’dan ]. Stuart Mill’e kadar İngilterede doğmuş ve […]

MİLLÎ İDEALİMİZ; APARTIMAN [residence] YAPTIRMAK MIDIR?

Peyami Safa Güzel Sanatlar Akademisine bir uğrayınız: Heykel Şubesı bomboş, Mimarî Şubesi hıncahınçtır. Çünkü Türkiyede heykeltraşlık Türk sanatkârına para getirmez; fakat mimar hem başkalarına, hemde, kendisine Apartımanlar yapan bahtiyar kişidir. . Üniversitenin Dil Tarîh Fakültesi tenha, Tıp Fakültesi tıklım tıklımdır. Çünkü lisan veya: tarih âlimi için, bütün ömründe üç odalı bir ev yaptırmak şansı pek […]

İDEALSİZ ADAMI ÇEVİREN BOŞLUK

  Peyami Safa Nietzsche zahitlerin  idealinden bahsederken (La genealogie de la Morale s: 282 284) bundan mahrum olan hayvan adamın mânasızlığını belirtir. “İnsan niçin yaşıyor?” suali, “asetik” idealden mahrum olanlar için cevapsızdır. Bunlar insan kaderinin peşinde şu ümitsiz nakaratın çınladığını duyarlar: “Nafile! İdealsiz insanı” büyük bir boşluk çeviriyor, bu insan kendisini teyit etmeyi, tefsir etmeyi, […]

DEMOKRASİLERİN İÇ DÜŞMANLARI

Peyami Safa Rusya’da Sovyetler idaresinin, İtalya’da faşizmin ve Almanya’da “Nosyonal sosyalizmi” teşekkülün den çok evvel, geçen asrın başından bugüne kadar, demokrasilerin düşmanları kendi hudutları içinde türedi. Bunlar yığın üstünde büyük bir telkin kudretine sahip, otoriteli ve şöhretli fikir adamlarıdır. “Demokrasinin iflâsı”  müellifi, büyük Ingiliz tarihçisi H. G. Wells, bu harbin ilk aylarında bile davanın neticesinden […]

SHOK (2015)

  Balkanlar’da yitip giden tüm masum ruhlara… Yönetmen: Jamie Donoughue Film Yılı: 2015 Film Dili: Albanian, Serbian Oyuncular: Eni Cani, Eshref Durmishi, Dzevdet Jasari Süresi: 21min Kosova’ya İlk Oscar Adaylığını Getiren Kısa Film: Shok 22/01/2016 Berat Devecioğlu   Kosova sinema tarihinin ilk Oscar adaylığını kazanan Shok, yaşanmış hikayesiyle savaşın gölgesindeki dostluğun sınırlarını gözler önüne seriyor. Bu […]

HANNAH ARENDT / MARTİN HEİDEGGER1925-1975-MEKTUPLAR

  10.02.1925 Sevgili Bayan Arendt! Hemen bu akşam size gelmeli ve kalbinize hitap etmeliyim. Aramızdaki her şey yalın, berrak ve saf olmalı. Birbirimizle karşılaştırılmış olmak lütfuna ancak böyle layık olabiliriz. Sizin öğrencim olmanız, benim sizin hocanız olmam, aramızda vuku bulanların yalnızca bir vesilesinden ibarettir. Size hiçbir zaman sahip olamayacağım. Fakat siz bundan böyle hayatıma ait […]