BENİM DAĞISTANIM’da KARTAL OLMAK

 Yazan: Resul HAMZATOV Çeviren: Mazlum Beyhan Not: Benim Dağıstanım isimli eserden derlenmiştir. Benim küçük Dağıstan’ım ve benim koca dünyam. İşte benim yaşamım, benim senfonim, benim kitabım, benim konum. Yüksek dağlardan engin düzlüklere uçmayan kartal, kötü kartaldır. Engin düzlüklerden yüksek dağlara dönmeyen kartal, kötü kartaldır. Ama kartal için ne var? O kartal olarak doğmuştur ve istese […]

BENİM DAĞISTANIM

 Yazan: Resul HAMZATOV Çeviren: Mazlum Beyhan Ey yolcu! Kapımı çalmadan geçersen eğer, Fırtınalar, boranlar üzerine olsun! Ey konuk! Hanemden hoşnut kalmazsan eğer, Boranlar, fırtınalar üzerime olsun.             Bir kapı üzeri yazısı Eğer geçmişe tabancayla ateş edersen, gelecek sana topla karşılık verir. Ebu Talip Resul HAMZATOV HAKKINDA Rasul Hamzatoviç Hamzatov (Avarca: ХIамзатил Расул ya da Расул […]

LEONARD EULER (1707 – 1783) ve İNSANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Leonard Euler (1707 – 1783), gelmiş geçmiş matematikçilerin en büyüklerinden biri olarak tanınır. Ama bu niteleme, aklının insanüstü yeteneklerini ifadede pek eksik ve yetersiz kalıyor. Birkaç saniye içinde en karmaşık eserleri karıştırır ve okumaya başladığından berî elinden geçmiş olan bütün kitapların tamamını baştanbaşa ezbere okuyabilirdi. Fizik, kimya, zooloji, botanik, jeoloji, tıp, tarih, yunan ve lâ- […]

BEN NEYİM?- AHMET AĞAOĞLU

22 mayıs 1939 Büyük ölümüzün birçok gazetelerde, mecmualarda dağınık bir şekilde çıkmış bulunan seri halindeki makalelerini bir araya toplamayı, henüz neşredilmemiş etütlerini Türk fikir âlemine takdim etmeyi kendimiz için mukaddes bir vazife saydık. Bu vazifeye Cumhuriyet gazetesinde seri makaleler halinde neşredilmiş (Ben neyim) ve (Tanrı dağında) namındaki yazılarını bir kitap şekline sokmakla başlıyoruz. (Ben neyim) […]

1916 SYKES-PİCOT ANLAŞMASI ‘SUÇLU’ MU, ‘GÜNAH KEÇİSİ’ Mİ?

AYŞE HÜR   Radikal/19/10/2014 Ortadoğu tarihini 1916’dan başlatmak (veya tarihi 1916’da dondurmak), Ortadoğu’yu Batılıların kuklası gibi tarif etmek, Ortadoğu’daki tüm çatışmaların etnik, dinsel, dilsel, aşiretsel gruplar arasında olduğunu iddia etmek tipik şarkiyatçı yaklaşımlardır   Son aylarda sık sık Ortadoğu’nun içinde bulunduğu durumun bölgedeki devletlerin sınırlarını otel odalarında, cetvelle çizen Büyük Devletler’in ve onların temsilcilerinin hazırladığı […]

ONLİNE TARİHÇİ- WEB GİRİŞLERİ

YERİ GİRİŞ  OSMANLI DEVLETİ BRÜKSEL ELÇİLİĞİ EVRAKI (1849-1914) giriş OSMANLI KİTABELERİ giriş  OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ DERGİLERİ (BON) giriş  ORİENT DİGİTAL: BERLİN DEVLET KÜTÜPHANESİ DOĞU EL YAZMALARI giriş BULGARİSTAN MİLLİ KÜTÜPHANESİ giriş  ÇANAKKALE SAVAŞI SERGİLERİ giriş  GELİBOLU giriş  GELİBOLU II giriş  İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI giriş  İSLAM DÜNYASI EL YAZMALARI KOLEKSİYONU giriş HATHİTRUST: DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNİN […]

BATIŞ YILLARI-FALİH RIFKI ATAY

Osmanlı imparatorluğu keyfi olarak mı yıkıldı? Acımızı ve gerçekleri de görmek gerekiyor. Cumhuriyet dönemindeki aşırı din düşmanlığının oluşumda tek suçlu mu var, yoksa birçok nedenlere mi bağlı ve orta yolu bulamayan millet/devlet ricalinin ahvaline bakmak için, bir kısmını bıraktığımız yazıya bakmanızı isterim.   İhramcızâde İsmail Hakkı     ÖNSÖZ Rahmetli Hüseyin Cahit Yalçın bana: — […]

EMİNE IŞINSU, HAYATI -ŞAHSİYETİ -SANATI- FİKİRLERİ – ESERLERİ

Genç Kızlarımızın örnek almaları gereken “Emine Abla”mız HAYATI Emine Işınsu, 17 Mayıs 1938’de Kars’ta doğmuştur. Babası emekli tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna olup; Bulgaristan Türklerine mensuptur. Annesi; tanınmış sair ve yazarlarımızdan Halide Nusret Zorlutuna (1901-1984) ise, Erzurumlu Zorluoğulları ailesinden hürriyet mücahidi Avnullah Kazimî Bey’in kızıdır. Anne ve babanın memur oluşları sebebiyle memleketin değişik yerlerinde bulunurlar. Bu […]

EVRENİN SAHİPLERİ, L.PAUWELS /J. BERGIER, (Le Matin des magiciens)

Hzl: Nihal ÖNOL El becerisinden tümüyle yoksun oluşum beni çok üzer. Oysa ellerimi çalıştırabilseydim ne iyi olurdu! Üvey babam ( ki burada ona babam diyeceğim çünkü beni yetiştiren odur) terziydi. Pırıl pırıl bir zekâsı vardı. Derdi ki, melekleri kanatlı olarak göstermek yanlıştır, çünkü gökyüzüne ancak ellerle tırmanılır. Kitaptan Seçilen Bölümler BASKI DÖNEMİ Bu beceriksizliğime rağmen, […]

CUMHURBAŞKANINA AÇIK MEKTUP

  Yazan: Ömer Öztürkmen Orta Doğu Gazetesi, 1 Eylül 1975 Bir Sezai Karakoç vardır Sayın Cumhurbaşkanım, Adını, sanını belki de ilk defa benden duyduğunuz 43 yaşındaki bu mülkiyeli genç, uzun müddet mâliyede çalıştıktan sonra istifa etmiş, kendi halinde, alçakgönüllü bir insandır. İnsandır Sezai Karakoç ama, alelade bir insan değil, Milletlerin tarihinde ancak beşyüz yılda, bin […]

OSMANLI DEVLETİNİN ORTAYA ÇIKIŞINI VE DEVAMLILIĞINI MÜJDELEYEN DOĞRU HABERLER VE SADIK RÜYALAR

Müverrihlerden [tarihçilerin] birçoğunun rivayet ettiğine göre,  Ertuğrul Gazi, Osman Gazi doğmadan, bir gece rüyasında, ocağından bir suyun kaynayıp gittikçe çoğaldığını, büyük bir deniz haline gelerek bütün yeryüzünü doldurduğunu gördü. Uyanınca gördüğü rüyayı ârif  bir kimseye anlattı, tabir etmesini istedi. O da Ertuğrul Gazi’nin rüyasını «senin bir çocuğun doğacak. O  ve soyu bütün yeryüzüne, yahut da […]

“ÜST TASARIMCILAR”

28 Kasım 2012 · ihramcizade Aytunç ALTINDAL Beyefendinin videolarındaki bilgilerden derlenmiştir. DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR? İnsan dünyayı yönetendir. Hayvanın yöneticilik vasfı yoktur. Peki, yönetmek ve yönetilmekteki kıstas nedir? Bunda esas olan bilenler, bilmeyenleri yönetmekle hükümlü kılınmış olasıdır. Ancak “Bilen Yöneticiler” çıkar çizgisinde olunca sorunlar çıkmaktadır. Tarihin geçmişinden gelen yönetenlerden en güçlü olanlar okült örgütlerdir.  Bunların yönetimdeki etkinlikleri ve […]

YUSUF AKÇURA

Doğum 2 Aralık 1876 Ölüm 11 Mart 1935 (58 yaşında) Meslek Politikacı ve yazar, TTK Başkanı(1933) Yusuf Akçura, Kazanlı Yusuf Akçura (Tatarca: Yosıf Aqçura; 2 Aralık 1876[1] Ulyanovsk, Simbir – 11 Mart 1935, İstanbul), Türkçülük akımının önde gelen temsilcilerinden olan Tatar yazar ve siyasetçi. Türk Tarih Kurumu‘nun kurucu üyelerindendir. TBMM’de 2, 3 ve 4. dönem İstanbul […]

RESSAM ÂKİL MUHTAR ÖZDEN 1877-1949

Takdim eden:  Dr. A. Süheyl Ünver   Dr. Âkil Muhtar mektebi Tıbbiye başkâtibi Mehmed Muhtar efendinin oğludur. 1-X-1877 de Üsküdarda doğmuştur. Orada Fıstıklı ilkokulunda ve Paşakapısı rüştiyesinde okuduktan sonra diğer kardeşleri Kemal ve Celâl Muhtar gibi o da Tıbbiyeye girmiş, lâkin Abdülhamid devrinin istibdadına dayanamayarak 1896 da İsviçre’ye kaçmış ve tıb tahsilini orada ikmâl etmiştir. […]

SENİN NİŞANINI TAŞIYAN TASMALI KÖPEKLER OLARAK

“Ey ezelde biz yok iken var olan, Ey biz yok olduktan sonra da varlığı ebedi olan Allah‘ım! Devran senin fermanına boyun eğmekte,  yedi felek buyruğunun dizginlerini çekmektedir. Biz senin kapını çalanlardan, senin yolunda dünyasından [vaz] geçenlerdeniz. Dergâhında kulağı küpeli birer köleyiz. Hiçbir gönül yapıcıya umut bağlamadık, senden başka okşayanımız yok. Bütün şu umutlar; korkular hep […]

TÜRKİYEYİ PARÇALAYIP YOK ETMEK İSTEYENLERİN HAZİN DURUMU

Ermenistan’ın ilk Başbakanı Kaçaznuni de Ermeni iddialarına ilişkin şu görüşlerde bulunmuştu: Türkler doğru yaptı. Türkler’e savaş açtık, ayaklandık. Tehcir doğruydu ve gerekliydi. Kandırıldık. Gerçekleri göremedik, olayların sebebi biziz. Türklerin milli mücadelesi haklıydı.   Türkiye’nin büyük zaferi… Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Strazburg’da AİHM Büyük Daire’de görülen “Ermeni soykırımı” temyiz davasını kazandı. Karar bugün sabah […]

ALİ AKIŞ HAYATI VE İDİL-URAL ÜLKESİ

Yaşım 86. Ömür boyu kalem tutan elim, artık kalem tutamaz hâle gelmek üzere. Bu, Yaradan ’nın değişmez kanunu.. Artık Allah ‘ın huzuruna çıkmaya hazırlanıyorum. Hayatım ve faaliyetim konusundaki incelemeleri, olağan üstü çalışma azmi her türlü takdirin fevkinde olan ülküdaşım, meslektaşım, şair, üniversite hocası ve araştırmacı yazar Sayın Yunus Zeyrek Beyefendiye müteşekkirim. Millî ve İlmî sahalarda […]

Osmanlı’nın Mavi Berelileri YEMEN İLLERİNDE MAPAVRİ TABURU

Muhammet Safi Osmanlı Arşivi Uzmanı Hani Türkülerimize de konu olmuştur ya, Bura Yemendir Yolu çemendir Giden gelmiyor Acep nedendirdiye. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğunun gözbebeği olan Yemen’de dillere destan savaşlar olmuştur. Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından toplanan askerler, buralarda yıllar süren savaşlarda şehit düşmüşlerdir. Çayeli’nden de asker gider Yemen’e: Mapavri Taburu. Bu taburun, 1900’lu yılların başlarında […]

İZMİR’İMİZİ YAKANLAR, ŞİMDİ GÜNEYDOĞUMUZU YAKMAYA ÇALIŞIYORLAR?

  Aşağıdaki yazılar fitnenin arkaplanında kimlerin olduğunu göstermektedir. 13 EYLÜL İZMİR’İN YAKILIŞININ YILDÖNÜMÜ İDİ. Dr. M.Galip Baysan Yunan Kuvvetlerinin çekilirken Batı Anadolu’da ellerine geçen bütün Türk köy ve kasabalarını kurdukları özel askeri ekiplerle soyup soğana çevirdiğini ve arkasından da yakıp yıktığını, bu zulümden canlı hayvanların bile nasibini aldıklarını hatırlıyoruz. Yine unutamadığımız en önemli hususlardan biri; […]