KÖTÜ GÖZ –NAZAR

  (İslâm Medeniyetinde Putperestlik Devrinden Kalan Yaşayagelen İtikatlar Göze Gelmek, Nazar Değmesi, Kem Nazar, Meş’um Göz, İsabeti Ayn) Londra Üniversitesi sosyoloji Profösörü, Westermarck tercüme: ŞAHAP NAZMİ COŞKUNLAR Cinden başka «Nazar değmesi» de bütün müslüman memleketlerinde başa gelebilecek fenalığın, felâketin en açık sebeplerinden olarak görülür. Bunun hakkındaki izahatımı Fasta kendi yaptığım incelemeler üzerine kuracağım. Fakat başka […]

CİNLERE TAPMANIN YENİ ŞEKLİ: UZAYLILAR

  İnsanoğlunun en kuvvetli bir özelliği gizeme ve kuvvete dayanmak/tapmaktır. Bunu doğru/eğri bir şekilde bulabilir. Bulmazsa kendi dünyasında muhakkak oluşturacaktır. Allah Teâlâ, bu nedenle fıtratının gereği dayanma/tapma ihtiyacı olan insanoğluna peygamberler göndermiştir. Ancak bazı insanlar bu verilen doğru bilgiler yerine kendi havsalalarından oluşturdukları gizeme tapmayı, dolayısıyla kendi tanrısını ve inancını yaratmak istemiştir. Gereklilik olan bu […]

DÜŞLERİN ÖNEMİ ÜZERİNE

  Çeviri: Ali Nahit Babaoğlu İnsan bir şeyi anlatmak için söylenen ya da yazılan sözcükleri kullanır. Dili sembollerle doludur; ama sık sık tümüyle tanımlayıcı olmayan işaretleri, resimleri de kullanır. Bunlara örnek olarak BM, UNICEF, UNESCO gibi kısaltmalar ya da harf dizileri, tanınmış markalar, tıbbi ürünlerin adları, kimi insanların görev işaretleri ya da inisiyaller verilebilir. Bunlar […]

HÂFIZ DİVÂNI ŞİRÂZÎ- GAZELLER 451-499

  ** GÜL GİBİ SEN DE ALTIN KIRINTILARINA MALİKSEN HİÇ DURMA, ALLAH İÇİN OLSUN İŞRETE HARCET.. ÇÜNKÜ ALTIN KAZANMA SEVDASI KARUN’U YANILTTI, PERİŞAN ETTİ!   451. t Nevruz rüzgârı, sevgilinin civarından esip gelmekte., eğer bu rüzgâradan yardım dilersen gönül çırağını aydınlatır, parlatırsın! Gül gibi sen de altın kırıntılarına maliksen hiç durma, Allah için olsun işrete […]

İDRİS ŞAH-SEÇME MESEL VE DÜŞÜNCELER

SUNU Idris Şah “Sufizm’ı yani geleneksel deyimiyle “tasavvufu Batıda tanıtan en önemli Doğulu bilgedir. Ailesinin kökeninin peygambere, daha gerilerde Sasani İmparatorlarına hatta İ.Ö.122 yılma kadar uzandığı söylenmektedir. Tam adı Navvab Zaba Sayed İdris Şah olup, Sufilerin büyük şeyhlerinden biridir. 1924 yılında Himalayalarda, ailesinin atalarının 1221 yılından beri egemen olduğu Hindikuş’ta Pagman bölgesinde doğmuştur. Londra’da yaşıyor. […]

TASAVVUF VE MİSTİSİZM

  Hzl:Ahmet Yaşar ZENGİN * ABSTRACT ISLAMIC SUFİSM AND MİSTİSİZM It’s the differences between mistisizm and Islamıc sufısm that is view. When the subfects go into detail the differences increase. Thas, there are subjects parallel to eachother. Although they incinde human spiril, godnature, life and events in the mistic consepts. neither indian nor christian mistisizm […]

FATİH TÜRBEDÂRI TIRNOVALI AHMED ÂMİŞ EFENDİ (Ö. 1338/1920) VE İRŞAD METODU

Hzl: Öncel DEMİRDAŞ Ahmed Amis Efendi (D. 1338/1920) Caretaker of Mausoleum of Fatih and Guidance Method Journal o f Islamic Research 2012;23(1) ÖZET Tarihî şahsiyetlerin hayat hikâyeleri ile düşünce seyirlerinin incelenmesi, tarihin belirli bir dönemine, değişik açılardan ışık tutması itibariyle çok önemlidir. Bu makalede, tarihî şahsiyetler­den biri olan Fatih Türbedarı Tırnovalı Ahmed Âmiş Efendi’nin (ö.1338/1920) […]