HACI BEKTÂŞ VELİ VİLAYETNAMESİ’ NDE HACI BEKTÂŞ VELİ VE AHMED YESEVİ

Hazırlayan: Abdulbakiy Gölpınarlı O gece Sultan İbrahim, Hâtem Hatun’a yaklaştı. Tanrı kudreti, Hâtem Hatun gebe kaldı. Müddeti tamam olunca dünyaya bir oğlan geldi ki yüzü, ayın ondördüne benziyordu. Pek sevindiler, mübarek adını “Bektâş” koydular. Bu doğum hakkında rivayet çoktur. Derler ki: Gebelik müddeti bitince Hâtem Hatun, döşeğinde yatarken rüyasında, kolayca bir oğlan doğurduğunu gördü. Uyanınca […]

ŞEM Ü PERVÂNE- FEYZİ ÇELEBİ (XVII. yüzyılda hece vezniyle yazılmış bir mesnevi)

    Hzl: Gönül A. TEKİN Şem’ ü Pervâne, Feyzî mahlaslı bir şâir tarafından yazılmıştır. Asıl adı ve kimliği hakkında şuara tezkirelerinde hiç bir bilgiye rastlanmamıştır. Onun hakkındaki bütün bilgimiz sadece mesnevisinin başında bulunan kendi ifadesine dayanmaktadır. Şem’ ü Pervâne mesnevisinin tek tek sembollerini incelemeye geçmeden önce, genel olarak eserin bütününe, sembolleri dışarıda bırakarak, bakalım. […]

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’IN MAKBER’İ [FATIMA HANIM]

“Âlem-i edebiyyatta bir âhiret lâzımdır. Makber o âhiretten nişandır.”             Hzl: Adem ÇALIŞKAN Tanzimat devri şairlerinden Abdülhak Hâmid Tarhan’ın edebiyat tarihinde hem sanat anlayışı hem de yazdığı çeşitli eserleriyle ayrı bir yeri vardır. Eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı meşhur Makber adlı eseri bunu kanıtlar.  Makber’de  şairin eşinin ölümünden dolayı çektiği ıstırabı ve ölüm konusundaki […]

ABDÜLHAK HÂMİD’İN ROMANTİZMİ

Vahdet-i Vücud Bir âlem-i nur içindeyim ben Allah bedîd her cihetten (Bunlar odur, s. 46) Bedid: (far.) er. – meşhur, görünür, açık meydanda. (hüveyda). ** Senden acep ayrılır mı benlik Tevhîd değil mi nâle-zenlik (Bunlar odur,1 .s. 46) ** Ya İlâhi, gökte sensin; yerde sen; Zât da sensin heman diğer de sen; ‘Kâinatın’ hepsi mahza […]

ABDAL MUSA SULTAN VE VELÂYETNÂMESİ

Kim ne ( bilür ) bizi nice soydanız Ne bir zerre oddan na hod sudanız * Bizim hususumuz, ma’rifet söyler Biz Horasan mülkündeki boydanuz * Yedi deniz bizim keşkülümüzde Hacım umman oldu biz o göldenüz * Hızır. İlyas bizim yoldaşımızdur Ne zerrece günden ne hod aydanuz * Yedi tamu bize nevbahar oldu Sekiz uçmak içindeki […]

SECDE FİİLİNDE GÖZDEN KAÇAN BİR ŞEYLER Mİ VAR ?

Aziz Kemal BURKAY’ın Genetiği değiştirilmiş dinler üzerindeki çalışmalarında secde meselesine değinmekte ve gözümüzden kaçan bir hususa dikkat çekmektedir. Gerçekte Müslümanların secdeleri Kurân-ı Kerim’de beyan edilen üzere midir? Yazı bu nedenle hazırlanmıştır. Allah Teâlâ İsrâ Süresi 107. Ayetinde şöyle buyurmaktadır.   قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ […]

MİSTİK YOLUN HIRKASI

Tanrı, şeriatın konusu değildir, onun üstündedir ve onun terimleriyle bilinip değerlendirilemez. Sonuçta Tanrıya hizmet ettikleri kadar onu bilmek isteyenler yanar. Tanrı şeriatın ötesinde, olduğuna göre, şeriatın ötesinde ona bir yol olmalıdır. Ve Peygamber Muhammed salla’llâhu aleyhi ve sellem de bu yolu görmüştür. Sünni terimi genel, ortodoks, tutucu İslam yolunu anlatır. Sünni yol için Şeriat Hırkası, […]