MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN VE ŞEMS BAĞLARININ SEBEPLERİ

Büyük Türk âlimi İbnî Kemâl de, Arapça bir kıt’asında şöyle söylüyor: “Rüyâmda Peygamberi gördüm. Eline Mesneviyi almış, şöyle  diyordu: Mâneviyatı çok olan kitaplar yazıldı, fakat bunlar arasında, Mesnevî gibisi yoktur.” Sh: 130   Sabahattin ENGİN Türk Edebiyatı, Sayı: 12 (31 Aralık 1972), s. 25-26 Mevlânâ ile Şems arasındaki münasebet üzerinde çok durulmaktadır. Şems-i Tebrizî’yi tanıyıncaya […]

MEVLÂNÂ KÜRSÜSÜ

Naci DİLMEN Türk Edebiyatı, Ocak 1985, s. 10. Mevlânâ Hazretleri baş köşedeki mindere oturmuştu. Odayı çevreleyen sedirlerde yakınları bağdaş kurmuşlardı. Yerdeki minder ve halılara dervişler ve öğrenmeye teşne gençler edeple çömelmişlerdi. Oğlu Sultan Veled el pençe divan kapının yanında ayakta duruyordu. Sohbete katılan gençlerden birine Mevlânâ şöyle diyordu: —        Evlât!.. Rintler derneğinde bu kadehi iç […]

TAŞ’IM BENİM, BENİMDİR TAŞ

  “Taşı’ımı put yapanlar tanrıya taparlardı.” Tanrıyı seviyorum. İnsan mükemmelse her an, secde eder diyorum Emanet verilecek  denildiğinde, dayanamam diyen taşı da biliyorum. Tanrı’m, anasırı değil taşı kutsal kıldın İsmail, anasıyla kurban oldu. Kâbe kıldın Hacer’i. Yaratılmışların Efendisine öptürdün. Taşım, Seninle olmak ve hayat bulmak, seni sevmektir benim dinim imanım Tanrı olanlar için mi? Taş […]

Hz. MEVLANA’NIN ŞEMS’E PLATONİK MEKTUPLARI

  Işıl Özgentürk isilozgenturk@gmail.com 27 Mayıs 2015 Çarşamba Beni bilirsiniz, mistik konuları pek sevmem, ne Budistlerin saatlerce süren meditasyonu beni ilgilendirir ne de Sufilerin derin mistik sözleri. Olsa olsa Bektaşilerle bir yakınlığım vardır, fıkralarından ötürü. Ama merak bu ya, eski solcu günümüzün en zengin işadamlarından Ethem Sancak‘ın “Erdoğan’ı tanıdıkça âşık oldum. Doğrusu solculuk dönemlerimde Mevlana ve Şems arasındaki aşka anlam veremiyordum, sonra gördüm ki, […]

HZ. MEVLÂNÂ CELALEDDİN-İ RÛMÎ (Kuddise sırruhu’s-sâmî)

      En son gününde, bir buçuk aydan beri gece uykularını rahatla geçirmediğinden, vücutça ve ruhça yıprandığını gördüğü pek sevgili oğlu Sultan Veled’e : “Behaeddin bu gün kendimi biraz daha iyi hissediyorum, git yat!”[Mecâlisi Seb’a mukaddimesi, sahife 95.] dedi. Sultan Veled müteessir bir halde kapıdan çıkarken şu son gazelini söylüyor ve Hüsamüddin Çelebi ağlayarak […]

HACI BEKTÂŞ VELİ VİLAYETNAMESİ’ NDE HACI BEKTÂŞ VELİ VE AHMED YESEVİ

Hazırlayan: Abdulbakiy Gölpınarlı O gece Sultan İbrahim, Hâtem Hatun’a yaklaştı. Tanrı kudreti, Hâtem Hatun gebe kaldı. Müddeti tamam olunca dünyaya bir oğlan geldi ki yüzü, ayın ondördüne benziyordu. Pek sevindiler, mübarek adını “Bektâş” koydular. Bu doğum hakkında rivayet çoktur. Derler ki: Gebelik müddeti bitince Hâtem Hatun, döşeğinde yatarken rüyasında, kolayca bir oğlan doğurduğunu gördü. Uyanınca […]

ŞEM Ü PERVÂNE- FEYZİ ÇELEBİ (XVII. yüzyılda hece vezniyle yazılmış bir mesnevi)

    Hzl: Gönül A. TEKİN Şem’ ü Pervâne, Feyzî mahlaslı bir şâir tarafından yazılmıştır. Asıl adı ve kimliği hakkında şuara tezkirelerinde hiç bir bilgiye rastlanmamıştır. Onun hakkındaki bütün bilgimiz sadece mesnevisinin başında bulunan kendi ifadesine dayanmaktadır. Şem’ ü Pervâne mesnevisinin tek tek sembollerini incelemeye geçmeden önce, genel olarak eserin bütününe, sembolleri dışarıda bırakarak, bakalım. […]