GAVSÜ’L ÂZAM ŞEYH İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK EFENDİ Kaddesellâhü Sırrahu’l Azîz FOTOĞRAF ALBÜMÜ

                                                                                                              […]

UZUN ÖMÜRLÜ OLMANIN FAYDALARI

Bir gün Hz. Ali kerremallâhü veche çok yaşlanmış, bir köşeye düşmüş, gözleri görmez bir ihtiyara rastladı, İhtiyar biteviye yüce Mevlâ’ya şöyle yalvarıyordu: “Ya Rabbi, bana yaşadığım kadar ömür ver” Hz. Ali kerremallâhü veche elden ayaktan düşüp göz nurlarını kaybeden, yaşamak kendisi için çekilmez bir yük teşkil etmesi gereken bu pirin haline şaşarak: «— Ey ihtiyar! […]

DÖRT HALİFE RADİYALLÂHÜ ANHÜM EFENDİLERİMİZDEN YARDIM İSTEMEK

 Herhangi bir mü’min kardeşimiz Hz. Ebubekir radiyallâhü anh veya Hz. Osman’ı ve evveliyyetle Hz. Ömer’i radiyallâhü anhüma ve Hz. Ali kerremallâhü vecheyi rü’yasmda görmüş olsa elbetteki bu yüce halifelerin feyz ü berekâtı ile her işi âsân olur. Hulefâ i Râşidin radiyallâhü anhümden herhangi birini rü’yasında görmek isteyen kimse, görmek istediği azizin ism-i şerifi sayısınca namazlarına […]

EHL-İ BEYTİ SEVMENİN BEDELİ

Geçmiş zamanda Bağdat şehrinde çok zengin ve zengin olduğu nisbette de hayırsever muhterem bir zât varmış. Rivâyet edildiğine göre bu zât Kâbe’yi ziyaret için gelen kimselerin faydalanması için dörtbir taraf yollara haymeler [Çadırlar]  kurdurmuş. Her isteyen insanlar bu­ralardan ihtiyaçlarını temin etsinler diye. Bu haymelerin adedi üç yüz altmışa yakınmış. Buralara yiyecek ye içecek taşınması için […]

EŞİYLE ARASI BOZULAN KİŞİYE MANEVΠYARDIM

Eğer iki kişi arasında veya karı koca arasında düşmanlık veya bir soğukluk hâsıl olup araları açılmışsa, bir parça ekmek üzerine yedi defa Yâsin-i şerifi okuyup üflemek lâzımdır. İhtilâf hangi ta­raftan geldi ise o ekmeği eğer kadın tarafından geldi ise bir dişi köpeğe veya erkek tarafından geldi ise bir erkek köpeğe yedirilir. Okunacak Yasin suresi yedi […]

CİNSEL TACİZDE BULUNAN /ZÂNÎ EŞTEN KORUNMAK İÇİN MANEVİ YARDIM

  أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ   Elem a’had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budûş şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubinun). Yâ-Sîn, 60) «Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır» demedim mi? Yâ-Sin sûrenin okuyucusuna, taşıyıcısına ve devamlı yüzünü çevir­meden nazar […]

İŞ ARAYANLAR ve BOZULANLAR İÇİN MANEVİ YARDIM

Bir gün iki kişi Şeyh Ebü’l-Vefâ Kaddesellâhü sırrahu’l azîz Hazretlerine gelmişler. İkisi de bir iş bulmak; devlet kapısından bir memurluk istemek maksadıyla Şeyh Efendiden himmet taleb etmişler. Gelenlerden birisi ehl-i vird Yani, zikrin usûl ve şartlarına vâkıf sâlih bir zât imiş. Diğeri pek fazla ilmi olmayan sade bir vatandaş imiş. Şeyh Hazretleri vird ehli olana […]