PORNOGRAFİNİN TARİHİ – H. Montgomery Hyde

Türkçesi: Feride CİÇEKOĞLU PORNOGRAFİ NEDİR? “Birine pornografik görünen, bir başkası için dehanın kahkahasıdır”. H. Montgomery Hyde’ın Tevrat’tan başlayıp 1960’lara kadar getirdiği yolculuğun ana teması, D.H. Lawrence’ın yukarıdaki sözü. Belki, elinizdeki kitabın yirmi yılı aşkın bir süre önce, 1964’de yazılmasına karşın, güncelliğini yitirmesini önleyen de aynı tema. Kimileri, dehanın kahkahasına pornografi damgasını vurup yasaklatmaya çabaladığı sürece […]

NİÇİN UZUN SAÇ UZATMALI ? “VİRİL RAHİBELERİ”

ALINTI   Yerli Kültüründe, erkek ve kadın, saçlarının uzunluğu ve görkemliliği ile tanımanırlar. Zalimler tarafından saçlarının kesilmesi, aşağılanma yoluyla boyun eğme yani  o topluluğunun yenilgisini temsil eder. Bu grubun saçlarını taraması; düşünce uyumu, örgü; düşünce BİRliğini, bağ; düşünceyi sağlama alma ve renk; düşüncedeki inacı simgeler. Saçlar büyük öneme sahiptir. Her bir saç farklı bir ruhsal […]

ATEİSTLERDE Mİ DİNE ÇALIŞIYOR!!!!!

Geçenlerde bir kitap okurken şunu fark ettim. Ateistin biri dini hırpalamak için araştırırken ve yazarken aslında farkında olmadan bir şeye hizmet ediyordu. Dini tahrif etmek için uğraşıp noksanlar ararken, araştırdıkları konuları hiç yaşamadığı gibi, zevkte almadığı belliydi. Çok mühim olmasa da tatmin/oluyor/olduruyor/yandaş topluyor zannediyordu. Bu arada birilerinden luplediği dini bilgiyi de sermaye kapsamına almış yorumlar […]

İSTİMNA- MASTÜRBASYON (31 ÇEKME) HAKKINDA

Not: Bu konuda kadın ve erkek ayrımı yoktur. Yazıları okuduktan sonra karar/fetva vermek size ait olacaktır. Ayrıca sosyal hayat, yaş ve zamanla farklı bilgilerin oluşumu ile  görüşlerinizin değiştiğini /değişeceğini düşüyoruz. .” ************************ Hzl: DOKTOR HAFIZ CEMAL «Lokman Hekim’in “Sakın Ha” Dediği 31 Çekmenin Belaları», 1943 Memleketimizde çocuklarımızı, genlerimizi ve hattâ kızlarımızın çoğunu için için yiyip […]

YEDİLERİN YERİ

Hzl: İsmet Zeki EYUBOĞLU Sayıların kutsallığı Anadolu’nun evren anlayışı, hayat şartlarıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Ancak, bu bağlantıya dayanılarak bütün kutsal sayılar Anadolu kaynaklıdır da denemez. Yedi sayısıyla ilgili örnekler okununca birçoğunun Anadolu’ya dışardan geldiği görülecektir. Yedi ile bağlantılı inançların hepsinin değilse de birçoğunun Anadolu kökenli olduğu, birçoğunun da Anadolu’da yaşayan değişik inançlara bağlı topluluklarca benimsenip […]

“AKLISELİM” ile DİNSİZLİĞİN TEMEL İLKELERİ

Hzl. Tarihçi Ziya UYGUR İslâm aklıselimi hakkı ve hakikati kabul ve tasdika hizmet ettiği halde Garp aklıselimi inkâr, ric’at ve dolayısile cehil, taassup, irtica ve istibdadı hazırlamaktadır. İslâmiyet sade uhrevî bir din olmadığı için dünyevîleşmekte Garbın irşad ve ikazına ihtiyacı yoktur. Zira Garp zihniyetinin dünyacılığı ile İslâm zihniyetinin dünyayı ve hayatı anlayışı arasında kapanmasına imkân […]

HAYIZLI VE NİFASLININ CİNSİ MÜNASEBETİ

Çocuğumuz olmuyordu ve bunun üzere yardım aldık ve biri bir ilaç verdi bunu adet döneminde kulanın dedi ve sonra ilişkiye girin dedi adetli olduğu içinde ilacı kulandık ve ilişkiye girdik. Günah mıdır?.      Kur’an-ı Kerim’de bu açıkça belirtilmektedir. Şöyle ki:      “Sana adet görmeden soruyorlar. Deki: “O eziyettir” Adet halinde kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. […]

ISTILÂHÂT-I EHL-İ TASAVVUF

Şeyh Fahreddin İbrahim b. Şehriyar Irâkî Hemedânî (610-688/1213-1288) Tercüme: Nurettin BAYBURTLUGİL Şeyh Fahreddin İbrahim b. Şehriyâr[1] Irâkî Hemedânî VII. h. asrın ünlü mutasavvıf ve şâirlerindendir. 610 h. de Hemedân’ın Kûncân kazâsında dünyaya gelen Irâkî 5 yaşında mektebe başlamış, dokuz ay sonunda Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemişti. Gençliğinin başlangıcı edebiyat ve çeşitli ilimlerin tahsili ile geçti. 17 yaşında […]

İSLAM’IN KRİZİ – The Crisis Of İslam -Bernard Lewis

trc: Abdullah YILMAZ (Not: Yazının tarihi 2003 olarak okuyunuz.) Başkan Bush ve Batılı politikacılar yürütmekte olduğumuz savaşın terörizme karşı bir savaş olduğunu, Arapları ya da genelde, ortak düşmanımıza karşı verilen bu mücadelede bize katılmak için duraksamayan Müslümanları hedef almadığını anlatmak için büyük çaba harcıyor. Usame bin Ladin’in mesajı ise tam tersi. Bin Ladin ve yandaşları […]

ARINMA VE MANEVİYATIN HAKİKATİ

Bahaeddin Sağlam Not:  Bu metin bir konferanstır, yazı üslubuyla imla edilmemiştir. Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü dersimiz, bugünkü Türkçe ismi ile ARINMA, eski tasavvuf literatüründe tezkiye. Tezkiye zekât kökünden gelir, yanı temizleme demek. Zekât malı temizlediği için, o kökten o isim verilmiş. Ve Kur’an-ı Kerim’de; “hiç kimse kendini pak bilmesin, Allah sizi paklamasa sizin kendinizi paklayacak gücünüz yoktur” […]

MAFYA AHLÂKI VE KAPİTALİZMİN RUHU

PINO ARLACCHI  trc:  Bahadır Sina Şener Geleneksel Calabria Ve Sicilya’da Mafya Ve Mafiosi “Ve kural olarak, dışardan pek belli olmayan ama buna rağmen ekonomik hayatı yeni bir ruhla doldurduğu son derece kesin olan bu değişikliği yaratanlar, ne ekonomi tarihinin her döneminde karşılaştığımız türden gözüpek ve vicdan yoksunu spekülatörler, ekonomik maceracılardı ne de sadece büyük bankerler. […]

ULUSLARARASI TERÖRİZM: GÖRÜNÜŞ İLE GERÇEK

Noam Chomsky Terörizmin incelenmesinde tutulacak iki yol vardır. Konuyu ciddiye alan doğru bir yaklaşım ya da terörizm kavramının bir güç dizgesinin hizmetinde kullanılacak bir silah olduğunu kurgulayan propagandacı bir yaklaşım. Her ikisinde de nasıl yol alınacağı bellidir. Doğru yaklaşım yolunu tutarsak, neyin terörizm olduğunu belirlemekle işe koyuluruz. Sonra görüngünün örneklerini —ciddiysek belli başlıları üzerinde yoğunlaşarak— […]

DOST GÖRÜNEN DÜŞMAN

Dost görünen düşman, düşmanların en tehlikelisidir. Ve bu çeşit düşmanın ferdîsi de millisi de ayni derecede tehlikelidir. Biri ocak söndürür, biri yurt yıkar. Fakat dost görünen düşmanların en kötüsü vicdan düşmanıdır. Çünkü bir ferdi, bir ‘milleti değil, milletleri birbirine düşürür. Açık düşman, en basit düşman, belki en iyi düşmandır. Çünkü ona karşı tedbir almak ve […]

SPİRİTÜALİZME İNANANLAR APTAL MIDIR?

ALFRED RUS SEL WALLACE VE S.J. DAVEY- Ray Hyman S.J. Davey 1880’lerde gerçekleştirdiği bir dizi deneyle, görgü şahidi ifadelerine dayanan safsatalarla ilgili ilk sistematik araştırmayı yaptı (Davey 1887; Hodgson 1887; Hodgson 1892). Davey spiritüalizm hakkındaki deneyimleri ve bu deneylerin yapılmasını özellikle teşvik etti. Davey 1883’te kısa süre önce ölen bir arkadaşının görüntüsüyle irkilmiş ve araştırmaya […]

AKILLI İNSANLAR NEDEN BU KADAR APTAL OLABİLİRLER?

“Akıllı insanlar aptal olabilir mi” diye merak edenlerin, ne çok uzağa bakmalarına ne de dünyayı belirli bir ideoloji çerçevesinde değerlendirmelerine gerek var.. Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Rhodes burslu, * bir Birleşik Devletler başkanı o kadar “aptalca” davranışlar sergilemiştir ki, bunları neden yaptığını hemen hiç kimse anlayamamıştır. Kamuoyu iyi yetişmiş bir hukukçunun hormonsal zorlamaların ötesinde […]

NİKOLAY VASİLYEVİÇ GOGOL’ÜN HAYATI VE ESERLERİ

 “Hepimiz Gogol’ün “Palto” sundan çıktık.” F. Dostoyevski “Müfettişi, kötü ve adaletsiz olan her şeyi yansıtmak ve bir anda hepsinin üstüne gülmek için yazdım…” N. Gogol   Nikolay Vasilyeviç Gogol, 1809’da dünyaya geldi. Yoksul, ama soylu bir ailedendi. Doğduğu yer Ukrayna’nın göbeği olan Poltava eyaletinin Soroçinstı köyüydü. Gogol’ün bütün çocukluğu Ukrayna’nın küçük çiftlik sahipleri arasında geçti. […]

İNSAN RUHU EBEDİ MİDİR? -ÖLÜMDEN SONRA DİRİLME PROBLEMİ-

(Not: Yahudilerin ve Hristiyanların ahiret inancı yok diyebileceğimiz bir derece de olunca, onların dünyayı kendilerine yakın bilmeleri ve hayatta acımasız olmaları doğal karşılanabilir. Çünkü dünyadan başka  yurtları olmayacağını düşünürler.  Ve dünya güçlünün zifafına girer. Bu nedenle ehli kitap inançlarını tevhide tapşırmadıkları müddetçe rahatımız olmaz/olamayacaktır. İhramcızade) hzl:Cemil Sena ONGUN MUSA DİNİNDE ÖLMEZLİK Hz. Musa’nın Mısır’da büyüyüp […]

YALANA ÖVGÜ, “LOB DER LÜGE”- CLAUDIA MAYER

NEDEN YALAN SÖYLÜYORUZ Siyah ve beyaz yalanlar: Yalan nerede ve ne zaman başlıyor Bir günde 200 kez yalan söylediğimiz gerçekten de doğru mu?  Gün içinde söylediğimiz yalanların sayısı elbette kurduğumuz sosyal ilişkilere göre değişir. Satıcılar, doktor asistanları, avukatlar, psikologlar ve gazeteciler yalnız bir çobandan çok daha fazla yalan söyler, çünkü bunun için daha fazla olanakları […]

ERNESTO CHE GUEVARA, EFSANEDEN ALDATMACAYA

XX. yüzyılın bütün efsaneleri içinde, Ernesto Che Guevara’nınki inkâr edilemez biçimde en uzun süreli ama en içi boş olanlardan biridir. Alfreda Batista’nın Küba’yı bir Orta Çağ derebeyliğinin çöplüğüne ve mafyanın özel avlanma alanına dönüştüren aşağılık diktatoryasına karşı yükselen direnişten, batı dünyasının hayal gücü sonunda bir ikon ve büyük boyutlar kazanmış bir aldatmaca yaratacaktı. Kirli tırnaklı […]

İNANÇSIZLIĞA GİDEN YOLDA “AKL-I SELİM”

Bu yazı 1995 yılında Kaynak Yayınları arasında çıkmış olan Jean Meslier’nin Le Bon Sens (Akl-ı selim) den özetlenek hazırlanmıştır. Hak yoldan sapmış Hristiyanlığa karşı eleştiri olarak çıkmış “bir araba beygiri üslubunda” yazılan nevrotik-düşüncenin dinsizliğe doğru yönelişini göreceksiniz. Eleştiri yapmak uğruna kafa yorarken kendini kaybetmiş bir kişinin saplantıları daha sonra dinsizlerin eline sermaye olmuş ve bir […]