ŞEYTANIN İSMİ

Yine bir gün gaybet hâlinde iken şeytanı gördüm ve tanıdım. Fakat doğru söyleyip söylemediğini denemek için tanımamazlıktan geldim ve ona sordum: “Kimsin ve adın nedir?”. “Garip bir adamım, ismim de  يوناق “Yunak” “Hayır sen Azâzîlsin” dediğim zaman derhal üzerime atıldı ve: “Evet ben Azâzîlim, ne yapacaksın?” Aramızda maceralar geçti, bunlardan biri şudur: Bedenim bedenine ve […]

“ALLAH” DERKEN, SEHVEN “ŞEYTAN”I ZİKRETMEK

الله  ALLAH İSMİ HAKKINDA İsteyerek de istemeyerek de canlıların nefislerindeki zikir, alıp verdikleri nefeslerdir. Çıkan ve giren her solukta Allah Teâlâ’nın ismi vardır. Bu da “he” sesidir. Çıkan “he” nin kaynağı kalptir, inen “he” nin kaynağı ise Arştır. “Hû” kelimesindeki “vav” ise ruhun ismidir. Çünkü Hazret-i rubûbiyetin hizmetçilerindendir. Onun için de bu vuslatı kazandırmıştır. Şeyhlerden […]

BEDENİ SOĞUK İNSANLARIN ARKA PLANI

Cumûd Nefs ateşi, şeytanlık ateşi, açlık ve susuzluk köpeği ateşi, şehvet ateşi ve bütün bunların kapsamına giren çirkin huylar türünden olan kötü ateşleri söndürdükten sonra meydana gelir. Durum böyle olunca, biri semâya çıkan, diğeri oradan inen iki soğukla, dâhil ve bâtın serinler, harareti gider. O zaman Seyyâr, soğukta donuk bir hale gelir. Bu af soğukluğu […]

ŞEYTANIMIZIN TESLİM OLUŞUNU BİLMEK

Deriz ki, hâller, yiyecek içecek ve binektir. Seyyâr bunlarla güçlenir. Küllî ve hakikî matluba giden manevî yolculuğunda ona yardım ederler. Güç ve kuvvet olmadan yolculuk yapmak haramdır. Güç, kuvvet ve takat sufîlere göre mal ve hâl ile olur.   Hâl, şehvetin nefsin, kalbin veya ruhun kuvvetidir. Mal ise bilindiği gibi sadece nefis ve şehveti takviye […]

VELİLERDEN TEKLİF DÜŞMESİ SIRRI

Mesele Velâyet mertebesine ulaşan havasstan (namaz ve oruç gibi) günlük ibadet yapma sorumluluğu kalkar mı?. Evet, teklif düşer. Yani, teklif, meşakkat manasına gelen külfetten alınmış olması manasında düşer. Zira veliler külfet ve meşakkat olmaksızın ibadet ederler, tersine, ibadetten zevk alır, bundan hoşlanırlar. (Bu anlamda teklif düşer). Şüphesiz ki namaz bir münacattır. Lâkin ibadet eden şeytana […]

DÜŞÜNCELERDEKİ ŞEYTAN-I GÖRME TEKNİĞİ

Havâtır (Düşünceler-İlhâmlar-Vesveseler ) Hatır: Zihin. Fikir. Gönül. Kalb. Hal. Tedbir. Vesvese. Hâtır-ı nefs- Hâtır-ı şeytan arasındaki fark Hâtır-ı Hakk ile Hâtır-ı nefs- arasındaki fark   Hâtır-ı Hakk’a, Hâtır-ı kalb ile hâtır-ı melek dâhildir. Hâtır-ı nefs, hâtır-ı şeytana dâhil değildir. Aralarında biraz fark vardır. Hâtır-ı kalb ve hâtır-ı melek Aziz ve celîl olan Allah Teâlâ’nın izniyledir. […]

KALP VE (KALÎB) VÜCUD KUYUSU

Latife[1]  “Kalp” dediğimiz şeydir. Çünkü kalp latiftir. Kalp, suyun içinde bulunduğu kabın rengini alışı gibi ve gökyüzünün, dağların yani Kaf Dağının renginde oluşu gibi bir halden başka bir hale inkılâp edebilir. Bu değişikliği kabul etme sebebiyle kalbe “Kalp” denilmiştir. Ayrıca kalp vücudun ve mananın özü olduğu için bu isimle anılmıştır. Kalp, latiftir. Etrafındaki mana ve […]