ŞEYTANIMIZIN TESLİM OLUŞUNU BİLMEK

Deriz ki, hâller, yiyecek içecek ve binektir. Seyyâr bunlarla güçlenir. Küllî ve hakikî matluba giden manevî yolculuğunda ona yardım ederler. Güç ve kuvvet olmadan yolculuk yapmak haramdır. Güç, kuvvet ve takat sufîlere göre mal ve hâl ile olur.   Hâl, şehvetin nefsin, kalbin veya ruhun kuvvetidir. Mal ise bilindiği gibi sadece nefis ve şehveti takviye […]

VELİLERDEN TEKLİF DÜŞMESİ SIRRI

Mesele Velâyet mertebesine ulaşan havasstan (namaz ve oruç gibi) günlük ibadet yapma sorumluluğu kalkar mı?. Evet, teklif düşer. Yani, teklif, meşakkat manasına gelen külfetten alınmış olması manasında düşer. Zira veliler külfet ve meşakkat olmaksızın ibadet ederler, tersine, ibadetten zevk alır, bundan hoşlanırlar. (Bu anlamda teklif düşer). Şüphesiz ki namaz bir münacattır. Lâkin ibadet eden şeytana […]

DÜŞÜNCELERDEKİ ŞEYTAN-I GÖRME TEKNİĞİ

Havâtır (Düşünceler-İlhâmlar-Vesveseler ) Hatır: Zihin. Fikir. Gönül. Kalb. Hal. Tedbir. Vesvese. Hâtır-ı nefs- Hâtır-ı şeytan arasındaki fark Hâtır-ı Hakk ile Hâtır-ı nefs- arasındaki fark   Hâtır-ı Hakk’a, Hâtır-ı kalb ile hâtır-ı melek dâhildir. Hâtır-ı nefs, hâtır-ı şeytana dâhil değildir. Aralarında biraz fark vardır. Hâtır-ı kalb ve hâtır-ı melek Aziz ve celîl olan Allah Teâlâ’nın izniyledir. […]

KALP VE (KALÎB) VÜCUD KUYUSU

Latife[1]  “Kalp” dediğimiz şeydir. Çünkü kalp latiftir. Kalp, suyun içinde bulunduğu kabın rengini alışı gibi ve gökyüzünün, dağların yani Kaf Dağının renginde oluşu gibi bir halden başka bir hale inkılâp edebilir. Bu değişikliği kabul etme sebebiyle kalbe “Kalp” denilmiştir. Ayrıca kalp vücudun ve mananın özü olduğu için bu isimle anılmıştır. Kalp, latiftir. Etrafındaki mana ve […]

RUHANÎ YÜKSELİŞTE GÖRÜLEN RENKLER

Eğer bir deniz görür ve karşı tarafa geçmek isterken boğulduğunu müşahede edersen, iyi bil ki bu su ile ilgili hazzın fenâ bulmasıdır. Eğer deniz safî ve içinde güneşler veya nurlar veya ateşler batmış ve gömülmüşse, iyi bil ki o marifet denizidir. Yağan yağmur gördüğün vakit, bil ki, o yağmur rahmetin mevcut olduğu kaynaktan, ölü araziye […]

ZİKİR ATEŞİ İLE ŞEYTAN ATEŞİ ARASINDAKİ FARK

Zikir ateşi, saf, süratli ve yukarılara doğru yükselen bir ateştir. Şeytan ateşi ise, bulanık, puslu, karanlık ve ağır hareketlidir. Bu iki ateş arasındaki fark ise ancak hâl ile bilinir. Seyyâr[1] üzerinde zikirle birlikte büyük bir ağırlık ve göğüs darlığı hissederse, kalbi ferahlamaz, gönlü rahatlamaz. Sanki bütün organları taş ile çatır çatır kırılıyor gibi bir an […]

VÜCUT KARANLIĞI ve ŞEYTANDAN KURTULMAK

Ey Sevgili, “iki gözünü kapa ve bak, bakalım ne görüyorsun” Eğer “şu an hiçbir şey görmüyorum” diyorsan, görememedeki hata senden ileri geliyor, demektir. “Aslında sen o anda görüyorsun.” Fakat “vücut karanlığı” onu senin basiretinden ve gözünden uzaklaştırıyor, bundan dolayı da onu ve görmeği bulamıyorsun. Eğer Allah Teâlâ’yı bulmak ve görmek istiyorsan vücudundan bir şeyler noksanlaştır, […]