YAHUDİ KARAKTERİ VE BOZULMA NEDENLERİ

  Yahudilerinde çektikleri ve karakterlerini bozan heryerde olduğu gibi yine din adamlarının hatalarından başka bir şey değil. Talmud’da hahamlardan “yaşayan Allah” diye söz edilmekte; hatta “Allah’tan daha büyük” ifadesine yer verilmektedir. Dini temsil eden insanlar düzelmedikçe dünya düzene girmeyecektir. İhramcızâde Hzl: Süleyman SAYAR Yahudiler, uzun tarihleri boyunca çeşitli açılardan hep “aktüel” olmuşlardır. Günümüzde de, dünya […]

YAHUDİ GERÇEĞİNDEN NASIL VAZGEÇSİN

  Tanrının ayrıcalıklı ırkı yoktur. Paul Tıllich(1886-1965)’in de dediği gibi Tanrı, var olmanın ta kendisidir, ayrı bir varlık değildir.  Kendini üstün ve ayrıcalıklı görerek her şeye sahip olmaya çalışarak dünyaya hâkim olmak Tanrıyı oynamak demektir. Bu çağdışı hastalıklı ideoloji herkesi felakete sürükler dünyaya barış ve huzur getirmez. Yahudiler binlerce yıllık tarihlerinin belli kısmını değişik yazarlar […]

TANRI BİR ÇOK KONUDA YAHUDİLERE TEVRAT YOLUYLA VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAKSA

  Kendiside Eşkinazi kökenli bir Yahudi olan Kevin Alan Brook Hazar Yahudileri üzerine yazdığı kitapda şöyle der: “Bir çoklarımız bir zamanlar Rusya bozkırlarını egemenliği altına almış olan büyük Hazar İmparatorluğu’nun mirasçılarıyız.” Kökenleri Hazarlara kadar giden ve çoğunlukla Alman, Polonya kökenli Doğu Avrupa’dan gelen Yahudilerin teşkil ettiği Eşkinazi Yahudileri grubunda bugün köken olarak ne kadarının Hazarların […]

İSRAİL (İSRAEL’)İN TANRISI EL İLE ALLAH İSMİNİN TARİHİN DERİNLİKLERİNE ETİMOLOJİK BİR SEYAHAT

  İbranioğullarının bulunduğu Filistin bölgesi ve geniş bir alanı kapsayan çevresinde Paganların en popüler baş tanrısı El idi. El, Sami dilinde bütün Tanrıların babası olan en yüce Tanrıdır. El, güç anlamına gelir. Muhtemelen El’den Türeyen ve İbranice Tanrı anlamına gelen Eloha güçlü olan demektir. El’den bir çok Tanrı ve melek ismi türetilmiştir. El ataerkil-patriyarkal emreden […]

SEÇİLMİŞ FARKLILIK BU

      SPARTAKÜS’ÜN MIZRAĞI-İvo MOLİNAS  “Her kötülük geçer, zalimler yenilir, ama bedeli bizler öderiz, fena halde de ödedik.” Sessiz, yaralı ama onurunu kaybetmeden direnen bir kahramanın hayat hikayesi… 30 Mart 2016 Yıl 1960. Hollywood, ‘Spartaküs’ filmiyle altın yılını yaşamaktadır. Ünlü filmin en önemli iki özelliğinden biri, 13 yıldır yasaklı olan bir senaristin adının uzun aradan sonra […]

HZ. MUSA Aleyhisselâmdan YAHUDİLERE KORKU FENOMENİ

  Hz. Musa aleyhisselâm kıssasının anlatıldığı Kur’ân-ı Kerim pasajlarında en çok dikkat çeken konu, korku fenomenidir. Hz. Musa yaşamış olduğu bütün korku tecrübelerini Allah’a güvenerek aşmıştır. Musa kıssasında, korkuyla başa çıkmada kullanılabilecek birçok yöntem uygulamalı olarak gösterilmiştir. Yine bu kıssada korkaklığın bir toplumun belirgin özelliği haline gelebileceği vurgulanmıştır. Kur’an, baskıcı yönetimlerin, varlıklarını sürdürmek için toplumda […]

YAHUDİLERE DAİR

    Mehmed Şevket Eygi 28 Temmuz 2006 Cuma 1962’de haftalık Yeni İstiklâl Gazetesini yayımlıyordum. Adnan Menderes’in idamının yıldönümünde “Zulümlerin en şenii ve alçakçası kanunların gölgesinde yapılandır” başlıklı bir başmakale yayınlamıştım. Onun yanında meşhur şair Şükûfe Nihal hanımefendinin “Git!” şiirini basmıştım. Hemen tutuklandım. Sultanahmet Hapishanesi’ne atıldım. O tarihte hapishaneler bugünküne nisbetle çok insanî idi. Gazeteci […]