İSLÂMİYETLE SOSYALİZM BAĞDAŞABİLİR Mİ?

  İSLÂMİYET VE OSMANLI SOSYALİSTLERİ Hzl: Kerim Sadi, A. CERRAHOĞLU, [Nevzat Cerrahlar ] — OSMANLI SOSYALİSTLERİ İSLÂMİYET’ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLARDI? İkinci Meşrutiyet’ten sonra haftalık bir organla fikirlerini yaymağa başlayan Osmanlı sosyalistleri, İslamiyet’i kendilerine en büyük yardımcı sayıyorlar ve Kur’an’daki âyetlerle İslâm Peygamberinin hadîslerinde sosyalizm prensipleri için sağlam bir dayanak buluyorlardı. İslâm dini, bilindiği gibi, RİBAYI […]

İNCİL HAKKINDA

  Abdülkerim El-Cîlî kaddesellâhü sırrahu’l âli “İnsân-ı Kâmil” isimli eserinde buyurdu ki: Cenâb-ı Hakk, İncil’i Hz. İsâ’ya Süryânî lügatiyle inzal etti ve İncil, onyedi lİsân üzerine okundu. Kur’an’ın evveli “Bismillâhirrahmanirrahîm” olduğu gibi, İncil’in evveli de “Bi-ismi’l-Eb ve’l-üm ve’l-ibn”dir. Hz. İsâ’nın kavmi, bu besmeleyi zâhirine atf ederek, ‘baba, ana, oğul’ denilen “Rûhu’l-kuds, Meryem ve İsâ”dan ibarettir […]