KENDİNE TAPINMA

  İnsan doğuştan kendine dönüktür, yaşantıları bilinçli kişiliğinin bitimsiz Ben’ine ilişkindir. Yaratılıştan gelme bu insani ben-merkezliliğin yenilmesi toplumsal uyum için zorunludur, ama ileri dinlerin kurucularının da gösterdiği gibi, insanlar bu duruma ancak zorlu iç mücadelelerden geçerek varabilirler. Kendine hakim olma çabası —insan-öncesi atalarımızın insanlaşmasından beri süregelen bir çaba— öyle bir başarıya ulaştı ki İnsan artık […]

TANRI, ŞEYTAN’IN İSYAN EDİP MEYDAN OKUMASINI KABUL ETMEK ZORUNDA MIYDI?

  Tanrı, Şeytan’ın isyan edip meydan okumasını kabul etmek zorunda mıydı? Kendi amaçlarını inkâr etmek ve kendi eserini bozmak pahasına kabul etmekten kaçınabilir miydi? Kendi öz varlığını inkâr edip Tanrı olmaktan vaz geçmek pahasına yadsıyabilir miydi? Bütün olarak şeytanın isyanı imkânsız bir şey ya da tamamen bir hikâye miydi? Tanrı Şeytan’ın meydan okumasını kabul etmek […]