ALLAH ADALET SAHİBİDİR

  Arap Gramerinin önde gelen isimlerinden er-Rummânî “Eğer dünyaya geri gönderilseler yasaklandıkları şeye yine dönerlerdi, muhakkak onlar yalancıdırlar” [En’âm (6), 28 ]ayetiyle ilgili olarak yaptığı yorumda  “Kurtulacakları günahın zararından engellenmedikleri ve işledikleri çirkinlikleri cebr [zorlama] yoluyla olmadığı için,  bu ayet adaleti (el-adl) en iyi gösteren delildir” Sh:35 Kaynak: Mustafa Kaya, Er-Rummânî. Hayatı, Eserleri Ve Arap […]