HACER-İ ESVED- İLÂHİ ÖPÜŞME HATIRASI

    Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellemin Hacer-i Esved-i öpüşünü, anlamamız gerekirdi. Sevgiliye Refik-i âla’sına kavuşmak istediğini haber veriyordu. Vedanın habercisi olan bu öpücüğü, o zaman anlayan kimsenin çıkmayışı çok gariptir.   Misafir, ev sahibini selamlar ve sonra öpüşürler. Öpüşmek, sevginin kucaklandığı en güzel yerdir. Ey sevgili Allah’ım, Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem, […]

EL CÂHIZ

  El-Câhız: gerçek ismi ve tam künyesi Ebu Osman Amr bin Bahrel-Kinani el-Fukaimi el-Basri (d. Yaklaşık 781-ö. Aralık 868 veya Ocak 869) olan, Basra doğumlu Arap bilim adamı. Etnik açıdan Doğu Afrika kökenli bir Afro-Arap olduğuna inanılır. Tanınmış bir Arapça nesir yazarı olduğu gibi birçok Arapça edebî, bilimsel, (Mu’tezilî) teolojik, siyasal-dini polemik ve erken dönem […]