İBLİS’İN HZ. ÂDEM’E SECDE İLE EMREDİLMESİ VE ETMEMESİ SIRRI

İblis dedi ki “Ben şahidim; şahide hapis nerededir? Zindan ehli değelim, Yezdan şahiddir!” Mana:  “Ben ezelde şekâvet ehli olanların fiillerinin şahidiyim ve şahidlerin şahâdetinde bir kabahati olmadığı için onu hapse koymazlar. Binaenaleyh hapis ehli değilim, zira ben vazifemi yapıyorum, buna halikım şahiddir” A. Avni Konuk, Mesnevi Tercüme Ve Şerhi, c.3, b.n.2683   Kur‘ ân, İblis’i […]