APOLOJI (Savunma)-METHİYE VE KRİTON VAZİFE-Semiha CEMAL

hzl: Maurıce Croıset- Semiha CEMAL Fransızcadan Tercüme Eden İstanbul Kız Muallim Mektebi Ruhiyat Muallimi-1932   SOCRATE IN APOLOJISİ METHİYE BİRİNCİ KISIM SOCRATE’IN MUDAAFANAMESİ Atinalılar, üzerinizde müddeilerimin ne tesir hasıl edebildiğini iyice biliniyorum. Bence hitabeleri o kadar mukni idi ki, onları dinlerken az kaldı kim olduğumu unutuyordum. Maamafih mübalâğasız söylüyorum ki, onlar doğru olarak tek bir […]

“BUKAĞI” Niyâzi-i Mısrî kaddesellâhü sırrahu’l âlî 6. BÖLÜM

12 Deniz seyahati sakin geçti; Mısrî, Azbî Çavuş’la ve kendisini merak eden yolculardan bir kısmı ile bol bol sohbet etti. İnsan hakkında, İslamiyet ve Osmanlı hakkında bol bol konuştu, Osmanlının, kendisinin yetişemediği parlak devirlerinden bahis açtı. Öfkeden ziyade hüzün vardı konuşmalarında. İstek üzerine bazı şiirlerini okudu onlara. Bir hasta kadını, nefesi ile iyileştirdi. Birçok deniz […]

“BUKAĞI” Niyâzi-i Mısrî kaddesellâhü sırrahu’l âlî 5. BÖLÜM

  10 Mısrî yine yürüyordu, bu kez o kadar neşeli değildi… Omuzunda irşat sorumluluğu, gönlünde ayrıldıklarının özlemi, ağzında buruk bir tat ve midesinde bir kavuran burkuştu; yürüyordu… üzün yıllardan beri içindeki bütün şiirleri ezbere bildiği, kendisine Derviş Ağa’sının armağanı olan Yunus Divanını, Süleyman’a hediye etmişti. Şimdi heybesinde yine birkaç parça çamaşır, şiir defteri, Uşaktaki pirdaşı […]

“BUKAĞI” Niyâzi-i Mısrî kaddesellâhü sırrahu’l âlî 4. BÖLÜM

  8 Sinan Ümmî hançeri aldı eline ki, ne aldı… Bir taraftan manevi eğitim alırken Mısrî, üstüne pek çok da beden işi yüklendi. İlk şeyhi Hüseyin Efendi, onu virdinde çekmesi lazım gelen yedi Allah isminin İkincisine geçirmişti. Sinan Ümmî onu tekrar birincisine, “La ilahe illallah”a döndürdü. Mısrî aynı zamanda öğrenci okutuyor, şeyhin iki oğlundan biri […]

“BUKAĞI” Niyâzi-i Mısrî kaddesellâhü sırrahu’l âlî 3. BÖLÜM

  4 Ve bir gün, sabah ezanı okunmadan, bir azık torbasıyla yola vurdu kendini. Sabah namazını yolda kırlık bir yerde edâ etti. Niyeti; Mardin’in bir köyünden geçeceği ve güneye ineceği söylenen bir kervana katılmaktı. Artık nereye kısmet olursa oraları dolaşacak ve elbet bir gün onu İskenderiye’ye taşıyacak gemiye binecekti. Tüccar ona, verdiği emeğin üstünde bir […]

“BUKAĞI” Niyâzi-i Mısrî kaddesellâhü sırrahu’l âlî 2. BÖLÜM

2 Böylece günler geçti… Hatice Hanım, kızlarını da alıp Mihriban Hanıma “Hoş geldiniz’e gitti… Yavaş yavaş iki aile arasında da bir dostluk oluştu. Çocuklar, okulda olduğu gibi, güreşte de kendi çaplarında başarılı idiler. Ayrıca aralarından da su sızmıyordu. Günün birinde Kâsım, Mehmet’e: “Sen beni kurtardın, güreşe başlamamı sağladın. Hep yardım ediyorsun, senden çok şey öğreniyorum, […]

“BUKAĞI” Niyâzi-i Mısrî kaddesellâhü sırrahu’l âlî 1. BÖLÜM

Yazan: Emine Işınsu  BAŞLARKEN… Göğün, asık suratlı ve buz grisi, derinden derine gelen o müthiş öfkesi, havada artarak denize aksediyor; denizde buz grisi sular köpürüp, şahlanarak gemiyi dövüyor. Küpeşteye tutunmaya çalışarak, haykıra haykıra gelip gemiyi vuran dalgaları seyreden iki adamdan yaşlısı, başını göğe kaldırıp yağmur arandı. —           Yağmur yağarsa fırtına dinebilir, dedi. Genci alçak […]