TANRI KARADIR

  Gelir söyler, gider söyler Dilân Durdurmaz Pir-i Mugânın huzurunda oturuyorduk. Zelil ve zebun bir âşık gelmişti. Ağlamaktan pınarları kurumuş gözler, diriyken gömülmüş bir dille yorgunca huzura düştü. Çok sözler söylemek istedi. Gerek yoktu. Hali anlatıyordu. Pir sordu. -Niçin bu kadar üzülüyorsun? Üzülmene sebep senin güzelliğin, doğruluğun, fıtratın elvermiyor ki, karşındakine ifade edemezsin, varlığını. -Efendim.. […]

HÂFIZ-I ŞİRÂZÎ’DEN GAZELLER

Hazırlayan: Prof. Dr. Mehmet KANAR GAZEL 1 Farsça metin Vezin: Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Elâ yâ eyyuhessâkî! Edir ke’sen ve nâvilhâ Ki aşk âsân numûd evvel, velî uftâd muşkilhâ Bebûy-i nâfeî kâhir sabâ zan turre bugşâyed Zi tâb-i ca’d-i muşkîneş çi hûn uftâd der dilhâ Merâ der menzil-i cânân çi emn-i eyş çun her dem […]

NİÇİN ŞAİRLERE VE EDEBİYATÇILARA İHTİYACIMIZ VAR?

Nietzsche’yi bilmeyen yoktur. Bu kişi hayatında İslâm’ı tanımak için ancak birkaç edebiyat eseri karıştırmıştır. Dine olan karşı tutumu yüzünden İslâmî-Dinî kaynaklara uzanmaktan çekindiği halde Meşhur İran şâirlerinden Hafız-ı Şirazî’yide okumadan edememiştir. Çünkü Goethe dahi Hafız’ı okumaktan vaz geçememiş Doğu Batı Divanını yazmıştır. Sözü buradan şimdi üniversitelere girişin tercih zamanı; çocuklarımıza sorun hangisi edebiyat eğitimi almak […]

DİVAN-I HAFIZ-I ŞİRÂZİ’DEN

366 Sevgiliyle ahdim var: Can, bedenimde oldukça civarını arzulayan âşıklarını kendi canım gibi aziz tutacağım. Gönlümün dileğince bir halvetim var, artık kötü söyleyenleri ne düşüneyim, ne derlerse ko desinler! Evimde bir selvim var ki boyunun sayesinde bahçedeki selviden de ayrıyım, çayırlıktaki şimşirden de. ** Güzellerden yüz bölük asker gönlüme kastederek pusuya girse yine korkum yok.. […]