KÖPEK SEVGİSİNDE ORTA YOLU BULMAK

  Bir mail-bir cevap İnsanın her sorduğu konuda öncelikle kabul ettiği fıtratına uygun bir cevabı bulunur. Ancak bir konu hakkında birçok malumatı bir araya getirmeye çalışmak ile sonuca varmak, insanda zannı galibî ile bir yönelime neden olabilir. Ancak bu da ulaşılan bilginin seviyesi ve kemali ile alakalıdır. Bir Meselelerde orta yolu bulmak kolayda değildir.  Cevabın […]

ESHABU’L-KEHF (Yedi Uyurlar)

  Hzl: Prof. Dr. Faruk SÜMER Eshâbü’l-Kehf, yani “mağara arkadaşları”, müslümanlarca kutsal insanlardır, velilerdir. Çünkü delikanlı yaşta olmalarına rağmen, doğru yolu bulmuşlar, inançları uğrunda, ölüm dâhil, her türlü güçlüğü göze almışlar ve karşılaştıkları güçlüklere katlanmışlardır. Ölümden sonra dirilineceği, Kıyamet’in kopacağı, hem Hristiyanlık’ta hem de İslâmiyet’te onların başından geçenler ile ispat edilmiştir. Bundan dolayı Müslümanlar arasında […]