NİYÂZÎ-İ MISRÎ ve DİVANI

  ÖNSÖZ NİYÂZÎ-İ MISRÎ YAŞADIĞI ASRA GENEL BAKIŞ  NİYÂZÎ-İ MISRÎ kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin HAYATI  MECMUA-İ KELİMÂT-I KUDSİYYE-İ HAZRET-İ MISRÎ NİYÂZÎ-İ MISRÎ KUDDİSE SIRRUHU’L-AZİZİN HAYAT KRONOLOJİSİ TÜRKÇE İLÂHİLERİ VE AÇIKLAMASI   ***İlâhilerin üzerine tıklayarak tümünü görebilirsiniz.*** Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktida, Zümre-i ehl-i hakîkat anı kılmış mukteda. Zihi kenz-i hafî ki andan gelür […]

BİTENSİZ CANIMLA

  Hz. Pir’in huzurunda Ey eski cihana taze can olan! Cansız ve gönülsüz bir hale gelmiş olan tenden çıkan feryat ve figanı işit![1] Canımdaki, bir katra ilimden ibarettir; onu ten havasından, ten toprağından kurtar![2] Fakat sen hakkımda böyle kötü zanna düşünce candan da usandım, tenden de.[3] Ten İsmail’e benzer, can Halil’e, can bu semiz bedeni […]

İZ SÜRÜCÜ’YE

Kendimi arıyorum, gören var mı? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.leri Belirmez Ârifin nâm-ü nişânı, Değil irfân,  filân ibn-i filânı, Yerin terk edenin yoktur mekânı, Hakîkât ehlinin olmaz nışânı.   İzi yoktur ki izinden biline, Dahi tozmaz ki tozundan biline, Sen anı sanma sözünden biline, Hakikât ehlinin olmaz nişânı.   Ne denli var ise âlemde evsâf, Sıfatlanır […]

NİYÂZÎ-İ MISRÎ KASÎDE-İ BÜRDE TESBÎİ

[1] ON ALTINCI SOFRA [Allah’ın resulü sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: “Sadık rüya,   nübüvvetin kırk altı şu’besinden bir şu’bedir.  Bu da müminlerin nübüvvetten nasipleridir. ” [2]Mevlana Cami kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin Füsus şerhinin Yusuf Fassı’nda da böyledir. Fakir der ki içimden geçiyordu ki, İmam Busîrî kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin Kaside-i Bürde’sini tahmis (ikili beyti üç mısra […]

AŞK U MUHABBET EZELİ- Es-Seyyid Osman Hulûsi Ateş Efendi

Aşk u muhabbet ezeli sıdkı bütünlerde bütün Sırr-ı ruh-ı lemyezeli sıdkı bütünlerde bütün   İlm ile irfan arasan gevher-i pür-kân arasan Derdliye derman arasan sıdkı bütünlerde bütün   Yârı gören dîde-i aşk varı veren sine-i aşk Gevher-i sencide-i aşk sıdkı bütünlerde bütün   Kenz-i Huda’nın güheri mâye-i zâtın eseri “Men aref “in hoş haberi sıdkı […]

NİYÂZÎ-İ MISRÎ kaddesellâhü sırrahu’l azîz VE LİTERATÜR

ÖNSÖZ NİYÂZÎ-İ MISRÎ YAŞADIĞI ASRA GENEL BAKIŞ    NİYÂZÎ-İ MISRÎ kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin HAYATI   MECMUA-İ KELİMÂT-I KUDSİYYE-İ HAZRET-İ MISRÎ   NİYÂZÎ-İ MISRÎ KUDDİSE SIRRUHU’L-AZİZİN HAYAT KRONOLOJİSİ     TÜRKÇE İLÂHİLERİ VE AÇIKLAMASI   ***İlâhilerin üzerine tıklayarak tümünü görebilirsiniz.*** Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktida, Zümre-i ehl-i hakîkat anı kılmış mukteda. Zihi kenz-i hafî […]

GAVSÜ’L ÂZAM ŞEYH İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK EFENDİ Kaddesellâhü Sırrahu’l Azîz FOTOĞRAF ALBÜMÜ

                                                                                                              […]