Category: Articles

 • ARABACILAR KAHYASI İSMAİL AĞA (GÜL) (d:?- v: 26.5.1938) kaddesellâhü sırrahu’l âlî

  ARABACILAR KAHYASI İSMAİL AĞA (GÜL) (d:?- v: 26.5.1938) kaddesellâhü sırrahu’l âlî Arabacılar Kahyası İsmail Ağa kaddesellâhü sırrahu’l âlînin doğum tarihi hakkında şu an için elimizde kesin […]

 • HERŞEYİ YAZAMADIM-Ahmet ÇINAR

  AHMET ÇINAR 1966 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Kireç Köyünde doğdu.1983 yılında Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesi”nden ve 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla: […]

 • AHMED AMİŞ EFENDİ (k.s.) (1807-1920) İLE AHMED AVNİ KONUK’UN SOHBETLERİ

  AHMED AMİŞ EFENDİ (k.s.) (1807-1920) İLE AHMED AVNİ KONUK’UN SOHBETLERİ Ahmed Amiş Efendi Konuk’un mürşidi olmamasına rağmen, onunla tasavvufî sohbetler yapmış bir zattır. Hüseyin Vassâf onu […]

 • A’MAK-I HAYÂL

  A’MAK-I HAYÂL A’mak-ı Hayal, Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi’nin tasavvufî görüşünü ihtiva eden bir eseridir. Kendi kitapları arasında onun vahdet-i vücut görüşünü en iyi yansıtması bakımından otobiyografik […]

 • GAVS-ÜL ÂZAM İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK SİVASÎ SOHBETLERİNDEN

  GAVS-ÜL ÂZAM İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK SİVASΠSOHBETLERİNDEN NAKŞÎ-HÂKÎ TARİKÂTI ve İLM-İ LEDÜN SIRLARI KİTABINDAN Allah Teâlâ’yı İsteme Hakkında “Gardaşlarım! Kuldan Allah olmaz. Allah Teâla’dan kendini […]

 • COCA COLA PEPSİ’DEN NİYE NEFRET EDER?

  COCA COLA PEPSİ’DEN NİYE NEFRET EDER? 22 Mart 2015 · ihramcizade   Hzl: JACK MINGO Alemada, California Sağlıklı olsun ya da olmasın, iş dünyasında her zaman rekabet vardır. […]

 • 1957 SURİYE BUHRANI

  (1957 SURİYE BUHRANI) Cevap bırak -TEKRARLANAN TARİH- İkinci Dünya Savaşı sonunda Suriye Fransa’dan yakasını tama­men kurtararak tam bağımsızlığına kavuşmakla birlikte, uzun müd­det içerde siyası istikrara kavuşamamıştır. 1945-1949 […]

 • SÜHEYL ÜNVER HOCA’DAN NOTLAR (Menâkıbı Süheyl Bey)

  SÜHEYL ÜNVER HOCA’DAN NOTLAR (Menâkıbı Süheyl Bey) 24 Kasım 2014 · ihramcizade Not: Bu yazıya tesadüfen rastlayıp okumadan terk edene bir söz etmek bana çok ağır geliyor. İhramcızâde […]

 • ÇAĞDAŞ HURUFİLİK YA DA ŞİFRECİLİK

  ÇAĞDAŞ HURUFİLİK YA DA ŞİFRECİLİK 08 Aralık 2015 · ihramcizade Dr. Özden KANTER EKİNCİ* Hurufilik; Fazlallah tarafından XIV. Yüzyıl İran’ında kurulmuş, izleri XVII. Yüzyıla kadar Anadolu ve Balkanlarda […]

 • Evliya Makamları « İsmail Hakkı ALTUNTAŞ

  İsmail Hakkı ALTUNTAŞ Evliya Makamları Yorum yapın MAKÂMÂT-I EVLİYA AKŞEMSEDDİN kaddese’llâhü sırrahu’l azîz (1390-1458)   HAYATI Fatih Sultan Mehmed’in hocası, ünlü İslam büyüğü Akşemseddin 1390 yılında Göynük’te […]