GÜNDEM

YALNIZ BENİM ÂŞIK OLDUĞUM BİR DOST

 

Atiyye b, Ûfî’den rivayet edilen bir hadiste Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Canım elinde olan Allah’a and olsun ki ümmetimin fakirleri zenginlerinden yarım gün önce cennete gireceklerdir. Bu yarım gün beş yüz yıla muadildir.”

Daha sonra da. “Aranızda şiir okuyan kimse var mı?’ diye sordu. Orada bulunanlardan birisi, “evet” dedi ve

 

“Hevâ yılanı ciğerimi soktu

 Ne tabip var ona ne de efsuncu.

Yalnız benim âşık olduğum bir dost

Benim efsunum ondadır”

 

şiirini okudu. Dunun üzerine Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem ve ashabı öyle bir vecde geldiler ki, Efendimizin sırtındaki abası yere duştu. Bu hal üzerlerinden zail olup da herkes bir yere yaslanınca Muaviye, “Ne güzel oynuyorsunuz” dedi. Bunun üzerine Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellem ona.

“Sus! Daha fazla konuşma…

Sema esnasında titreyip ürpermeyen kerim değildir” dedi.

Hz. Rasûlu’llâh salla’llâhu aleyhi ve sellemin elbisesi dört yüz parçaya bölündü ve ashap arasında paylaşıldı.

 

BAŞA DÖN

 

Reklamlar