• COCA COLA PEPSİ’DEN NİYE NEFRET EDER?

  COCA COLA PEPSİ’DEN NİYE NEFRET EDER? 22 Mart 2015 · ihramcizade   Hzl: JACK MINGO Alemada, California Sağlıklı olsun ya da olmasın, iş dünyasında her zaman rekabet vardır. […]

 • 1957 SURİYE BUHRANI

  (1957 SURİYE BUHRANI) Cevap bırak -TEKRARLANAN TARİH- İkinci Dünya Savaşı sonunda Suriye Fransa’dan yakasını tama­men kurtararak tam bağımsızlığına kavuşmakla birlikte, uzun müd­det içerde siyası istikrara kavuşamamıştır. 1945-1949 […]

 • SÜHEYL ÜNVER HOCA’DAN NOTLAR (Menâkıbı Süheyl Bey)

  SÜHEYL ÜNVER HOCA’DAN NOTLAR (Menâkıbı Süheyl Bey) 24 Kasım 2014 · ihramcizade Not: Bu yazıya tesadüfen rastlayıp okumadan terk edene bir söz etmek bana çok ağır geliyor. İhramcızâde […]

 • ÇAĞDAŞ HURUFİLİK YA DA ŞİFRECİLİK

  ÇAĞDAŞ HURUFİLİK YA DA ŞİFRECİLİK 08 Aralık 2015 · ihramcizade Dr. Özden KANTER EKİNCİ* Hurufilik; Fazlallah tarafından XIV. Yüzyıl İran’ında kurulmuş, izleri XVII. Yüzyıla kadar Anadolu ve Balkanlarda […]

 • Evliya Makamları « İsmail Hakkı ALTUNTAŞ

  İsmail Hakkı ALTUNTAŞ Evliya Makamları Yorum yapın MAKÂMÂT-I EVLİYA AKŞEMSEDDİN kaddese’llâhü sırrahu’l azîz (1390-1458)   HAYATI Fatih Sultan Mehmed’in hocası, ünlü İslam büyüğü Akşemseddin 1390 yılında Göynük’te […]

 • MEHDİ ALEYHİSSELÂM GELDİ, İNSANLAR DAHA NEYİ BEKLİYOR?

  MEHDİ ALEYHİSSELÂM GELDİ, İNSANLAR DAHA NEYİ BEKLİYOR? Mehdî’nin Sözlük Anlamı Arapça kökenli, هدي(doğru yolu bulmak, yol göstermek) kelimesinden ismi mef’ul olup “doğru yola iletilmiş, hidayete ulaştırılmış, kendisine Allah […]

 • HATM-İ HÂCEGÂN ADABI

  HATM-İ HÂCEGÂN ADABI GAVS-ÜL ÂZAM İHRAMCIZÂDE HACI İSMAİL HAKKI TOPRAK NAKŞÎ-HÂKÎ TARİKÂTI ve İLM-İ LEDÜN SIRLARI KİTABINDAN Hatm-i Hâcegân Bu hatmeye Büyük Hatim adı verilir. Okuyuş usulünün Hasan […]

 • GİRİŞ | İSMAİL HAKKI ALTUNTAŞ

  GİRİŞ Cevap bırak GAVS-ÜL ÂZAM İHRAMCIZÂDE HACI İSMAİL HAKKI TOPRAK NAKŞÎ-HÂKÎ TARİKÂTI ve İLM-İ LEDÜN SIRLARI KİTABINDAN بســـم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين […]

 • TARİKAT VE MENÂKIB RİSÂLESİ | KULUNDAN

  TARİKAT VE MENÂKIB RİSÂLESİ   Bu kitapta “Medineli” Ahmed Efendi kaddese’llâhü sırrahu’l azîzin tahrir buyurdukları soru cevap şeklindeki Tarikat ve Menâkıb Risalesi [1] ni Osmanlıcadan Türkçe’ye çevirerek kardeşlerimize faydalı olmayı düşündük. […]

 • İSRAİL (İSRAEL’)İN TANRISI EL İLE ALLAH İSMİNİN TARİHİ DERİNLİKLERİNE ETİMOLOJİK BİR SEYAHAT

  İbranioğullarının bulunduğu Filistin bölgesi ve geniş bir alanı kapsayan çevresinde Paganların en popüler baş tanrısı El idi. El, Sami dilinde bütün Tanrıların babası olan en yüce Tanrıdır. […]